Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Dr. Lukács Manuéla Linda “Hogyan véd az ötletedet?”- Gyorstalpaló StartUpereknek.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Dr. Lukács Manuéla Linda “Hogyan véd az ötletedet?”- Gyorstalpaló StartUpereknek."— Előadás másolata:

1 dr. Lukács Manuéla Linda “Hogyan véd az ötletedet?”- Gyorstalpaló StartUpereknek

2 Iparjogvédelem egyes eszközei  Szabadalom  Formatervezési minta  Védjegy  Szolgálati, alkalmazotti találmány Hasznosítási szerződés  Hasznosítási szerződés fogalma  Hasznosítási engedély terjedelme Szellemi alkotás apportálása  Apport tárgya  Apport értékének meghatározása  Helytállási kötelezettség és kártérítési felelősség

3 Szabadalom Szabadalmaztatható a találmány, ha:  új, abszolút újdonság adatbázisok elérhetőek: http://www.sztnh.gov.hu/adatbazisok/ http://www.sztnh.gov.hu/adatbazisok/  feltalálói tevékenységen alapul  iparilag alkalmazható a technika bármely területén

4 Mi az ami NEM szabadalmaztatható?  felfedezés, a tudományos elmélet és a matematikai módszer;  esztétikai alkotás;  szellemi tevékenységre, játékra, üzletvitelre vonatkozó terv, szabály vagy eljárás, valamint a számítógépi program (kivéve hardware-rel együtt);  információk megjelenítése

5 Szabadalom tartama  kizárólagos hasznosítás és rendelkezés  belső elsőbbség  uniós elsőbbség (Párizsi Uniós Egyezmény)  ideiglenes-végleges oltalom  oltalom időtartama 20 év (kiegészítő oltalom esetén +5 év a gyógyszereknél)

6 Formatervezési mintaoltalom  termék egészének vagy részének új és egyéni megjelenése, amit a külső jellegzetességei eredményeznek  alkotás termék külső kialakításában testesül meg  új-abszolút újdonság  egyéni-tájékozott használó eltérő összbenyomás

7 Formatervezési mintaoltalom tartama  kizárólagos hasznosítás és engedélyezés  5 év és négyszer hosszabbítható

8 Védjegy  áruk vagy szolgáltatások megkülönböztetésére szolgáló jelzés  grafikailag ábrázolható megjelölés  http://classifications.mszh.hu/nice10/ind ex.htm

9 Védjegy  Jogosultnak kizárólagos joga van a védjegy használatára  felléphet azzal szemben, aki engedélye nélku ̈ l gazdasági tevékenység ko ̈ rében használ: a) a védjeggyel azonos megjelo ̈ lést olyan árukkal, illetve szolgáltatásokkal kapcsolatban, amelyek azonosak a védjegy árujegyzékében szereplo ̋ kkel; b) olyan megjelo ̈ lést, amelyet a fogyasztók a védjeggyel o ̈ sszetéveszthetnek a megjelo ̈ lés és a védjegy azonossága vagy hasonlósága, valamint az érintett áruk, illetve szolgáltatások azonossága vagy hasonlósága miatt; vagy c) a védjeggyel azonos vagy ahhoz hasonló megjelo ̈ lést a védjegy árujegyzékében szereplo ̋ kkel nem azonos vagy azokhoz nem hasonló árukkal, illetve szolgáltatásokkal kapcsolatban, feltéve, hogy a védjegy belfo ̈ ldo ̈ n jóhírnevet élvez, és a megjelo ̈ lés alapos ok nélku ̈ l to ̈ rténo ̋ használata sértené vagy tisztességtelenu ̈ l kihasználná a védjegy megku ̈ lo ̈ nbo ̈ zteto ̋ képességét vagy jóhírnevét.

10 Védjegy  10 év, meghosszabbítható

11 Újdonságkutatás  190.500Ft  adatbázisok elérhetőek: http://www.sztnh.gov.hu/adatbazisok/

12 feltaláló munkaviszonyból folyó kötelessége, hogy a találmány tárgykörébe eső megoldásokat dolgozzon ki Szolgálati találmány

13  szabadalom a munkáltatót illeti meg  találmányi díjra jogosult a munkavállaló: licenciaanalógia vs. kockázatmegosztásra irányuló találmányi díjszerződés

14 aki olyan találmányt dolgoz ki anélkül hogy munkaviszonyból eredő kötelessége lenne, amelynek hasznosítása munkáltató tevékenységi körébe tartozik Alkalmazotti találmány Alkalmazotti találmány

15 Alkalmazotti találmány  szabadalom a munkavállalót illeti meg  ”csak” nem kizárólagos hasznosítási jog illeti meg a munkáltatót

16 A szabadalmi törvény alapján hasznosítási szerződés alapján a szabadalmas engedélyt ad a találmány hasznosítására, a hasznosító köteles ennek fejében díjat fizetni. Hasznosítási szerződés fogalma

17 A licenciaszerződés célja a kérdéses információ átadás, illetőleg annak a licencia vevő tevékenységi körében - rendszerint a licencia adó által elért eredményeknek megfelelő, de mindenképpen a licencia vevő korábbi eredményeit meghaladó szinten - történő tényleges hasznosítása, felhasználása. Hasznosítási szerződés fogalma

18 A licenciaszerződés alapján a licencia adó köteles a licencia vevőt olyan - tényleges és jogi - helyzetbe hozni, hogy meghatározott műszaki megoldást, meghatározott színvonalon a gyakorlatban megvalósíthasson és felhasználhasson, illetőleg meghatározott megjelöléseket alkalmazhasson, köteles továbbá ennek biztosítása érdekében a szükséges információkat rendelkezésre bocsátani, illetőleg a szükséges jogi felhatalmazást megadni, a licencia vevő pedig - rendszerint - köteles meghatározott ellenértéket fizetni, vagy más ellenszolgáltatást teljesíteni. Hasznosítási szerződés fogalma

19 - kizárólagos licencia - egyszerű licencia - allicencia Hasznosítási engedély terjedelme

20 Jogszavatosság  harmadik személynek nincs a szabadalomra vonatkozó olyan joga, amely a hasznosítást akadályozza vagy korlátozza  a találmány műszakilag megvalósíthatóságért

21 Találmányidíj Találmányi díj  egy összegű  royalty  kettő együtt

22 A nem pénzbeli hozzájárulás, vagy más néven apport lehet bármilyen vagyoni értékkel rendelkező dolog, szellemi alkotáshoz fűződő vagy egyéb vagyoni értékű jog, ideértve az adós által elismert vagy jogerős bírósági határozaton alapuló követelés is. Végrehajthatóság – forgalomképesség - átruházhatóság Szellemi alkotás apportálása

23 Az apportálható szellemi termékek közé sorolandók például: - szabadalom, - formatervezési minta, - védjegy, -a szerzői művek, - know-how - hasznosítási jogok Apport tárgya

24 Apport értékének megállapítása  korlátolt felelősságű társaság esetén főszabályként az apportot szolgáltató tag  részvénytársaság esetén könyvvizsgáló, egyéb szakérő igénybevétele kötelező

25 Apportáló tag helytállási kötelezettsége és kártérítési felelőssége Az apportot elfogadó tag kártérítési felelőssége Helytállási kötelezettség és kártérítési felelősség

26 Köszönöm a figyelmet!

27 dr. LUKÁCS MANUÉLA jogász, feltaláló Honlap: http://lukacsmanuela.wordpress.com/ Email: manuela.lukacs@kitchenbudapest.hu Telefon: 06-30- 9751-375


Letölteni ppt "Dr. Lukács Manuéla Linda “Hogyan véd az ötletedet?”- Gyorstalpaló StartUpereknek."

Hasonló előadás


Google Hirdetések