Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

ÉRTÉKPAPÍR PIACI MŰVELETEK

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "ÉRTÉKPAPÍR PIACI MŰVELETEK"— Előadás másolata:

1 ÉRTÉKPAPÍR PIACI MŰVELETEK
1. EA

2 Pénzügyi rendszer Olyan piacok, egyének és intézmények,
törvények, szabályok és mechanizmusok összessége, amely lehetővé teszi a pénz- és tőke kapcsolatokat a gazdaságban.

3 A pénzügyi piac – csere helyszíne
 A pénzügyi piac a pénz cseréjének közvetítésében szerepet játszó szereplők – egyének és intézmények-, pénzügyi eszközök, mechanizmusok, valamint törvények, szabályok és szokásjogok összessége.    Piac jellemzői: -A csere szereplői: ki az eladó ki a vevő -A csere tárgyát: milyen pénz cserél itt gazdát, és miért? -A csere speciális jellegét: betekintést enged a piaci szereplők motivációiba, azaz árképzés, illetve a lebonyolítás rendszerébe

4 Gazdaság szereplői: Lakosság Vállalatok, vagyis üzleti szektor Állam
Negyedik szektor: Külföld Megtakarítók – nettó megtakarítók Mi motiválja a megtakarítókat? Felhasználók

5 pénzügyi közvetítőrendszer
Megtakarítók Kínálat: jelenbeli pénz – jövőbeli pénzért Pénzügyi közvetítők Felhasználók kereslet: jelenbeli pénz Pénzügyi piacokon különböző időpontbeli pénzek cserélnek gazdát Kereslet, kínálat létre jön a piaci ár, árfolyam

6 A tőkeáramlás két formáját különböztetjük meg:
1.      Közvetlen pénzügyi közvetítés A befektető dönthet, foglalkozik azzal, hogy felkutatja a konkrét igényeket

7 pénzügyi közvetítőrendszer
 Célszerű intézményesíteni A partnerek egymásra találása nehéz A kockázatok felismerése és felmérése nehéz A konstrukciók pontos kidolgozása A teljesítési nyomon követése Információ értelmezése A pénzügyi eszközök különféle hozamot, kockázatott, futamidőt kínálnak a szereplőnek.

8 Közvetett pénzügyi közvetítés
·Befolyásoló szerepe: 1.      megtakarítások szétválasztását 2.      széles befektetési formák 3.      serkentőleg hat a beruházásokra 4.      csökkenti a késedelmes fizetést, illetve a nemfizetés kockázatát a kölcsönnyújtó számára 5.      biztosítja a kölcsöntőke elérhetőségét 6.      csökkenti a kapcsolódó költségeket 7, az intézményesítés elősegíti az információk elérhetőségét, áramlását

9 pénzügyi közvetítőrendszer
Monetáris közvetítők Kereskedelmi Bankok Rövid távú finanszírozás, a bank forrásainak zöme likvid betét Hitelpolitika fontos Multiplikátor hatás révén a pénz megtöbbszöröződése Megtakarítások összegyűjtése, újraelosztás, pénzforgalom lebonyolítása

10 pénzügyi közvetítőrendszer
Nem Monetáris intézmények Összegyűjtik a befektetők pénzét és azt költséghatékonyan, diverzifikálva befektetik Befektetési Alapok Értékpapírt vásárolni szándékozók sok kis tőkéjét összegyűjtik Befektetési politika Portfolió kialakítás: a kockázatot megosztva és csökkentve lehetőleg minél nagyobb jövedelmet realizáljanak Jövedelemből a befektetéseik arányában részesednek

11 pénzügyi közvetítőrendszer
Befektetési Bank Glass Steagal törvény A klasszikus banktevékenység (rövid lejáratú hitel) Befektetési banki tevékenység szétválasztása (értékpapír) A tevékenységek eltérő kockázata Jelzálogbank Ingatlanok finanszírozását segítik Hosszú távú tőke igényt old meg Fedezet: maga az ingatlan Kis kockázat: Bank tőkeereje mellett, hitelfedezet

12 pénzügyi közvetítőrendszer
Nem bank jellegű közvetítő intézmények Az egyedi megtakarítók hosszú távra tervezett megtakarításaink jelentős részét a tőzsdén jegyzett instrumentumokba fektetik Biztosító Kockázat menedzselése Nyugdíjpénztár

13 A pénzügyi piac eszközei
A pénzügyi eszközök képezik a pénzügyi piac áruját. Nem rendelkeznek úgy nevezet használati értékkel, így nem amortizálódnak. Speciális jogszabályok vonatkoznak rájuk: formai kellékek Belső értékkel nem bírnak: értékük az adja, hogy későbbi időpontra szóló követelést testesít meg. JÖVÖBENI PÉNZEKNEK nevezik

14 A pénzügyi piac csoportosítása
Időbeliség szempontjából: Különböző időpontbeli pénzek cserélnek gazdát, jelenbeni pénzek cserélődnek jövőbeni pénzre. Pénzpiac: rövidlejáratú, egy évnél rövidebb futamidejű. Pl. Állampapírok, váltó (kereskedelmi, kincstári), rövid lejáratú bankbetétek Piac legfontosabb elemei a bankok, bankközi piac: rövid lejáratú pénzügyi műveletek Tőkepiac: egy évnél hosszabb lejáratú szerződések Megtakarításokat átalakít át befektetéssé Tágabb értelemben: hosszú lejáratú hitelek piaca és értékpapír piac Részvény, kötvény, záloglevél, hosszú lejáratú bankbetét és bankhitel

15 A pénzügyi piac csoportosítása
Kibocsátás alapján: A pénzügyi eszköz értékesítése Nyílt piac: a megtakarítók és befektetők széles köréhez intézünk felhívást. Zárt piac: Már előre ismert, kiválasztott befektetői kört céloz meg a felhasználó.

16 A pénzügyi piac csoportosítása
A piac funkciója alapján: közvetlenül a kibocsátótól kerül a piacra pénzügyi termék, vagy közvetítésből. Elsődleges piac Lejegyzik a felkínált mennyiséget Csak akkor létezik, ha hatékony a másodlagos piac Biztosítja a megtakarítások likviditását Másodlagos piac Ennek a piacnak a csúcsintézménye a tőzsde. Az a koncentrált piac, ahol találkoznak a vevők és az eladók, minden pillanatban adják és veszik a papírokat

17 A pénzügyi piac csoportosítása
Az ügyletek esedékessége szerint: ·     Azonnali vagy prompt piac szerződéskötéssel egyidejűleg megtörténik a teljesítés is (2-3 nap: technikai lebonyolítás).. Határidős vagy termin piac: a lebonyolítás színtere a szerződés kötéstől időben külön válik a teljesítéstől. spekulációs nyereség, illetve kockázatkezelési szándék motiválja.

18 A pénzügyi piac csoportosítása
A pénzügyi eszköz jellege alapján Pénz piaci instrumentum Tőkepiaci instrumentum Árupiaci instrumentum

19 A pénzügyi piac csoportosítása
Adás-vétel tárgya szerint Részvény piac Kötvény piac Kibocsátó szerint Állam Hitelintézet Vállalatok

20 Eltérés: technikájukban, mechanizmusukban, eszközeiben
A részpiacok Minden részpiacban közös, hogy tőkét közvetít és célja a gazdaság finanszírozása Eltérés: technikájukban, mechanizmusukban, eszközeiben Értékpapírpiac Tőkepiac Pénzpiac

21 Pénzpiac Jellemzői: Pénzpiac: gazdát cserélő eszközök jellemzői
Rövid, legfeljebb egy éves futamidő Hitelviszonyt megtestesítő Fix kamatozás Alacsony kockázat Magas likviditás Pénzpiaci eszközök Kereskedelmi váltó ( jellemzően diszkont formában) Kincstárjegy (jellemzően diszkont formában) Betétjegy (bankok által kibocsátott papír) Kereskedelmi papír ( nagyobb vállalat által kibocsátott, legfeljebb 270 napos futamidejű hitelpapír, olcsóbb forrásbevonás mint hitel) Rövid futamidejű bankhitel Pénzpiaci alap ( befektetési alap, pénzpiaci eszközökbe helyezve diverzifikált portfoliót alakít ki)

22 Tőkepiac Tőkepiac: gazdát cserélő eszközök jellemzői Eszközök.
Egy évnél hosszabb futamidejű befektetés Általában kockázatosabb befektetés Tőkepiaci eszközhöz soroljuk a származtatott ügyleteket (határidős ügyletek) Eszközök. Hosszú lejáratú bankhitel Hosszú futamidejű bankbetét Kötvény Részvény

23 Értékpapírpiac Része a pénz és tőkepiacnak Csoportosítás:
Adásvétel tárgya szerint Kibocsátó Ügylet lejárata alapján Jogviszony: elsődleges, másodlagos Koncentráció : Tőzsde, OTC

24 VÉGE


Letölteni ppt "ÉRTÉKPAPÍR PIACI MŰVELETEK"

Hasonló előadás


Google Hirdetések