Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az ellenőrzés, mint menedzsment funkció Vezetés és szervezés BA Pécs.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Az ellenőrzés, mint menedzsment funkció Vezetés és szervezés BA Pécs."— Előadás másolata:

1 Az ellenőrzés, mint menedzsment funkció Vezetés és szervezés BA Pécs

2 Az óra célja  A menedzsment kontroll meghatározása  A kontrollfolyamat lépéseinek áttekintése  A szervezeti ellenőrzési rendszerek elemzése

3 A menedzsment funkciók és kapcsolataik Vezetés az erőfeszítések ösztönzése Tervezés az irányok meghatározása Szervezés struktúrák létrehozása Kontrolling az eredmények biztosítása

4 Ismétlés: a menedzsment funkciói  A menedzsment funkciók:  Tervezés: az a folyamat, amikor pontosan meghatározzuk, hogy mit akarunk elérni, és hogyan juthatunk el oda  Szervezés: az erőforrások elosztása és rendszerezése az alapvető feladatok teljesítéséhez  Vezetés: az emberi erőforrások irányítása a feladatok legmagasabb szinten való teljesítésének érdekében  Ellenőrzés: a teljesítmény mérésének, a kitűzött célok és az eredmények összehasonlításának és a megfelelő korrekciós lépések megtételének folyamata.

5 Az ellenőrzési folyamat lépései az ellenőrzési folyamat 1. lépés teljesítménycélok és normák ellenőrzése 2. lépés pillanatnyi teljesítmény mérése 4. lépés korrekciós lépések 3. lépés események össze- vetése a célokkal és normákkal

6 1. Lépés: célok és normák felállítása  Célok: az elérendő teljesítményt határozzák meg  Normák: a teljesítmény mérését teszik lehetővé  Eredménynormák: a teljesítményt mennyiség, minőség, költség, vagy időigény alapján mérik  Inputnormák: az erőfeszítéseket a teljesítmény növelésére fordított munkamennyiség alapján értékelik

7 2. Lépés: a pillanatnyi teljesítmény mérése  A tervezett és a tényleges teljesítmény közötti különbséget kell kimutatni  Mérés nélkül nincs hatékony kontroll

8 3. Lépés: az eredmények összehasonlítása a célokkal és normákkal  Ellenőrzési egyenlet: korrekciós szükséglet = kívánt teljesítmény – pillanatnyi teljesítmény  Időbeli összehasonlítás  Relatív összehasonlítás  Mérnöki összehasonlítás

9 4.Lépés: korrekciós lépések  Eltéréseken alapuló vezetés (Management by exception)  A legsürgősebb feladatoknak szenteli a legtöbb figyelmet  Az eltérések fajtái:  Problémás helyzet  Az aktuális teljesítmény elmarad a normától  Lehetőségekben bővelkedő helyzet  Az aktuális teljesítmény több, mint a norma

10 A hatékony kontroll 1 Jellemzői:  stratégiai szemléletű és eredményorientált  támogatja a stratégiai terveket  közérthető  kerüli a nehezen kommunikálható formát  támogatja az önkontrollt  elősegíti a kölcsönös bizalom és a hatékony kommunikáció kialakulását

11 A hatékony kontroll 2 Jellemzői:  időszerű és eltérés-orientált  kimutathatók a gyenge pontok  pozitív szemléletű  fejlesztéseket, változásokat támogató  objektív és igazságos  Mindenki számára pártatlan és hiteles  Rugalmas  Teret enged az egyéni döntéseknek

12 Az ellenőrzés fajtái előrejelző kontroll biztosítja a helyes irányok kitűzését és a szükséges inputok rendelkezésre állását egyidejű kontroll biztosítja a munkafolyamat helyes lefolyását visszacsatoló kontroll biztosítja, hogy a végeredmények megfelelnek a kívánt normáknak munkafolyamatinputkésztermék

13 Az ellenőrzés fajtái  Előrejelző kontroll  előzetes ellenőrzés  irányok, folyamatok, inputok meghatározása  megelőző jellegű  megbízható visszajelzési lehetőség  Egyidejű kontroll  irányító kontroll  munkafolyamat elemeinek helyes lefolyása  Visszacsatoló kontroll  utólagos kontroll  végeredmények összevetése a normákkal

14 Ellenőrzési stratégiák  Belső kontroll  Minőség-ellenőrzés  Külső kontroll  Belső kontroll és önállóság megegyezéses eredménycélokkal való vezetés (MEV)  Vezetői kontroll  Fegyelmezés  Pénzügyi kontroll

15 Egy kellemetlen feladat – a fegyelmezés  Definíció:  A magatartás büntetések általi befolyásolása  Olyan képzés, mely biztosítja a szervezeti szabályok betartását  Pozitív fegyelmezési megközelítés:  Figyelmeztetés és tanácsadás  A nemkívánatos viselkedés írott dokumentálása  Végső figyelmeztetés  Elbocsátás

16 A progresszív fegyelmezés folyamata Első fegyelmezetlenség Második fegyelmezetlenség Harmadik Fegyelmezetlenség Negyedik fegyelmezetlenség Szóbeli figyelmeztetés Írásbeli figyelmeztetés Felfüggesztés Elbocsátás!

17 A „forró kályha” szabály  A jó fegyelmezési rendszer olyan, mint a forró kályha:  Figyelmeztet (forró)  Következetes (mindig megég aki hozzányúl)  Azonnali (rögtön éget)  Személytelen (mindenkit megéget)

18 Információ és pénzügyi kontroll 1  Információ: kritikus a szerepe a pénzügyi elemzésben  A szervezeti teljesítményről szóló néhány információ:  Likviditás  készpénz-generálási képesség a számlák kifizetéséhez  tőkehatékonyság  képesség arra, hogy több legyen a kapott osztalék, mint a fizetett

19 Információ és pénzügyi kontroll 2  A szervezeti teljesítményről szóló néhány információ:  Készletgazdálkodás  az erőforrások hatékony felhasználásának és a minimális költséggel való működés képessége  jövedelmezőség  több bevétel, mint kiadás képzésének képessége

20 Pénzügyi mutatók 1  Likviditási mutatók:  rövid távú likviditás = forgótőke / rövid lejáratú kötelezettségek  közép távú likviditás = (forgótőke – raktárkészlet) / rövid lejáratú kötelezettségek  Készpénz ráta= (készpénz+értékpapír)/ rövid lejáratú kötelezettségek  Tőke ellátottsági mutatók:  eladósodottsági ráta = kölcsöntőke / összes eszköz  Egyszerű osztalék fizetési ráta=fizetett osztalék/nettó nyereség

21 Pénzügyi mutatók 2  Jövedelmezőségi mutatók:  nettó profitráta = nettó nyereség / értékesítési árbevétel ($)  ROA eszközarányos megtérülés=nettó profit/összes eszköz  ROIC befektetett tőkearányos megtérülés= működési profit* (1-adóráta)/(hosszú lejáratú kötelezettségek+részvénytőke ROIC= EBIT (1-Tc)/(LTL+E)

22 A minőség ellenőrzés  TQM  Mindent jól végezzünk már az első alkalommal  Statisztikai minőség-ellenőrzés  Az ellenőrzési folyamatot statisztikai eszközökkel támogatjuk  Six Sigma

23 Belső kontroll és önállóság  MBO Management by Objectives – megegyezéses eredménycélokkal való vezetés:  A dolgozó és vezetője együtt meghatározzák azokat az eredménycélokat, amelyeket a dolgozónak el kell érni egy bizonyos időn belül  Az MBO rendszernek három alapfeltétele van:  A dolgozó magas szintű elkötelezettséget és jobb teljesítményt fog mutatni  A világos és pontosan meghatározott eredménycélok lehetővé teszik a pontos munkát  A teljesítménycéloknak mérhetőknek és a kívánt eredményeknek pontosan meghatározhatóaknak kell lenniük

24 Az MBO folyamata  A munka felmérése és megegyezés a feladatokról  Teljesítmény követelmények kidolgozása  A dolgozó és a vezetője közösen kitűzik a dolgozó által elérendő célokat  Folyamatos teljesítmény ellenőrzés és javítás

25 Összefoglalva  Az ellenőrzés a menedzsment funkciókörében az utolsó-első lépés  Az ellenőrzési folyamat négy lépésből áll  A szervezeti ellenőrzési rendszerek fajtái:  Vezetői kontroll  Fegyelmezés  Információ és pénzügyi kontroll  Minőség-ellenőrzés  MEV


Letölteni ppt "Az ellenőrzés, mint menedzsment funkció Vezetés és szervezés BA Pécs."

Hasonló előadás


Google Hirdetések