Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Designjog dr.Daszkalovics Katalin ügyvéd 1054 Budapest, Szemere u. 21. +36 209 225 893 www.daszkalovics.hu.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Designjog dr.Daszkalovics Katalin ügyvéd 1054 Budapest, Szemere u. 21. +36 209 225 893 www.daszkalovics.hu."— Előadás másolata:

1 designjog dr.Daszkalovics Katalin ügyvéd 1054 Budapest, Szemere u. 21. +36 209 225 893 www.daszkalovics.hu

2 A szellemi tulajdon jogvédelme • Szellemi alkotás, mint tulajdon? • Tulajdon, mint legteljesebb jog • WIPO: World Intellectual Property Organization (ENSZ) • Intellectual Property-fogalom a WIPO oldalán: „A szellemi tulajdon az ész szüleményeit foglalja magában, ide tartoznak a találmányok, az irodalmi és művészeti alkotások, a kereskedelemben alkalmazott szimbólumok, nevek, képek, formák.” • Két érdek ütközik össze: Ha tulajdon, akkor védeni kell/Ha túlságosan védjük, akkor korlátozzuk hasznosulását.

3 Jogvédelem szükségessége • A jól védett és használt szellemi alkotás versenyképességi tényező • Az alkotót erkölcsi és anyagi elismerés illeti. • De ha nem gondoskodik alkotása védelméről erkölcsi és anyagi veszteség éri. • Hasznosítani is csak jogvédett, stabil oltalmi helyzetű alkotást tud. • Ha nincs oltalom, legalább legyen titkos…

4 Szellemi tulajdonvédelem két területe • Szerzői jogvédelem: az irodalmi, művészeti és tudományos alkotásokat védi – ipso iure, vagyis alaki bejelentés nélkül, automatikusan. • Iparjogvédelem: a műszaki-gazdasági természetű szellem alkotásokat védi- hatósági segítséggel, szigorú alaki bejelentési feltétel!

5 Oltalmi formák 1. • Általában: a Ptk. véd minden szellemi alkotást: 86. § (1): A szellemi alkotás a törvény védelme alatt áll. Szerzői jogterület: automatikus • Konkrétan: oltalmi forma alatt kizárólag a bejelentésen, regisztráción alapuló oltalmi formákat értjük: szabadalom, védjegy, minta) • Speciális (többlet)védelem: versenyjog: jellegbitorlás (szolgai utánzás)

6 Oltalmi formák kategóriái Szellemi tulajdon Oltalom Oltalmi idő • szerzői alkotásokautomatikus, a mű fizikai létrejöttével70 év (irodalmi, művészeti, tudományos)tehát nincs formai oltalom, de lehetséges önkéntes műnyilvántartás a SZTNH-nál. A Berni Uniós Egyezményben megállapított oltalmi idő lejártával az alkotások közkinccsé válnak. A személyhez fűződő jogok nem szűnnek meg, de az alkotások felhasználása ingyenes lesz és fejleszthető, alakítható. • találmányszabadalom20 év • áru, szolgáltatás neve, árujelzővédjegy10 év (megújítható) • termék külső megjelenéseformatervezési mintaoltalom 5 év (4X) • ötletnem védhető • know-howgyenge jogi védelem,inkább bírói gyakorlat, üzleti titokként (ha nem nyert egyéb jogvédelmet, akár mert nem volt arra alkalmas, akár mert a jogosult elmulasztotta, vagy elfelejtette megkérni…)

7 3 oltalmi forma alaposabb megvizsgálása • 1. A szerzőt a jó felhasználási szerződések védik! De a bizonyíthatóságra van több megoldás is, pl. önkéntes műnyilvántartás, letétbe vétel, tértivevényes levél…, feltöltés • 2. védjegyoltalom • 3. formatervezés mintaoltalom

8 Felhasználási szerződés • 1999. évi LXXVI. Tv. A szerzői jogról:42. § (1) Felhasználási szerződés alapján a szerző engedélyt ad művének a felhasználására, a felhasználó pedig köteles ennek fejében díjat fizetni. • Legfontosabb kérdések: • Kizárólagosság? • Hatály? (területi, időbeli, felhasználási mód) • Átruházhatja? • Átdolgozhatja? • Főszabály: csak írásban • Ellenérték – a felhasználással arányos mértékben • Szoftver, reklámmunka esetében: átruházás. (esetleges forráskód-átadás, vagy letétbe helyezés)

9 Önkéntes műnyilvántartás • SZTNH-nál, díjfizetés ellenében (5000 Ft) • Szerző nyilatkozik, hogy a mű a sajátja • Hivatal igazolja, hogy nyilvántartásba vette • Közokirat, ami jogvitában perdöntő bizonyíték • Tervezőknek is javasolt, főleg ha alkotásukra nem szereznek oltalmat (a 3 éves közösségi UCD-védelem mellé)

10 Védjegyoltalom • A védjegy a márkanév legfontosabb védelmi eszköze • Fogalom: Minden olyan grafikailag ábrázolható megjelölés, amely alkalmas arra, hogy valamely árut, vagy szolgáltatást megkülönböztessen mások áruitól, vagy szolgáltatásaitól. • Hogyan szerezhető meg a védjegyoltalom? • A bejelentést követő lajstromozással. (Lajstromozás lépésről lépésre : a következő előadás témája) • Oltalmi idő: 10 év, ami további 10-10 évre – díjfizetés ellenében – korlátlanul hosszabbítható.

11 Formatervezési mintaoltalom • Az alkotás külső jellegzetességeit védi • Csak az a minta védhető, ami: új és egyéni jellegű • Új: ha még nem hozták nyilvánosságra • Egyéni jellegű: ha a bejelentett elsőbbségi időpontja előtt már nyilvánosságra jutott bármely más mintához képest a tájékozott használóra eltérő benyomást tesz. • Hogyan szerezhető meg a formatervezési mintaoltalom? • A bejelentést követő lajstromozással. – Lajstromozás lépésről lépésre (a következő előadás témája) – Oltalmi idő: 5 év, ami további 5-5 évre – díjfizetés ellenében – max. 4x hosszabbítható.


Letölteni ppt "Designjog dr.Daszkalovics Katalin ügyvéd 1054 Budapest, Szemere u. 21. +36 209 225 893 www.daszkalovics.hu."

Hasonló előadás


Google Hirdetések