Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Egy vállalkozás szerződései

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Egy vállalkozás szerződései"— Előadás másolata:

1 Egy vállalkozás szerződései
Bérleti szerződés Ingatlan-adásvételi szerződés Munkaszerződés Kereskedelmi ügyletek szerződései

2 Székhely-dilemmák Bérlet, vagy saját tulajdon? Coworking netán?
Székhelyszolgáltatás lehetősége Esetleg otthonról dolgozna: home-office, webshop? A székhely-megfelelőség törvényi hátterét a Cégtörvény, azaz a 2006. évi V. tv. 7. §. adja, amely a következőképp rendelkezik: 7. § (1) A cég székhelye a cég bejegyzett irodája. A bejegyzett iroda a cég levelezési címe, az a hely, ahol a cég üzleti és hivatalos iratainak átvétele, érkeztetése, őrzése, rendelkezésre tartása, valamint ahol a külön jogszabályban meghatározott, a székhellyel összefüggő kötelezettségek teljesítése történik. A cégnek a székhelyét cégtáblával kell megjelölnie.   (4) Cég székhelye, telephelye és fióktelepe olyan ingatlan lehet, amely a cég tulajdonát képezi, vagy amelynek használatára a cég jogosult. A cég a használat jogszerűségéről nyilatkozni köteles. Mindezeket a feltételeket az otthonunkban is tudjuk teljesíteni, ami kényelmetlen. Ha van rá mód: saját tulajdonban lévő, de az otthonunktól elkülönülő, vagy bérelt ingatlanban, de akár közösségi munkahelyen is dolgozhatunk.

3 Bérleti szerződés A bérlet időleges használati jogot biztosít az ingatlanon. Fontos emiatt szabályozni a felmondási lehetőséget, a felmondási időt. A bérbeadó ellenőrizheti a használatot. A bérlő bérleti díjat fizet, szerződéskötéskor kauciót tesz le. Ki kell kötni, hogy jogosult a székhelyet cégbíróságon bejelenteni, cégtábláját elhelyezni. (minta)

4 Ingatlan-adásvételi szerződés
Csak írásban érvényes Ügyvédi ellenjegyzés Tulajdoni lap gondos átvizsgálása: tehermentes? Szerződés költségei: Tulajdoni lap: 4000 Ft Ügyvédi munkadíj: 1 % Tulajdonszerzési illeték: 4%

5 Munkaszerződés Új Munka Törvénykönyve van: 2012. I. tv.
A munkaviszony írásban megkötött munkaszerződéssel jön létre. A szerződés meghatározza a munkavégzés helyét, a munkaidőt, a pontos feladatot és a bérezést. Szerepel benne a szabadságra való jogosultság, esetleg a más munkahelyre történő beosztás joga, az átirányítás, a kirendelés, kiküldetés joga. Tartalmazza a munkaeszközzel való ellátás kötelezettségét. Határozottan el kell határolni a megbízási szerződéstől és a vállalkozási szerződéstől Munkabér közterhei nagyon magasak. A fizetendő járulékok megoszlása január 1-jétől: Munkáltató és a munkavállaló által fizetendő járulékok megoszlása. Munkavállaló fizeti a 10 százalék nyugdíjjárulékot, a 16 százalék szja-t személyi jövedelemadót, a 8,5 % egészségbiztosítási és munkaerőpiaci járulékot. A munkáltató a szociális hozzájárulási adót, ami 27 százalék és a 1,5 százalék szakképzési hozzájárulást fizeti. (minta)

6 Kereskedelmi ügyletek szerződései
Adásvételi szerződés (áruk, szolgáltatások tulajdonjogának ellenérték fejében történő átadása, domain adásvétele, védjegy-átruházási szerződés – minta nincs, nagyon speciális. Az átruházás tényét be kell jegyeztetni a védjegylajstromba az SzTNH-nál annak érdekében, hogy az harmadik személyekkel szemben is hatályos legyen. Szerződéseknél teljesítési késedelem szabályai től változnak Kereskedelmi ügynöki szerződés Vállalkozási szerződés (pl. honlap grafikai munkáira, minta) Licence-szerződés (felhasználási szerződés, védjegyhasználati szerződés) (minta!) Franchise (benne védjegyhasználati megállapodás) E-commerce

7 Védjegy-átruházási szerződés
Védjegytv. 19. § (1) A védjegyhez kapcsolódó és a védjegyoltalomból eredő jogok átszállhatnak és átruházhatók. (2) A jogi személy és a jogi személyiség nélküli gazdasági társaság jogutóda a védjegyet is megszerzi, kivéve, ha a felek eltérően rendelkeznek, vagy a körülményekből nyilvánvalóan más következik. (3) A védjegyoltalom szerződéssel átruházható. A védjegyoltalom az árujegyzék valamely részére vonatkozóan is átruházható.

8 Franchise szerződés Tv. nincs rá és az új Ptk. sem nevesíti, mert fontosabb az etikai és üzleti szabályozás (Magyar Franchise Szövetség Etikai Kódex) Közvetett jogforrásai a Ptk., a védjegytv., szerzői jogi tv., versenyjog Átadó és átvevő jogait és kötelességeit tartalmazza

9 E-commerce Jogi megítélése: a „normál” kereskedelemmel megegyezik(Az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló évi CVIII. törvény vonatkozik rá) Árucikkek, szolgáltatások elektronikus úton történő adásvétele

10 Köszönöm a figyelmüket.
Budapest, június 22. Dr.Daszkalovics Katalin ügyvéd 1054 Budapest, Szemere utca 21.


Letölteni ppt "Egy vállalkozás szerződései"

Hasonló előadás


Google Hirdetések