Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

A termék a marketingfelfogás szerint olyan fizika, esztéti- kai és szimbolikus tulajdonságok összessége, amely a fogyasztó igényeit hivatott kielégíteni.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "A termék a marketingfelfogás szerint olyan fizika, esztéti- kai és szimbolikus tulajdonságok összessége, amely a fogyasztó igényeit hivatott kielégíteni."— Előadás másolata:

1

2 A termék a marketingfelfogás szerint olyan fizika, esztéti- kai és szimbolikus tulajdonságok összessége, amely a fogyasztó igényeit hivatott kielégíteni. Minden ami a vevőigények kielégítésére felajánlható.

3  A vállalati termékkínálat piaci szempontok alapján történő kialakítása

4  Objektív minőség  A termék mérhető tulajdonságai  Szubjektív minőség  A vevő szubjektív elvárásai által kialakított  Gazdaságos minőség  Ár és a használati költségek

5 Kiegészült termék Tárgyiasult termék Absztrakt termék Garancia, Hitel, Házhozszállítás Lényegi termékelőny Minőség, Márkanév, Csomagolás,

6 Potenciális termék Kiterjesztett termék Elvárt termék Generikus termék Minimum amely nélkül a termék nem alkalmas annak az igénynek a kielégítésére, amire létrehozták.. A versenybe kerülés minimumszintje. A versenyelőnyök megszerzésének szintje. Jelenleg még nem feltárt terméktulajdonságok.

7  Fogyasztási cikkek  Napi tömegcikkek  Szakcikkek  luxuscikkek  Továbbfelhasználási javak  Fizikai termékek  Szolgáltatások

8 Termékvonal:  Hasonló funkciójú termékek azonos fogyasztói szeg- mentumok részére.  A vállalat olyan termékeket állít elő, amelyek kap- csolódnak egymáshoz Termékszerkezet: A piacon forgalomba hozott termékek és termékvona- lak összessége.

9 A „A” Termékvonal„B” Termékvonal„C” Termékvonal… A termékszerkezet szélessége A termékvonalak száma A termékszerkezet hossza A forgalmazott márkák száma Mélység A választékelemek száma A1 A2 A3 B1 B2 C1 C2

10 Szükségletek Termékcsalád Termékosztály Termékcsoport Terméktípus Termékmárka Termék

11 ÉLETCIKLUS A termék teljes élettartamát írja le az ötlet alapján meginduló fejlesztéstől a termelésből való kivonásig. ÉLETGÖRBE A már kidolgozott, termelésbe bevezetett termék értékesítési volumen-változását írja le.

12 Értékesítési volumen Fejlesztés megindítása Gyártás bevezetés Kivonás Életciklus hossza Életgörbe tartománya Fejlesztési ráfordítások + -

13 1.Bevezetés 2.Fejlődés 3.Turbulens verseny szakasza 4.Érettség 5.Hanyatlás 6.Maradványkereslet 1.2.3.4.5.6. mennyiség idő

14 szeszélyátlagideáliskatasztrófakétpúpúserkentett késleltetettstabil

15 Veszteség Nyereség BevezetésNövekedésÉrésTelítődésHanyatlás VeszteségNövekvő nyereségMax.nyereségCsökkenő nyereségVeszteség

16 Innovátorok 2,5 % bevezetés Korai elfogadók 13,5% növekedés Korai többség 34 % érettség Késői többség 34 % telítődés Lemaradók 16 % hanyatlás

17  Innovátorok (2,5%)  Kalandvágyók  Hamar kipróbálják  Divatdiktálók  Jó kockázatviselők  Korai elfogadók (13,5%)  Szívesen vásárolnak újdonságokat  Magas társadalmi státusz  Tiszteletreméltó emberek  Gyakran véleményvezetők  Viselkedésük minta

18  Korai többség (34%)  Konzervatívabbak  Átlagnál hamarabb vesznek újdonságot  Megfontoltak  Társadalmi státuszuk kicsit magasabb az átlagosnál  Késői többség (34%)  „óvatos duhajok”  Döntéseikben a gazdasági tényezők fontos szerepet játszanak  Lemaradók (16%)  Legkevésbé vállalkozók  Hagyományőrzők  Alacsony társadalmi státuszt  Új dolgok iránti gyanakvás

19 A termékéletgörbe szakaszai Főbb célokFeladatok BevezetésTudatosítás, ismeretBejelentések,leírások, hirdetések Növekedés-érettségMegkedveltetés, preferencia Reklámszövegek, versenyelőnyök hangsúlyozása Telítettség-hanyatlásMeggyőzés, vásárlásEgyedi ajánlatok, árkedvezmények

20 BevezetésNövekedésÉrettségTelítődésHanyatlás TermékpolitikaTermék kifejlesztése MinőségjavításMódosítások, korszerűsítés, választékbővítés Új felhasználási módok keresése Ráfordítások ésszerűsítése ÁrpolitikaInduló ár meghatározása Rugalmas árstratégia Rugalmas árcsökkentés Árcsökkentés ElosztáspolitikaÉrtékesítési csatornák beindítása Értékesítési csatornák kiépítése Értékesítési csatornák bővítése Személyes értékesítési szolgáltatások felajánlása Értékesítési feltételek javítása Kommunikációs politika Bevezető, ismertető reklámkampány Új szegmentum megcélzása Konkurencia - ellenes reklám Versenytárs fogyasztóinak meghódítása Figyelem- fenntartó reklámok, szerviz

21 Olyan árujelzés, mely alkalmas egy termék, vagy szolgáltatás meg különböztetésére  Lehet név, jel, kifejezés, szimbólum vagy ezek kombinációja

22 Forrás: Reader’s Digest Megbízható Márkák Európában felmérése 2009

23

24

25  Jogi védelmet biztosító megkülönböztető jelzés  Jele:  Registered trade mark ®  Tm ™  Copyright ©

26  Tájékoztatási funkció  Vásárlás - ösztönzés  Megkülönböztetés  Gazdaságosság

27 Jelenlegi termék Új termék Jelenlegi piac A piackiaknázás stratégiája - növelni a piaci részarányt - növelni a használat gyakoriságát - új alkalmazásokat bevezetni A termékfejlesztés stratégiája - tökéletesíteni a terméket - új terméket kifejleszteni ugyanarra a piacra - a termékvonal kiterjesztése Új piac A piacfejlesztés stratégiája - földrajzi terjeszkedés - új piaci szegmens meghódítása A diverzifikáció stratégiája - az eddigi tevékenységhez kapcsolódó diverzifikáció - az eddigi tevékenységhez nem kapcsolódó diverzifikáció

28  A vállalat meghatározza adott időszak termékszerkezetére vonatkozó dönté seit PIAC TermékRégiÚj Régi Piackiaknázás minőségjavítás marketing ráfordítások növelése magas promóció Termékfejlesztés a meglevő termék továbbfejlesztése választékbővítés Új Piacfejlesztés új használati módok keresése új pozicionálás új szegmentumok marketingakciók Diverzifikáció több lábon állás stratégiája tevékenységi kör kiszélesítése

29

30 Magas Kérdőjelek a holnapután termékei vadonatúj termékek bevezetés szakaszában piaci sikerük bizonytalan (sztárok vagy döglött kutyák?) Sztárok innovációs termékek a holnap termékei versenyelőnyt jelenthetnek növekedés szakaszában Alacsony Döglött kutyák nem hoznak nyereséget hanyatlás szakaszában Cél: dönteni, hogy ki kell-e vonni a forgalomból Fejőstehenek a tegnap sikerei nagy nyereséghozam érettség szakaszában Alacsony Magas Piaci részesedés Piaci növekedés

31 Ezeket a termékeket a piac növekedésének gyorsa sága és magas piaci észesedés jellemzi. Ezek az egységek hasznosak a vállalatnak, jelen- tősen hozzáárulnak hírnevéhez, növekedésének megalapozásához és nyereségéhez.

32 Magas piaci részesedéssel rendelkeznek, ugyanakkor jelentős piacbő- vülés már nem várható, így nagyobb beruházás a fejlesztésükre már nem indokolt, csak a versenyben maradásukat kell biztosítani. A terme- lődő nyereséget más irányba célszerű átcsoportosítani.

33 A csoportba tartozóknál a piaci növekedés üteme már las súnak mondható, továbbá az adott üzleti egység piaci ré- szesedése is kicsi. Ezek az üzleti egységek már nem járulnak hozzá a válla lat fejlődéséhez. A „döglött kutyák” csoportjába sorolt üzleti egységektől kö nyörtelenül meg kell szabadulni.

34 Ezekben a termékekben nagy lehetőségek rejlenek, de mivel még csak „életük” korai szakaszában vannak, jövőjük bizonytalan. Mivel még nem képesek önmaguk fenntartására, ezért sérülékenyek, gondosságot, törődést és sok ráfordítást igényelnek. Összességében veszteségesnek mondhatók: viszonylag kevés nyere séget termelnek és ehhez képest jelentős tőke kell a fejlesztésükhöz. Ahhoz, hogy befuthassák az elképzelt „szép” jövőt, más üzleti egysé gektől kell tőkét elvonni. A kockázat úgy tartható alacsony szinten, ha megosztjuk több kérdőjel között.

35  1. Kiépítés  A vállalat a jövőbeli siker reményében jelentős befektetésekkel igyekszik növelni az adott termék piaci részesedését (kérdőjelből sztár).  2. Fenntartás  A vállalat a meglévő piaci részesedésének megőrzése érdekében végez kisebb befektetéseket ( sztár vagy fejőstehén).  3. Szüretelés  A vállalat tudatosan hagyja csökkeni termék piaci részesedését, s közben leszüreteli a nyereséget ( fejőstehénből döglött kutya).  4. Kivonulás  A vállalat kivonul a piacról, felszámolja az adott üzletágat (kérdőjelből döglött kutya).

36 Sztár temék: beruházás Kérdőjel termék: melyik az a termék, amelynél van a vállalatnak esélye, hogy erős piaci pozíciót érjen el? ezt kell fejleszteni (beruházni), többit abba kell hagyni! Fejőstehén termék: ki kell használni a még előnyös helyzetet, minél több pénzt kivonni a termékkel, maximum szintentartó beruházás javasolható. Döglött kutya termék: piacról való kivonulás Javasolt stratégiák

37

38

39

40 Versenyképesség A versenyképességet meghatározó változókat a straté giaalkotó erőteljesebben befolyásolhatja. Ilyen válto zók egyebek között: a versenytársakhoz viszonyított piaci részesedés a vezetés színvonala a piaci és technológiai ismeretek a K+F kapacitás a pénzügyi források

41 Piaci vonzerő A mátrix „piaci vonzerő” dimenziója a külső, a straté giát készítő által nem igazán befolyásolható tényezők együttesét jelenti. Ilyen tényezők például: a piac mérete és növekedési üteme a verseny erőssége a szezonalitás és a ciklikusság a technológiai és a tőkekövetelmények a társadalmi és a környezetvédelmi kérdések a piacra lépés és a kilépés korlátai

42 Szelektív stratégia Versenyhelyzet javítása Legfontosabb termékek Paci részesedés növelése célszerű Legfontosabb termékek Paci részesedés növelése célszerű Gyenge versenypozició Nem célszerű a beruházás Szelektív stratégia Nyereséget biztosítanak Legfontosabb termékek Paci részesedés növelése célszerű Gyenge versenypozició Kivonulás a piacról Gyenge versenypozició Nem célszerű a beruházás Szelektív stratégia Versenyhelyzet javítása versenyképesség MagasAlacsonyMagasAlacsony Piaci vonzerő AlacsonyMagas

43 Termékfejlesztés típusai:  Kezdeményező fejlesztés (új ismeretlen termék)  Követő fejlesztés (a piacon már ismert termék)  Termékmódosítás (termék+többletfunkció)  Termékvariácó (különböző vevőcsoportok, különbö ző termékváltozat) Az új ötletek keresésétől a termék piaci bevezetéséig tartó tevékenységek összessége

44 A termékfejlesztés folyamata Ötletek keresése Ötletek szelektálása Termékfejlesztés Terméktesztelés Termék bevezetése

45  1. Az ötletek keresése Belső forrásokKülső források Piaci elemzőkFogyasztók Értékesítési részlegSzállítók MarketingrészlegVersenytársak Termelési részlegKiállítások VevőszolgálatSzakmai kiadványok

46 Ötletkeresési technikák 1. A brainstorming típusú eljárások - Brainstorming - A 635-ös módszer (6 fő,3 ötlet,5 perc.) - A Philips 66 módszer (6 fő, 6 perc) - A Delphy-módszer - Nominálcsoport-módszer

47 2. Ötletszelektálás - ötletek elemzése  Műszaki szempont  Gazdasági szempont  Marketing szempont 3. Termékfejlesztés - prototípus 4.Terméktesztelés - termékteszt, laborteszt, tesztpiac

48 5. A termék bevezetése - megfelelő mennyiség biztosítása - garancia, szerviz vevőszolgálat - forgalmazók felkészítése - értékesítés megszervezése - promóciós feladatok

49  Új termék fogadtatása Siker vagy kudarc  Termékkanibalizmus

50  Termékelfogadási folyamat ( próbavásárlástól a rendszeres vásárlásig)  Nem tud semmit az új termékről  Hallott róla  Ismeri  Megtetszik neki  Fontolgatja a vásárlást  Erős vásárlási szándék  Vásárol  Kipróbálja  Véleményezi  Újravásárol

51  1. A termék fogalma  2. A termékhasznosság szintjei  3. A termékek csoportosítása  4. Termékéletgörbe fogalma, szakaszai, típusai  5. Fogyasztói csoportok új termék vásárlásánál  6. A termékpolitika  7. A termékhierarchia  8. A választék  9. Termék/piac mátrix  10. BCG mátrix  11.Termékfejlesztés


Letölteni ppt "A termék a marketingfelfogás szerint olyan fizika, esztéti- kai és szimbolikus tulajdonságok összessége, amely a fogyasztó igényeit hivatott kielégíteni."

Hasonló előadás


Google Hirdetések