Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

A marketing információs rendszer

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "A marketing információs rendszer"— Előadás másolata:

1 A marketing információs rendszer
Összefoglaló feladatsorok

2 Feleletválasztás A relevancia követelményén azt értjük, hogy
a) az információk a vizsgált jelenségre vonatkoznak b) minden információt be kell gyűjteni c) primer információkat gyűjtünk d) versenytársakról gyűjtünk információkat A megbízhatóság a) a vállalat megbízhatóságát jelenti b) az adatok torzításmentességét jelenti c) az adatfelvevők megbízhatóságát jelenti d) egyik válasz sem helyes

3 Az időszerűség követelménye azt jelenti, hogy
a) az információnak frissnek kell lennie b) tükröznie kell az aktuális eseményeket c) gyorsan változó környezetben alapkövetelmény d) mindhárom válasz igaz A mérhetőség azt jelenti, hogy a) a rendelkezésre álló információk konkrét számszaki információt jelentsenek b) alkalmasak a matematika, statisztika módszereivel mérésre, összehasonlításra c) az adatok alkalmasak prognózisok készítésére d) mindhárom válasz igaz

4 A hozzáférhetőség azt jelenti, hogy
a) az információk nem mindig állnak a döntéshozók rendelkezésére b) a konkurencia adatainak a felhasználását jelenti c) a vezető bármikor ki tudja nyitni a vállalat széfjét d) egyik válasz sem igaz A MIR a) különböző belső és külső információkat gyűjt b) koordinált és folyamatos gyűjtés c) gyűjtés, feldolgozást, szelektálást, tárolást, áramoltatást és megjelenítést megvalósító rendszer d) mindhárom válasz igaz

5 A belső információk a) kizárólag primer információk b) kizárólag szekunder információk c) azok az információk, amelyek az adott cégnél rendelkezésre állnak d) mindhárom válasz helyes A külső információk a) piackutató cégek által összegyűjtött információk b) olyan adatok, amelyekhez a vállalat a külső környezetből hozzá tud jutni c) vállalaton kívüli információk d) mindhárom válasz igaz

6 Marketingkutatás a) piackutatás b) a döntéshozók számára szükséges információk összegyűjtése c) csak versenyhelyzetben szükséges d) mindhárom válasz helyes A primer jellegű kutatás a) íróasztal-kutatásnak is nevezik b) mások által, más célra korábban összegyűjtött adatok újbóli felhasználását jelenti c) új még nem ismert és nem publikált, eredeti, elsődleges adatok megszerzése a kutatás során d) egyik válasz sem helyes

7 Igaz-Hamis A vállalat csak a saját maga által összegyűjtött információkban bízhat. A kutatás csak a piac egészére vonatkozhat. A primer információk elsődleges, eredeti, terepen zajló adatfelvétel eredményei. A gazdaságosság szempontja azt jelenti az információk összegyűjtésénél, hogy minél több információt kell egyszerre vásárolni, mert akkor árengedményt kapunk A marketinginformációs rendszerben a külső információk találkoznak a vállalat belső információival. Az információk szelektálása azt jelenti, hogy a vezetők a döntéshez a releváns információkat kapják meg, se többet, se keveset. H H I H I I

8 A szekunder jellegű adatok összegyűjtése többnyire gyorsabb,olcsóbb és egyszerűbb megoldása az információ beszerzésének. A termékekkel, szolgáltatásokkal kapcsolatos vizsgálatok tartalmazzák a múlt és jelen forgalmi adatait, életgörbe-vizsgálatokat és termékteszteket. A versenytársak vizsgálata magában foglalja a fogyasztói magatartás kutatását, a fogyasztói szokások és szokásváltozások vizsgálatát, a fogyasztói véleményt. Az általános piaci információk arra adnak választ, hogy hogyan jellemezhető az összpiac, és a vállalat számára fontos részpiacok. I I H I

9 Kiegészítések relevancia
A ……………………… követelményén azt értjük, hogy az információk a vizsgált jelenségre vonatkozzanak és lehetőleg lefedjék azt. A ………………………… az adatok hűségére és torzításmentességére vonatkozik. Az adatok megbízhatósága alapkövetelmény, fontosságát nem lehet eléggé hangsúlyozni.A rendszerbe csak megbízható forrásból származó ellenőrzött, pontos adatokat célszerű bevinni. Az ……………………… követelménye azt jelenti, hogy az információnak tükröznie kell az aktuális eseményeket. A ………………………… azt jelenti, hogy a rendelkezésre álló információk konkrét számszaki információt jelentsenek. Legyenek alkalmasak a matematika, statisztika módszereivel mérésre, összehasonlításra, prognózisok készítésére. A …………………………… azt jelenti, hogy az információk álljanak a döntéshozók rendelkezésére. Például konkurencia már lehet, hogy összegyűjtötte a számunkra is fontos adatokat, de bolond lesz átadni nekünk. A ………………………… elve szerint az információk összegyűjtésénél nem elhanyagolható szempont az információ költségigénye, illetve a felhasználásának haszna. megbízhatóság időszerűség mérhetőség hozzáférhetőség gazdaságosság

10 Fogalompárosítás 1.) Információ
D : A vállalat által összegyűjtött és feldolgozott adat, ismeret. I : Más célból már összegyűjtött, elérhető adatok összessége. 2.) Szekunder információ 3.) Primer információk A : „Első kézből”, konkrét céllal összegyűjtött adatok.

11 4.) Marketinginformációs rendszer
G : Különböző belső és külső információk koordinált és folyamatos gyűjtését, feldolgozását, szelektálását, tárolását, áramoltatását és megjelenítését megvalósító rendszer 5.) Belső információk C : Azok a vállalaton belüli információk, amelyek az adott cégnél rendelkezésre állnak. 6.) Külső információk F : Azok a vállalaton kívüli információk, amelyekhez a vállalat hozzá tud jutni.

12 7.) Marketingkutatás K : A döntéshozók számára szükséges információk gyűjtése, rendszerezése, elemzése, értékelése, és a konkrét piaci szituációkra vonatkozó legjobb vállalati döntésvariációk kidolgozása. 8.) Belső adatszolgáltatás H : A számítógépes rendszer egy statisztikai és döntési modellbankhoz kapcsolódik, amelyet a marketing döntés-előkészítő rendszere egészít ki. 9.) Marketingfigyelő rendszer B : A vezetőket informálja a marketingkörnyezet mindennapos változásairól.

13 Készítette: Zeng Judit
10.) Marketingkutató rendszer J : Az információk folyamatos, tervezett gyűjtését, elemzését, értékelését és a konkrét piaci szituációkra vonatkozó legjobb vállalati döntésvariációk kidolgozását végzik. 11.) Marketingmodellezés E : A marketingvezetők által használt legalapvetőbb információ-rendszer olyan belső beszámolórendszer, amely tartalmazza a rendelések, eladások, készletek, kintlévőségek, esedékes kifizetések jelentéseit. Készítette: Zeng Judit


Letölteni ppt "A marketing információs rendszer"

Hasonló előadás


Google Hirdetések