Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Dr. Lukács Manuéla Linda A szindikátusi és licencia szerződések, a szellemi alkotások megvalósításának eszközei ELTE Állam és Jogtudományi Doktori.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Dr. Lukács Manuéla Linda A szindikátusi és licencia szerződések, a szellemi alkotások megvalósításának eszközei ELTE Állam és Jogtudományi Doktori."— Előadás másolata:

1 dr. Lukács Manuéla Linda A szindikátusi és licencia szerződések, a szellemi alkotások megvalósításának eszközei ELTE Állam és Jogtudományi Doktori Iskola

2 Szellemi alkotás megvalósulásának útjai
1. Az alkotó maga valósítja meg alkotását 1.1. Szindikátusi szerződés Szindikátusi szerződés fogalma Szindikátusi szerződés megkötésének okai Befeketető érdekeit védő rendelkezések 1.2. Szellemi alkotás apportálása Apport tárgya Helytállási kötelezettség és kártérítési felelősség

3 Szellemi alkotás megvalósulásának útjai
2. Más általi megvalósítás 2.1. Felhasználási szezrődés Felhasználási szerződés fogalma Felhasználási engedély fogalma 2.2. Hasznosítási szerződés Hasznosítási szerződés fogalma Hasznosítási engedély terjedelme 2.3. Szolgálati és alkalmazotti szellemi alkotások

4 1.1.1. Szindikátusi szerződés fogalma
Az angolszász gyakorlat által használt kockázati tőkebefektetések során alkalmazott szindikátusi szerződés akkor kerül megkötésre, ha a befektetői oldalon több fél szerepel.

5 1.1.1. Szindikátusi szerződés fogalma
Befektetési szerződések (venture capital investment contract) következők - befektetési szándéknyilatkozat – letter of intent, - a társaság módosított és egységes szerkezetbe foglalt létesítő okirata, - részvény vagy részesedés megszerzésére irányuló megállapodás, - a befektető jogairól szóló megállapodás, - a részesedések futamidő közbeni értékesítéséről szóló megállapodás, - a vezető tisztségviselők jogai és kötelezettségeiről szóló megállapodás, - szavazati jogokra vonatkozó megállapodás

6 1.1.1. Szindikátusi szerződés fogalma
Míg kontinentális jogrendszerek esetében a szindikátusi szerződés alapítók, illetve a befektető valamint céltársaság között kötődő szerződés, függetlenül a befektetői oldalon részt venni kívánó alanyok számától.

7 1.1.1. Szindikátusi szerződés fogalma
A szindikátusi szerződés, a gazdasági társaság tagjai vagy a leendő tagjai, illetve ezek egy csoportja által saját akarat elhatározásuk alapján megkötött olyan szerződést értünk, amellyel a szerződő felek a létrehozandó vagy létrehozott gazdasági társasággal kapcsolatos társasági jogviszonyaikat a létesítő okirattói elkülönülten, kötelmi jogi alapon és jogkövetkezményekkel szabályozzák, továbbá a társasághoz kapcsolódó más jellegű (például versenyjogi, munkajogi) viszonyaikat rendezhetik.

8 1.1.1. Szindikátusi szerződés fogalma
Előszerződés jellegű szindikátusi szerződés

9 1.1.2. Szindikátusi szerződés megkötésének okai:
- a társaság életében felmerülő különböző jogviszonyok elkülönítése - társaságon belüli együttműködés titkos rendezése - Gt. rendelkezéseitől eltérés 

10 1.1.3. Befektető érdekeit védő rendelkezések:
- szavazási megállapodás - vezető tisztségviselők választásának és visszahívásának joga - felügyelőbizottsági tagok és könyvvizsgáló kijelölésének és visszahívásának joga - vétójog - tőkebefektetés több részletben folyósítása - tag along - drag along - elővásárlási jog kizárása

11 1.2. Szellemi alkotás apportálása
A nem pénzbeli hozzájárulás, vagy más néven apport lehet bármilyen vagyoni értékkel rendelkező dolog, szellemi alkotáshoz fűződő vagy egyéb vagyoni értékű jog, ideértve az adós által elismert vagy jogerős bírósági határozaton alapuló követelés is.   Végrehajthatóság – forgalomképesség - átruházhatóság

12 Apport tárgya Az apportálható szellemi termékek közé sorolandók például: - szabadalom, - formatervezési minta, - védjegy, a szerzői művek, - know-how - hasznosítási jogok

13 1.2.2. Helytállási kötelezettség és kártérítési felelősség
Apportáló tag helytállási kötelezettsége és kártérítési felelőssége Az apportot elfogadó tag kártérítési felelőssége

14 2.1. Felhasználási szerződés 2.2. Hasznosítási szerződés
2. Más általi megvalósítás-Licencia szerződések 2.1. Felhasználási szerződés Hasznosítási szerződés

15 2.1.1. Felhasználási szerződés fogalma
Felhasználási szerződés alapján a szerző engedélyt ad művének a felhasználására, a felhasználó pedig köteles ennek fejében díjat fizetni.

16 2.1.2. Felhasználási engedély terjedelme
A felhasználási engedély korlátozható: - területre, - időtartamra, - felhasználási módra - felhasználás meghatározott mértékére

17 2.2.1. Hasznosítási szerződés fogalma
A szabadalmi törvény alapján hasznosítási szerződés alapján a szabadalmas engedélyt ad a találmány hasznosítására, a hasznosító köteles ennek fejében díjat fizetni.

18 2.2.1. Hasznosítási szerződés fogalma
A licenciaszerződés célja a kérdéses információ átadás, illetőleg annak a licencia vevő tevékenységi körében - rendszerint a licencia adó által elért eredményeknek megfelelő, de mindenképpen a licencia vevő korábbi eredményeit meghaladó szinten - történő tényleges hasznosítása, felhasználása.

19 2.2.1. Hasznosítási szerződés fogalma
A licenciaszerződés alapján a licencia adó köteles a licencia vevőt olyan - tényleges és jogi - helyzetbe hozni, hogy meghatározott műszaki megoldást, meghatározott színvonalon a gyakorlatban megvalósíthasson és felhasználhasson, illetőleg meghatározott megjelöléseket alkalmazhasson, köteles továbbá ennek biztosítása érdekében a szükséges információkat rendelkezésre bocsátani, illetőleg a szükséges jogi felhatalmazást megadni, a licencia vevő pedig - rendszerint - köteles meghatározott ellenértéket fizetni, vagy más ellenszolgáltatást teljesíteni.

20 - kizárólagos licencia - egyszerű licencia - allicencia
Hasznosítási engedély terjedelme - kizárólagos licencia - egyszerű licencia - allicencia

21 2.3. Szolgálati és alkalmazotti szellemi alkotások
- szolgálati találmány: feltaláló munkaviszonyból folyó kötelessége, hogy a találmány tárgykörébe eső megoldásokat dolgozzon ki

22 2.3. Szolgálati és alkalmazotti szellemi alkotások
- alkalmazotti találmány: aki meg olyan találmányt dolgoz ki anélkül hogy munkaviszonyból eredő kötelessége lenne, amelynek hasznosítása munkáltató tevékenységi körébe tartozik

23 2.3. Szolgálati és alkalmazotti szellemi alkotások
- szolgálati mű: a mű átadásával a vagyoni jogokat a szerző jogutódjaként a munkáltató szerzi meg, amennyiben a mű elkészítése a szerző munkaviszonyból folyó kötelessége

24 Köszönöm a figyelmet!

25 dr. LUKÁCS MANUÉLA jogász, feltaláló. Honlap: http://lukacsmanuela
dr. LUKÁCS MANUÉLA jogász, feltaláló Honlap: Telefon:


Letölteni ppt "Dr. Lukács Manuéla Linda A szindikátusi és licencia szerződések, a szellemi alkotások megvalósításának eszközei ELTE Állam és Jogtudományi Doktori."

Hasonló előadás


Google Hirdetések