Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

1 Szerzői jog a könyvtárakban 2007. május 8. dr. Kabai Eszter.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "1 Szerzői jog a könyvtárakban 2007. május 8. dr. Kabai Eszter."— Előadás másolata:

1 1 Szerzői jog a könyvtárakban 2007. május 8. dr. Kabai Eszter

2 2 Szerzői jog > szellemi alkotások joga (vagy szellemi tulajdonjog „IP”) jogterülete a polgári jog területén belül Belső tagolódása: Szerzői jog (szűkebb értelemben a szerzői alkotásokhoz fűződő jogi védelem) („művek”) Kapcsolódó jogok Szomszédos jogok Előadóművészek védelme („előadóművészi teljesítmény”) Hangfelvétel-előállítók védelme („hangfelvétel”) Rádió- és televízió szervezetek védelme („műsor”) Filmelőállítók védelme („film”, ill. audiovizuális felvétel) Adatbázis-előállítók védelme („adatbázis”)

3 3 Jogszabályok -1999. évi LXXVI. törvény a szerzői jogról -európai irányelvek (ún. InfoSoc Ire. (2001/29/EK – anyagi jogok, kivételek, jogkezelési adatok és hatásos műszaki intézkedések); Adatbázis Ire. (96/9/EK); Szoftver Ire. (91/250/EGK); Bérleti Ire. (92/100/EGK), stb.) -nemzetközi egyezmények (Berni Uniós Egyezmény, Római Egyezmény WIPO Szerzői jogi és szomszédos jogi egyezménye (WCT, WPPT))

4 4 Szerzői jogi szabályozás modellje Jogosult - műve/teljesítménye személyhez fűződő jogok vagyoni jogok (kizárólagos engedélyezési jogok, díjigények) védelmi idő felhasználás kivételek (szabad felhasználás) felhasználási engedély -felhasználási szerződés jogsértés jogkövetkezmények felhasználó közönség

5 5 Vagyoni jogok szerzői vagyoni jogok -többszörözés (másolatkészítés bármilyen formában) -terjesztés – nyilvános haszonkölcsön /bérbeadás -nyilvános előadás (pl. képernyőn, kiállítás) -nyilvánossághoz közvetítés / nyilvánosság számára lehívásra történő hozzáférhetővé tétel szomszédos jogi jogosultakat illető vagyoni jogok

6 6 Egyéb a jogosultat támogató védelem -a hatásos műszaki intézkedés megkerülésével szembeni védelem -a jogkezelési adatok védelme (nem vagyoni jogként nevesítettek, de megsértésére a szerzői jogsértés jogkövetkezményeit kell alkalmazni) lehetőség az ún. DRM rendszerek jogi védelmére

7 7 Kivételek – ún. szabad felhasználások -Indoka: egyensúly (szerzői abszolút jogok – egyéb (alkotmányos) jogok, érdekek érvényesülése) -„Szjt. 33. § (1) A szabad felhasználás körében a felhasználás díjtalan, és ahhoz a szerző engedélye nem szükséges. Csak a nyilvánosságra hozott művek használhatók fel szabadon e törvény rendelkezéseinek megfelelően.” -Három lépcsős teszt: -1.) pontosan körülhatárolt, kivételes esetre vonatkozik -2.) nem sérelmes a mű rendes felhasználására -3.) indokolatlanul nem károsítja a szerző jogos érdekeit

8 8 Egyes szabad felhasználási kivételek – könyvtárak I. „35.§ (4) Nyilvános szolgáltatásokat nyújtó könyvtár, iskolai oktatás célját szolgáló [33. § (4) bek.] intézmény, muzeális intézmény, levéltár, valamint kép- és hangarchívum - vállalkozási tevékenységen kívüli - belső intézményi célra a célnak megfelelő módon és mértékben készíthet a műről másolatot, ha az jövedelemszerzés vagy jövedelemfokozás célját közvetve sem szolgálja, és a) tudományos kutatáshoz szükséges, b) saját példányról archiválásként tudományos célra vagy a nyilvános könyvtári ellátás céljára készül, c) megjelent mű kisebb részéről, illetve újság- vagy folyóirat cikkről készül, vagy d) külön törvény azt kivételes esetben, meghatározott feltételekkel megengedi.” „40. § A szabad felhasználás körében többszörözött példányok - a könyvtárközi kölcsönzés kivételével - nem terjeszthetők a szerző engedélye nélkül.”

9 9 Egyes szabad felhasználási kivételek – könyvtárak II. „35.§ (7) Szabad felhasználás a saját műsorának sugárzásához jogszerűen felhasználható műről a rádió- vagy televízió-szervezet által saját eszközeivel készített ideiglenes rögzítés. Ha a sugárzás engedélyezésére kötött szerződés másként nem rendelkezik, e rögzítést a rögzítés elkészítésének időpontjától számított három hónapon belül meg kell semmisíteni, illetve törölni kell. E rögzítések közül azonban azok a - külön törvényben meghatározott - rögzítések, amelyeknek rendkívüli dokumentációs értéke van, közgyűjteménynek minősülő kép-, illetve hangarchívumban korlátlan ideig megőrizhetők.” - NAVA – 2004. évi CXXXVI. törvény

10 10 Egyes szabad felhasználási kivételek – könyvtárak III. „38.§ (5) A felhasználásra vonatkozó eltérő megállapodás hiányában a nyilvános szolgáltatásokat nyújtó könyvtárak, iskolai oktatás célját szolgáló [33. § (4) bek.] intézmények, muzeális intézmények, levéltárak, valamint kép- és hangarchívumok gyűjteményeinek részét képező művek az ilyen intézmények helyiségeiben ezzel a céllal üzembe állított számítógépes terminálok képernyőjén tudományos kutatás vagy egyéni tanulás céljára a nyilvánosság egyes tagjai számára szabadon megjeleníthetők, és ennek érdekében - külön jogszabályban meghatározott módon és feltételekkel - a nyilvánosság említett tagjaihoz szabadon közvetíthetők, ideértve a nyilvánosság számára történő hozzáférhetővé tételt is, feltéve, hogy az ilyen felhasználás jövedelemszerzés vagy jövedelemfokozás célját közvetve sem szolgálja.”

11 11 Egyes szabad felhasználási kivételek – könyvtárak IV. 117/2004. (IV.28.) Korm. rendelet

12 12 Egyes szabad felhasználási kivételek – könyvtárak V. „39. § A nyilvános szolgáltatásokat nyújtó könyvtárak a mű egyes példányait szabadon haszonkölcsönbe adhatják. Ez a rendelkezés nem vonatkozik a szoftverre és a számítástechnikai eszközökkel működtetett adatbázisra.”

13 13 Egyes szabad felhasználási kivételek – könyvtárak VI. Szabad felhasználás hatásos műszaki intézkedés esetén „95/A. § (1) … a 35. § (4) … bekezdésében … szabályozott szabad felhasználási eset(ek) tekintetében a szabad felhasználás kedvezményezettje követelheti, hogy a jogosult a műszaki intézkedések megkerülésével szemben a 95. § alapján biztosított védelem ellenére tegye lehetővé számára a szabad felhasználást, feltéve, hogy a szabad felhasználás kedvezményezettje a műhöz jogszerűen férhet hozzá. Ha a felek között nem jön létre megállapodás a szabad felhasználás lehetővé tételének feltételeiről, a felek bármelyike kezdeményezheti a 105/A. § alapján történő eljárást.” - Nem alkalmazható, ha a mű szerződés alapján lehívásra történő hozzáférhetővé tétel körében érhető el.

14 14 Egyes szabad felhasználási kivételek – könyvtárak VII. Szabad felhasználás hatásos műszaki intézkedés esetén 105/A. § szerinti eljárás : -Egyeztető Testület (a Magyar Szabadalmi Hivatal mellet működő Szerzői Jogi Szakértő Testület keretében) – megállapodás? -Fővárosi Bíróság

15 15 Egyes szabad felhasználási kivételek – magáncélú másolatkészítés, iskolai oktatási célú másolatkészítés I. „35. § (1) Természetes személy magáncélra a műről másolatot készíthet, ha az jövedelemszerzés vagy jövedelemfokozás célját közvetve sem szolgálja. E rendelkezés nem vonatkozik az építészeti műre, a műszaki létesítményre, a szoftverre és a számítástechnikai eszközzel működtetett adatbázisra, valamint a mű nyilvános előadásának kép- vagy hanghordozóra való rögzítésére. Kotta reprográfiával [21. § (1) bek.] magáncélra és a (4) bekezdés b)-d) pontjában szabályozott esetekben sem többszörözhető.” „35.§ (5) Könyvként kiadott mű egyes részei, valamint újság- és folyóiratcikkek az iskolai oktatás céljára egy-egy iskolai osztály létszámának megfelelő, illetve a köz- és felsőoktatási vizsgákhoz szükséges példányszámban többszörözhetők.”

16 16 Egyes szabad felhasználási kivételek – magáncélú másolatkészítés, iskolai oktatási célú másolatkészítés II. „35. § (2) Teljes könyv, továbbá a folyóirat vagy a napilap egésze magáncélra is csak kézírással vagy írógéppel másolható. (3) Nem minősül szabad felhasználásnak - függetlenül attól, hogy magáncélra történik-e -, ha a műről más személlyel készíttetnek másolatot számítógépen, illetve elektronikus adathordozóra.”

17 17 A kapcsolódó jogi adatbázis védelem -adatbázis fogalma -jogosultja -vagyoni jogok – kimásolás és újrahasznosítás -kivételek: -Nem alkalmazhatóak a szerzői és szomszédos jogokra engedett kivételek. -„84/C. § (1) Magáncélra bárki kimásolhatja az adatbázis tartalmának jelentős részét is, ha az jövedelemszerzés vagy jövedelemfokozás célját közvetve sem szolgálja. E rendelkezés nem vonatkozik a számítástechnikai eszközökkel működtetett adatbázisra. -(2) A forrás megjelölésével iskolai oktatás vagy tudományos kutatás céljára - a célnak megfelelő módon és mértékig - az adatbázis tartalmának jelentős része is kimásolható, ha az jövedelemszerzés vagy jövedelemfokozás célját közvetve sem szolgálja.”

18 18 i2010: Digitális Könyvtár -Európai Bizottság közleménye 2005. szeptember 30. -legutóbbi fejlemény: „Report on Digital Preservation, Orphan works and Out-of- Print Works, Selected Implementation Issues” -2007. április 18. -Szakértői csoport javaslata az Európai Digitális Könyvtár működtetéséhez szükséges egyes szerzői jogi kérdésekről.

19 19 Kérdések, észrevételek: ekabai@artisjus.com


Letölteni ppt "1 Szerzői jog a könyvtárakban 2007. május 8. dr. Kabai Eszter."

Hasonló előadás


Google Hirdetések