Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Szerzői jog a digitális környezetben Szerzői jog a digitális környezetben Dr. Pink Edit 2009. május 22.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Szerzői jog a digitális környezetben Szerzői jog a digitális környezetben Dr. Pink Edit 2009. május 22."— Előadás másolata:

1 Szerzői jog a digitális környezetben Szerzői jog a digitális környezetben Dr. Pink Edit 2009. május 22.

2 A szerzői jog forrásai – Nemzetközi szerződések (BUE, WIPO-szerződések) – Uniós jog (INFOSOC-irányelv) – Nemzeti jogalkotás: szerzői jogról szóló 1999. évi LXXVI. törvény (Szjt.)

3 Szerzői jogok  Személyhez fűződő jogok – Nyilvánosságra hozatal – Név feltüntetése – A mű egységének védelme Védelmi idő: 70 év  Vagyoni jogok (felhasználás, egyes felhasználás engedélyezése) - többszörözés (másolás) - terjesztés - nyilvános előadás - nyilvánossághoz közvetítés - átdolgozás

4 Munkaviszonyban vagy más hasonló jogviszonyban létrehozott mű  A vagyoni jogokat a munkáltató szerzi meg (jogutód)  A vagyoni jogok átszállnak a munkáltató jogutódjára is  A vagyoni jogok átruházása (felhasználás engedélyezése másnak) esetén megfelelő díjazás illeti meg a munkavállalót  Név feltűntetésének mellőzése

5 Az internet szerzői jogi megközelítésben  Egyfelől egy kommunikációs eszköz, felhasználási mód (művek, adatok, információk nyilvánossághoz közvetítésének sajátos formája)  Másfelől önálló műtípus mint internetes honlap

6 A szabad felhasználás, mint a szerzői jog egyik korlátja  csak a vagyoni jogokat érintik és kizárólag nyilvánosságra hozott művekre vonatkozik  sem a szerző engedélye, sem díjfizetés nem szükséges  „háromlépcsős” teszt: (1) nem lehet sérelmes a mű rendes felhasználására, és indokolatlanul nem károsíthatja a szerző jogos érdekeit (2) meg kell felelnie a tisztesség követelményeinek (3) nem irányulhat a szabad felhasználás rendeltetésével össze nem férő célra  egyes esetei (pl. oktatás, tudományos kutatás, információs szabadság érvényesülése céljából)

7 Iskolai oktatás célját szolgáló felhasználás „… az iskolai oktatás célját szolgálja a felhasználás ha az az óvodai nevelésben, az általános iskolai, középiskolai, szakmunkásképző iskolai, szakiskolai oktatásban, az alapfokú művészetoktatásban vagy a felsőoktatásról szóló törvény hatálya alá tartozó felsőfokú oktatásban a tantervnek, illetve a képzési követelményeknek megfelelően valósul meg” (Szjt. 33.§ (4) bekezdés

8 Idézni „…csak pontosan, szépen, ahogy a csillag megy az égen..." - műcím, szerző, mű megjelenési helye, ideje - csak önálló műben, annak részeként - szerves kapcsolat a művel (pl. értékelő-bíráló) - lényeges tartalom tiszteletben tartása - honlapokról idézés (internetes honlap címe és az idézés kelte) A mű részlete – bárki idézheti

9 Átvétel a hatályos jogban - iskolai oktatás és tudományos kutatás céljából - forrás/szerző megnevezésével - üzletszerűség kizárása - idézést meghaladó terjedelemben

10 Átvétel – új szabályozás Átvétel – új szabályozás - előzmények: értelmezési problémát okozott a gyakorlatban a képzőművészeti, építészeti, iparművészeti és ipari tervezőművészeti alkotás képe, valamint fotóművészeti alkotás átvételként történő felhasználása - egységes szabályok alkalmazását írja elő az átvétel tekintetében az irodalmi és zenei művekkel

11 Átvétel- új szabályozás  Szabályozási diszkrepancia  Szjt. 34§ (3) bekezdés  - nem üzletszerű többszörözés és terjesztés nem engedélyköteles, ha tankönyvvé vagy segédkönyvvé nyilvánítják – de ez a internetes felhasználásra, mint önálló felhasználási formára nem vonatkozik!  Szjt. 38 (5) intraneten történő felhasználás – a gyűjtemény részére történő másolás viszont nem tartozik a szabad felhasználásba + jövedelem szerzés célját nem szolgálhatja

12 Átdolgozás a hatályos jogban - a szerző kizárólagos joga arra vonatkozóan, hogy művét átdolgozza, vagy erre másnak engedélyt adjon - átdolgozás a mű fordítása, színpadi, zenei feldolgozása, filmre való átdolgozása, a filmalkotás átdolgozása és a mű minden olyan megváltoztatása, amelynek eredményeként az eredeti műből származékos mű jön létre

13 Átdolgozás – új szabályozás - előzmények: az Szjt. nem ismerte az oktatási célú, oktatási óra keretében a hallgatók aktív bevonásával megvalósuló átdolgozást, mint szabad felhasználást, ami pedig az új típusú (interaktív, multimédiás) oktatási módszerek alapeszköze

14 Átdolgozás – új szabályozás - a módosítás kizárólag az iskolai oktatás célját kívánja segíteni, vagyis az ilyen módon létrejött mű – az egyébként rendelkezésre álló szabad felhasználásokon túl – az oktatási órán kívül nem használható fel az eredeti mű szerzőjének engedélye nélkül - a szabad felhasználás nem érinti az eredeti mű alkotója személyhez fűződő jogainak érvényesülését sem

15 Árva művek felhasználásának engedélyezése (2009. jan. 1-től) 1. Árva művek felhasználásának engedélyezése (2009. jan. 1-től) 1.  fogalma: azok az alkotások, amelyeknek a jogosultja ismeretlen vagy ismeretlen helyen tartózkodik;  lehetősége: ha a felhasználó a szerző fellelésére megtette az adott helyzetben általában elvárható intézkedéseket;  engedély: legfeljebb öt évre szól, nem kizárólagos, át nem ruházható, további felhasználási engedély adására nem jogosít;

16 Árva művek felhasználásának engedélyezése (2009. jan. 1-től) 2. Árva művek felhasználásának engedélyezése (2009. jan. 1-től) 2. • díjfizetés: ha a jogosult személye még a felhasználási engedély hatálya alatt ismertté válik, joga feléled, és meg is tilthatja a felhasználást, illetve meghatározhatja a felhasználás méltányos díját (nem üzletszerű felhasználás esetén), • üzletszerű felhasználás: a megállapított díjat az MSZH- nál letétbe kell helyezni, és csak ennek megtörténte után lehet megkezdeni a felhasználást, • ára: a kérelemért igazgatási szolgáltatási díjat kell fizetni, • részletszabályai: Korm. rendeletben (pl. díjazás mértéke).

17 Jogkezelés, közös jogkezelés  Egyedi szerző: saját maga, jogutód, kiadó (exkluzív szerződés) de lehet kötelező közös jogkezelés  Kötelező közös jogkezelés:  - függhet a felhasználási módtól: zenemű internetes felhasználása  Szerzői joggal szomszédos jogok védelme alatt állók: előadóművészek, hangfelvételek előállítói  különböző típusú művek jogkezelése különböző szervezeteknél: ARTISJUS, MAHASZ, HUNGART

18 Felhasználási szerződés  Szjt. V. fejezet  Az engedély tartalmával összhangban (nemo plus juris)  Nincs kiterjesztő értelmezés  Fontos elemek:  - felhasználás terjedelme (lsd. Vagyoni jogok)  - területi, időbeli hatály  - kizárólagosság  - átdolgozás!  - digitális felhasználás (többszörözés, nyilvánossághoz közvetítés, nyilvános előadás) Különböző felhasználási módok – eltérő részjogosítványok (pl. Cd – többszörözés, terjesztés

19 Creativ Commons  Egyesület (kvázi közös jogkezelés)  Cél: A szabadfelhasználás megkönnyítése  Különböző szintű, erősségű szerzői jogi védelem  A szerzők, alkotók önkéntes alávetés alapján

20 A szerzői jog megsértésének következményei  Polgári jogi jogkövetkezmények: – Jogsértés megtörténtének bírósági megállapítása – Jogsértés abbahagyása – Nyilatkozattal v. más megfelelő módon adott elégtétel – Adatszolgáltatás az üzleti kapcsolatokról – Gazdagodás megtérítése – Sérelmes helyzet megszüntetését, a megelőző állapot helyre állítása (lefoglalás, kereskedelmi forgalomból kivonás, megsemmisítés etc.) Polgári jogi felelősség alapján kártérítés is követelhető

21 Köszönöm megtisztelő figyelmüket!


Letölteni ppt "Szerzői jog a digitális környezetben Szerzői jog a digitális környezetben Dr. Pink Edit 2009. május 22."

Hasonló előadás


Google Hirdetések