Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

ÉRTÉKPAPÍR PIACI MŰVELETEK 1. EA. Pénzügyi rendszer Olyan piacok, egyének és intézmények, törvények, szabályok és mechanizmusok összessége, amely lehetővé.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "ÉRTÉKPAPÍR PIACI MŰVELETEK 1. EA. Pénzügyi rendszer Olyan piacok, egyének és intézmények, törvények, szabályok és mechanizmusok összessége, amely lehetővé."— Előadás másolata:

1 ÉRTÉKPAPÍR PIACI MŰVELETEK 1. EA

2 Pénzügyi rendszer Olyan piacok, egyének és intézmények, törvények, szabályok és mechanizmusok összessége, amely lehetővé teszi a pénz- és tőke kapcsolatokat a gazdaságban.

3 A pénzügyi piac – csere helyszíne A pénzügyi piac a pénz cseréjének közvetítésében szerepet játszó szereplők – egyének és intézmények-, pénzügyi eszközök, mechanizmusok, valamint törvények, szabályok és szokásjogok összessége. Piac jellemzői: -A csere szereplői: ki az eladó ki a vevő -A csere tárgyát: milyen pénz cserél itt gazdát, és miért? -A csere speciális jellegét: betekintést enged a piaci szereplők motivációiba, azaz árképzés, illetve a lebonyolítás rendszerébe

4 Gazdaság szereplői: 1. Lakosság 2. Vállalatok, vagyis üzleti szektor 3. Állam 4. Negyedik szektor: Külföld Megtakarítók – nettó megtakarítók Mi motiválja a megtakarítókat? Felhasználók

5 pénzügyi közvetítőrendszer Megtakarítók –Kínálat: jelenbeli pénz – jövőbeli pénzért Pénzügyi közvetítők Felhasználók – kereslet: jelenbeli pénz – Pénzügyi piacokon különböző időpontbeli pénzek cserélnek gazdát – Kereslet, kínálat létre jön a piaci ár, árfolyam

6 A tőkeáramlás két formáját különböztetjük meg: 1. Közvetlen pénzügyi közvetítés A befektető dönthet, foglalkozik azzal, hogy felkutatja a konkrét igényeket

7 pénzügyi közvetítőrendszer Célszerű intézményesíteni A partnerek egymásra találása nehéz A kockázatok felismerése és felmérése nehéz A konstrukciók pontos kidolgozása A teljesítési nyomon követése Információ értelmezése A pénzügyi eszközök különféle hozamot, kockázatott, futamidőt kínálnak a szereplőnek.

8 Közvetett pénzügyi közvetítés  Befolyásoló szerepe: 1. megtakarítások szétválasztását 2. széles befektetési formák 3. serkentőleg hat a beruházásokra 4. csökkenti a késedelmes fizetést, illetve a nemfizetés kockázatát a kölcsönnyújtó számára 5. biztosítja a kölcsöntőke elérhetőségét 6. csökkenti a kapcsolódó költségeket 7, az intézményesítés elősegíti az információk elérhetőségét, áramlását

9 pénzügyi közvetítőrendszer Monetáris közvetítők – Kereskedelmi Bankok Rövid távú finanszírozás, a bank forrásainak zöme likvid betét Hitelpolitika fontos Multiplikátor hatás révén a pénz megtöbbszöröződése Megtakarítások összegyűjtése, újraelosztás, pénzforgalom lebonyolítása

10 pénzügyi közvetítőrendszer Nem Monetáris intézmények Összegyűjtik a befektetők pénzét és azt költséghatékonyan, diverzifikálva befektetik – Befektetési Alapok Értékpapírt vásárolni szándékozók sok kis tőkéjét összegyűjtik Befektetési politika Portfolió kialakítás: a kockázatot megosztva és csökkentve lehetőleg minél nagyobb jövedelmet realizáljanak Jövedelemből a befektetéseik arányában részesednek

11 pénzügyi közvetítőrendszer – Befektetési Bank Glass Steagal törvény A klasszikus banktevékenység (rövid lejáratú hitel) Befektetési banki tevékenység szétválasztása (értékpapír) A tevékenységek eltérő kockázata – Jelzálogbank Ingatlanok finanszírozását segítik Hosszú távú tőke igényt old meg Fedezet: maga az ingatlan Kis kockázat: Bank tőkeereje mellett, hitelfedezet

12 pénzügyi közvetítőrendszer Nem bank jellegű közvetítő intézmények Az egyedi megtakarítók hosszú távra tervezett megtakarításaink jelentős részét a tőzsdén jegyzett instrumentumokba fektetik – Biztosító Kockázat menedzselése – Nyugdíjpénztár

13 A pénzügyi piac eszközei A pénzügyi eszközök képezik a pénzügyi piac áruját. Nem rendelkeznek úgy nevezet használati értékkel, így nem amortizálódnak. Speciális jogszabályok vonatkoznak rájuk: formai kellékek Belső értékkel nem bírnak: értékük az adja, hogy későbbi időpontra szóló követelést testesít meg. JÖVÖBENI PÉNZEKNEK nevezik

14 A pénzügyi piac csoportosítása Időbeliség szempontjából: Különböző időpontbeli pénzek cserélnek gazdát, jelenbeni pénzek cserélődnek jövőbeni pénzre. – Pénzpiac: rövidlejáratú, egy évnél rövidebb futamidejű. Pl. Állampapírok, váltó (kereskedelmi, kincstári), rövid lejáratú bankbetétek Piac legfontosabb elemei a bankok, bankközi piac: rövid lejáratú pénzügyi műveletek – Tőkepiac: egy évnél hosszabb lejáratú szerződések Megtakarításokat átalakít át befektetéssé Tágabb értelemben: hosszú lejáratú hitelek piaca és értékpapír piac Részvény, kötvény, záloglevél, hosszú lejáratú bankbetét és bankhitel

15 A pénzügyi piac csoportosítása Kibocsátás alapján: A pénzügyi eszköz értékesítése 1. Nyílt piac: a megtakarítók és befektetők széles köréhez intézünk felhívást. 2. Zárt piac: Már előre ismert, kiválasztott befektetői kört céloz meg a felhasználó.

16 A pénzügyi piac csoportosítása A piac funkciója alapján: közvetlenül a kibocsátótól kerül a piacra pénzügyi termék, vagy közvetítésből. Elsődleges piac – Lejegyzik a felkínált mennyiséget – Csak akkor létezik, ha hatékony a másodlagos piac Biztosítja a megtakarítások likviditását Másodlagos piac – Ennek a piacnak a csúcsintézménye a tőzsde. – Az a koncentrált piac, ahol találkoznak a vevők és az eladók, minden pillanatban adják és veszik a papírokat

17 A pénzügyi piac csoportosítása Az ügyletek esedékessége szerint:  Azonnali vagy prompt piac szerződéskötéssel egyidejűleg megtörténik a teljesítés is (2-3 nap: technikai lebonyolítás).. Határidős vagy termin piac: a lebonyolítás színtere a szerződés kötéstől időben külön válik a teljesítéstől. – spekulációs nyereség, illetve kockázatkezelési szándék motiválja.

18 A pénzügyi piac csoportosítása A pénzügyi eszköz jellege alapján Pénz piaci instrumentum Tőkepiaci instrumentum Árupiaci instrumentum

19 A pénzügyi piac csoportosítása Adás-vétel tárgya szerint – Részvény piac – Kötvény piac Kibocsátó szerint – Állam – Hitelintézet – Vállalatok – …

20 A részpiacok Minden részpiacban közös, hogy tőkét közvetít és célja a gazdaság finanszírozása Eltérés: technikájukban, mechanizmusukban, eszközeiben Tőkepiac Pénzpiac Értékpapírpiac

21 Pénzpiac Jellemzői: – Pénzpiac: gazdát cserélő eszközök jellemzői Rövid, legfeljebb egy éves futamidő Hitelviszonyt megtestesítő Fix kamatozás Alacsony kockázat Magas likviditás – Pénzpiaci eszközök Kereskedelmi váltó ( jellemzően diszkont formában) Kincstárjegy (jellemzően diszkont formában) Betétjegy (bankok által kibocsátott papír) Kereskedelmi papír ( nagyobb vállalat által kibocsátott, legfeljebb 270 napos futamidejű hitelpapír, olcsóbb forrásbevonás mint hitel) Rövid futamidejű bankhitel Pénzpiaci alap ( befektetési alap, pénzpiaci eszközökbe helyezve diverzifikált portfoliót alakít ki)

22 Tőkepiac – Tőkepiac: gazdát cserélő eszközök jellemzői Egy évnél hosszabb futamidejű befektetés Általában kockázatosabb befektetés Tőkepiaci eszközhöz soroljuk a származtatott ügyleteket (határidős ügyletek) – Eszközök. Hosszú lejáratú bankhitel Hosszú futamidejű bankbetét Kötvény Részvény

23 Értékpapírpiac Része a pénz és tőkepiacnak Csoportosítás: – Adásvétel tárgya szerint – Kibocsátó – Ügylet lejárata alapján – Jogviszony: elsődleges, másodlagos – Koncentráció : Tőzsde, OTC

24 VÉGE


Letölteni ppt "ÉRTÉKPAPÍR PIACI MŰVELETEK 1. EA. Pénzügyi rendszer Olyan piacok, egyének és intézmények, törvények, szabályok és mechanizmusok összessége, amely lehetővé."

Hasonló előadás


Google Hirdetések