Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

LMEII. 5. téma a pénz időértéke,bizonytalanság, kockázat

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "LMEII. 5. téma a pénz időértéke,bizonytalanság, kockázat"— Előadás másolata:

1 LMEII. 5. téma a pénz időértéke,bizonytalanság, kockázat
VÁLLALATI PÉNZÜGYEK LMEII. Vállalati pénzügyek LMEII. 5. téma a pénz időértéke,bizonytalanság, kockázat

2 LMEII. 5. téma a pénz időértéke,bizonytalanság, kockázat
= a kamatszámítás, = a diszkontálás, = az annuitás számítás, - bizonytalanság és kockázat Vállalati pénzügyek LMEII. 5. téma a pénz időértéke,bizonytalanság, kockázat

3 LMEII. 5. téma a pénz időértéke,bizonytalanság, kockázat
A mindennapi élet, a gazdasági élet fogalmai között az érték sokféle fo- galmával, sajátos értelmezéseivel találkozhatunk. A pénzügyek terén az érték általában a tőkeérték, amely valamely vagyon- tárgy, vagy vállalkozás pénzáramot generáló képességét jelenti, és az értékelés ezen rendszerint különböző időpontokban felmerülő - hozadékok, pénzáramok számbavételét, egyenértékesítését, - és ennek révén a vagyontárgy piaci értékének megállapítását célozza. A gazdasági életben több eltérő érték fogalom is használatos nevezete- sen: - a számvitelben: könyvszerinti - nyilvántartási - érték, - felszámolásnál: likvidációs érték, - befektetéseknél: a pénz időértéke, Vállalati pénzügyek LMEII. 5. téma a pénz időértéke,bizonytalanság, kockázat

4 LMEII. 5. téma a pénz időértéke,bizonytalanság, kockázat
A befektetés pénzmennyiségnek - értékmennyiségnek - tartósabb időre történő, jövedelmet hozó lekötése, így: - vagyontárgy vásárlására - vállalkozásra - tartós bankbetétként - érdekeltségek vállalása céljából történő felhasználása, A befektetés célja a befektetés értékének maximalizálása, az- az a pénzmennyiség olyan módon való lekötése amelyet a piac többre értékel mint amennyibe a befektetőnek kerül. Vállalati pénzügyek LMEII. 5. téma a pénz időértéke,bizonytalanság, kockázat

5 LMEII. 5. téma a pénz időértéke,bizonytalanság, kockázat
A befektetési lehetőségek értékelésénél - miután az ilyen lehetőségek többsége hosszú távú - egyik legalapvetőbb kérdés annak tisztázása, hogy mi a viszony egy mai és egy holnapi Ft /$, DM, €,/ értéke között. Kérdés : érdemes-e megvalósítani egy olyan befektetést, - projektet -, amely ma 1mFt-ba /1 m$, 1mDM, 1m€,/ kerül és meghatározott idő tartam alatt - pl. 9 év alatt - évente 200eFt bevételt -hasznot - hoz? Vállalati pénzügyek LMEII. 5. téma a pénz időértéke,bizonytalanság, kockázat

6 LMEII. 5. téma a pénz időértéke,bizonytalanság, kockázat
Első válasz az ismert adatok alapján: jövedelmező befektetés, mert a befektetett 1mFt összeg évente 20%-al, kilenc év alatt összesen 18%-al azaz 2.8 mFt összegre növekszik. A válasz azonban - egyéb információ híján - nem tekinthető kielégítőnek, ugyanis a befektetendő összeg biztos, a feltételezett haszon azonban korántsem az, a befektetésről így dönteni kockázatos Megfontolandó továbbá az is, hogy a befektetésnek van-e alternatívája, miről, mekkora jövedelemről kell lemondani a pénz bizonyos vagyontárgyba fektetésénél, mekkora a befektetés alternatíva költsége (opportunity cost) melyek a kockázati tényezők A kockázat a bármely gazdasági és vállalkozási tevékenységgel együtt járó bizonytalansági tényező amely a károk és veszteségek lehetőségét is magában foglalja. Vállalati pénzügyek LMEII. 5. téma a pénz időértéke,bizonytalanság, kockázat

7 LMEII. 5. téma a pénz időértéke,bizonytalanság, kockázat
A legegyszerűbb és csaknem kockázatmentes befektetési forma a bankbetét. Ha az éves lekötésű betétek piaci kamata évi 12%, akkor a ma befek-tetett 10mFt érték jövőbeni értéke, - jövőértéke (FV = future value) - egy év múlva a kamattal növelt érték azaz 11,2mFt. FV = PV.Fr = PV(1+r), ahol PV = jelenlegi érték, r = piaci kamatláb, Fr = kamat faktor = (1+r), számszerűsítve: FV = 10(1+0,12) = 10.1,12 = 11,2 A kamat a pénzkölcsönök után az adós – kölcsönvevő – által a kölcsönadónak – hitelezőnek – a pénz használata fejében fizetendő összeg. Vállalati pénzügyek LMEII. 5. téma a pénz időértéke,bizonytalanság, kockázat

8 LMEII. 5. téma a pénz időértéke,bizonytalanság, kockázat
Vizsgáljuk meg azt az értékesítési lehetőséget amelyben - egy eladni szándékolt ingatlan vásárlására két vevő jelentkezik, - egyik vevő 10mFt vételárat hajlandó azonnal fizetni, a másik vevő 11,5mFt vételárat hajlandó fizetni de nem azonnal hanem jövőre. A vevő ki választásáról szóló döntés meghozatalához azt kell meg vizsgál-ni, hogy a két különböző időpontban esedékes pénzösszeg közül melyik ér az eladó számára többet, vagyis a lehetséges bevételek közül melyiknek a jövőértéke kedvezőbb az eladó számára. .Az eladó számára a második vevő ajánlata nyújtja a kedvezőbb jövő érté-ket amennyiben az előbbi, a tartós bankbetét elhelyezést bemutató példá-ban alkalmazott 12% mértékű bankkamat érvényesül Ilyen kamat feltételek esetén az azonnal fizetett 10mFt vételár bankban tartós betétként elhe- lyezve egy év múlva 11,2mFt -ot ér, az egy év múlva fizetendő vételár pedig 11,5mFt, Vállalati pénzügyek LMEII. 5. téma a pénz időértéke,bizonytalanság, kockázat

9 LMEII. 5. téma a pénz időértéke,bizonytalanság, kockázat
A vizsgálat fordított megközelítéssel is a második vevő ajánlatát jelzi kedvezőbbnek. A vizsgálat ezen változatában arra kérdésre kapunk választ, hogy mennyit ér ma az egy év múlva fizetendő 11,5 mFt összegű vételár? Ebben az esetben a jövőben fizetendő vételár jövőértékét (PV) kell jelen-értékre (PV) diszkontálni: PV = FV.1/1+r = 11,5.1/1,12 = 10,27 A két ajánlat közül a második mind addig kedvezőbb az eladó számára amíg a bankkamat a 15% mértéket nem haladja meg. Ha a kamat 15% FV = 10.(1+0,15) = 10 .1,15 = 15 A vizsgált két esetben különböző időpontbeli jövedelmek tőkeként való hasznosítását vetettük egybe, a jövedelmeket tőkésítettük, a pénzjövedelemnek nem önmagában tulajdonsága az, hogy gya- rapszik, az kizárólag tőkésítés, jövedelmező befektetés révén érhető el, Vállalati pénzügyek LMEII. 5. téma a pénz időértéke,bizonytalanság, kockázat

10 LMEII. 5. téma a pénz időértéke,bizonytalanság, kockázat
A diszkontálás – leszámítolás – valamely későbbi időpontban esedékes befektetés/tőke követelésnek vagy kötelezettségnek az esedékességig felmerülő kamatösszeg nélküli összegének megállapítása. Vállalati pénzügyek LMEII. 5. téma a pénz időértéke,bizonytalanság, kockázat

11 LMEII. 5. téma a pénz időértéke,bizonytalanság, kockázat
Az esetek többségében a befektetéseknél különböző előjelű pénzáramok +bevételek és -kiadások együttesen játszanak szerepet. A befektetések értékelésénél, akkor ha különböző előjelű pénzáramok, - pénzkiadások és + pénzbevételek együttes működésével valósul meg az ügylet, a nettó jelenérték nagysága és előjele adja meg a befektetési döntés irányadó információját. A nettó jelenérték matematikai összefüggése: NPV = -C0 +C1.Pr ahol C0 = mai (jelen) pénzkiadás, Pr = diszkont faktor +C1.Pr = jövő bevétel jelenértéken. Vállalati pénzügyek LMEII. 5. téma a pénz időértéke,bizonytalanság, kockázat

12 LMEII. 5. téma a pénz időértéke,bizonytalanság, kockázat
Kérdés: a befektető telket akar befektetési célból, értéknöve- kedésre spekulálva vásárolni, a telek mai ára 10mFt, egy év múlva biztosan várható eladási ára 11mFt, várható nyereség 1mFt az éves kamatláb 12%, melyik előnyösebb, a telek vásárlás vagy a bank betét? A jelenérték felől közelítve: a jövő évi bevétel jelenértéke: 11.1/1,12 = 9,82 mFt, vagyis 9,82mFt bankba tett összeggel elérhető a spekulációval remélt 1mFt összegű /10%/ nyereség.. A nettó jelenértékkel vizsgálva: NPV = -10+(11.1/1,12/ = - 0, = -10+9,82 = -0,18 Vállalati pénzügyek LMEII. 5. téma a pénz időértéke,bizonytalanság, kockázat

13 LMEII. 5. téma a pénz időértéke,bizonytalanság, kockázat
A kérdésre adható válasz: A nem érdemes a telket megvásárolni mert - a nettó jelenérték negatív, a rendelkezésre álló pénz bankba helyezve magasabb jövedelmet hoz, A befektetések alapszabályaként megfogalmazható: az a befektetési szándék valósítandó meg amelyiknek a nettó jelenértéke pozitív, Vállalati pénzügyek LMEII. 5. téma a pénz időértéke,bizonytalanság, kockázat

14 LMEII. 5. téma a pénz időértéke,bizonytalanság, kockázat
A kamat a pénzkölcsönök után az adós – kölcsönvevő – által a kölcsönadónak – hitelezőnek – a pénz használata fejében fizetendő összeg.. A pénzhasználatért fizetendő -díj- kamat összeg fizetési kötelezettség a szerződő felek – hitelező-adós – megállapo-dásának tárgya, nagyságára irányadó a jegybank által megállapított alapkamat mértéke, gyakoriságában a felek állapodnak meg A kamatozás lehet egyszerű kamatozás, kamatos kamatozás, vegyes kamatozás. Vállalati pénzügyek LMEII. 5. téma a pénz időértéke,bizonytalanság, kockázat

15 LMEII. 5. téma a pénz időértéke,bizonytalanság, kockázat
Jelenérték és jövőérték több periódus figyelembe vételével. Egy évre bankba helyezett 1mFt pénzösszeggel a pénztulaj-donos egy év letelte után a következő három lehetőség közül választhat: a, kiveszi az összeget kamatostul, b, felveszi a kamatot, az alapösszeget pedig mint tőkét további egy évre leköti további kamatozásra, c, nem vesz fel pénzt, hanem pénzbetétet kamattal nö- velve tovább kamatoztatja, Az egyes lehetőségek választása nyomán jövedelme a következők szerint alakul: Vállalati pénzügyek LMEII. 5. téma a pénz időértéke,bizonytalanság, kockázat

16 LMEII. 5. téma a pénz időértéke,bizonytalanság, kockázat
a, Egy év múlva a tőkeként elhelyezett 1mFt betét minden Ft- ja az érvényesülő – 10% kamattal – 1,10 Ft-ra növekszik. jövőérték FV = 1.(1+r) = 1.1,10 = 1,1mFT, kamatjövedelem = 10%, 01mFT, a tőkepiacról kilépett miután a tőkeösszeget és kama- tát a bankból kivette, b, Egy év múlva a kamatot felveszi és az eredeti 1mFt betét összeget tovább kamatoztatja változatlan kamattal A tőkeként elhelyezett betét az érvényesülő – 10% kamattal – az első év múlva 10%-al, 1,1mFt összegre, a második év múlva ismét 10%-al 1,1mFt összegre növekszik. jövőérték FV1 = 1.(1+r) = 1.1,10 = 1,1mFt, +0,1mFt jövőérték FV2 = 1,(1+r) = 1.1,10 = 1,1mFt, +0,1mFt egyszerű kamatozással -összesen: ,2mFt Vállalati pénzügyek LMEII. 5. téma a pénz időértéke,bizonytalanság, kockázat

17 LMEII. 5. téma a pénz időértéke,bizonytalanság, kockázat
C, Egy év múlva a betétként elhelyezett tőkeösszeget a ka-mattal növelve betétként tovább kamatoztatja. jövőérték FV1 = 1.(1+r) = 1+1,10 = 1,1mFt jövőérték FV2 = 1.(1+r).(1+r) = (1+r)2 = 1+2r+r FV2 = 1.(1+r).(1+r) = (1+1,1)2 = 1,21mFt, a kamat is kamatozik, összetett kamat = kamatos kamat ér-vényesül mint általában a hosszútávú befektetéséknél. Vállalati pénzügyek LMEII. 5. téma a pénz időértéke,bizonytalanság, kockázat

18 LMEII. 5. téma a pénz időértéke,bizonytalanság, kockázat
Vegyes a kamatozás akkor, ha az ügyletben az egyszerű és a kamatos kamatszámítást kombináltan kombinálják A bankok ezt a gyakorlatot alkalmazzák a folyószámlák kezelésénél és akkor ha az ügyfél évközben helyezi el vagy szünteti meg a betétjét a betét jövőértéke: FV = C0.(1+r.n/360) ahol C0 = a betét összege, r = a kamat mértéke, n = a kamatozási napok száma A formula szerint az éves kamatot 360 napos bankári évre egyszerű kamatként számítják, a továbbiakban az év végi kamattal növelt összeg a kamatos kamatszámítás szerint kamatozik. Vállalati pénzügyek LMEII. 5. téma a pénz időértéke,bizonytalanság, kockázat

19 LMEII. 5. téma a pénz időértéke,bizonytalanság, kockázat
Az örökjáradék a vég nélküli állandó pénzáram, ilyen a lejárat nélküli kötvény a konzol. Az örökjáradék esetében fontos a jelenérték, a jövőérték meghatározása értelmetlen örökjáradék jelenértéke: PV = C/r ahol C = az állandó hozamot adó betét értéke, r = a kamatláb Kérdés: mennyiért érdemes megvásárolni az évi Ft hozamot biztosító konzolt 10% kamatláb érvényesülése mellet? Azaz mekkora összeg biztosít évente Ft kamat összeget? PV = 10000/0,1 = , a jelenérték számítás szerint a Ft. hozamot biztosító konzolt Ft összegért szabad megvásárolni. Vállalati pénzügyek LMEII. 5. téma a pénz időértéke,bizonytalanság, kockázat

20 LMEII. 5. téma a pénz időértéke,bizonytalanság, kockázat
Az évjáradék olyan egyenlő nagyságú fizetések sorozata amelyet meghatározott ideig - T perióduson – keresztül kapunk vagy adunk A pénzügyek területén az egyik leggyakoribb fizetési forma, mint pl. a lísing díj, vagy a fogyasztási hitel törlesztés. évjáradék jelenértéke: PV = C{1/r -1/r(1+r)T } ahol a { } zárójeleken belüli érték = A, az annuitás jelenérték-tényező, amely 1 egység, pl T éven keresztül folyósított 1 Ft évjáradék jelenértékét adja meg. Kérdés: Mekkora az évi Ft évjáradéknak a jelenértéke 20 éves futamidővel évi 8% kamat mellett? Válasz: PV = { 1/0,08 - 1/0,08.(1+0,08) PV = ,5 - 2,68186 = ,8181 = Ft. Vállalati pénzügyek LMEII. 5. téma a pénz időértéke,bizonytalanság, kockázat

21 LMEII. 5. téma a pénz időértéke,bizonytalanság, kockázat
Kötvény, értékpapír. A kötvény olyan értékpapír, amely kölcsönviszonyt testesít meg. A kölcsönvevő és a kölcsönadó állapodik meg az alapösszeg vagy névérték /principal, face value/ vissza fizetésének idejéről, a kamatfizetés mértékéről és módjáról. A kötvény lehet: kamatozó – kamatszelvényes – kötvény, diszkont kötvény, konzol, amortizálódó kötvény, Vállalati pénzügyek LMEII. 5. téma a pénz időértéke,bizonytalanság, kockázat

22 LMEII. 5. téma a pénz időértéke,bizonytalanság, kockázat
A kamatozó - kamatszelvényes - kötvény tulajdonosa - évente a kibocsátáskor meghirdetett kamatot, lejáratkor a névértékének megfelelő összeget kapja. Jelenértéke: PV = C. ATr + F/(1+r)T, ahol C = kamatfizetés, A = annuitás, F = névérték, A diszkont kötvény tulajdonosa a jövőben, a lejáratkor a kötvény névértékének megfelelő össze get kaphatja, a lejárat előtt az értékpapír piacon a piaci árfolyamon értékesíthe- ti. Jelenértéke: PV = F/(1+r)T A konzol olyan kamatozó kötvény amelynek nincs lejárata, a tulajdono-sának örökjáradék jellegű jövedelmet biztosít. Jelenértéke: PV = C/r /örökjáradék/ Vállalati pénzügyek LMEII. 5. téma a pénz időértéke,bizonytalanság, kockázat

23 LMEII. 5. téma a pénz időértéke,bizonytalanság, kockázat
Az amortizálódó kötvény esetében a törlesztés részletekben történik és a törlesztés mértékében a kötvény amortizálódik, a kamatok változnak, azok mindig az éppen fennálló névértéknek a névleges kamatlábnak megfelelő százalékával egyenlők. Általános jelenérték formulája: PV = Kt+Tt/(1+r)t ahol Kt = a t-dik időszaki kamatfizetés mértéke, Tt = a t-dik időszaki törlesztés értéke. Vállalati pénzügyek LMEII. 5. téma a pénz időértéke,bizonytalanság, kockázat

24 LMEII. 5. téma a pénz időértéke,bizonytalanság, kockázat
.A részvények lejárat nélküli értékpapírok, amelyek valamely részvénytársaság tulajdoni hányadát képviselik jogosultságot jelentenek a társaság jövedelméből osztalék formájában történő részesedésre A részvény alaptípusa: elsőbbségi és közönséges részvény. Vállalati pénzügyek LMEII. 5. téma a pénz időértéke,bizonytalanság, kockázat

25 LMEII. 5. téma a pénz időértéke,bizonytalanság, kockázat
Bizonytalanság és kockázat Vállalati pénzügyek LMEII. 5. téma a pénz időértéke,bizonytalanság, kockázat

26 LMEII. 5. téma a pénz időértéke,bizonytalanság, kockázat
Az üzleti életben és mindennapjainkban jelenlévő tényező a bizonytalanság és a kockázat. Bármilyen gondossággal elkészített üzleti terv esetében is - csak a befektetés értéke tervezhető meg, bár annak volumene sem kalkulálható előre teljes bizonyossággal miután a beru- házás sok esetben többe kerül a tervezetnél, - a várható hozam pedig soha nem garantálható. A társadalom működésében a bizonytalanság mint körülmény a fogyasztói illetve a vállalkozói magatartás olyan eshetősége mint a koc- kázathoz való viszony. A gazdasági vállalkozónak tisztában kell lennie a vállalkozást fenyegető kockázatokkal, azok - természetével és - elkerülésük, csökkentésük módjaival. Vállalati pénzügyek LMEII. 5. téma a pénz időértéke,bizonytalanság, kockázat

27 LMEII. 5. téma a pénz időértéke,bizonytalanság, kockázat
Általában a bizonytalanság közepette is cél a várható hasznosság maximalizálása a befektető-fogyasztó a várható hasznosság alapján dönt, Vállalati pénzügyek LMEII. 5. téma a pénz időértéke,bizonytalanság, kockázat

28 LMEII. 5. téma a pénz időértéke,bizonytalanság, kockázat
A bizonytalanság olyan helyzet, amelyben többféle kimenet lehetséges, de az eltérő események előfordulásának valószínűsége nem ismert, azaz a különböző kimenetekhez nem kapcsolható meghatározott valószínű- ség, Pl, egy beruházás esetén a bizonytalan megtérülés azt jelenti, hogy az elképzelhető megtérülések ismertek, de a bekövetkezésük valószínűsége nem ismert, ezért - a kimenetekhez nem kapcsolható meghatározott valószínűség. A bizonytalanság leírására használjuk a valószínűséget és a kockázatot. Vállalati pénzügyek LMEII. 5. téma a pénz időértéke,bizonytalanság, kockázat

29 LMEII. 5. téma a pénz időértéke,bizonytalanság, kockázat
A valószínűség valamilyen 0 és 1 közötti számérték, amely valamilyen lehetséges esemény bekövetkezőségének esélyét méri: azt jelenti, hogy az esemény biztosan megtörténik, ( a Nap holnap is felkel) 0, az esemény az esetek felében bekövetkezik, ( az élve született csecsemők közül 50% fiú lesz) az esemény bekövetkezése teljesen valószínűtlen ( az, hogy valaki negyven év szolgálat után érje meg a huszadik születésnapját ) Vállalati pénzügyek LMEII. 5. téma a pénz időértéke,bizonytalanság, kockázat

30 LMEII. 5. téma a pénz időértéke,bizonytalanság, kockázat
A valószínűség sok esetben mérhető, elég pontosan meghatározható, a korábban már be- következett azonos események megfigyelése és adatainak rögzítése segítségével, pl: - népességi adatokból az ikerszületések esélye, - biztosítási statisztikákból a közlekedési balesetek bekövetkezésé- nek valószínűsége következtethető. Más alkalmakkor viszont az esemény bekövetkezésének valószínűsége megfigyelt tények alapján megközelítő pontossággal sem írható le. pl: valamely új termék piaci bevezetésének sikere szubjektív tényezőkön is múlhat, ilyen esetben becslésre, korábban bevezetett új termékkel kapcsola- tos tapasztalatokra lehet valamelyest támaszkodni. Vállalati pénzügyek LMEII. 5. téma a pénz időértéke,bizonytalanság, kockázat

31 LMEII. 5. téma a pénz időértéke,bizonytalanság, kockázat
A kockázat olyan helyzetet jelent, amelyben egy esemény bizonyos valószínűség- gel fordul elő, - a lehetséges jövőbeni események száma nagyobb mint a ténylege- sen bekövetkezőké, de - az eseményekhez bizonyos valószínűségi érték rendelhető. ( bizonytalanság esetén a valószínűségek ismeretlenek ) A mindennapi és a gazdasági életben folytonosan kitűzött célok eléré- se a cselekvéssel együtt járó kockázatok vállalásával megy végbe. Vállalati pénzügyek LMEII. 5. téma a pénz időértéke,bizonytalanság, kockázat

32 LMEII. 5. téma a pénz időértéke,bizonytalanság, kockázat
A célokat kitűző döntéshozó ismeri az összes lehetségesen bekövetkező eseményt, azok bekövetkezésének valószínűsé- gét. A kockázatot a várható értékek körüli szórással szokás mérni. A kockázathoz - többnyire anyagi-erkölcsi - előnyök illetve hátrányok kapcsolód- nak. A kockázatot jelentő kedvezőtlen esemény lehet pl: - elemi csapás, - betörés, - egészségkárosodás, - elmaradt haszon, - az adós fizetésképtelensége, - új vetélytárs megjelenése a piacon, - kedvezőtlen ár-árfolyam-szabályozó módosulás. Vállalati pénzügyek LMEII. 5. téma a pénz időértéke,bizonytalanság, kockázat

33 LMEII. 5. téma a pénz időértéke,bizonytalanság, kockázat
A befektetők – fogyasztók, a gazdasági alanyok kockázattal kapcsolatos álláspontjuk szerint lehetnek: .Kockázat elutasítók, akik két azonos várható hozamú lehetőség közül azt a vál-tozatot részesítik előnyben, amelyiknek kisebb a kockázata (szórása), akkor kerülnek nehéz döntési helyzetbe, ha a nagyobb várható hozamot csak na-gyobb kockázat ellenében tudják megszerezni, Kockázatkedvelők, akiket csak az elérhető esetleg magas hozam vonzza, számára a kockázat külön élvezetet jelent, Kockázattal szemben közömbösek, akik számára a kockázatnak nincs költ-sége, csak az elérhető magas hozam a fontos, nem „kalkulálják” a bizonytalanságot, A kockázat költsége az az összeg, amellyel a kockázatosabb alternatívából származó, elvárt vagyonnak növekednie kell ahhoz, hogy ugyan azt az elvárt hasznosságot eredményezze, mint amely összeg egy kevésbé kockázatos változatból származik. Vállalati pénzügyek LMEII. 5. téma a pénz időértéke,bizonytalanság, kockázat

34 LMEII. 5. téma a pénz időértéke,bizonytalanság, kockázat
A többféle kockázat időben és térben összehangolt, a lehető legjobb meg- oldást kereső -optimalizált- módszere a kockázatkezelés. A kockázat kezelés lépései: a fontosabb kockázatok felismerése, feltárása, elemzése, értékelése, a kockázatok elleni védekezés módszereinek, eszközeinek felderítése, a szükséges szervezeti-intézményi háttér biztosítása, a szervezési el- vek meghatározása, Vállalati pénzügyek LMEII. 5. téma a pénz időértéke,bizonytalanság, kockázat

35 LMEII. 5. téma a pénz időértéke,bizonytalanság, kockázat
A kockázat feltárása: - cselekvésből vagy állapotból következik, - függ-e a cselekvő alanytól vagy nem, - az alany felismerhette-e vagy nem. A kockázat elemzése: - milyen tényezők okozhatják az elvárt cél és a tényleges eredmény elté- réseit. A kockázat értékelése: - a kár gyakorisága, - a várható károk átlagos nagysága, - a kár lehetséges legnagyobb értéke, valószínű maximuma, - a kár el nem hárítható értéke. Vállalati pénzügyek LMEII. 5. téma a pénz időértéke,bizonytalanság, kockázat

36 LMEII. 5. téma a pénz időértéke,bizonytalanság, kockázat
A kockázat kezelés jelentheti: : - a kockázat = teljes elkerülését, a tervezet cselekvésről való lemondást, = mérséklését, a kár nagysága vagy előfordulása gyakoriságának mérséklése, kiegészítő cselekvésekkel vállalva a cselekvéssel járó kockázatot, ( biztonsági őr-, biztonsági berendezés, belső ellenőrzés, információ szerzés ) = áthárítását, részben vagy egészben térítés ellenében vagy anélkül mások által történő átvállalását,. .- kisebb károk esetén önbiztosítás alkalmazását tartalékképzéssel, hitelfelvétellel, személyzet biztosításával, Vállalati pénzügyek LMEII. 5. téma a pénz időértéke,bizonytalanság, kockázat

37 LMEII. 5. téma a pénz időértéke,bizonytalanság, kockázat
A gazdasági vállalkozást fenyegető kockázatok elkerülésének, illetve csökkentésének módja lehet: - biztosítás, tartalékképzés, fedezet, garancia, kezesség vállalás kikötése, - a befektetések és a vagyon diverzifikálása, - több és jobb információ megszerzése, A diverzifikálás azt jelenti, hogy - a befektetett pénzt nem egyetlen, hanem több féle értékpapírban, a kockázat annál jobban megosztható, minél több a befektetési lehető- ség, - a vagyont több féle formában – ingatlan, értékpapír, értékes ingóságok, nemesfémek stb – kell tartani. A kockázat annál kevésbé csökkenthető, minél inkább egyformán alakul az egyes értékpapírok hozamának eltérése. Vállalati pénzügyek LMEII. 5. téma a pénz időértéke,bizonytalanság, kockázat

38 LMEII. 5. téma a pénz időértéke,bizonytalanság, kockázat
A biztosítás. A biztosítás a kockázatáthárítás módszerének alkalmazását jelenti. A biztosítás a kockázatmegosztás elvén és azon a feltételezésen alapul, hogy a kockázat elkerülők hajlandók a bizonyos valószínűséggel bekövetkező nagy vesz- teségek kockázatát biztosan bekövetkező kis veszteségekre - rendszeresen fize-tendő biztosítási díjakra - átváltani. Nem minden kockázat biztosítható. A biztosítás alapfeltétele, hogy az esetleges kár legyen: felmérhető és összegszerűen meghatározható, előre felbecsülhető, a biztosítási és a matematika módszereivel elemez hető, a véletlenszerű, a biztosítási szerződést kötő felek által nem befolyásol- ható, olyan biztosítási ügylet tárgya amely a szerződő felek számára gazdasá gilag racionális, Vállalati pénzügyek LMEII. 5. téma a pénz időértéke,bizonytalanság, kockázat

39 LMEII. 5. téma a pénz időértéke,bizonytalanság, kockázat
A gazdasági információk – árak, árfolyamok, hitelképesség, fizetőképesség, szállítási feltételek, áruk paraméterei, piaci-, tőzsdei előrejelzések – pénzben kife-jezhető gazdasági előnyt, hasznot jelentenek. Az információ hiánya növeli a kockázatot, a veszteségek bekövetkezésének esélyét. - gyüjtése csökkenti a gazdasági-, erkölcsi-, egészségügyi- kockázatot. A gazdaság szereplői, - a vevők és az eladók - jövedelmük egy részét fordítják információk megszerzésére illetve szolgáltatására a piaci részesedés megtartása érdekében Az információ a gazdaság működésében árúként jelenik meg, ellenérték megfize-tése ellenében forgalmazható, adható-vehető A teljes körű informáltságra való törekvés nem minden esetben racionális Az informáltság racionális mértéke függ az információ árától, megszerzésének költségeitől. Vállalati pénzügyek LMEII. 5. téma a pénz időértéke,bizonytalanság, kockázat


Letölteni ppt "LMEII. 5. téma a pénz időértéke,bizonytalanság, kockázat"

Hasonló előadás


Google Hirdetések