Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Gazdálkodási modul Gazdaságtudományi ismeretek I. Közgazdaságtan KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁSI MÉRNÖKI MSc TERMÉSZETVÉDELMI MÉRNÖKI MSc.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Gazdálkodási modul Gazdaságtudományi ismeretek I. Közgazdaságtan KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁSI MÉRNÖKI MSc TERMÉSZETVÉDELMI MÉRNÖKI MSc."— Előadás másolata:

1 Gazdálkodási modul Gazdaságtudományi ismeretek I. Közgazdaságtan KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁSI MÉRNÖKI MSc TERMÉSZETVÉDELMI MÉRNÖKI MSc

2 A termelési tényezők piaca 8. lecke

3 A gazdasági szereplők piaci kapcsolatai Termékpiac VállalatHáztartás Termelési tényezők piaca Föld, tőke, munka, vállalakozói szolgáltatás Áruk, szolgáltatások Kínálat Kereslet

4 Termelési erőforrások •Termelési erőforrásoknak (inputoknak) nevezzük azokat a piacon megvásárolható anyagi vagy immateriális javakat, illetve szolgáltatásokat, amelyeket a vállalatok kibocsátásaik megvalósítása érdekében felhasználhatnak. Jó reklám szöveg ……………versenyló

5 Termelési erőforrások •A termelési tényezők csoportosítása: –Természeti erőforrások (járadék) –Munka (munkabér) –Vállalkozói képességek (gazdasági profit) –Tőke (kamat)

6 Termelési tényezők •Eredetük keletkezésük alapján: – Elsődleges tényezők: •Munka •Természeti erőforrások –Tőketényezők: •Termelt tőkejavak (reáltőke, humán tőke) •Kölcsöntőke (pénz- és értékpapírtőke)

7 Az erőforrások kereslete •Fogyasztói kereslet – szükséglet, hasznosság •Vállalati kereslet – profit •Származékos kereslet: a vállalat azért és annyiban keres egy adott erőforrást, mert a vásárlók meg kívánják venni a közreműködésével előállított terméket, olyan árat kínálva érte, ami hosszú távon legalább normálprofitot biztosít a vállalat számára. HEFOP 3.3.1.

8 Az optimális inputfelhasználás általános feltétele •A vállalat erőforrások iránti igénye a vállalat termékei iránti kereslettől függ. •Eddig: Mennyit termeljen a profitmaximalizáló vállalat? •Most: Mennyi erőforrást alkalmazzon?

9 Az optimális inputfelhasználás általános feltétele •Output oldalról: addig érdemes fokozni a termelést, amíg az outputnövekmény költségvonzata = az outputnövekmény bevételvonzata •Input oldalról: addig érdemes újabb egység inputot felhasználni, míg az inputnövekmény költségvonzata = az inputnövekmény bevételvonzata

10 Az optimális inputfelhasználás általános feltétele •Profitmaximalizálás elsődleges feltétele az erőforrás-felhasználás oldaláról dTC/dL = dTR/dL

11 Az optimális inputfelhasználás általános feltétele •A tényező-határköltsége: (Marginal Favtor Cost, MFC) azt jelzi, hogy az inputfelhasználás tetszőleges kis változása következtében milyen mértékben változik az összes költség. MFC L = dTC/dL

12 Az optimális inputfelhasználás általános feltétele •A határtermék-bevétel (Marginal Revenue Product, MRP) azt mutatja meg hogy az inputfelhasználás tetszőleges kis változása milyen mértékű változást okoz az összes bevételben. MRP L = dTR/dL (MRP L =MP L *MR)

13 Az optimális inputfelhasználás általános feltétele •A profitmaximalizáló vállalat inputfelhasználásának elsődleges kritériuma: MFC L =MRP L •Addig a határig érdemes újabb és újabb inputegységeket a vállalatnak bérbe vennie és foglalkoztatnia, amíg az alkalmazott input határköltsége egyenlő nem lesz a határtermék-bevétellel.

14 A gazdasági járadék A gazdasági járadék: az a különbség, ami az adott termelési tényezőnek ténylegesen kifizetett összeg és az adott termelési tényező megszerzéséért minimálisan szükséges összeg között van.

15 Munkakínálat és munkapiac

16 Szabadidőz z max=24 óra Napi jövedelem J ΔZΔZ ΔJΔJ J0J0 Z0Z0 J A munkabér a feláldozott szabad- idő alternatív költsége.

17 Az egyéni munkakínálati görbe származtatása Napi bér (Ft/nap) J 1440 2400 3360 4320 5280 z 24 F E’ C B A’ U4U4 U3U3 U2U2 U1U1 U0U0 17 12 11 10 W Órabér (Ft/óra) Szabadidő (óra) Munkamennyiség (óra) 60 100 140 180 220 B’ C’ F’ 7 121314 a) b) I4I4 I3I3 I2I2 I1I1 I0I0

18 Munkapiac egyensúlya Munkabér MunkamennyiségL W SLSL SLSL DLDL DLDL L0L0 WoWo

19 A bérkülönbségek okai •A nem pénzbeli jellemzőkben mutatkozó különbségek •A munkavállalók biológiai adottságaiban v. szakképzettségében, „humán tőkéjében” meglévő különbségek •A tényleges munkapiac tökéletlenségeire visszavezethető bérkülönbségek

20 A minimálbérek hatása a foglalkoztatásra Munkabér MunkamennyiségL W SLSL SLSL DLDL DLDL L D =L S WoWo L’ D W’W’ L’ S

21 A tőkejavak •T•Tőkejavak az erőforrások azon csoportja, amelyet a gazdasági rendszer termel ki és amelyet más javak és szolgáltatások előállítására használnak fel. védett márkanév ……………pénz …………………diploma

22 Időpreferencia és kamat •A tőkeakkumuláció alapvető döntési problémája: a jelenbeli élvezeteknek jövőbeli előnyökre való átváltása. (kerülőutas termelés) • A tőke hozama legáltalánosabban az alkalmazásával elérhető jövőbeni fogyasztásnak a feláldozott jelenbeli fogyasztás feletti többlete.

23 Időpreferencia és kamat Időbeliség Cél: a jelenbeli és a jövőbeli jövedelem és fogyasztás által elérhető összhaszon maximalizálása.

24 Időpreferencia és kamat •Többlethozam feltétele: a pénzt tőkejószággá kell változtatni. •Rövid lejáratú kölcsön nyújtása •Befektetés •Hosszú lejáratú kölcsön nyújtása •…

25 Időpreferencia és kamat •Tőke piac –Kínálati oldal: háztartások, vállalatok, állam (megtakarítás) –Keresleti oldal: befektetési lehetőségeket kínáló üzleti szervezetek (pl. bankok)

26 Időpreferencia és kamat •Tőke piac •A remélt jövőbeni pénzhozam alapján: –Kölcsöntőke-piac (hitelpiac, pénzpiac) –Tulajdonjogok piaca •További csoportosítás –Nominál tőke (pénz-tőke, értékpapír-tőke) –Humán tőke –Reáltőke (fizikai tőkejószágok)

27 Időpreferencia és kamat •A kamat a kölcsönadott pénz használati díja, egy meghatározott nagyságú pénzösszeg. •A kamatláb a kamat és a kölcsönadott összeg aránya, százalékban kifejezve. •A kamatláb értéke függ: –a lejárati időtől –az üzleti kockázattól –a felmerülő bankműveleti költségektől –…–…

28 Időpreferencia és kamat •A reálkamatláb a kölcsönadott pénz vásárlóerejének változását mutatja. •A nominál kamat (névleges kamat) a kölcsöntőke hozamának pénzben kifejezett értéke. Reálkamatláb = nominál kamatláb – inflációs ráta

29 A pénz(tőke) értéke az időfolyamatban •A jelenérték (present value, PV) egy jövőbeni pénzösszeg vagy pénzösszegsorozat értéke mai pénzben kifejezve. •Egy jelenbeli pénzmennyiség jövőbeni értéke (future value, FV) a mai pénzösszeg befektetése révén a jövőben elsajátítható pénzhozam.

30 A pénz(tőke) értéke az időfolyamatban •A jelenérték számítása a diszkontálással történik. •Diszkontálás (leszámítolás) egy jövőbeni pénzösszeg jelenértékének a meghatározása a kamatláb figyelembevételével. R 1 PV= ----------- 1 + i az egy év múlva esedékes pénzösszeg diszkontráta, kamatláb századrésze

31 A pénz(tőke) értéke az időfolyamatban •A jövőérték számítása a kamatos-kamat számítás, amikor a rendelkezésre álló C 0 pénzösszeg jövőbeni értékét állapítjuk meg. FV= R 0 *(1+i) t

32 Befektetési lehetőségek értékelése •A nettó jelenérték a befektetés révén megszerzett tőkejószág jelenértékének és a megszerzés, befektetés ráfordításainak a különbsége. n R t NPV= -K +∑----------- t=1 (1 + i) t Befektetési ráfordítás

33 Befektetési lehetőségek értékelése n R t NPV= -K 0 +∑----------- t=1 (1 + i) t •NPV< 0, a befektetést nem célszerű megvalósítani •NPV> 0, a befektetés nyereséges •NPV=0, a befektetés megítéléséhez további számítások szükségesek

34 KÖSZÖNÖM FIGYELMÜKET!


Letölteni ppt "Gazdálkodási modul Gazdaságtudományi ismeretek I. Közgazdaságtan KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁSI MÉRNÖKI MSc TERMÉSZETVÉDELMI MÉRNÖKI MSc."

Hasonló előadás


Google Hirdetések