Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Nemzetközi marketing Dr. Mandják Tibor, egyetemi docens, főiskolai tanár, intézetigazgató Nemzetközi marketing.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Nemzetközi marketing Dr. Mandják Tibor, egyetemi docens, főiskolai tanár, intézetigazgató Nemzetközi marketing."— Előadás másolata:

1 Nemzetközi marketing Dr. Mandják Tibor, egyetemi docens, főiskolai tanár, intézetigazgató Nemzetközi marketing

2 Vázlat  A fogyasztói magatartás és a nemzetközi marketing  Nemzetközi marketing a szervezetközi piacon  Nemzetközi piackutatás  Külpiaci megjelenés Nemzetközi marketing

3 A fogyasztói magatartás és a nemzetközi marketing  Kultúra és fogyasztás  Társadalmi-gazdasági tényezők Nemzetközi marketing

4 A fogyasztói magatartás és a nemzetközi marketing Nemzetközi marketing

5 A fogyasztói magatartás és a nemzetközi marketing Kultúra és fogyasztás SSzükségletek és vágyak VViselkedési normák AAttitűd AAttitűd a pontossággal szemben AAttitűd a telefonálással szemben (például este meddig) MMegjelenés ÖÖltözködés DDivat Nemzetközi marketing

6 A fogyasztói magatartás és a nemzetközi marketing Társadalmi-gazdasági tényezők JJövedelem, vásárlóerő FFogyasztási szerkezet HHáztartási kiadások alakulása TTársadalmi csoportok CCsalád Nemzetközi marketing

7 A fogyasztói magatartás és a nemzetközi marketing Nemzetközi marketing

8 Nemzetközi marketing a szervezetközi piacon  Meghatározás  A partner: a vevő egy szervezet  A csere tárgya: termékosztályozás  Az üzleti kapcsolat  Az üzleti hálózat Nemzetközi marketing

9 Nemzetközi marketing a szervezetközi piacon Meghatározás NNemzetközi B2B marketingről beszélünk akkor, ha a vevő szervezet nem az eladó vállalat hazai piacán tevékenykedik és nem onnan vásárol. Nemzetközi marketing

10 Nemzetközi marketing a szervezetközi piacon A partner: a vevő egy szervezet  A szervezet olyan rendszer, amelynek működése emberi cselekvésen keresztül valósul meg (Chikán 2005).  Vállalatok  Intézmények  Kormányzati szervek  Civil szervezetek Nemzetközi marketing

11 Nemzetközi marketing a szervezetközi piacon A partner: a vevő egy szervezet  A vállalat közvetlen gazdasági tevékenységet végző, jogilag önálló szervezet, az üzleti vállalkozás szervezeti kerete, amely termeléssel, szolgáltatással, vagy kereskedelemmel foglalkozik.  Az üzleti vállalkozás olyan emberi tevékenység, amelynek alapvető célja a fogyasztói igények kielégítése, de csak olyan módon, hogy ez a tevékenység a vállalkozás számára nyereséges legyen.  A fogyasztói igény olyan konkretizálódott szükséglet, amelyet a fogyasztó piaci csereakció keretében kíván kielégíteni. Nemzetközi marketing

12 Nemzetközi marketing a szervezetközi piacon A partner: a vevő egy szervezet  A fogyasztói szükséglet kielégítése a vállalkozás létalapja. Nemzetközi marketing

13 Nemzetközi marketing a szervezetközi piacon A partner: a vevő egy szervezet  Késztermékgyártók, azok a vállalatok, amelyek azért vásárolnak termékeket, vagy szolgáltatásokat, hogy azokat beépítsék, vagy igénybe vegyék az általuk előállított késztermékben, amelyet aztán elsősorban a szervezeti piacon értékesítenek.  OEM (Original Equipment Manufacturers) a saját márkanevük alatt gyártják azokat a termékeket, amelyeket a szervezeti, vagy a fogyasztási cikkek piacán értékesítenek. Nemzetközi marketing

14 Nemzetközi marketing a szervezetközi piacon A partner: a vevő egy szervezet  Az intézmény valamilyen közösségi célra létesített, bizonyos személyi kerettel rendelkező társadalmi, állami, vagy magán szervezet.  Az intézmények alapvető feladata, hogy valamilyen szempontból foglalkozzanak a rájuk bízott emberekkel, tanítsák, képezzék, gyógyítsák, gondozzák, vagy éppen őrizzék őket.  Az intézmény egyaránt lehet nyereségérdekelt, vagy nonprofit szervezet.

15 A partner: a vevő egy szervezet AA kormányzati szervek olyan választott, vagy kinevezett szervezetek, amelyek feladata az állam működésének biztosítása. AAz államigazgatási és az önkormányzati szervek alkotják a kormányzati szereplőket. VVásárlásaikhoz mindig közpénzeket használnak fel. KKözbeszerzési eljárás PPolitikai erőviszonyok Nemzetközi marketing a szervezetközi piacon

16  A partner: a vevő egy szervezet  Civil szervezetek az állampolgárok önkéntes, a hivatalos, állami intézményektől, szervezetektől független, öntevékeny szerveződései valamilyen társadalmi, vagy szakmai cél elérése érdekében.  Más néven nem kormányzati szervezeteknek is hívják. (non-governmental organization, NGO ) Nemzetközi marketing a szervezetközi piacon

17  A csere tárgya: termékosztályozás  Tőke javak, beruházási javak  Föld, épületek, ezek tartozékai  Célgépek, egycélú eszközök (palackozó gépsor)  Kiegészítő eszközök (amelyek könnyen mobilizálhatók)  Alkatrészek, részegységek  Szabványosított alkatrészek  Egyedi megrendelésre készült alkatrészek  Pótalkatrészek, cserealkatrészek Nemzetközi marketing a szervezetközi piacon

18  A csere tárgya: termékosztályozás  Alapanyagok (például fémlemezek, tégla)  Fenntartási, javítási és működési segédanyagok  Nyersanyagok, primer termékek (például élőállat, bányatermékek)  Üzleti célú szolgáltatások  Technikai jellegű szolgáltatások  Nem technikai jellegű szolgáltatások Nemzetközi marketing a szervezetközi piacon

19 Nemzetközi marketing

20 Az üzleti kapcsolat Nemzetközi marketing a szervezetközi piacon Szervezet Technológia Struktúra Stratégia Egyén Célok Tapasztalat Rövid távú csereepizódok (termék, információ, pénzügyi, személyes kommunikáció) Hosszú távú kapcsolat (intézményesedés, rutinok, adaptáció) INTERAKTÍV FOLYAMAT A kapcsolat légköre Hatalom és függőség, Együttműködés, Hasonlóság (közelség), Elvárások A kapcsolat környezete Piaci szerkezet, Piaci növekedés, Nemzetköziesedés, Termelési láncban elfoglalt hely, Társadalmi berendezkedés Szervezet Technológia Struktúra Stratégia Egyén Célok Tapasztalat (Hakansson 1982 alapján)

21 Az üzleti hálózat Nemzetközi marketing a szervezetközi piacon Lényege: összekapcsolás Tevékenységek, erőforrások, érintettek (A-R-A modell) SZEREPLŐK ERŐFORRÁSOK TEVÉKENYSÉGEK Szervezet SZEREPLŐK ERŐFORRÁSOK TEVÉKENYSÉGEK Szervezet KÖTŐDÉSEI KÖTELÉKEI LÁNCSZEMEI (Hakansson és Snehota 1995 alapján)

22 Nemzetközi piackutatás  A nemzetközi marketingkutatás  Kutatási módszerek, a szekunder kutatás jelentősége  Kutatási módszerek, a nemzetközi primer kutatás Nemzetközi marketing

23 Nemzetközi piackutatás A nemzetközi marketingkutatás MMarketingkutatáson az információk szisztematikus és objektív feltárását, összegyűjtését, elemzését, közlését, valamint felhasználását értjük, amelynek célja a marketingtevékenység során felmerülő problémák és lehetőségek megoldására, illetve kihasználására irányuló vezetői döntések elősegítése. Nemzetközi marketing

24 Nemzetközi piackutatás Nemzetközi marketing

25 Nemzetközi piackutatás Kutatási módszerek, a szekunder kutatás jelentősége AA nemzetközi piacok kutatásában az átlagosnál jóval fontosabb szerepe van a szekunder forrásokból származó adatok használatának. AA nemzetközi marketingben fontosabb a desk research (szekunder adatok felhasználásával foglalkozó kutatás) mint a hazai piacok esetében. Nemzetközi marketing

26 Nemzetközi piackutatás Kutatási módszerek, a szekunder kutatás jelentősége AA 22-es csapdája: AAzon termékek esetében, ahol óriási és viszonylag homogén a nemzetközi forgalom, a vállalatoknak lenne pénze a helyszíni kutatásra, de erre nincs igazán szükség, mert elérhetőek és alaposak a megfelelő statisztikai adatok. KKis forgalmú és heterogén termékcsoportban feltétlenül szükség lenne a helyi kutatásra (nincs statisztika), de nincs rá elegendő pénz, vagy nem éri meg. Nemzetközi marketing

27 Nemzetközi piackutatás Kutatási módszerek, a nemzetközi primer kutatás AA mérhetőséggel és az egyezőséggel kapcsolatos problémák NNyelv FFordítás ÉÉrtelmezés Nemzetközi marketing

28 Külpiaci megjelenés KKilépési motivációk KKilépési formák PPiac- (célország-) választás MMarketingstratégia – marketingmix Nemzetközi marketing

29 Külpiaci megjelenés Kilépési motivációk AA legfontosabb a menedzsment elkötelezettsége! A kilépési okok: PPiac elérhetősége NNyersanyag költsége (esetleg szállítás is, fuvarrádiusz) KKülföldi termelés alacsonyabb költségei AA fogadó ország által nyújtott preferenciák AA versenytársak megelőzése AAz árfolyamok jelentős fluktuációja Nemzetközi marketing

30 Külpiaci megjelenés Kilépési motivációk AA legfontosabb a menedzsment elkötelezettsége! A kilépési motivációk lehetnek: PProaktív motivációk PProfitelőny EEgyedi termék TTechnikai előny AAdókedvezmény MMéretgazdaságosság RReaktív motivációk (kevés mozgástér) Nemzetközi marketing

31 Külpiaci megjelenés Kilépési motivációk AA legfontosabb a menedzsment elkötelezettsége! A kilépési motivációk lehetnek: PProaktív motivációk RReaktív motivációk (kevés mozgástér) VVersenynyomás TTúltermelés CCsökkenő korai eladás FFelesleges kapacitás TTelített hazai piac KKözelség a vevőkhöz és kikötőkhöz Nemzetközi marketing

32 Külpiaci megjelenés Piac-, (célország) választás  A piacválasztás mindig stratégiai kérdés és a vállalat számára mindig hosszú távú elkötelezettséget jelent.  A szóba jöhető piacok számának szűkítése  Pontozási módszer Nemzetközi marketing

33 Külpiaci megjelenés Marketingstratégia, marketingmix  Centripetális marketing, ha minden információ ugyanazt mondja, ugyanúgy hat.  Centrifugális marketing, ha a különböző forrásokból származó információk egymásnak ellentmondanak. Nemzetközi marketing


Letölteni ppt "Nemzetközi marketing Dr. Mandják Tibor, egyetemi docens, főiskolai tanár, intézetigazgató Nemzetközi marketing."

Hasonló előadás


Google Hirdetések