Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Szolgálati és alkalmazotti szellemi alkotások a magyar jogban 2012. április 20. Kari Doktori Konferencia dr. Lukács Manuéla.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Szolgálati és alkalmazotti szellemi alkotások a magyar jogban 2012. április 20. Kari Doktori Konferencia dr. Lukács Manuéla."— Előadás másolata:

1 Szolgálati és alkalmazotti szellemi alkotások a magyar jogban 2012. április 20. Kari Doktori Konferencia dr. Lukács Manuéla

2 1. Szolgálati és alkalmazotti találmányok 1. Szolgálati és alkalmazotti találmányok 1.1. A szolgálati és alkalmazotti találmány fogalma 1.1. A szolgálati és alkalmazotti találmány fogalma 1.2. Munkáltató jogai és kötelezettségei a szolgálati és alkalmazotti találmány esetében 1.2. Munkáltató jogai és kötelezettségei a szolgálati és alkalmazotti találmány esetében 1.3. A szolgálati találmány szabadalmaztatása 1.3. A szolgálati találmány szabadalmaztatása 1.4. Találmány értékesítése és a találmányi díj 1.4. Találmány értékesítése és a találmányi díj 1.5. Feltalálót megillető személyhez fűződő jogok 1.5. Feltalálót megillető személyhez fűződő jogok 2. Szolgálati mű 2. Szolgálati mű 2.1. Szolgálati mű fogalma 2.1. Szolgálati mű fogalma 2.2. Munkáltatót megillető jogok 2.2. Munkáltatót megillető jogok 2.3. Díj 2.3. Díj 2.4. Szerzőt megillető személyhez fűződő jogok 2.4. Szerzőt megillető személyhez fűződő jogok

3 A szabadalom fogalma 1995. évi XXXIII. törvény a találmányok szabadalmi oltalmáról 1995. évi XXXIII. törvény a találmányok szabadalmi oltalmáról 1. § (1) Szabadalmazható minden új, feltalálói tevékenységen alapuló, iparilag alkalmazható találmány a technika bármely területén.

4 1. Szolgálati és alkalmazotti találmányok

5 9. § (1) Szolgálati találmány annak a találmánya, akinek munkaviszonyból folyó kötelessége, hogy a találmány tárgykörébe eső megoldásokat dolgozzon ki. 1.1. A szolgálati és alkalmazotti találmány fogalma

6 Munkaviszonyból eredő kötelezettség Munkaviszonyból eredő kötelezettség Megoldás kidolgozásakor fennálló kötelezettség Megoldás kidolgozásakor fennálló kötelezettség Találmány tárgykörébe eső megoldás kidolgozása Találmány tárgykörébe eső megoldás kidolgozása 1.1. A szolgálati és alkalmazotti találmány fogalma

7 Munkaviszonyból eredő kötelezettség: Munkaköri leírás Munkaköri leírás Felettes írásbeli, szóbeli, ráutaló magatartásával tudomásra hozott utasítása Felettes írásbeli, szóbeli, ráutaló magatartásával tudomásra hozott utasítása 1.1. A szolgálati és alkalmazotti találmány fogalma

8 9. § (2) Alkalmazotti találmány annak a találmánya, aki, anélkül, hogy ez munkaviszonyból eredő kötelessége lenne, olyan találmányt dolgoz ki, amelynek hasznosítása munkáltatója tevékenységi körébe tartozik. 9. § (2) Alkalmazotti találmány annak a találmánya, aki, anélkül, hogy ez munkaviszonyból eredő kötelessége lenne, olyan találmányt dolgoz ki, amelynek hasznosítása munkáltatója tevékenységi körébe tartozik. 1.1. A szolgálati és alkalmazotti találmány fogalma

9 1.2. Munkáltató jogai és kötelezettségei a szolgálati és alkalmazotti találmány esetében 10. § (1) A szolgálati találmányra a szabadalom a feltaláló jogutódjaként a munkáltatót illeti meg.

10 1.2. Munkáltató jogai és kötelezettségei a szolgálati és alkalmazotti találmány esetében Munkáltatónak a találmány megismertetésétől számított 90 napon belül nyilatkoznia kell igényt tart-e a szolgálati találmányra. Találmány létrejöttének időpontja Találmány létrejöttének időpontja Munkáltató választási lehetőségei: Munkáltató választási lehetőségei: - igényt tart, szabadalmi bejelentést tesz - igényt tart, szabadalmi bejelentést tesz - nem tart igényt, feltalálót illeti a szabadalmi igény - nem tart igényt, feltalálót illeti a szabadalmi igény - nyilatkozatát elmulasztja, feltalálót illeti a szabadalmi igény - nyilatkozatát elmulasztja, feltalálót illeti a szabadalmi igény

11 1.2. Munkáltató jogai és kötelezettségei a szolgálati és alkalmazotti találmány esetében 10.§ (2) Az alkalmazotti találmányra a szabadalom a feltalálót illeti meg, a munkáltató azonban jogosult a találmány hasznosítására.

12 1.3. A szolgálati találmány szabadalmaztatása Munkáltató választási lehetőségei: szabadalmi bejelentés tesz szabadalmi bejelentés tesz nem tesz szabadalmi bejelentést nem tesz szabadalmi bejelentést tett bejelentést visszavonja tett bejelentést visszavonja titokban tartja, és üzleti titkot képező megoldásként hasznosítja titokban tartja, és üzleti titkot képező megoldásként hasznosítja

13 1.4. Találmány értékesítése és a találmányi díj 13. § (2) A szolgálati találmány értékesítésének kell tekinteni a) a találmány hasznosítását (19. §), ideértve a hasznosításnak előnyös piaci helyzet teremtése vagy fenntartása érdekében történő mellőzését is; b) a hasznosítás más részére történő engedélyezését; c) a szabadalmi igény vagy a szabadalom teljes vagy részleges átruházását.

14 1.4. Találmány értékesítése és a találmányi díj Licenciaanalógia Licenciaanalógia Kockázatmegosztásra irányuló találmányi díjszerződés Kockázatmegosztásra irányuló találmányi díjszerződés

15 1.5. Feltalálót megillető személyhez fűződő jogok Névjog Névjog Feltalálói minőséghez való jog Feltalálói minőséghez való jog

16 2. Szolgálati mű

17 2.1. Szolgálati mű fogalma 1999. évi LXXVI. törvény a szerzői jogról 1999. évi LXXVI. törvény a szerzői jogról 30. § (1) Eltérő megállapodás hiányában a mű átadásával a vagyoni jogokat a szerző jogutódjaként a munkáltató szerzi meg, ha a mű elkészítése a szerző munkaviszonyból folyó kötelessége.

18 2.2. Munkáltatót megillető jogok Titokban tarthatja Titokban tarthatja Felhasználhatja Felhasználhatja Felhasználásra másnak engedélyt adhat Felhasználásra másnak engedélyt adhat Átruházhatja a vagyoni jogot Átruházhatja a vagyoni jogot

19 2.3. Díj Szerzőt díj illeti meg: munkáltató a felhasználásra másnak engedélyt ad vagy, munkáltató a felhasználásra másnak engedélyt ad vagy, vagyoni jogokat másra átruházza vagyoni jogokat másra átruházza kivétel: film, szoftver, adatbázis! kivétel: film, szoftver, adatbázis!

20 2.4. Szerzőt megillető személyhez fűződő jogok Névjog Névjog Mellőzni kell a szerző kérésére nevének feltüntetését, ha a művön a munkáltató a munkaviszonyból eredő jogaival élve változtat, de a változtatással a szerző nem ért egyet. Mellőzni kell a szerző kérésére nevének feltüntetését, ha a művön a munkáltató a munkaviszonyból eredő jogaival élve változtat, de a változtatással a szerző nem ért egyet.

21 Köszönöm a figyelmet!


Letölteni ppt "Szolgálati és alkalmazotti szellemi alkotások a magyar jogban 2012. április 20. Kari Doktori Konferencia dr. Lukács Manuéla."

Hasonló előadás


Google Hirdetések