Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

A személyhez fűződő jogok és a helyismereti kutatás egyes kérdései

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "A személyhez fűződő jogok és a helyismereti kutatás egyes kérdései"— Előadás másolata:

1 A személyhez fűződő jogok és a helyismereti kutatás egyes kérdései
Dr. Horváth Sándor Domonkos

2 Nativitas - mors

3 Személyek Természetes személyek (emberek) Jogi személyek

4 Személyiségi jogok A személyes entitáshoz tapadó jogok
Amihez jussom van: Névviselés Jó hírnév Képmásommal, hangommal ne éljenek vissza Személyes adataim védelme Egészségem Magánlakásom, hivatali helyiségem, levelezésem védelme Stb.

5 Párhuzamos védelem Alkotmányjog Polgári jog Szerzői jog Családjog
Büntetőjog Szabálysértési jog Közigazgatási jog stb.

6 Jogképesség a magyar jogban
Ptk. 9. § A jogképesség az embert, ha élve születik, fogamzásának időpontjától kezdve illeti meg. A fogamzás időpontjának a születéstől visszafelé számított háromszázadik napot kell tekinteni; bizonyítani lehet azonban, hogy a fogamzás korábban vagy későbben történt. A születés napja a határidőbe beleszámít.

7 Könyvtári helyismereti specialitások
Hátrányos megkülönböztetés A becsület és az emberi méltóság védelme Valamely közlés kinyilvánításának módja Önkényes, inadekvát véleménnyilvánítás valakiről Valótlanság állítása Képmással, hangfelvétellel való visszaélés

8 Kegyeleti jog Meghalt személy emlékének megsértése Felléphet emiatt:
A hozzátartozó A végrendeleti juttatásban részesített Közérdek esetén az ügyész

9 A szerzői jog

10 Szerzői jogi jogosultak
Aki a művet megalkotta A mű átdolgozója, feldolgozója, fordítója

11 A szerző személyhez fűződő jogai
A nyilvánosságra hozatal joga A név feltüntetéséhez való jog A mű integritásához való jog

12 Munkaviszonyban létrehozott mű

13 Ha a mű elkészítése a munkaviszonyból eredő kötelessége a szerzőnek!!!
A vagyoni jogokat a munkáltató szerzi meg A szerzőt díjazás illeti meg, ha a munkáltató: A vagyoni jogokat átruházza, A felhasználásra másnak engedélyt ad

14 Reklámozás céljára megrendelt mű
A vagyoni jogok is átruházhatók

15 Kiállítási jog A képzőművészeti, fotóművészeti, iparművészeti és ipari tervezőművészeti alkotás tulajdonosa köteles a művet a szerzői jog gyakorlása végett időlegesen a szerző rendelkezésére bocsátani, ha ez méltányos érdekét nem sérti. Képzőművészeti, fotóművészeti, építészeti és iparművészeti alkotás kiállításához a szerző beleegyezése szükséges. A közgyűjteményben őrzött mű kiállításához nincs szükség a szerző beleegyezésére és azért a szerzőt díjazás sem illeti meg.

16 Levéltári kutatás Az május 1-je után keletkezett iratok esetében, a keletkezés évétől számított 30 éven túli iratok kutathatók. Az május 2. előtt keletkezett iratok esetében, a keletkezés évétől számított 15 éven túli iratok kutathatók. + időhatártól függetlenül mindaz, amit már nyilvánosságra hoztak, vagy amelynek tartalmát az Avtv. szerint bárki megismerheti.

17 Levéltári kutatás, II. Az május 1. után belső használatra készült, valamint döntés-előkészítés céljából létrehozott iratok kutatását az adott szerv, vagy annak megszűnése esetén a közlevéltár engedélyezi. Az május 2. előtt keletkezett, a keltezés naptári évétől számított 15 éven belül keletkezett iratok kutatását a Levéltári Kuratórium engedélyezi.

18 Levéltári kutatás, 3. Személyes adatokat tartalmazó anyag kutatása szabad, ha: Az érintett halálozási évét követő 30 év után, A ha a halálozási év nem ismert, akkor a születési időtől számított 90 év, Ha a születési idő sem ismert, akkor az irat keletkezését követő 60 év.

19 Köszönöm a figyelmüket!


Letölteni ppt "A személyhez fűződő jogok és a helyismereti kutatás egyes kérdései"

Hasonló előadás


Google Hirdetések