Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Szabad tudásáramlás, egyenlő hozzáférés – Könyvtárak az európai állampolgárokért MKE 45. Vándorgyűlése, Olvasószolgálati Szekció Eger, 2013. július 19.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Szabad tudásáramlás, egyenlő hozzáférés – Könyvtárak az európai állampolgárokért MKE 45. Vándorgyűlése, Olvasószolgálati Szekció Eger, 2013. július 19."— Előadás másolata:

1 Szabad tudásáramlás, egyenlő hozzáférés – Könyvtárak az európai állampolgárokért MKE 45. Vándorgyűlése, Olvasószolgálati Szekció Eger, július EL ektronikus D okumentumküldés O rszágos R endszere, A datbázisa és DO kumentumtára TÁMOP B-11/1 Az ELDORADO-projekt szerzői jogi aspektusai Dr. Amberg Eszter, OSZK Könyvtári Intézet

2 Szabad tudásáramlás, egyenlő hozzáférés – Könyvtárak az európai állampolgárokért MKE 45. Vándorgyűlése, Olvasószolgálati Szekció Eger, július EL ektronikus D okumentumküldés O rszágos R endszere, A datbázisa és DO kumentumtára TÁMOP B-11/1 A projekt célja  országos hatáskörű elektronikus dokumentumküldő rendszer kiépítése  digitalizálás  a digitalizált dokumentumok adatbázisba szervezése  a szerzői jog által védett és nem védett digitalizált dokumentumok elektronikus szolgáltatása  jogdíj fizetés

3 Szabad tudásáramlás, egyenlő hozzáférés – Könyvtárak az európai állampolgárokért MKE 45. Vándorgyűlése, Olvasószolgálati Szekció Eger, július EL ektronikus D okumentumküldés O rszágos R endszere, A datbázisa és DO kumentumtára TÁMOP B-11/1 Országos Dokumentum-ellátási Rendszer (ODR)  évi CXL. törvény §: A nyilvános könyvtári ellátás működésének feltételeiről  73/2003. (V. 28.) Korm. rendelet az Országos Dokumentum-ellátási Rendszerről

4 Szabad tudásáramlás, egyenlő hozzáférés – Könyvtárak az európai állampolgárokért MKE 45. Vándorgyűlése, Olvasószolgálati Szekció Eger, július Országos Dokumentumellátó Rendszer (2012) MOKKAODR Adat- és dokumentumkínálat Szolgáltatás-kínálat Kereső Könyvtár adatbázis Olvasó adatbázis Könyvtárközi dokumentum- kölcsönző- rendszer MDKCikkarchívum Biztonságos tároló E-dokumentum szolgáltató rendszer DRM Munkafolyamat-követő rendszer Pénzügyi rendszer Szerzői jogi adatok Kereső Könyvtár adatbázis Felhasználó Dokumentum- kölcsönző-rendszer Helyi katalógus MEK EPAMATARKAHUMANUS ELDORADO-projekt ( ) Országos könyvtári információ- és dokumentumszolgáltató rendszer (2015- Könyvpiac Statisztikai modul

5 Szabad tudásáramlás, egyenlő hozzáférés – Könyvtárak az európai állampolgárokért MKE 45. Vándorgyűlése, Olvasószolgálati Szekció Eger, július EL ektronikus D okumentumküldés O rszágos R endszere, A datbázisa és DO kumentumtára TÁMOP B-11/1 A projekt ütemezése  Pályázati szakasz ( )  Előkészítő szakasz ( )  Megvalósítási szakasz ( )  Záró tevékenységek ( )  Fenntartási szakasz ( )

6 Szabad tudásáramlás, egyenlő hozzáférés – Könyvtárak az európai állampolgárokért MKE 45. Vándorgyűlése, Olvasószolgálati Szekció Eger, július EL ektronikus D okumentumküldés O rszágos R endszere, A datbázisa és DO kumentumtára TÁMOP B-11/1 A pályázati kiírás szerinti feladatok  A felhasználói kiszolgálást végző szoftver fejlesztése  A könyvtárak kiszolgálását végző szoftver fejlesztése  A szerzői jog jogosultjainak kiszolgálását végző szoftver fejlesztése  Munkafolyamat támogató szoftver fejlesztése  ELDORADO és a MOKKA, ODR, Matarka és MaNDA rendszerek összekapcsolásának kifejlesztése  Védelmi szolgáltatások fejlesztése  Üzemeltethetőségi szempontú fejlesztés

7 Szabad tudásáramlás, egyenlő hozzáférés – Könyvtárak az európai állampolgárokért MKE 45. Vándorgyűlése, Olvasószolgálati Szekció Eger, július EL ektronikus D okumentumküldés O rszágos R endszere, A datbázisa és DO kumentumtára TÁMOP B-11/1 A könyvtárakra vonatkozó szabad felhasználás  belső intézményi célú másolás (Szjt. 35. § (4) bek.)  saját gyűjtemény nyilvános szolgáltatása (Szjt. 38. § (5) bek.)  könyvtárközi kölcsönzés (Szjt. 40. §)

8 Szabad tudásáramlás, egyenlő hozzáférés – Könyvtárak az európai állampolgárokért MKE 45. Vándorgyűlése, Olvasószolgálati Szekció Eger, július EL ektronikus D okumentumküldés O rszágos R endszere, A datbázisa és DO kumentumtára TÁMOP B-11/1 Szolgáltatás kínálat  Keresés  Információ kérés  Digitális másolat megrendelés – többszörözés, nyilvánossághoz közvetítés  Online megtekintés – többszörözés, nyilvánossághoz közvetítés  Letöltés - többszörözés  E-kölcsönzés – többszörözés, nyilvánossághoz közvetítés  Dedikált hozzáférés (Szjt. 38. § (5) bek.)  Értéknövelt szolgáltatások (DoD; PoD; OCR) - többszörözés, nyilvánossághoz közvetítés

9 Szabad tudásáramlás, egyenlő hozzáférés – Könyvtárak az európai állampolgárokért MKE 45. Vándorgyűlése, Olvasószolgálati Szekció Eger, július EL ektronikus D okumentumküldés O rszágos R endszere, A datbázisa és DO kumentumtára TÁMOP B-11/1 Többszörözés Szjt. 18. § (1) A szerző kizárólagos joga, hogy a művét többszörözze, és hogy erre másnak engedélyt adjon. Többszörözés: a) a mű anyagi hordozón való - közvetlen vagy közvetett - rögzítése, bármilyen módon, akár véglegesen, akár időlegesen, valamint b) egy vagy több másolat készítése a rögzítésről. (2) A mű többszörözésének minősül különösen a nyomtatással megvalósuló mechanikai, filmes vagy mágneses rögzítés és másolatkészítés, a hang- vagy képfelvétel előállítása, a sugárzás vagy a vezeték útján a nyilvánossághoz történő közvetítés céljára való rögzítés, a mű tárolása digitális formában elektronikus eszközön, valamint a számítógépes hálózaton átvitt művek anyagi formában való előállítása. Az építészeti alkotások esetében többszörözés a tervben rögzített alkotás kivitelezése és utánépítése is. Szjt. 47. § (2) A mű többszörözésére adott engedély csak kifejezett kikötés esetén ad a felhasználónak jogot arra, hogy a művet kép- vagy hangfelvételen rögzítse, illetve, hogy azt számítógéppel vagy elektronikus adathordozóra másolja.

10 Szabad tudásáramlás, egyenlő hozzáférés – Könyvtárak az európai állampolgárokért MKE 45. Vándorgyűlése, Olvasószolgálati Szekció Eger, július EL ektronikus D okumentumküldés O rszágos R endszere, A datbázisa és DO kumentumtára TÁMOP B-11/1 A nyilvánossághoz közvetítés Szjt. 26. § (8) A szerzőnek az is kizárólagos joga, hogy művét - másként, mint sugárzással vagy a (7) bekezdésben szabályozott módon - a nyilvánossághoz közvetítse, és hogy erre másnak engedélyt adjon. E joga kiterjed különösen arra az esetre, amikor a művet vezeték útján vagy bármely más eszközzel vagy módon úgy teszik a nyilvánosság számára hozzáférhetővé, hogy a nyilvánosság tagjai a hozzáférés helyét és idejét egyénileg választhatják meg. Szjt. 27. § (1) Az írók, a zeneszerzők és a szövegírók képviseletében - a színpadra szánt irodalmi művek és a zenedrámai művek vagy jeleneteik, illetve keresztmetszeteik, valamint a szakirodalmi művek és a nagyobb terjedelmű nem színpadra szánt szépirodalmi művek (pl. regények) felhasználása kivételével - a már nyilvánosságra hozott művek sugárzásának engedélyezésére és az ennek fejében fizetendő díjak mértékére vonatkozóan az irodalmi és a zenei művekkel kapcsolatos szerzői jogok közös kezelését végző szervezet köt szerződést a felhasználóval.

11 Szabad tudásáramlás, egyenlő hozzáférés – Könyvtárak az európai állampolgárokért MKE 45. Vándorgyűlése, Olvasószolgálati Szekció Eger, július EL ektronikus D okumentumküldés O rszágos R endszere, A datbázisa és DO kumentumtára TÁMOP B-11/1 „Rendeltetésénél fogva a közös jogkezelés nemcsak az alkotók, művészek, más jogosultak joggyakorlását, érdekérvényesítését mozdítja elő, hanem sok esetben az egyedüli lehetséges módja annak, hogy a felhasználók jogosítást szerezzenek az általuk végzett felhasználási cselekményekhez. A közös jogkezelés tehát a felhasználói jogbiztonság intézményi garanciája, és ennyiben a kulturális ipar működési feltétele is. A közös jogkezelés konstrukciója a biztosíték a kisebb vagy kevésbé keresett – de értékes – repertoárok, európai léptékben pedig a nemzeti kultúra és a kulturális sokféleség megőrzésére.” (Jedlik-terv, fejezet)

12 Szabad tudásáramlás, egyenlő hozzáférés – Könyvtárak az európai állampolgárokért MKE 45. Vándorgyűlése, Olvasószolgálati Szekció Eger, július EL ektronikus D okumentumküldés O rszágos R endszere, A datbázisa és DO kumentumtára TÁMOP B-11/1

13 Szabad tudásáramlás, egyenlő hozzáférés – Könyvtárak az európai állampolgárokért MKE 45. Vándorgyűlése, Olvasószolgálati Szekció Eger, július EL ektronikus D okumentumküldés O rszágos R endszere, A datbázisa és DO kumentumtára TÁMOP B-11/1 Az ELDORADO jogi komponenséhez szükséges adatok 1) szerzői jogvédelem alatt álló művek OSZK Névtér VIAF (The Virtual International Authority File) Jogkezelők adatbázisai Egyéb online és nyomtatott források ISBN ? árva művek Szjt. 57/A-D §, 100/2009. Korm. rendelet kereskedelmi forgalomban nem kapható művek BIP adatbázis ? 2) szerzői jogvédelem alá nem tartozó művek Minimális jogi döntés szükséges (védelem alatt áll-e vagy sem).

14 Szabad tudásáramlás, egyenlő hozzáférés – Könyvtárak az európai állampolgárokért MKE 45. Vándorgyűlése, Olvasószolgálati Szekció Eger, július EL ektronikus D okumentumküldés O rszágos R endszere, A datbázisa és DO kumentumtára TÁMOP B-11/1  Licenses for Europe 1) Cross-border access and the portability of services 2) User-generated content and licensing for small-scale users of protected material 3) Audiovisual sector and cultural heritage institutions 4) Text and data mining for scientific research purposes  ARROW (Accessible Registries of Rights Information and Orphan Works towards Europeana)

15 Szabad tudásáramlás, egyenlő hozzáférés – Könyvtárak az európai állampolgárokért MKE 45. Vándorgyűlése, Olvasószolgálati Szekció Eger, július EL ektronikus D okumentumküldés O rszágos R endszere, A datbázisa és DO kumentumtára TÁMOP B-11/1 Köszönöm a megtisztelő figyelmet! Dr. Amberg Eszter OSZK Könyvtári Intézet Kutatási és Szervezetfejlesztési Osztály Budapest, Budavári Palota F. ép.


Letölteni ppt "Szabad tudásáramlás, egyenlő hozzáférés – Könyvtárak az európai állampolgárokért MKE 45. Vándorgyűlése, Olvasószolgálati Szekció Eger, 2013. július 19."

Hasonló előadás


Google Hirdetések