Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Készletgazdálkodás és anyagszükséglet tervezés. Készlet • a vállalatnál adott pillanatban meglévő, a termelési vertikum különböző fokozatában elhelyezkedő.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Készletgazdálkodás és anyagszükséglet tervezés. Készlet • a vállalatnál adott pillanatban meglévő, a termelési vertikum különböző fokozatában elhelyezkedő."— Előadás másolata:

1 Készletgazdálkodás és anyagszükséglet tervezés

2 Készlet • a vállalatnál adott pillanatban meglévő, a termelési vertikum különböző fokozatában elhelyezkedő anyagok, félkész-, és késztermékek állománya. - szélesebb értelemben a készlet magában foglalja az inputokat és outputokat és a termelésközi állapotban lévő termékeket. • A termelői készletek jellemző csoportjai: – késztermékek, – alkatrészek, – kiegészítő termékek, – termelési készletek, – anyagok

3 A készletelemzés célja • A készletezés általános célja: meghatározni, hogy mikor kell a rendelési tételeket feladni, és hogy mekkora legyen a rendelés. • A készletezés céljai: – a termék iránti változó kereslet kielégítésére – az egyes műveletek függetlenségének fenntartására – a termelésütemezés rugalmasságának biztosítására – biztonsági tartalék az anyagok szállításánál adódó csúszások kivédésére – a nagyobb rendelési mennyiségből adódó előnyök kihasználására

4 Készletezési költségek • A készletezési döntéseket a készletezéssel kapcsolatos költségek figyelembe vételével kell hozni. A következő készletezési költségekkel kell számolni: – készlettartási költségek – (termékváltás/átállítás költsége) – megrendelési költségek – hiányköltség • A megfelelő rendelési/gyártási mennyiségek meghatározása az összköltségek minimalizálásával történhet, ahol az összköltség a három költségfajta - a készlettartás, a megrendelés/átállás és a hiányköltség - felmerüléséből származik.

5 A készletezési rendszer 1. • A készletezési rendszer gondoskodik a készletek fenntartásához és szabályozásához szükséges szervezeti rendszerről és működési politikáról. A rendszer felelős a termékek megrendeléséért és átvételéért: a megrendelés feladásának időzítésért, annak nyomon követéséért, hogy miből mennyit mikor és kitől rendeltek. • A készletezési rendszer alapfeladata meghatározni, hogy egy adott termékből – mikor rendeljünk és – mennyit kell egy alkalommal rendelni

6 A készletezési rendszer 2. • A rendelés időpontja lehet: – rögzített időközönkénti (T), – a készletszint meghatározott minimális szintjétől függő (R) • A rendelési tétel lehet: – rögzített mennyiségű (Q) – a készletezés maximális szintjétől függő (S)

7 A készletezési rendszer 3.

8 Készletezési modellek A "fűrészfog" modell

9 • A fűrészfog modell akkor használható, ha mindent biztonsággal ismerünk: – a termék iránti kereslet állandó és az égész periódus alatt változatlan, – az átfutási idő (a rendeléstől az átvételig) állandó, – a termék egységára állandó, – a készlettartás költsége az átlagos készleten alapul, – a rendelési és a termékváltási költség állandó – a termék kereslete maradéktalanul ki van elégítve (nincs várakozás)

10 Készletezés összes költsége ahol TC = teljes költség P = készlet egységára D = éves készletigény H = készlettartás éves egységköltsége Q = rendelési tételnagyság S = egyszeri rendelés költsége Q/2 = átlagos készletszint D/Q = rendelések éves száma

11 Optimális rendelt mennyiség • Az optimális rendelt mennyiség az a rendelt készlet, amelynél az összes készletezési költség a legalacsonyabb • Az összköltség ott minimális, ahol az összköltség függvény meredeksége zérus. TC H(Q/2) S(D/Q) Q EOQ

12 Optimális rendelési mennyiség (EOQ) Tankönyvi (Polónyi 2007) jelöléssel: K = D* k a + D*k r /Q + Q/(2/k t ) Munkafüzet jelöléseivel ugyanaz: TC=D*P+S(D/Q)+(Q/2)H TC’=0+(-DS/Q 2 )+H/2 0 = 0+(-DS/Q 2 )+H/2 azaz Q EOQ = (2DS/H) -0,5

13 Néhány példafeladat D = 2,000 t S = 100 euró rendelésenként H = 25 euró/év/tonna I induló = Q 0 = 120 t L = 12 nap N = 250 nap EOQ = √ (2 ∙ 2,000 t ∙ 100 euró) / 25 euró = 126,49 t d = 2,000 t / 250 nap = 8 t ROP = d ∙ L = 8 ∙ 12 = 96 t Első újrarendelés = 120 / 8 – 12 = 3. nap Meghatározandó:EOQdROP első újrarendelés időpontja

14 Biztonsági készlet ROP b

15 EOQ modell biztonsági készlettel készletszint Time Q Rendelési ciklus Biztonsági készlet b

16 b = z ∙ σ ahol z = biztonsági faktor a normál eloszlásból σ = a kereslet szórása az utánpótlási idő alatt Ha z =1,65 (95%) és a kereslet szórása 200 egység L alatt, akkor: b = 1,65 ∙ 200 = 330 egység

17

18 Példa • L = 10 nap • d = 30 tonna • Kereslet szórása a teljes L alatt 20 tonna • Elfogadott kockázati szint: 5% • b = ? ROP = ?  b = z * σ = 1,65 * 20 = 33 tonna  ROP = 300 + 33 = 333 tonna

19 További példák • Q 0 = 600 t • Q = 200 t • d = 10 t/nap • L = 8 nap • b = 33 t ROP = 8 * 10 + 33 = 113  Q 0 = Q = 400 t  d = 16 t/nap  L = 20 nap  b = 66 t ROP = 386

20 Optimális termelési mennyiség modellje

21 Egyperiódusos, vagy "újságárus” modell • Itt az optimális döntés olyan mennyiség készletezése, ahol az utolsó egység eladásából származó haszon nagyobb, vagy egyenlő, mint az a veszteség, amely akkor keletkezik, ha az utolsó egység eladatlan marad. • MP > ML - ahol – MP = az N-edik termék eladásából származó haszon – ML = az N-edik termék el nem adásából származó veszteség • A fenti összefüggést úgy is használhatjuk, hogy az események valószínűségét vetjük össze. • P(MP) > (1 - P) ML - ahol – P annak a valószínűsége, hogy a terméket eladják, – 1-P annak a valószínűsége, hogy a terméket nem adják el • Azaz: P > ML / (MP+ML)

22 • Példa - Egy termék ára 100 $, költsége 70 $. Minden eladatlan termék újrafelhasználási értéke 30 $. A kereslet a vizsgált időszakban 35 és 40 egység közé becsülhető: azaz 35 termék biztosan elkel, 40 egységnél több viszont biztosan nem adható el. A kereslet valószínűségeit az alábbi táblázat foglalja össze: MP= 100 $ - 70 $ = 30 $ ML= 70 $ - 30 $ = 40 $ P > ML/(MP+ML) = 40/(30+40) = 0,57 – TEHÁT 37 TERMÉK KELL A KÉSZLEZETZÉS VÁRHATÓ NYERESÉGE: P(MP) - (1-P)(ML) = 0,75 * 30 - 0,25 * 40 = 22,5 - 10 = 12,5 $

23 ABC analízis • A készletezésre is igaz, hogy néhány termék rendelkezik csak nagy részesedéssel, s a termékek többségének alacsony részesedése van. Az ABC elemzéssel a termékeket három csoportba sorolhatjuk: • A: magas értékvolumen • B: közepes értékvolumen • C: alacsony értékvolumen

24 Anyagszükséglet tervezése Anyagszükségleti tervezési rendszer (MRP) • Az anyagszükséglet tervezési rendszer (Material Requirements Planning, MRP) – a termelési tervből származtatott – termelési vezérprogramra támaszkodva – meghatározza a végtermék előállításához szükséges – speciális alkatrészek és anyagok fajtáit, – a szükséglet pontos mértékét és – a termelési cikluson belül ezen tételek rendelésfeladásának, – beérkezésüknek illetve gyártásuk befejezésének idejét.

25 Anyagszükségleti tervezési rendszer (MRP) • Az MRP rendszerben a termékek iránti rendelésekre támaszkodva egy vezérprogramot alakítanak ki. – A vezérprogram megadja az adott időszakban előállítandó végtermékek számát. – Anyagjegyzék azonosítja az egyes tételek előállításához szükséges anyagokat és azok pontos mennyiségét. – A készletnyilvántartás tartalmazza a befejezett végtermékek számát, valamint a raktáron lévő, ill. megrendelt tételek mennyiségét.

26 Terme- lési vezér- prog- ram = azt mutatja be, hogy az egyes termékekből mikor (pl. melyik héten) hány darabot kell legyártani.

27 Anyagjegyzék • az A végtermékhez 2 egység B, 3 egység C elemre van szükség. A B elem pedig 1 egység D, és 4 egység E elemből áll (stb.)

28 Tagolt ill. egyszintű anyagjegyzék

29 Köszönöm a figyelmet!


Letölteni ppt "Készletgazdálkodás és anyagszükséglet tervezés. Készlet • a vállalatnál adott pillanatban meglévő, a termelési vertikum különböző fokozatában elhelyezkedő."

Hasonló előadás


Google Hirdetések