Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Dr. Lukács Manuéla Linda A szindikátusi és licencia szerződések, a szellemi alkotások megvalósításának eszközei ELTE Állam és Jogtudományi Doktori Iskola.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Dr. Lukács Manuéla Linda A szindikátusi és licencia szerződések, a szellemi alkotások megvalósításának eszközei ELTE Állam és Jogtudományi Doktori Iskola."— Előadás másolata:

1 dr. Lukács Manuéla Linda A szindikátusi és licencia szerződések, a szellemi alkotások megvalósításának eszközei ELTE Állam és Jogtudományi Doktori Iskola

2  1. Az alkotó maga valósítja meg alkotását  1.1. Szindikátusi szerződés  1.1.1. Szindikátusi szerződés fogalma  1.1.2. Szindikátusi szerződés megkötésének okai  1.1.3. Befeketető érdekeit védő rendelkezések  1.2. Szellemi alkotás apportálása  1.2.1. Apport tárgya  1.2.2. Helytállási kötelezettség és kártérítési felelősség Szellemi alkotás megvalósulásának útjai

3  2. Más általi megvalósítás  2.1. Felhasználási szezrődés  2.1.1. Felhasználási szerződés fogalma  2.1.2. Felhasználási engedély fogalma  2.2. Hasznosítási szerződés  2.2.1. Hasznosítási szerződés fogalma  2.2.2. Hasznosítási engedély terjedelme  2.3. Szolgálati és alkalmazotti szellemi alkotások

4 Az angolszász gyakorlat által használt kockázati tőkebefektetések során alkalmazott szindikátusi szerződés akkor kerül megkötésre, ha a befektetői oldalon több fél szerepel. 1.1.1. Szindikátusi szerződés fogalma

5 Befektetési szerződések (venture capital investment contract) következők - befektetési szándéknyilatkozat – letter of intent, - a társaság módosított és egységes szerkezetbe foglalt létesítő okirata, - részvény vagy részesedés megszerzésére irányuló megállapodás, - a befektető jogairól szóló megállapodás, - a részesedések futamidő közbeni értékesítéséről szóló megállapodás, - a vezető tisztségviselők jogai és kötelezettségeiről szóló megállapodás, - szavazati jogokra vonatkozó megállapodás 1.1.1. Szindikátusi szerződés fogalma

6 Míg kontinentális jogrendszerek esetében a szindikátusi szerződés alapítók, illetve a befektető valamint céltársaság között kötődő szerződés, függetlenül a befektetői oldalon részt venni kívánó alanyok számától.

7 A szindikátusi szerződés, a gazdasági társaság tagjai vagy a leendő tagjai, illetve ezek egy csoportja által saját akarat elhatározásuk alapján megkötött olyan szerződést értünk, amellyel a szerződő felek a létrehozandó vagy létrehozott gazdasági társasággal kapcsolatos társasági jogviszonyaikat a létesítő okirattói elkülönülten, kötelmi jogi alapon és jogkövetkezményekkel szabályozzák, továbbá a társasághoz kapcsolódó más jellegű (például versenyjogi, munkajogi) viszonyaikat rendezhetik. 1.1.1. Szindikátusi szerződés fogalma

8 Előszerződés jellegű szindikátusi szerződés

9 - a társaság életében felmerülő különböző jogviszonyok elkülönítése - társaságon belüli együttműködés titkos rendezése - Gt. rendelkezéseitől eltérés 1.1.2. Szindikátusi szerződés megkötésének okai:

10 - szavazási megállapodás - vezető tisztségviselők választásának és visszahívásának joga - felügyelőbizottsági tagok és könyvvizsgáló kijelölésének és visszahívásának joga - vétójog - tőkebefektetés több részletben folyósítása - tag along - drag along - elővásárlási jog kizárása 1.1.3.Befektető érdekeit védő rendelkezések: 1.1.3. Befektető érdekeit védő rendelkezések:

11 A nem pénzbeli hozzájárulás, vagy más néven apport lehet bármilyen vagyoni értékkel rendelkező dolog, szellemi alkotáshoz fűződő vagy egyéb vagyoni értékű jog, ideértve az adós által elismert vagy jogerős bírósági határozaton alapuló követelés is. Végrehajthatóság – forgalomképesség - átruházhatóság 1.2. Szellemi alkotás apportálása

12 Az apportálható szellemi termékek közé sorolandók például: - szabadalom, - formatervezési minta, - védjegy, a szerzői művek, - know-how - hasznosítási jogok 1.2.1. Apport tárgya

13 Apportáló tag helytállási kötelezettsége és kártérítési felelőssége Az apportot elfogadó tag kártérítési felelőssége 1.2.2. Helytállási kötelezettség és kártérítési felelősség

14 2.1. Felhasználási szerződés 2.2. Hasznosítási szerződés 2. Más általi megvalósítás-Licencia szerződések

15 Felhasználási szerződés alapján a szerző engedélyt ad művének a felhasználására, a felhasználó pedig köteles ennek fejében díjat fizetni. 2.1.1. Felhasználási szerződés fogalma

16 A felhasználási engedély korlátozható: - területre, - időtartamra, - felhasználási módra - felhasználás meghatározott mértékére 2.1.2. Felhasználási engedély terjedelme

17 A szabadalmi törvény alapján hasznosítási szerződés alapján a szabadalmas engedélyt ad a találmány hasznosítására, a hasznosító köteles ennek fejében díjat fizetni. 2.2.1. Hasznosítási szerződés fogalma

18 A licenciaszerződés célja a kérdéses információ átadás, illetőleg annak a licencia vevő tevékenységi körében - rendszerint a licencia adó által elért eredményeknek megfelelő, de mindenképpen a licencia vevő korábbi eredményeit meghaladó szinten - történő tényleges hasznosítása, felhasználása. 2.2.1. Hasznosítási szerződés fogalma

19 A licenciaszerződés alapján a licencia adó köteles a licencia vevőt olyan - tényleges és jogi - helyzetbe hozni, hogy meghatározott műszaki megoldást, meghatározott színvonalon a gyakorlatban megvalósíthasson és felhasználhasson, illetőleg meghatározott megjelöléseket alkalmazhasson, köteles továbbá ennek biztosítása érdekében a szükséges információkat rendelkezésre bocsátani, illetőleg a szükséges jogi felhatalmazást megadni, a licencia vevő pedig - rendszerint - köteles meghatározott ellenértéket fizetni, vagy más ellenszolgáltatást teljesíteni. 2.2.1. Hasznosítási szerződés fogalma

20 - kizárólagos licencia - egyszerű licencia - allicencia 2.2.2. Hasznosítási engedély terjedelme

21 - szolgálati találmány: feltaláló munkaviszonyból folyó kötelessége, hogy a találmány tárgykörébe eső megoldásokat dolgozzon ki 2.3. Szolgálati és alkalmazotti szellemi alkotások

22 - alkalmazotti találmány: aki meg olyan találmányt dolgoz ki anélkül hogy munkaviszonyból eredő kötelessége lenne, amelynek hasznosítása munkáltató tevékenységi körébe tartozik 2.3. Szolgálati és alkalmazotti szellemi alkotások

23 - szolgálati mű: a mű átadásával a vagyoni jogokat a szerző jogutódjaként a munkáltató szerzi meg, amennyiben a mű elkészítése a szerző munkaviszonyból folyó kötelessége 2.3. Szolgálati és alkalmazotti szellemi alkotások

24 Köszönöm a figyelmet!

25 dr. LUKÁCS MANUÉLA jogász, feltaláló Honlap: http://lukacsmanuela.wordpress.com/ Email: manuela.lukacs@gmail.com Telefon: 06-30- 9751-375


Letölteni ppt "Dr. Lukács Manuéla Linda A szindikátusi és licencia szerződések, a szellemi alkotások megvalósításának eszközei ELTE Állam és Jogtudományi Doktori Iskola."

Hasonló előadás


Google Hirdetések