Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Alternatív Színházak Produkciós Szemináriuma Gazdasági ismeretek Szerződéstípusok Budapest 2010-11.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Alternatív Színházak Produkciós Szemináriuma Gazdasági ismeretek Szerződéstípusok Budapest 2010-11."— Előadás másolata:

1 Alternatív Színházak Produkciós Szemináriuma Gazdasági ismeretek Szerződéstípusok
Budapest

2 Szerződések Definíciója?
A szerződés két vagy több személy kölcsönös és egybehangzó, joghatás kiváltására irányuló akaratnyilatkozata; olyan ígéret vagy megállapodás, PTK szerint: a szerződés tartalmát a felek szabadon választhatják meg amit a jog elismer és akár kényszerítheti is a betartását. Nincs szerződéses típuskényszer Vegyes és atipikus szerződések jönnek létre Vegyes, ha egyszerre több, a PTK-ban megtalálható, nevesített szerződéstípus jellemzőivel rendelkezik. Atipikus, ha szerződés sem egy, sem több szerződéstípus jegyeit sem hordozza.

3 Szerződéstípusok Adási kötelmek: a kötelezett a szolgáltatás tárgyát és a rajta fennálló jogosultságot ellenszolgáltatásért a jogosultnak átadja; pl. adásvételi sz., csere, a szállítási és közszolgáltatási sz. Eredménykötelmek: a kötelezettnek munkát kell végeznie ennek során eredményt kell produkálnia; pl. vállalkozási szerződés Ügyviteli kötelmek: kötelezett tevékenységet végez más javára, de tevékenységének eredményességét nem garantálja; pl. megbízási, képviseleti, letéti, bizományi szerződés Használati kötelmek: valamely dolog feletti tulajdonosi részjogosítvány; használat és birtoklás időleges gyakorlására jogosítják fel a jogosultat; pl. bérleti és haszonbérleti szerződés, licencia szerződés Helytállásra irányuló kötelmek: biztosítási szerződések Atipikus szerződések: lízingszerződés, faktoring szerződés, szindikátusi szerződés Társasági szerződések: a felek egymással fennálló huzamos és szervezetszerű gazdasági kapcsolataikat szerződésbe foglalják

4 Vállalkozási szerződés
Alanyai: vállalkozó és megrendelő Tárgya: mennyiség és minőség szerint meghatározott eredmény létrehozása (kivéve kutatási szerződés) Ellenszolgáltatás: a vállalkozói díj (sokszor díjazott ajánlat is) Lényeges tartalmi elem: a határidő és sokszor a hely Szóban, írásban, ráutaló magatartással (kivéve kutatási, utazási szerződés csak írásban)

5 Vállalkozó jogai és kötelezettségei
Főkötelezettsége: eredmény létrehozása és szolgáltatása A vállalkozó a munkát a saját költségén végzi el, a megrendelő nem köteles a költségek előlegezésére. A megelőlegezett költségeket a vállalkozói díjban fogja visszakapni Köteles a munkát gazdaságosan és gyorsan befejezni Alvállalkozót vehet igénybe (csak a vállalkozó és az alvállalkozó között létesít jogi kapcsolatot) a megrendelő utasításai alapján köteles elvégezni (munka megszervezésére nincs joga a megrendelőnek) köteles a megrendelőt minden olyan körülményről haladéktalanul értesíteni, amely a vállalkozás eredményességét vagy kellő időre való elvégzését veszélyezteti, gátolja kárért felelős Ha megrendelő alkalmatlan anyagot ad vagy szakszerűtlen utasítást ad köteles figyelmeztetni, ha megrendelő mégsem változtat vagy eláll a szerződéstől vagy végrehajtja, de eltérni TILOS!

6 Megrendelő jogai és kötelezettségei
Főkötelezettsége: díj megfizetése és a szolgáltatás igénybevétele Köteles a munkahelyet alkalmas állapotban a vállalkozó rendelkezésére bocsátani Joga van ellenőrizni a vállalkozó munkáját és a felhasználásra kerülő anyagokat A megrendelő a szerződéstől bármikor elállhat, köteles azonban a vállalkozó kárát megtéríteni

7 Megbízási szerződés Fogalma: A megbízott köteles a rábízott ügyet, a megbízó érdekeinek megfelelően, díj fizetése ellenében ellátni. Alanyai: megbízó (bárki) és megbízott (esetenként csak szakember) Tárgya: közvetett tárgya nincs, közvetlen tárgya: felek kifejtendő magatartása Nem eredménykötelem! Bizalmi elem fokozottabban érvényesül Önállósult néhány szerződésfajta: ügyvédi megbízás; közvetítő kereskedők, tőzsdei alkuszok, ügynökök megbízása; kutatási megbízás, tervezői megbízás Felek jogai és kötelezettségei: Megbízott személyesen köteles eljárni, azonban igénybe veheti más személy közreműködését is, ha a megbízó hozzájárul. Ha a megbízó célszerűtlen utasítást ad, megbízott köteles figyelmeztetni Megbízott tájékoztatási és értesítési kötelezettsége Megbízó díj fizetésére kötelezett, kivéve ha ingyen vállalta a megbízott A megbízott a díját akkor is követelheti, ha eljárása nem vezetett eredményre. A költségek a megbízót terhelik. Mindkét fél jogosult felmondani

8 Vállalkozási és megbízási szerződés összehasonlítása
SZEMPONT VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS Kötelem típusa Eredménykötelem Ügyviteli (gondosság) kötelem Kockázatviselés Vállalkozó viseli Megbízó viseli Utasítási jog Korlátozott Korlátlan Alvállalkozó Igénybe vehető Csak, ha a megbízó hozzájárult Ellenszolgáltatás Visszterhes Ingyenes vagy visszterhes Szerződés megszűnése Vállalkozó egyoldalú nyilatkozattal nem állhat el Mindkét fél egyoldalúan elállhat

9 Milyen szerződés? Színész fellép a társulatomnál Rendező Társulati tag
Technikus Előadás Író Dramaturg

10 Szerzői jog A szerzőt megillető jogok
A szerzőt megillető jogok személyhez fűződőek vagy vagyoni értékűek lehetnek A szerző személyhez fűződő jogai körében: nyilatkozhat művének nyilvánosságra hozataláról (vagy visszavonhatja azt), kérheti szerzőként nevének feltüntetését. Vagyoni jogok: Felhasználás, annak engedélyezése Eredeti alak kereskedelmi hasznosítása, engedélyezése Védelmi idő: általában 70 év

11 Felhasználás A mű felhasználásának minősül különösen:
a) a többszörözés (18. § és 19. §), b) a terjesztés (23. §), c) a nyilvános előadás (24. § és 25. §), d) a nyilvánossághoz közvetítés sugárzással vagy másként (26. § és 27. §), e) a sugárzott műnek az eredetihez képest más szervezet közbeiktatásával a nyilvánossághoz történő továbbközvetítése (28. §), f) az átdolgozás (29. §), g) a kiállítás (69. §).

12 Közös jogkezelés a) irodalmi, illetve zenei művek,
b) egyéb alkotóművészeti alkotások, c) filmalkotások, d) előadóművészi teljesítmények, e) hangfelvételek, f) filmelőállítói teljesítmények. JOGDÍJFELOSZTÁS Kötelező-e? 91.§ (2) jogkezelés szempontjából érintett jogosult az egyesülethez intézett írásbeli nyilatkozatában előzetesentiltakozik

13 Szerzői joggal szomszédos jogok
Az előadóművészek védelme az előadóművész hozzájárulása szükséges ahhoz, hogy a) rögzítetlen előadását rögzítsék; b) rögzítetlen előadását sugározzák vagy más módon a nyilvánossághoz közvetítsék, c) rögzített előadását többszörözzék; d) rögzített előadását terjesszék; e) rögzített előadását vezeték útján vagy bármely más eszközzel vagy módon úgy tegyék a nyilvánosság számára hozzáférhetővé, hogy a nyilvánosság tagjai a hozzáférés helyét és idejét egyénileg választhassák meg. A hangfelvételek előállítóinak védelme A rádió- és televízió-szervezetek védelme A filmek előállítóinak védelme A szerzői jog és a szomszédos jogok viszonya A védelmi idő általában 50 év


Letölteni ppt "Alternatív Színházak Produkciós Szemináriuma Gazdasági ismeretek Szerződéstípusok Budapest 2010-11."

Hasonló előadás


Google Hirdetések