Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Helyi termék védjegy, területi márka létrehozása

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Helyi termék védjegy, területi márka létrehozása"— Előadás másolata:

1 Helyi termék védjegy, területi márka létrehozása
Mi a védjegy? A védjegy létrehozásának jogszabályi keretei, alkalmazása

2 A védjegy A gazdasági versenyben nagy jelentősége van annak, hogy a verseny alanyai egymást, illetőleg termékeiket és szolgáltatásaikat a fogyasztók egymástól megkülönböztessék. Ehhez a megkülönböztetéshez fűződő gazdasági érdekek oltalmát szolgálják az egyes árujelzőkre vonatkozó jogintézmények.

3 A védjegy A védjegy funkciói:
Vállalati specifikus tőke megnyilvánulásai, meghatározott árura vagy szolgáltatásra vonatkozó információk sűrített, szimbolikus megjelenítése. Megkülönbözető funkciója biztosítja, hogy meghatározott árukat, árucsoportokat egy meghatározott előállítóhoz, illetve előállítói körhöz kapcsoljanak. Információs funkciója tájékoztatja a fogyasztót az áru vagy szolgáltatás eredetéről, származásáról. Minőséget garantáló funkciója a fogyasztókban kedvező benyomást válthat ki, így a megjelölt dolog után a vásárlói kereslet növelhető az árujelzőt használó marketing tevékenysége során, illetve mint versenyeszközt is alkalmazni lehet

4 Példák

5 Példák

6 A védjegy és földrajzi árujelző
Védjegy: A védjegy az árujelzők legfontosabb fajtája, az egyes áruk és szolgáltatások azonosítására, egymástól való megkülönböztetésére szolgál és a fogyasztók tájékozódását segítő jogi oltalom, valamint a gazdasági verseny alapvető eszköze Földrajzi árujelző: az árunak egy földrajzi egységről való származására utalnak anélkül, hogy meghatároznák a kizárólagos használatra jogosultak körét.

7 Védjegy Ki szerezhet védjegyoltalmat?
Védjegyoltalmat szerezhet bármely természetes és jogi személy, valamint jogi személyiség nélküli gazdasági társaság, függetlenül attól, hogy folytat-e gazdasági tevékenységet. A védjegyjogosultnak kizárólagos joga van arra, hogy a védjegyet az árujegyzékben szereplő árukkal kapcsolatban használja, illetve használatára másnak engedélyt (licencia) adjon.

8 Védjegy jogi környezete
Védjegyoltalomban részesül: Minden grafikailag ábrázolható megjelölés, amely alkalmas arra, hogy valamely árut vagy szolgáltatást megkülönböztessen mások áruitól vagy szolgáltatásaitól. Ilyenek: a szó, a szóösszetétel, beleértve a személyneveket és jelmondatokat. (pl. adidas, puma, budmil) az ábra, kép (pl. adidas három ferde csíkja, Nike pipája) a sík és térbeli alakzatok, beleértve az áru vagy a csomagolás formáját is, mint pl. a cola-s üveg, a színek, színösszetételek, fényjelek, mint a MILKA csokik lila színe, a Kodak-sárga, és a Benetton-zöld a hangok közt pl. a jól ismert vasúti szignál

9 Védjegyoltalom megszerzése
Hogyan szerezhető védjegyoltalom Magyarországon? A Magyar Szabadalmi Hivatalhoz benyújtott védjegybejelentéssel, Európai közösségi védjegybejelentéssel Külföldiek számára nemzetközi bejelentéssel a védjegyek nemzetközi lajstromozásáról szóló Madridi Megállapodás és a Madridi Jegyzőkönyv alapján is. Jogszabályokban rögzített eljárásrendje van

10 Védjegy A nemzeti védjegy jogi oltalma azt illeti meg, aki a megjelölést védjegyoltalmi eljárás útján a Magyar Szabadalmi Hivatalnál (MSZH) lajstromoztatja. Védelmet, kizárólagosságot jelent

11 Védjegyoltalom megszerzése
védjegybejelentés (bejelentési kérelem, megjelölés, árujegyzék, bejelentési díj –első áruosztály Ft, továbbiak Ft) alaki vizsgálat kutatás korábbi jogokra meghirdetése a Szabadalmi Közlöny és Védjegyértesítő adatbázisban (SzKV) észrevétel feltétlen kizáró okokra (bárki teheti) felszólalás viszonylagos kizáró okok miatt (jogosult) érdemi vizsgálat (feltétlen kizáró okok, viszonylagos okok csak felszólalás esetén) lajstromozás (12-13 hónap) oltalmi idő 10 év, 10 évenként hosszabbítható lajstromozással forgalomképes jog keletkezik (eladás-licencia)

12 Védjegy A védjegyoltalom sajátos formái
Együttes védjegy: társadalmi szervezet, köztestület vagy egyesülés tagjainak áruit vagy szolgáltatásait (pl. COOP, IPOSZ) minősége, származása alapján különbözteti meg másokétól. Az együttes védjegy oltalma magát az együttes védjegyet igénylő szervezetet illeti meg, használatára azonban kizárólag a védjegyjogosult szervezet tagjai jogosultak. A védjegyjogosult azonban a tagok védjegyhasználatát szabályzatban rögzített módon ellenőrizni köteles.

13 Védjegy Tanúsító védjegy: meghatározott minőségű, tulajdonságú árukat vagy szolgáltatásokat különböztet meg másokétól azzal, hogy e minőségüket vagy jellemző tulajdonságukat tanúsítja. A tanúsító védjegy nem feltételez szervezetben való tagságot, hanem a védjegytulajdonos szervezet tanúsítja az áru vagy szolgáltatás minőségét (pl. „Kiváló Magyar Élelmiszer”, a „Biokontroll”, a „Környezetbarát termék” stb.) Hazánkban az élelmiszerek hagyományos különleges tulajdonság tanúsításának rendszerét az uniós szabályozással összhangban a Földművelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium, mint védjegyjogosult irányítja.

14 Példák

15 Zalai példák

16 Védjegy működtetése A védjegy tulajdonos: Ökorégió Alapítvány a Fenntartható Fejlődésért A védjegy licencia jogosult: Zala Termálvölgye Egyesület A védjegy jogosultság köre: a ZalA-KAR Helyi Értéket! Akciócsoport területén a Zalaszentgróti kistérségben 24 településen meghatározott földrajzi körben termelt élelmiszer és nem élelmiszer helyi termékek/szolgáltatásokra, illetőleg gyártó/szolgáltatóra és megfelel a feltételeknek.

17 A védjegyrendszer szervezete
A védjegy tulajdonosa létrehozza a Védjegy Bizottságot, a Szakértői Testületet és az Adminisztrációt. Védjegy Bizottság: 5 fős testületet. Véleményezi a tanúsítás követelményrendszerét. Szakértői Testület javaslata alapján dönt a védjegyhasználat engedélyezéséről. Kezdeményezi a védjegyhasználat rendkívüli felülvizsgálatát, a védjegyhasználat jogának visszavonását. A védjegybizottság kidolgozza a működéséhez szükséges eljárásrendet.

18 A védjegyrendszer szervezete
Szakértői Testület: a védjegy használatra pályázó(k)tól független 3 fő szakértőkből áll: a Dunántúli Mezőgazdasági Szaktanácsadók Szövetségének szakértője, Zala Megyei Szakigazgatási Hivatal szakértője és a Zala Megyei Népművészeti Egyesület szakértője. Véleményezi a beérkezett védjegyhasználati pályázatokat, javaslatot tesz a Védjegy Bizottságnak a védjegyhasználat engedélyezésére vagy elutasítására. Védjegy használatának időtartama: 2 év, védjegy használati szerződés alapján. Adminisztráció: pályázat, pályázati díj: től Ft, védjegyhasználati díj: minimum Ft, maximum Ft.

19 Védjegy működtetése Göcsejben
Védjegyjogosult: Göcsej Kistérségi Társulás A védjegy működtetési rendje ugyanaz, amint a Zala Termálvölgye Egyesületnél. Védjegyhasználók száma: 13

20 Földrajzi árujelző Eredetjelző funkciójából következik, hogy utal az áru és a földrajzi származás közötti kapcsolatra (pl. pármai sonka). Minőségjelző szerepet tölt be, garancia a fogyasztó számára. Fontos szerepe van továbbá a marketingben, és a reklámban, a vállalkozás arculatának kialakításában, a piac befolyásolásában. Eljárásrendje ugyanaz, amint a védjegyé.

21 Földrajzi árujelző A földrajzi árujelzőre oltalmat szerezhet bármely természetes és jogi személy, valamint jogi személyiség nélküli társaság, amely az árujelzőben feltüntetett földrajzi területen olyan terméket termel, dolgoz fel, vagy állít elő, amelynek megjelölésére a földrajzi árujelzőt használják Mire jogosít fel a földrajzi árujelző? A jogosultak mindegyike használhatja a földrajzi árujelzőt a termékjegyzékben meghatározott termékek vonatkozásában, de használati engedélyt (licenciát) azonban harmadik félnek nem adhatnak.

22 Földrajzi árujelző A földrajzi árujelző oltalma együttesen illeti meg azokat, akik a bejelentett termékleírásnak megfelelően termelnek, függetlenül attól, hogy ki igényelte a lajstromozást. A földrajzi árujelző oltalma a bejelentés napjára visszaható hatállyal a lajstromozáskor keletkezik és korlátlan ideig tart.

23 Földrajzi árujelző A lajstromszámon nyilvántartott Göcseji körtepálinka eredetmegjelölés a bejelentés napjára – február 11. – visszaható hatállyal június 11-én, a Magyar Szabadalmi Hivatal által lajstromozásra került. GÖCSEJI KÖRTEPÁLINKA A „Göcseji” eredetmegjelöléssel ellátott körtepálinka alapanyagaként kizárólag a Göcsejben, a meghatározott földrajzi területen termett vadkörte, sózókörte fajok és a Bosc Kobak, Vilmoskörte, Conference, Hardenpont téli vajkörte, Clapp kedveltje, Packham’s Triumph, Fétel apát, Nemes Krasszán fajták használhatók. A Göcseji körtepálinkát kizárólag az itt megjelölt területen fekvő szeszfőzdékben szabad előállítani, gyártani és palackozni.

24 Földrajzi árujelző Közösségi oltalom alatt álló földrajzi árujelzők termékleírásai Békési szilvapálinka Gönci barackpálinka Kecskeméti barackpálinka Szabolcsi almapálinka Szatmári szilvapálinka Nemzeti oltalom alatt áll Göcseji körtepálinka Újfehértói meggypálinka

25 Jogszabályi környezet
1997. évi XI. törvény a védjegyek és a földrajzi árujelzők oltalmáról – hazai és nemzetközi 19/2005. (IV. 12.) GKM rendelet a Magyar Szabadalmi Hivatal előtti iparjogvédelmi eljárások igazgatási szolgáltatási díjairól 147/2007. (VI. 26.) Korm. rendelet egyes iparjogvédelmi beadványok elektronikus úton való benyújtására vonatkozó részletes szabályokról 16/2004. (IV. 27.) IM rendelet a védjegybejelentés és a földrajzi árujelzőre vonatkozó bejelentés részletes alaki szabályairól

26 Információ www.msz.hu Magyar Szabadalmi Hivatal
Minden információ, megjelent közlönyök Erre specializálódott tanácsadó, vagy ügyvédi irodák foglakoznak lajstromozással, illetve a jogvédelemmel.


Letölteni ppt "Helyi termék védjegy, területi márka létrehozása"

Hasonló előadás


Google Hirdetések