Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Vállalati pénzügyekLMEII. 5. téma a pénz időértéke,bizonytalanság, kockázat 1 VÁLLALATI PÉNZÜGYEK LMEII.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Vállalati pénzügyekLMEII. 5. téma a pénz időértéke,bizonytalanság, kockázat 1 VÁLLALATI PÉNZÜGYEK LMEII."— Előadás másolata:

1 Vállalati pénzügyekLMEII. 5. téma a pénz időértéke,bizonytalanság, kockázat 1 VÁLLALATI PÉNZÜGYEK LMEII.

2 Vállalati pénzügyekLMEII. 5. téma a pénz időértéke,bizonytalanság, kockázat 2 5. téma: 5. téma: - a pénz időértéke = a kamatszámítás, = a diszkontálás, = az annuitás számítás, - bizonytalanság és kockázat

3 Vállalati pénzügyekLMEII. 5. téma a pénz időértéke,bizonytalanság, kockázat 3 A mindennapi élet, a gazdasági élet fogalmai között az érték sokféle fo- galmával, sajátos értelmezéseivel találkozhatunk. A pénzügyek terén az érték általában a tőkeérték, amelyvagyon- A pénzügyek terén az érték általában a tőkeérték, amely valamely vagyon- pénzáramot generáló képességét jelenti, tárgy, vagy vállalkozás pénzáramot generáló képességét jelenti, és az értékelés és az értékelés ezen rendszerint különböző időpontokban felmerülő hozadékok, pénzáramok számbavételét, egyenértékesítését, - a vagyontárgy piaci értékének megállapítását célozza. és ennek révén a vagyontárgy piaci értékének megállapítását célozza. A gazdasági életben több eltérő érték fogalom is használatos nevezete- sen: - a számvitelben: könyvszerinti - nyilvántartási - érték, - felszámolásnál: likvidációs érték, - befektetéseknél: a pénz időértéke,

4 Vállalati pénzügyekLMEII. 5. téma a pénz időértéke,bizonytalanság, kockázat 4 A befektetés pénzmennyiségnek A befektetés pénzmennyiségnek - értékmennyiségnek - tartósabb időretörténő, jövedelmet hozó lekötése, így: tartósabb időre történő, jövedelmet hozó lekötése, így: - vagyontárgy vásárlására - vállalkozásra - tartós bankbetétként - érdekeltségek vállalása céljából történő felhasználása, A befektetés célja a befektetés értékének maximalizálása A befektetés célja a befektetés értékének maximalizálása, az- az a pénzmennyiség olyan módon való lekötése amelyet a piac többre értékel mint amennyibe a befektetőnek kerül.

5 Vállalati pénzügyekLMEII. 5. téma a pénz időértéke,bizonytalanság, kockázat 5 A befektetési lehetőségek értékelésénél - miután az ilyen lehetőségek többsége hosszú távú - egyik legalapvetőbb kérdés annak tisztázása, hogy mi a viszony egy mai és egy holnapi Ft /$, DM, €,/ értéke között. Kérdés: Kérdés: érdemes-e megvalósítani egy olyan befektetést, - projektet -, amely ma 1mFt-ba /1 m$, 1mDM, 1m€,/ kerül és meghatározott idő tartam alatt - pl. 9 év alatt - évente 200eFt bevételt - hasznot - hoz?

6 Vállalati pénzügyekLMEII. 5. téma a pénz időértéke,bizonytalanság, kockázat 6 Első válasz az ismert adatok alapján: jövedelmező befektetés,1mFt összeg évente 20%-al, kilenc év alatt összesen 18%-alnövekszik. Első válasz az ismert adatok alapján: jövedelmező befektetés, mert a befektetett 1mFt összeg évente 20%-al, kilenc év alatt összesen 18%-al azaz 2.8 mFt összegre növekszik. A válasz azonban nem tekinthetőkielégítőnek, a befektetendő összeg biztosazonban korántsem az,így dönteni kockázatos A válasz azonban - egyéb információ híján - nem tekinthető kielégítőnek, ugyanis a befektetendő összeg biztos, a feltételezett haszon azonban korántsem az, a befektetésről így dönteni kockázatos Megfontolandó továbbá az is, hogy - a befektetésnek van-e alternatívája, - miről, mekkora jövedelemről kell lemondani a pénz bizonyos vagyontárgyba fektetésénél, - mekkora a befektetés alternatíva költsége (opportunity cost) - melyek a kockázati tényezők A kockázat a bármely tevékenységgel együtt járó bizonytalansági tényezőa károk és veszteségek lehetőségét is magában foglalja. A kockázat a bármely gazdasági és vállalkozási tevékenységgel együtt járó bizonytalansági tényező amely a károk és veszteségek lehetőségét is magában foglalja.

7 Vállalati pénzügyekLMEII. 5. téma a pénz időértéke,bizonytalanság, kockázat 7 A legegyszerűbb és csaknem kockázatmentes befektetési forma a bankbetét. a ma befek- tetettérték- jövőértéke (FV = future value)egy év múlva a kamattal növelt érték Ha az éves lekötésű betétek piaci kamata évi 12%, akkor a ma befek- tetett 10mFt érték jövőbeni értéke, - jövőértéke (FV = future value) - egy év múlva a kamattal növelt érték azaz 11,2mFt. FV = PV.F r = PV(1+r), ahol PV = jelenlegi érték, r = piaci kamatláb, F r = kamat faktor = (1+r), számszerűsítve: FV = 10(1+0,12) = 10.1,12 = 11,2 A kamat – kölcsönvevő – által a – hitelezőnek – a pénz használata fejében fizetendő összeg. A kamat a pénzkölcsönök után az adós – kölcsönvevő – által a kölcsönadónak – hitelezőnek – a pénz használata fejében fizetendő összeg.

8 Vállalati pénzügyekLMEII. 5. téma a pénz időértéke,bizonytalanság, kockázat 8 Vizsgáljuk meg azt az értékesítési lehetőséget amelyben - egy eladni szándékolt ingatlan vásárlására két vevő jelentkezik, - egyik vevő 10mFt vételárat hajlandó azonnal fizetni, - a másik vevő 11,5mFt vételárat hajlandó fizetni de nem azonnal hanem jövőre. A vevő ki választásáról szóló döntés meghozatalához azt kell meg vizsgál- ni, hogy a lehetséges bevételek közül melyiknek a jövőértéke kedvezőbb az eladó számára. A vevő ki választásáról szóló döntés meghozatalához azt kell meg vizsgál- ni, hogy a két különböző időpontban esedékes pénzösszeg közül melyik ér az eladó számára többet, vagyis a lehetséges bevételek közül melyiknek a jövőértéke kedvezőbb az eladó számára.. Az eladó számára a második vevő ajánlata nyújtja a kedvezőbb jövő érté- ket amennyiben az előbbi, a tartós bankbetét elhelyezést bemutató példá- ban alkalmazott 12% mértékű bankkamat érvényesül. Ilyen kamat feltételek esetén - az azonnal fizetett 10mFt vételár bankban tartós betétként elhe- lyezve egy év múlva 11,2mFt -ot ér, - az egy év múlva fizetendő vételár pedig 11,5mFt,

9 Vállalati pénzügyekLMEII. 5. téma a pénz időértéke,bizonytalanság, kockázat 9 A vizsgálat fordított megközelítéssel is a második vevő ajánlatát jelzi kedvezőbbnek. A vizsgálat ezen változatában arra kérdésre kapunk választ, hogy mennyit ér ma az egy év múlva fizetendő 11,5 mFt összegű vételár? Ebben az esetben a jövőben fizetendő vételár jövőértékét (PV) kell jelen- értékre (PV) diszkontálni: PV = FV.1/1+r = 11,5.1/1,12 = 10,27 A két ajánlat közül a második mind addig kedvezőbb az eladó számára amíg a bankkamat a 15% mértéket nem haladja meg. Ha a kamat 15% FV = 10.(1+0,15) = 10.1,15 = 15 A vizsgált két esetben - különböző időpontbeli jövedelmek tőkeként való hasznosítását vetettük egybe, a jövedelmeket tőkésítettük, - a pénzjövedelemnek nem önmagában tulajdonsága az, hogy gya- rapszik, - az kizárólag tőkésítés, jövedelmező befektetés révén érhető el,

10 Vállalati pénzügyekLMEII. 5. téma a pénz időértéke,bizonytalanság, kockázat 10 A diszkontálás – leszámítolás – valamely későbbi időpontban esedékes - befektetés/tőke követelésnek vagy kötelezettségnek az esedékességig felmerülő kamatösszeg nélküli összegének megállapítása.

11 Vállalati pénzügyekLMEII. 5. téma a pénz időértéke,bizonytalanság, kockázat 11 Az esetek többségében a befektetéseknél különböző előjelű pénzáramok +bevételek és -kiadások együttesen játszanak szerepet. A befektetések értékelésénélha különböző előjelű pénzáramokegyüttes működésévelvalósul meg az ügylet, a nettó jelenértékadja meg a döntés irányadó információját. A befektetések értékelésénél, akkor ha különböző előjelű pénzáramok, - pénzkiadások és + pénzbevételek együttes működésével valósul meg az ügylet, a nettó jelenérték nagysága és előjele adja meg a befektetési döntés irányadó információját. A nettó jelenérték matematikai összefüggése: NPV = -C 0 +C 1.P r NPV = -C 0 +C 1.P r ahol C 0 = mai (jelen) pénzkiadás, P r = diszkont faktor +C 1.P r = jövő bevétel jelenértéken.

12 Vállalati pénzügyekLMEII. 5. téma a pénz időértéke,bizonytalanság, kockázat 12 A nettó jelenértékkel vizsgálva: A nettó jelenértékkel vizsgálva: NPV = -10+(11.1/1,12/ = - 0,18 = -10+9,82 = -0,18 A jelenérték felől közelítve: A jelenérték felől közelítve: - a jövő évi bevétel jelenértéke: 11.1/1,12 = 9,82 mFt, vagyis 9,82mFt bankba tett összeggel elérhető a spekulációval remélt 1mFt összegű /10%/ nyereség.. Kérdés: melyik előnyösebb,a telek vásárlása bank betét? Kérdés: - a befektető telket akar befektetési célból, értéknöve- kedésre spekulálva vásárolni, - a telek mai ára 10mFt, - egy év múlva biztosan várható eladási ára 11mFt, várható nyereség 1mFt. - az éves kamatláb 12%, - melyik előnyösebb, a telek vásárlás vagy a bank betét?

13 Vállalati pénzügyekLMEII. 5. téma a pénz időértéke,bizonytalanság, kockázat 13 A kérdésre adható válasz: A nem érdemes a telket megvásárolni mert - a nettó jelenérték negatív, - a rendelkezésre álló pénz bankba helyezve magasabb jövedelmet hoz, A befektetések alapszabályaként megfogalmazható: A befektetések alapszabályaként megfogalmazható: az a befektetési szándék valósítandó meg amelyiknek a nettó jelenértéke pozitív,

14 Vállalati pénzügyekLMEII. 5. téma a pénz időértéke,bizonytalanság, kockázat 14 A kamat – kölcsönvevő – által a– hitelezőnek – a pénz használata fejében fizetendő összeg. A kamat a pénzkölcsönök után az adós – kölcsönvevő – által a kölcsönadónak – hitelezőnek – a pénz használata fejében fizetendő összeg.. A pénzhasználatért fizetendő -díj- kamat összeg fizetési kötelezettség a szerződő felek – hitelező-adós – megállapo- dásának tárgya, A pénzhasználatért fizetendő -díj- kamat összeg fizetési kötelezettség a szerződő felek – hitelező-adós – megállapo- dásának tárgya, - nagyságára irányadó a jegybank által megállapított alapkamat mértéke, - gyakoriságában a felek állapodnak meg A kamatozás lehet - egyszerű kamatozás, - kamatos kamatozás, - vegyes kamatozás.

15 Vállalati pénzügyekLMEII. 5. téma a pénz időértéke,bizonytalanság, kockázat 15 Jelenérték és jövőérték több periódus figyelembe vételével. Egy évre bankba helyezett 1mFt pénzösszeggel a pénztulaj- donos egy év letelte után a következő három lehetőség közül választhat: a, kiveszi az összeget kamatostul, b, felveszi a kamatot, az alapösszeget pedig mint tőkét további egy évre leköti további kamatozásra, c, nem vesz fel pénzt, hanem pénzbetétet kamattal nö- velve tovább kamatoztatja, Az egyes lehetőségek választása nyomán jövedelme a következők szerint alakul:

16 Vállalati pénzügyekLMEII. 5. téma a pénz időértéke,bizonytalanság, kockázat 16 a, Egy év múlva a tőkeként elhelyezett 1mFt betét minden Ft- ja az érvényesülő – 10% kamattal – 1,10 Ft-ra növekszik. jövőérték FV = 1.(1+r) = 1.1,10 = 1,1mFT, kamatjövedelem = 10%, 01mFT, a tőkepiacról kilépett miután a tőkeösszeget és kama- tát a bankból kivette, b, Egy év múlva a kamatot felveszi és az eredeti 1mFt betét összeget tovább kamatoztatja változatlan kamattal. A tőkeként elhelyezett betét az érvényesülő – 10% kamattal – az első év múlva 10%-al, 1,1mFt összegre, a második év múlva ismét 10%-al 1,1mFt összegre növekszik. jövőérték FV 1 = 1.(1+r) = 1.1,10 = 1,1mFt, +0,1mFt jövőérték FV 2 = 1,(1+r) = 1.1,10 = 1,1mFt, +0,1mFt egyszerű kamatozással -összesen: +0,2mFt

17 Vállalati pénzügyekLMEII. 5. téma a pénz időértéke,bizonytalanság, kockázat 17 C, Egy év múlva a betétként elhelyezett tőkeösszeget a ka- mattal növelve betétként tovább kamatoztatja. jövőérték FV 1 1+1,10 = 1,1mFt jövőérték FV 2 (1+1,1) 2 = 1,21mFt, jövőérték FV 1 = 1.(1+r) = 1+1,10 = 1,1mFt jövőérték FV 2 = 1.(1+r).(1+r) = (1+r) 2 = 1+2r+r 2 FV 2 = 1.(1+r).(1+r) = (1+1,1) 2 = 1,21mFt, a kamat is kamatozik, összetett kamat = kamatos kamat ér- vényesül mint általában a hosszútávú befektetéséknél.

18 Vállalati pénzügyekLMEII. 5. téma a pénz időértéke,bizonytalanság, kockázat 18 Vegyes a kamatozás akkor, ha az ügyletben az egyszerű és a kamatos kamatszámítást kombináltan kombinálják. Vegyes a kamatozás akkor, ha az ügyletben az egyszerű és a kamatos kamatszámítást kombináltan kombinálják. A bankok ezt a gyakorlatot alkalmazzák a folyószámlák kezelésénél és akkor ha az ügyfél évközben helyezi el vagy szünteti meg a betétjét a betét jövőértéke: FV = C 0.(1+r.n/360) a betét jövőértéke: FV = C 0.(1+r.n/360) ahol - C 0 = a betét összege, - r = a kamat mértéke, - n = a kamatozási napok száma A formula szerint az éves kamatot 360 napos bankári évre egyszerű kamatként számítják, a továbbiakban az év végi kamattal növelt összeg a kamatos kamatszámítás szerint kamatozik.

19 Vállalati pénzügyekLMEII. 5. téma a pénz időértéke,bizonytalanság, kockázat 19 Az örökjáradék a vég nélküli állandó pénzáram, ilyen a lejárat nélküli kötvény a konzol. Az örökjáradék esetében - fontos a jelenérték, - a jövőérték meghatározása értelmetlen örökjáradék jelenértéke: PV = C/r ahol - C = az állandó hozamot adó betét értéke, - r = a kamatláb Kérdés: mennyiért érdemes megvásárolni az évi 10000 Ft hozamot biztosító konzolt 10% kamatláb érvényesülése mellet? Azaz mekkora összeg biztosít évente 10000 Ft kamat összeget? PV = 10000/0,1 = 100000, a jelenérték számítás szerint a 10000 Ft. hozamot biztosító konzolt 100000 Ft összegért szabad megvásárolni.

20 Vállalati pénzügyekLMEII. 5. téma a pénz időértéke,bizonytalanság, kockázat 20 Az évjáradék olyan egyenlő nagyságú fizetések sorozata amelyet meghatározott ideig - T perióduson – keresztül kapunk vagy adunk. Az évjáradék olyan egyenlő nagyságú fizetések sorozata amelyet meghatározott ideig - T perióduson – keresztül kapunk vagy adunk. A pénzügyek területén az egyik leggyakoribb fizetési forma, mint pl. a lísing díj, vagy a fogyasztási hitel törlesztés. Kérdés: Mekkora az évi 50000 Ft évjáradéknak a jelenértéke 20 éves futamidővel évi 8% kamat mellett? évjáradék jelenértéke: PV = C{1/r -1/r(1+r) T } ahol a { } zárójeleken belüli érték = A, az annuitás jelenérték-tényező, amely 1 egység, pl T éven keresztül folyósított 1 Ft évjáradék jelenértékét adja meg. PV490905 Ft. Válasz: PV = 50000.{ 1/0,08 - 1/0,08.(1+0,08)20 PV = 50000. 12,5 - 2,68186 = 50000.9,8181 = 490905 Ft.

21 Vállalati pénzügyekLMEII. 5. téma a pénz időértéke,bizonytalanság, kockázat 21 Kötvény, értékpapír. A kötvény A kötvény olyan értékpapír, amely kölcsönviszonyt testesít meg. A kölcsönvevő és a kölcsönadó állapodik meg - az alapösszeg vagy névérték /principal, face value/ vissza fizetésének idejéről, - a kamatfizetés mértékéről és módjáról. A kötvény lehet: A kötvény lehet: - kamatozó – kamatszelvényes – kötvény, - diszkont kötvény, - konzol, - amortizálódó kötvény,

22 Vállalati pénzügyekLMEII. 5. téma a pénz időértéke,bizonytalanság, kockázat 22 A kamatozó - kamatszelvényes - kötvény A kamatozó - kamatszelvényes - kötvény tulajdonosa - évente a kibocsátáskor meghirdetett kamatot, - lejáratkor a névértékének megfelelő összeget kapja. Jelenértéke: PV = C. A T r + F/(1+r) T, ahol C = kamatfizetés, A = annuitás, F = névérték, A diszkont kötvény A diszkont kötvény tulajdonosa - a jövőben, a lejáratkor a kötvény névértékének megfelelő össze-- get kaphatja, - a lejárat előtt az értékpapír piacon a piaci árfolyamon értékesíthe- ti. Jelenértéke: PV = F/(1+r) T A konzol olyan kamatozó kötvény amelynek nincs lejárata, A konzol olyan kamatozó kötvény amelynek nincs lejárata, a tulajdono-sának örökjáradék jellegű jövedelmet biztosít. Jelenértéke: PV = C/r /örökjáradék/

23 Vállalati pénzügyekLMEII. 5. téma a pénz időértéke,bizonytalanság, kockázat 23 Az amortizálódó kötvény esetében Az amortizálódó kötvény esetében - a törlesztés részletekben történik és a törlesztés mértékében a kötvény amortizálódik, - a kamatok változnak, azok mindig az éppen fennálló névértéknek a névleges kamatlábnak megfelelő százalékával egyenlők. Általános jelenérték formulája: PV = K t +T t /(1+r) t Általános jelenérték formulája: PV = K t +T t /(1+r) t ahol - - K t = a t-dik időszaki kamatfizetés mértéke, - T t = a t-dik időszaki törlesztés értéke.

24 Vállalati pénzügyekLMEII. 5. téma a pénz időértéke,bizonytalanság, kockázat 24 A részvények lejárat nélküli értékpapírok.A részvények lejárat nélküli értékpapírok, amelyek valamely részvénytársaság tulajdoni hányadát képviselik jogosultságot jelentenek a társaság jövedelméből osztalék formájában történő részesedésre. A részvény alaptípusa: elsőbbségi és közönséges részvény.

25 Vállalati pénzügyekLMEII. 5. téma a pénz időértéke,bizonytalanság, kockázat 25 Bizonytalanság és kockázat

26 Vállalati pénzügyekLMEII. 5. téma a pénz időértéke,bizonytalanság, kockázat 26 Az üzleti életben és mindennapjainkban jelenlévő tényező a bizonytalanság és a kockázat. üzleti terv esetében is Bármilyen gondossággal elkészített üzleti terv esetében is - csak a befektetés értéke tervezhető meg, bár annak volumene sem kalkulálható előre teljes bizonyossággal miután a beru- házás sok esetben többe kerül a tervezetnél, - a várható hozam pedig soha nem garantálható. A társadalom működésében a bizonytalanság mint körülmény a fogyasztói illetve a vállalkozói magatartás olyan eshetősége mint a koc- kázathoz való viszony. A gazdasági vállalkozónak tisztában kell lennie a vállalkozást fenyegető kockázatokkal, azok - természetével és - elkerülésük, csökkentésük módjaival.

27 Vállalati pénzügyekLMEII. 5. téma a pénz időértéke,bizonytalanság, kockázat 27 Általában a bizonytalanság közepette is - cél a várható hasznosság maximalizálása - a befektető-fogyasztó a várható hasznosság alapján dönt,

28 Vállalati pénzügyekLMEII. 5. téma a pénz időértéke,bizonytalanság, kockázat 28 A bizonytalanság olyan helyzet, amelyben - többféle kimenet lehetséges, de az eltérő események előfordulásának valószínűsége nem ismert, az eltérő események előfordulásának valószínűsége nem ismert,azaz - a különböző kimenetekhez nem kapcsolható meghatározott valószínű- ség, ség, Pl, egy beruházás esetén a bizonytalan megtérülés azt jelenti, hogy - az elképzelhető megtérülések ismertek, de a bekövetkezésük valószínűsége nem ismert, ezért nem ismert, ezért - a kimenetekhez nem kapcsolható meghatározott valószínűség. A bizonytalanság leírására használjuk a valószínűséget és a kockázatot.

29 Vállalati pénzügyekLMEII. 5. téma a pénz időértéke,bizonytalanság, kockázat 29 A valószínűség valamilyen 0 és 1 közötti számérték, amely valamilyen lehetséges esemény bekövetkezőségének esélyét méri: 1 - azt jelenti, hogy az esemény biztosan megtörténik, ( a Nap holnap is felkel) 0,5 - az esemény az esetek felében bekövetkezik, ( az élve született csecsemők közül 50% fiú lesz) 0 - az esemény bekövetkezése teljesen valószínűtlen ( az, hogy valaki negyven év szolgálat után érje meg a huszadik születésnapját )

30 Vállalati pénzügyekLMEII. 5. téma a pénz időértéke,bizonytalanság, kockázat 30 A valószínűség sok esetben mérhető, elég pontosan meghatározható, a korábban már be- következett azonos események megfigyelése és adatainak rögzítése segítségével, pl: - népességi adatokból az ikerszületések esélye, - biztosítási statisztikákból a közlekedési balesetek bekövetkezésé- nek valószínűsége következtethető. Más alkalmakkor viszont az esemény bekövetkezésének valószínűsége megfigyelt tények alapján megközelítő pontossággal sem írható le. pl: valamely új termék piaci bevezetésének sikere szubjektív tényezőkön is múlhat, ilyen esetben becslésre, korábban bevezetett új termékkel kapcsola- tos tapasztalatokra lehet valamelyest támaszkodni.

31 Vállalati pénzügyekLMEII. 5. téma a pénz időértéke,bizonytalanság, kockázat 31 A kockázat olyan helyzetet jelent, amelyben egy esemény bizonyos valószínűség- gel fordul elő, - a lehetséges jövőbeni események száma nagyobb mint a ténylege- sen bekövetkezőké, de - az eseményekhez bizonyos valószínűségi érték rendelhető. ( bizonytalanság esetén a valószínűségek ismeretlenek ) A mindennapi és a gazdasági életben folytonosan kitűzött célok eléré- se a cselekvéssel együtt járó kockázatok vállalásával megy végbe.

32 Vállalati pénzügyekLMEII. 5. téma a pénz időértéke,bizonytalanság, kockázat 32 A célokat kitűző döntéshozó ismeri az összes lehetségesen bekövetkező eseményt, azok bekövetkezésének valószínűsé- gét. A kockázatot a várható értékek körüli szórással szokás mérni. A kockázatot jelentő kedvezőtlen esemény lehet pl: - elemi csapás, - betörés, - egészségkárosodás, - elmaradt haszon, - az adós fizetésképtelensége, - új vetélytárs megjelenése a piacon, - kedvezőtlen ár-árfolyam-szabályozó módosulás. A kockázathoz - többnyire anyagi-erkölcsi - előnyök illetve hátrányok kapcsolód- nak.

33 Vállalati pénzügyekLMEII. 5. téma a pénz időértéke,bizonytalanság, kockázat 33 A befektetők – fogyasztók, a gazdasági alanyok kockázattal kapcsolatos álláspontjuk szerint lehetnek:. Kockázat elutasítók, akik két azonos várható hozamú lehetőség közül azt a vál- tozatot részesítik előnyben, amelyiknek kisebb a kockázata (szórása), akkor kerülnek nehéz döntési helyzetbe, ha a nagyobb várható hozamot csak na- gyobb kockázat ellenében tudják megszerezni, Kockázatkedvelők, akiket csak az elérhető esetleg magas hozam vonzza, számára a kockázat külön élvezetet jelent, Kockázattal szemben közömbösek, akik számára a kockázatnak nincs költ- sége, csak az elérhető magas hozam a fontos, nem „kalkulálják” a bizonytalanságot, A kockázat költsége az az összeg, amellyel a kockázatosabb alternatívából származó, elvárt vagyonnak növekednie kell ahhoz, hogy ugyan azt az elvárt hasznosságot eredményezze, mint amely összeg egy kevésbé kockázatos változatból származik.

34 Vállalati pénzügyekLMEII. 5. téma a pénz időértéke,bizonytalanság, kockázat 34 kockázat időben és térben összehangolt,meg- A többféle kockázat időben és térben összehangolt, a lehető legjobb meg- oldást keresőmódszere a kockázatkezelés. oldást kereső -optimalizált- módszere a kockázatkezelés. A kockázat kezelés lépései: • a fontosabb kockázatok felismerése, feltárása, elemzése, értékelése, • a kockázatok elleni védekezés módszereinek, eszközeinek felderítése, • a szükséges szervezeti-intézményi háttér biztosítása, a szervezési el- vek meghatározása,

35 Vállalati pénzügyekLMEII. 5. téma a pénz időértéke,bizonytalanság, kockázat 35 A kockázat feltárása: - cselekvésből vagy állapotból következik, - függ-e a cselekvő alanytól vagy nem, - az alany felismerhette-e vagy nem. A kockázat elemzése: - milyen tényezők okozhatják az elvárt cél és a tényleges eredmény elté- réseit. A kockázat értékelése: - a kár gyakorisága, - a várható károk átlagos nagysága, - a kár lehetséges legnagyobb értéke, valószínű maximuma, - a kár el nem hárítható értéke.

36 Vállalati pénzügyekLMEII. 5. téma a pénz időértéke,bizonytalanság, kockázat 36 : kisebb károk esetén önbiztosítás alkalmazását. - kisebb károk esetén önbiztosítás alkalmazását tartalékképzéssel, hitelfelvétellel, személyzet biztosításával, - a kockázat teljes elkerülését = teljes elkerülését, a tervezet cselekvésről való lemondást, mérséklését, = mérséklését, a kár nagysága vagy előfordulása gyakoriságának mérséklése, kiegészítő cselekvésekkel vállalva a cselekvéssel járó kockázatot, ( biztonsági őr-, biztonsági berendezés, belső ellenőrzés, információ szerzés ) áthárítását, = áthárítását, részben vagy egészben térítés ellenében vagy anélkül mások által történő átvállalását,. A kockázat kezelés jelentheti:

37 Vállalati pénzügyekLMEII. 5. téma a pénz időértéke,bizonytalanság, kockázat 37 A gazdasági vállalkozást fenyegető kockázatok elkerülésének, illetve csökkentésének módja lehet: - biztosítás, tartalékképzés, fedezet, garancia, kezesség vállalás kikötése, - a befektetések és a vagyon diverzifikálása, - több és jobb információ megszerzése, A diverzifikálás azt jelenti, hogy a befektetett pénzttöbb féle értékpapírban, - a befektetett pénzt nem egyetlen, hanem több féle értékpapírban, a kockázat annál jobban megosztható, minél több a befektetési lehető- ség, a vagyont több féle formában - a vagyont több féle formában – ingatlan, értékpapír, értékes ingóságok, nemesfémek stb – kell tartani. A kockázat annál kevésbé csökkenthető, minél inkább egyformán alakul az egyes értékpapírok hozamának eltérése.

38 Vállalati pénzügyekLMEII. 5. téma a pénz időértéke,bizonytalanság, kockázat 38 A biztosítás. A biztosítás a kockázatáthárítás módszerének alkalmazását jelenti. A biztosítás a kockázatmegosztás elvénazon a feltételezésen alapul, hogy a kockázat elkerülők hajlandóknagy vesz- teségek kockázatátkis veszteségekre - rendszeresen fize- tendő biztosítási díjakra - átváltani. A biztosítás a kockázatmegosztás elvén és azon a feltételezésen alapul, hogy a kockázat elkerülők hajlandók a bizonyos valószínűséggel bekövetkező nagy vesz- teségek kockázatát biztosan bekövetkező kis veszteségekre - rendszeresen fize- tendő biztosítási díjakra - átváltani. Nem minden kockázat biztosítható. A biztosítás alapfeltétele, hogy az esetleges kár legyen: - felmérhető és összegszerűen meghatározható, - előre felbecsülhető, a biztosítási és a matematika módszereivel elemez- hető, - a véletlenszerű, a biztosítási szerződést kötő felek által nem befolyásol- ható, - olyan biztosítási ügylet tárgya amely a szerződő felek számára gazdasá- gilag racionális,

39 Vállalati pénzügyekLMEII. 5. téma a pénz időértéke,bizonytalanság, kockázat 39 A gazdasági információk – árak, árfolyamok, hitelképesség, fizetőképesség, szállítási feltételek, áruk paraméterei, piaci-, tőzsdei előrejelzések – pénzben kife- jezhető gazdasági előnyt, hasznot jelentenek. Az információ hiánya növeli a kockázatot, gyüjtése csökkenti akockázatot. Az információ - hiánya növeli a kockázatot, a veszteségek bekövetkezésének esélyét. - gyüjtése csökkenti a gazdasági-, erkölcsi-, egészségügyi- kockázatot. Az információ a gazdaság működésében árúként jelenik meg, ellenérték megfize- tése ellenében forgalmazható, adható-vehető. A teljes körű informáltságra való törekvés nem minden esetben racionális. Az informáltság racionális mértéke függ az információ árától, megszerzésének költségeitől. A gazdaság szereplői, - a vevők és az eladók - jövedelmük egy részét fordítják információk megszerzésére illetve szolgáltatására a piaci részesedés megtartása érdekében. Az információ a gazdaság működésében árúként jelenik meg, ellenérték megfize- tése ellenében forgalmazható, adható-vehető. A teljes körű informáltságra való törekvés nem minden esetben racionális. Az informáltság racionális mértéke függ az információ árától, megszerzésének költségeitől.


Letölteni ppt "Vállalati pénzügyekLMEII. 5. téma a pénz időértéke,bizonytalanság, kockázat 1 VÁLLALATI PÉNZÜGYEK LMEII."

Hasonló előadás


Google Hirdetések