Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Polgári jog 4. Szellemi alkotások joga. Kialakulása, történetisége Két területe: szerzői jog, iparjogvédelem Szabályozásának nehézségei (Ptk. 86-87. §,

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Polgári jog 4. Szellemi alkotások joga. Kialakulása, történetisége Két területe: szerzői jog, iparjogvédelem Szabályozásának nehézségei (Ptk. 86-87. §,"— Előadás másolata:

1 Polgári jog 4. Szellemi alkotások joga

2 Kialakulása, történetisége Két területe: szerzői jog, iparjogvédelem Szabályozásának nehézségei (Ptk. 86-87. §, egyéb jogszabályok, közösségi jogi források)

3 Szellemi alkotások joga Elméletek: 1.Tulajdoni elmélet 2.Immateriális javak elmélete 3.Személyiségi jogi elmélet 4.Kombinációs elméletek

4 Szerzői jog Tárgyi hatálya: Irodalmi, tudományos és művészeti alkotások (szerzői mű) Szerzői mű: az irodalom, a tudomány vagy a művészet területén kifejtett alkotó szellemi tevékenység egyéni-eredeti jelleget viselő, megformált gondolatot kifejező, mások számára felfogható és rendszerint rögzített formában megjelenő eredménye.

5 Szerzői jog Szerzői művek különösen: 1.Irodalmi mű 2.Nyilvánosan tartott beszéd 3.Szoftver 4.Színmű, zenés színmű, táncjáték 5.Zenemű 6.Rádió- és televíziójáték 7.Filmalkotás 8.Rajzolás, festés, szobrászat 9.Fotóművészeti alkotás 10.Térképmű 11.Építészeti alkotás és annak terve stb.

6 Szerzői jog Közös mű: Több szerző olyan művére, melynek részei nem használhatók fel önállóan, a szerzői jog együttesen és – kétség esetén – egyenlő arányban illeti meg a szerzőtársakat. A szerzői jog megsértése ellen bármelyik szerzőtárs önállóan is felléphet.

7 Szerzői jog Filmalkotás speciális jellemzői •Több ember együttes alkotása – közös műve •Film szerzője – jogok gyakorlója •Megfilmesítési szerződés alapján a szerző ellenkező kikötés hiányában átruházza az előállítóra a filmalkotás felhasználására és a felhasználás engedélyezésére való jogot

8 Szerzői jog Külföldi művek Olyan műre, amely először külföldön került nyilvánosságra, a szerzői jogi védelem csak akkor terjed ki, ha a szerző magyar állampolgár, vagy ha a szerzőt nemzetközi egyezmény, ill. viszonosság alapján a védelem megilleti.

9 Szerzői jog 1.Személyhez fűződő jogok -Mű nyilvánosságra hozatala -Név feltüntetése -Mű egységének védelme -Személyhez fűződő jogainak gyakorlása 2. Vagyoni jogok -Mű felhasználása, felhasználás engedélyezése

10 Szerzői jog Felhasználásnak minősül különösen: •Többszörözés •Terjesztés •Nyilvános előadás •Nyilvánossághoz közvetítés •Átdolgozás •Kiállítás

11 Szerzői jog Védelmi idő: Szerző életében Halálától számított 70 éven át Védelmi idő kezdete: Szerző halálát követő év első napja (szerzőtársak esetén az utoljára elhunyt halálát követő év első napja)

12 Szerzői jog Korlátai: Szabad felhasználás (felhasználás díjtalan, a szerző engedélye nem szükséges; csak nyilvánosságra hozott mű!) Alapelv: - jogszabályi felhatalmazás alapján - csak annyiban megengedett, ill. díjtalan, amennyiben nem sérelmes a mű rendes felhasználására - indokolatlanul nem károsítja a szerző jogos érdekeit - megfelel a tisztesség követelményének - nem irányul a szabad felhasználás rendeltetésével össze nem férő célra

13 Szerzői jog Szabad felhasználás esetei: •Mű részletének idézése (forrás, szerző megjelölésével) – mű jellege és célja által indokolt terjedelemben •Szemléltetés érdekében iskolai oktatási célra, tudományos kutatás céljára •Másolat készítése – természetes személy magáncélra (kivéve teljes könyv, folyóirat, napilap) •Nyilvános könyvtár, múzeum, levéltár másolat készítése •Nyilvánosan tartott előadások részletei, politikai beszédek tájékoztatás céljára – indokolt terjedelemben •Ha az előadás jövedelemszerzés célját nem szolgálja, a művek előadhatók: iskolai ünnepen, idősek otthonában, nemzeti ünnepeken, egyházi ünnepségeken

14 Szerzői jog Felhasználási szerződés - alapján a szerző engedélyt ad művének a felhasználására, a felhasználó pedig köteles ennek fejében díjat fizetni. - tartalmát a felek szabadon állapíthatják meg - ha tartalma nem állapítható meg egyértelműen, a szerző számára kedvezőbb értelmezést kell elfogadni - csak kifejezett kikötés esetén ad kizárólagos jogot - ha nem jelöli meg a felhasználási módokat, illetve nem határozza meg megengedett mértékét, az engedély a szerződés céljának megvalósításához elengedhetetlenül szükséges felhasználási módjára és mértékére korlátozódik

15 Szerzői jog Kiadói szerződés - alapján a szerző köteles a művet a kiadó rendelkezésére bocsátani, a kiadó pedig jogosult azt kiadni, valamint forgalomba hozni és köteles a szerzőnek díjat fizetni -kétség esetén a magyar nyelvű kiadásra vonatkozik -Irodalmi mű kiadásánál képek alkalmazásához a szerző beleegyezése szükséges -Ha ebbe beleegyezett, az egyes képek felhasználásához a hozzájárulását csak alapos okból tagadhatja meg

16 Szerzői jog Megsértésének jogkövetkezményei •Jogsértés megtörténtének bírósági megállapítása •Jogsértő eltiltása a további jogsértéstől •Nyilatkozattal, vagy más megfelelő módon adjon elégtételt •Sérelmes helyzet megszüntetése, eredeti állapot helyreállítása •Jogsértéssel előállított dolog megsemmisítése •Kártérítés

17 Iparjogvédelem I.Műszaki alkotások jogi védelme 1. szabadalmi jog 2. használati mintaoltalom 3. növényfajta-oltalom 4. formatervezési mintaoltalom 5. topográfiaoltalom II. Vállalat- és árujelzők joga 1. védjegy 2. földrajzi árujelző-oltalom


Letölteni ppt "Polgári jog 4. Szellemi alkotások joga. Kialakulása, történetisége Két területe: szerzői jog, iparjogvédelem Szabályozásának nehézségei (Ptk. 86-87. §,"

Hasonló előadás


Google Hirdetések