Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

A tőke és piaca, annak formái:

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "A tőke és piaca, annak formái:"— Előadás másolata:

1 A tőke és piaca, annak formái:
A tőkepiac főbb jellemzői. Reálkamatláb és nominális kamatláb. A főbb értékpapírtípusok bemutatása A tőke és piaca, annak formái: Reáltőke (termeléshez szükséges gépek, berendezések, anyagok) – piaca az eszközpiac Nominál-, vagy kölcsöntőke (megjelenése a pénz és értékpapír) – piaca a pénzpiac, tőkepiac és értékpapírpiac

2 A tőkepiac főbb jellemzői. Reálkamatláb és nominális kamatláb
A tőkepiac főbb jellemzői. Reálkamatláb és nominális kamatláb. A főbb értékpapírtípusok bemutatása A pénzügyi piac levált a tényező piacról, két része van: pénzpiac (1 évnél rövidebb lejáratú kölcsöntőkék piaca) kereskedelmi váltó kincstárjegy rövid lejáratú bankbetét rövid lejáratú bankhitel rövid lejáratú letétjegy. tőkepiac (hosszabb lejáratú, vagy lejárat nélküli tőkeátcsoportosítást jelent.) hosszú lejáratú bankbetét hosszú lejáratú bankhitel kötvények részvények záloglevelek

3 TŐKE MEGNEVEZÉSE PIACA Reáltőke Nomináltőke
A tőkepiac főbb jellemzői. Reálkamatláb és nominális kamatláb. A főbb értékpapírtípusok bemutatása TŐKE MEGNEVEZÉSE PIACA Reáltőke eszközpiac Nomináltőke pénzpiac tőkepiac értékpapírpiac Az értékpapírok adás-vétele az értékpapírpiacon történik, egyaránt része a pénzpiacnak, a tőkepiacnak, de ezektől függetlenül is létezik.

4 A tőkepiac főbb jellemzői. Reálkamatláb és nominális kamatláb
A tőkepiac főbb jellemzői. Reálkamatláb és nominális kamatláb. A főbb értékpapírtípusok bemutatása kamat: a kölcsönadott pénz, a tőke használati díja, vagyis a tőke határktg-e. betéti kamat: a megtakarítóknak fizetett kamat hitelkamat: a hitelezők a felvett hitelek után fizetik kamatrés: a betéti kamat és a hitelkamat közötti különbség, a bank jövedelme, aminek fedeznie kell a bank költségeit és nyereségét. Megtakarítók BANK Beruházók betét hitel betéti kamat hitel- kamat

5 A tőkepiac főbb jellemzői. Reálkamatláb és nominális kamatláb
A tőkepiac főbb jellemzői. Reálkamatláb és nominális kamatláb. A főbb értékpapírtípusok bemutatása kamatláb (k): a kölcsöntőke kamata, a kölcsöntőke összege százalékában kifejezve, 1 éves futamidőre számítva (nominális kamatláb). Reálkamatláb: a nominális kamatláb és az inflációs ráta különbsége.

6 A tőkepiac főbb jellemzői. Reálkamatláb és nominális kamatláb
A tőkepiac főbb jellemzői. Reálkamatláb és nominális kamatláb. A főbb értékpapírtípusok bemutatása A bankbetét és a különböző értékpapírformák egymással versenyeznek. Ez hosszú távon a hozadékuk kiegyenlítődése irányába hat, vagyis a tőke hozadékrátája egyenlő a piaci kamatlábbal. Az értékpapír valamilyen vagyonnal kapcsolatos jogot megtestesítő forgalomképes okirat. Típusai:

7 A tőkepiac főbb jellemzői. Reálkamatláb és nominális kamatláb
A tőkepiac főbb jellemzői. Reálkamatláb és nominális kamatláb. A főbb értékpapírtípusok bemutatása váltó (fizetési igérvény vagy felszólítás, rövid lejáratú forgatható értékpapír) saját váltó (kiállító fizet) idegen váltó (fizetési teljesítésre egy másik személyt szólít fel) váltóforgatás: átruházható, fizetést lehet vele teljesíteni leszámítolás, diszkontálás: a bank készpénzre váltja a lejárat előtt kamat felszámításával állampapírok (az állam adósságát megtestesítő értékpapír) Formái: államkötvény (hosszúlejáratú, nagy címletű) – a ktgvetés tartós hiányát fedezi kincstárjegy (rövid lejáratú, kisebb címletű, előfordul diszkont formában is, amikor névérték alatt bocsátják ki, ilyenkor nem jár kamat, hanem a névértéken vásárolják vissza.) – rövid távú likviditási gondok megoldását szolgálja. Megvásárolhatják magánszem-ek, vállalkozások és külföldi befektetők is.

8 pénzintézeti értékpapírok lehetnek pl. a letéti jegy és a pénztárjegy
A tőkepiac főbb jellemzői. Reálkamatláb és nominális kamatláb. A főbb értékpapírtípusok bemutatása kötvény (hitelviszonyt megtestesítő, fix kamatozású, hosszú lejáratú értékpapír), vállalatok, intézmények bocsátják ki. A kötvénytulajdonosnak nincs tulajdonosi joga, nem vesz részt a vállalat irányításában. záloglevél (főként a mezőgazdaság hosszúlejáratú finanszírozásában játszik szerepet), jelzálogkölcsön: a bank hitelt nyújt az adósnak, melynek fedezete pl. a föld, ezt bejegyzik a telekkönyvbe, azonban más ingatlanra is bejegyezhetnek jelzálogjogot, a magánszemélyek között ez az elterjedtebb. pénzintézeti értékpapírok lehetnek pl. a letéti jegy és a pénztárjegy

9 A tőkepiac főbb jellemzői. Reálkamatláb és nominális kamatláb
A tőkepiac főbb jellemzői. Reálkamatláb és nominális kamatláb. A főbb értékpapírtípusok bemutatása részvény (tulajdonosi jogokat megtestesítő, lejárat nélküli értékpapír) Kibocsátási értéke nem lehet névérték alatt. Vissza nem váltható, csak adás-vétel útján juthat a befektetett tőkéjéhez. A részvény utáni jövedelem egyrészt az osztalék, másrészt az árfolyam-nyereség, melyek bizonytalanok, előre nem kiszámíthatók, hiszen ez a vállalat eredményességétől függ. Több szempont szerint lehet csoportosítani, a legfontosabb:

10 Forgalomképesség alapján szabadon átruházható
A tőkepiac főbb jellemzői. Reálkamatláb és nominális kamatláb. A főbb értékpapírtípusok bemutatása Forgalomképesség alapján szabadon átruházható korlátozottan forgalomképes, ezek átruházása szabályozott Átruházás lehetősége szerint: Bemutatóra szóló Névre szóló Tagsági jogok alapján elsőbbségi részvény – az osztalék mértéke rögzített és kisebb, viszont elsődlegesen fizetik törzsrészvény – az osztalék mértéke a váll. eredményességétől függ. dolgozói részvény, amelyhez a dolgozók kedvezményesen, vagy ingyenesen juthatnak hozzá, névre szóló, csak dolgozói körben forgalmazható.

11 Az értékpapírpiacnak két alaptipusa van:
A tőkepiac főbb jellemzői. Reálkamatláb és nominális kamatláb. A főbb értékpapírtípusok bemutatása Az értékpapírpiacnak két alaptipusa van: elsődleges piac, amikor a beruházó, mint az értékpapír kibocsátója és a megtakarító, mint az értékpapír első vásárlója között jön létre a kapcsolat közvetítő segítségével. Ez általában egy megbízott pénzintézet. másodlagos piac, amikor a már kibocsátott értékpapír cserél gazdát az első tulajdonos és az új vásárló között. Ennek csúcsintézménye a tőzsde, amely koncentrált piac, teret biztosít a keres-let-kínálat egymásra találásának. Alsóbbrendű intézményei az előtőzsde, ill. az ún. harmadik piac.

12 A tőkepiac főbb jellemzői. Reálkamatláb és nominális kamatláb
A tőkepiac főbb jellemzői. Reálkamatláb és nominális kamatláb. A főbb értékpapírtípusok bemutatása Mivel a tőzsdei spekulációnak fontos szerepe van a piac élénkítésében, ezért nem tiltják, hanem szabályozzák a formáit, viszont szigorúan büntetik az összejátszást, hamis információk közlését, vagy az információ visszatartását, a látszat üzleteket.

13 A befektetést motiváló legfontosabb tényezők:
A tőkebefektetések értékelésének módszerei. A pénz időértéke: jelenérték és jövőbeni érték. A nettó jelenérték (NPV) és a belső kamatláb. A befektetést motiváló legfontosabb tényezők: érték megőrzése, gyarapítása – a vagyontárgyak értékállandósága, -növekedése korlátozott mennyiségük miatt biztosabb, mint a pénzformában tartás (kp, takarékbetét). folyó jövedelemszerzés – ilyen lehet az osztalék, bankbetét vagy értékpapír kamata…

14 A tőkebefektetések értékelésének módszerei
A tőkebefektetések értékelésének módszerei. A pénz időértéke: jelenérték és jövőbeni érték. A nettó jelenérték (NPV) és a belső kamatláb. Minden esetben a befektetést a betéti kamathoz hasonlítják, hiszen ez egy jól kiszámítható, kockázatmentes befektetési forma, így kockázattal járó befektetésbe csak akkor fektetnek, ha annak hozama, haszna ennél a kamatnál magasabb. A tőkebefektetések értékelésénél mindig figyelembe kell venni az időt, csak azonos időpontra átszámított jövedelmeket és ktg-eket szabad összehasonlítani. Ez alapján beszélhetünk:

15 A tőkebefektetések értékelésének módszerei
A tőkebefektetések értékelésének módszerei. A pénz időértéke: jelenérték és jövőbeni érték. A nettó jelenérték (NPV) és a belső kamatláb. jelenérték (PV:Present Value): egy jövőbeni pénzösszeg vagy pénzösszeg sorozat mai pénzben kifejezve. t= az évek száma Ct= a t. évben esedékes összeg r= az éves pénzlekötés, bankbetét kamatlábának századrésze

16 A tőkebefektetések értékelésének módszerei
A tőkebefektetések értékelésének módszerei. A pénz időértéke: jelenérték és jövőbeni érték. A nettó jelenérték (NPV) és a belső kamatláb. nettó jelenérték (NPV): a befektetés révén megszerzett tőkejószág jelenértékének és a megszerzés, befektetés pénzráfordításának különbsége. NPV>0 a beruházás sikeres NPV=0 teljesen mindegy, de a kockázat miatt nem biztos, hogy megvalósul NPV<0 a befektetést nem célszerű megvalósítani

17 A belső kamatláb és a nettó jelenérték közötti kapcsolat:
A tőkebefektetések értékelésének módszerei. A pénz időértéke: jelenérték és jövőbeni érték. A nettó jelenérték (NPV) és a belső kamatláb. A belső kamatláb és a nettó jelenérték közötti kapcsolat: Mind a kettőből lehet arra következtetni, hogy a befektetést célszerű-e megvalósítani. Ha egy befektetés nettó jelenértéke negatív, a befektetést nem célszerű megvalósítani. Másik oldalról az összehasonlítást úgy is el lehet végezni, ha a piaci kamatlábat a tőkebefektetésből nyerhető százalékos profittal vetem össze. belső kamatláb: a tőkebefektetés %-os haszna. (A makroökonómiában azt a kamatlábat nevezzük így, amely mellett a beruházás-befektetés nettó jelenértéke 0.) külső kamatláb: piaci kamatláb

18 A tőkebefektetések értékelésének módszerei
A tőkebefektetések értékelésének módszerei. A pénz időértéke: jelenérték és jövőbeni érték. A nettó jelenérték (NPV) és a belső kamatláb. PL: Eladásra kínálnak egy államkötvényt, amit 2 év múlva ,- Ft névértéken lehet beváltani. Mennyiért érdemes megvásárolni most, ha a kamatláb 6 %-os? PV=[1/(1+0,06)2]*20000= =(1/1,1236)*20000= ,- Ft => nem több, mint ,- Ft-ért érdemes megvásárolni!

19 A tőkebefektetések értékelésének módszerei
A tőkebefektetések értékelésének módszerei. A pénz időértéke: jelenérték és jövőbeni érték. A nettó jelenérték (NPV) és a belső kamatláb. jövőbeni érték (FV:Future Value): az idő és a kamatláb segítségével állapítjuk meg, vagyis kamatos kamatot számítunk. C0= a jelenleg meglévő pénzösszeg

20 A tőkebefektetések értékelésének módszerei
A tőkebefektetések értékelésének módszerei. A pénz időértéke: jelenérték és jövőbeni érték. A nettó jelenérték (NPV) és a belső kamatláb. PL: Takaréklevelet veszek ,- Ft-ért. Mennyit ér 5 év múlva, ha a kamatláb 6 %-os? FV = 10000*(1+0,06)5= ,- Ft

21 Egy vállalat vagyonértékelésének módszerei:
A tőkebefektetések értékelésének módszerei. A pénz időértéke: jelenérték és jövőbeni érték. A nettó jelenérték (NPV) és a belső kamatláb. Egy vállalat vagyonértékelésének módszerei: jövedelemtermelő-képességének alapján az az érték, amennyiért korábban létrehozták, ill. amennyi ma a könyv szerinti érték egyenkénti eszközértékeléssel Egy vagyontárgy, tőkebefektetés, bérlemény üzleti értékelésének alapja a jövedelemtermelő képessége. Ennek alapján állapítható meg a jelenlegi értéke. Vagyis egy vagyontárgy tőkeértéke annak jelenértéke, ami nem más, mint jövedelmeinek a kamatlábbal diszkontált hozadékösszege.

22 A tőkebefektetések értékelésének módszerei
A tőkebefektetések értékelésének módszerei. A pénz időértéke: jelenérték és jövőbeni érték. A nettó jelenérték (NPV) és a belső kamatláb. PL: Ha egy cégnél ,- Ft nyereségre lehet számítani, és az elvárt jövedelmezőség 20 %, mennyiért érdemes a céget megvenni? PV = X; Ct = X X = (X )/(1+0,2)1 => X = X/1, /1,2 X(1 – 1/1,2) = /1,2 (0,2/1,2)X = /1,2 X = (100000*1,2)/0,2*1,2 = ,- Ft


Letölteni ppt "A tőke és piaca, annak formái:"

Hasonló előadás


Google Hirdetések