Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

A tervezés mint menedzsmentfunkció Vezetés és szervezés BA Pécs.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "A tervezés mint menedzsmentfunkció Vezetés és szervezés BA Pécs."— Előadás másolata:

1 A tervezés mint menedzsmentfunkció Vezetés és szervezés BA Pécs

2 A menedzsment funkciói Tervezés Szervezés Vezetés EllenőrzésMenedzs ment

3 A tervezés  A menedzsment funkciók:  Tervezés: az a folyamat, amikor pontosan meghatározzuk, hogy mit akarunk elérni, és hogyan juthatunk el oda  Szervezés: az erőforrások elosztása és rendszerezése az alapvető feladatok teljesítéséhez  Vezetés: az emberi erőforrások irányítása a feladatok legmagasabb szinten való teljesítésének érdekében  Ellenőrzés: a feladatok teljesítésének felügyelete, és a szükséges változtatások elvégzése

4 A tervezés folyamata  Cél: elérendő kimenet, vagy kívánt eredmény  Terv: a célok eléréséhez szükséges lépések meghatározása  A célok meghatározása  A céloktól való távolság meghatározása  A jövőbeli körülmények előrejelzése  A lehetséges cselekvési alternatívák elemzése, a legjobb megoldás kiválasztása, és a bevezetés módjának meghatározása  A terv bevezetése és az eredmények értékelése

5 A tervezés előnyei  Nagyobb összpontosítás és rugalmasság  Cselekvésorientáltság  Javuló koordináció  Az ellenőrzés hatékonysága  Hatékonyabb időgazdálkodás

6 A total quality management célhierarchiája vállalati minőségi célkitűzések hibátlan termék készítése, amely az esetek 100 százalé- kában kielégíti a fogyasztók igényeit művezetői minőségi célkitűzések megbecsülni a gépkezelők képességeit, és megfelelő képzést nyújtani/ megszervezni üzemi minőségi célkitűzések az elfogadási arány 16 százalékkal való emelése a vevők szállítási igényeinek megfelelve termelő dívi- zió minőségi célkitűzések kedvezménye- zett szállítóvá válni a rendelések 100 százaléká- nak időre történő teljesítésével

7 A vállalati tervezés és ellenőrzés integrált rendszere tervezés – célok megfogal- mazása – meghatározni, hogyan teljesíthetők tevékenység ellenőrzés eredmények mérése eredmények összehasonlítása a tervekkel korrekciós lépések

8 A vállalati tervek fajtái 1  Rövid és hosszú távú tervek  Rövid táv – 1 év  Középtáv – 1-2 év  Hosszútáv – 3 vagy több  Felső vezetés – hosszú táv  Alsóbb szint – közép és rövid táv

9 A vállalati tervek fajtái 2  Stratégiai és operatív tervek  Stratégiai: a hosszú távú szükségleteket célozzák, és a vállalat vagy alegység számára fogalmaznak meg kézzelfogható működési irányt  Operatív: (közép- és alsó szintű tervek) meghatározzák, hogy mire van szükség az egyes területeken a stratégiai tervek megvalósítása, illetve a stratégiai célok elérése érdekében

10 A vállalati tervek fajtái 3  Az operatív tervek fajtái:  Termelési terv: a dolgozók munkájához szükséges módszerek és technológiák meghatározása  Pénzügyi terv: a működéshez szükséges pénz megszerzése  Berendezési terv (facilities planning): az egyes tevékenységeket támogató munkabeosztások és berendezések allokációjának megoldása  Marketing terv: a termékek és szolgáltatások disztribúciós és eladási lehetőségeinek feltérképezésére  Emberi erőforrás terv: a toborzás, a kiválasztás és az alkalmazottak áthelyezésének megszervezése

11 A stratégiai és az operatív tervek összefüggése stratégiai tervek a nem kapcsolódó területekről való tőkekivonás, és befektetés az alaptermékbe operatív tervek marketing tervek helyi piacok megcélzása segít beteljesíteni termelési tervek a leghatékonyabb üzemekre központo- sítani a műveleteket termelési tervek költség-csökkentés, profitnövelés Megteremti a feltételeket

12 Irányvonalak és eljárások  Policies and procedures, standing plans – általános tervek  Irányvonal – policy  Érvényben lévő terv amely széleskörű iránymutatást ad a döntésekhez  Emberi erőforrás irányvonalak  Felvétel, elbocsátás, teljesítmény értékelés, fizetésemelés, fegyelem  Szabályok vagy eljárásmódok – rules or procedures  Olyan tervek, amelyek pontosan leírják, hogy az egyes szituációkban mit kell tenni

13 Költségkeretek  Single use plan – egyszer használatos terv  Költségkeret:  olyan egyszer-használatos tervek, amelyek tevékenységek, beruházások vagy programok számára határozzák meg a szükséges forrásokat  Formái:  Kötött  Rugalmas  Zéró bázisú

14 Beruházási ütemtervek  Definíció:  olyan egyszer használatos tervek, amelyek meghatározzák azokat a tevékenységeket, amelyek egy bizonyos nagyobb beruházás kivitelezéséhez szükségesek  Gantt diagram 461- ES MU NKA 460- AS MUN KA 442- ES MU NKA JÚLIUS1 3 5 10 15 20 25 30 E G Y SÉ G E K A-1 A-2

15 Az üzleti tervek  Definíció:  megfogalmazza új tevékenység elindításához, illetve a működtetéséhez szükséges fedezetre vonatkozó részleteket.  világos útmutatást ad a vállalat számára és információkkal szolgál a beruházók vagy hitelintézetek számára

16 A tervezés megközelítései  Kifelé és befelé összpontosító tervezés  Befelé összpontosító tervezés: a jövőbeli erőfeszítéseknek is a jelenlegi tevékenység a középpontja, de próbáljuk azt mindig magasabb szintre fejleszteni  Kifelé összpontosító tervezés: a környezetet elemzi a versenyelőny megszerzése érdekében  Felfelé és lefelé építkező tervezés  Kontingencialista tervezés  alternatív tevékenységi irányok kidolgozása, amelyeket be lehet vezetni, ha (és amikor) a körülmények változása miatt az eredeti terv már nem megfelelő

17 Tervezési eszközök és technikák 1  Előrejelzés  Kvalitatív előrejelzés: szakértők véleményein alapul  Kvantitatív előrejelzés: adatbankok matematikai és statisztikai elemzésével igyekszik megjósolni a jövőt.  Idősor elemzés: amely statisztikai módszerek felhasználásával vetíti ki a múltban megfigyelhető trendeket a jövőre.  Ökonometriai modellek: valószínűségekre és előfeltevésekre alapozott komplex számítógépes modellek futtatnak szimulációkat a jövőbeli eseményekre.

18 Tervezési eszközök és technikák 2  Forgatókönyvek – szcenáriók  Benchmarking :  külső példákkal való összehasonlítás által próbálja kifinomultabban értékelni a vállalat saját teljesítményét, és felvázolni a lehetséges jövőbeli lépéseket.  Részvétel és személyes érintettség

19 A terv iránti elkötelezettség kiépítésének módja tervezési célok meghatározása a terv bevezetése, az eredmények értékelése A célhoz képest hol tartunk? alternatív akciók meghatározása, tervkészítés a jövőbeli feltételek előrejelzések elkötelezettség építés lehetővé tenni, hogy mások is részt vegyenek a tervezési folyamat minden lépésében

20 Megegyezéses eredménycélokkal való vezetés  Megegyezéses eredménycélokkal való vezetés Management by Objectives MBO vezető beosztott közösen tervez – célkitűzés – kritériumok meghatározása – döntés a tevékenységekr ől külön tevékenykedik – feladatok teljesítése (beosztott) –segítségnyújtás (vezető) közösen ellenőriz – eredmények értékelése – megbeszélés – újrakezdődő MEV folyamat és

21 A döntéshozatali folyamat 1. lépés a probléma felismerése és meghatá- rozása 2. lépés a lehetséges megoldáso k kidolgozás a és elemzése 3. lépés az egyik megoldás kiválasztás a és etikai ellenőrzése 4. lépés a kiválasz- tott meg- oldás végre- hajtása 5. lépés az eredménye k értékelése a folyamat újrakezdése, amennyiben szükséges

22 Döntéshozatali modellek 1  Klasszikus modell  a vezető tökéletes információkkal rendelkezik – állandó környezetben:  – tökéletesen definiált probléma  – minden lehetséges alternatíva és következményeik ismertek  – optimalizáló döntés

23 Döntéshozatali modellek 2  Korlátozott racionalitás modellje  a vezető kognitív korlátok mellett, tökéletlen információk alapján hoz döntést – kockázatos és bizonytalan környezetben:  – nem tökéletesen definiált probléma  – alternatívák és következményeik korlátozott ismerete  – kielégítő döntés – a kielégítő eredményt nyújtó alternatíva kiválasztása

24 Döntéshozatali modellek 3  Döntési heurisztikák  a vezetői döntéshozatalt egyszerűsítik le – a döntést befolyásoló tényezők:  – az információ készen rendelkezésre áll a memóriában – felidézhetőség csapdája (availability heuristics)  – azonos környezethez való hasonlítás – előítéletek csapdája (representativeness heuristics)  jelenlegi szituáció hatása – lehorgonyzás és hozzáigazítás csapdája (anchoring and adjustment heuristics)

25 A döntés etikai ellenőrzése  Az etikus döntés kritériumai:  Hasznosság: a döntés megfelelő-e az érintettek számára?  Jogok: a döntés figyelembe veszi-e mindenki jogait és kötelezettségeit?  Igazságosság: a döntés megfelel-e az igazságosság feltételeinek?  Törődés: a döntés megfelel-e annak a kötelezettségnek, hogy törődnöm kell a környezetemmel?

26 Összefoglalva  A szervezetben végzett munkát folyamatszemléletben is lehet kezelni.  A folyamatok megfelelő szervezésével a hatékonyság fokozható  A vállalati szervezésben kétféle súlypont figyelhető meg, a folyamatszervezés és a szervezeti struktúra létrehozása és fejlesztése  A vállalati tervezés a menedzsment folyamat első meghatározó lépése  A döntési folyamat végén az etikai ellenőrzés része az eredményesség értékelésének.


Letölteni ppt "A tervezés mint menedzsmentfunkció Vezetés és szervezés BA Pécs."

Hasonló előadás


Google Hirdetések