Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

A Marketing Információs Rendszer MIR Az információ fogalma,az információkkal szemben támasztott követelmények.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "A Marketing Információs Rendszer MIR Az információ fogalma,az információkkal szemben támasztott követelmények."— Előadás másolata:

1 A Marketing Információs Rendszer MIR Az információ fogalma,az információkkal szemben támasztott követelmények

2 Az információ: a vállalat által összegyűjtött és feldolgozott adat és ismeret. primer információ : az „első kézből”, konkrét céllal gyűjtött információ. - első kézből származó információ - aktuális, időszerű - hiteles - költséges szekunder információ : más célból már összegyűjtött, elérhető adatok összessége. - mások által gyűjtött információ - nem biztos hogy időszerű - nem biztos hogy hiteles - olcsó mozaik információ : saját és mások által gyűjtött információ. (primer-, és szekunder információ együtt) Információ típusai :

3 Az információkkal szemben támasztott követelmények: legyen teljes (relevancia): az információk a vizsgált jelenségre vonatkozzanak és lehetőleg fedjék azt. megbízhatóság: az adatok megbízhatósága a legfontosabb alapkövetelmény időszerűség: az információknak tükröznie kell az aktuális eseményeket. mérhetőség: a rendelkezésre álló információk legyenek alkalmasak összehasonlításra,előrejelzés készítésére. hozzáférhetőség: az információk álljanak a döntéshozók rendelkezésére. gazdaságosság: az információk beszerzésére fordított költségeket felül kell múlnia a bevételeknek

4 A MIR fogalma, funkciói MIR (M arketing I nformációs R endszer) fogalma: A belső és külső információk összehangolt és folyamatos gyűjtését, feldolgozását, szelektálását, tárolását, áramoltatását és megjelenítését megvalósító rendszer.

5 Azok a vállalaton belüli információk, amelyek az adott cégnél rendelkezésre állnak. Típusai: - ajánlatok,szerződések - ügyfelekről, vevőkről, szállítókról készített névsorok - üzleti levelezések bel- és külföldi ügyfelekkel, szállítókkal - vevő és szervízszolgálati információk, például reklamációk - termelési, költség- és értékesítési adatok - a vállalat üzletkötőinek, ügynökeinek, képviselőinek jelentései - termékekkel kapcsolatos adatok - könyvelési és statisztikai adatok - vállalati éves beszámolók ( mérleg, eredmény kimutatás, pénzforgalom ) - a vállalattal,környezetével, piacával kapcsolatos információk Belső információk:

6 Azok a vállalaton kívüli információk, amelyekhez a vállalat hozzá tud jutni. Típusai : - a központi irányítószervek információi (pl.: Magyar Közlöny ) - a kereskedelmi, szolgáltató és termelővállalatokat összefogó intézmények tájékoztatásai ( pl.: Vendéglátós Ipartestületek beszámolói) - a statisztikai intézmények jelentései, tájékoztatásai - a piackutatással és gazdasági fellendüléssel foglalkozó vállalkozások információi - banki adatok - a hazai és külföldi tudományos kutatócégek publikációi - minőség – ellenőrző intézmények információi - hazai és külföldi partnervállalatok kiadványai - napi- és hetilapok információi (pl.: HVG ) Külső információk :

7 A MIR feladata,hogy felbecsülje a menedzserek információigényeit, létrehozza az igényelt információt, és időben eljuttassa a menedzsmentnek. Információ gyűjtés szempontjai: - miről? - kinek? - mikor? - honnan? - hová? - milyen jellegű információt? - milyen mélységben kell eljuttatni? Információ gyűjtés:

8 Az információk szelektálása : A nagy mennyiségű adathalmazból a vezetőkhöz csak a fontos, lényeges információk jutnak el, nem terhelik őket feleslegesen. Az információtárolásnak biztosítania kell a hozzáférhetőséget mind szakmai, mind fizikai értelemben. Az információk tárolása ma már mindenhol számítógépen történik. Az információk áramoltatását úgy kell megszervezni, hogy a megfelelő döntési szintekre eljussanak a szükséges piaci információk. A vállalati információszükséglet nem egyszeri alkalommal jelentkezik, hanem folyamatosan. Az információszükségletet rendszeres jelentésekkel lehet kielégíteni. Az információk megjelenítése összefügg a felhasználói képességekkel és preferenciákkal. A koordináció során érvényesülnie kell a marketingszemléletnek, azaz meg kell találni a rendszer működésében érdekelt munkatársak motiválási lehetőségeit, valamint képviselnie kell a MIR szempontjait is a szervezeten belül.

9 A marketingkutatás folyamata A probléma és kutatás tárgyának meghatározása Kutatási terv készítése Információk gyűjtése Információk elemzése A kutatási eredmények összegzése Kutatási jelentés készítése

10 Marketing- környezet - Célpiacok - Marketing- csatornák - Versenytársak - Közvélemény - Makrokörnye- zeti hatások Maketinginformációs rendszer Belső beszámoló- rendszer Marketing- figyelő rendszer Marketing- elemző rendszer Marketing- kutató rendszer Marketing-menedzserek - Elemzés - Tervezés - Végrehajtás - Irányítás Marketing- környezet - Célpiacok - Marketing- csatornák - Versenytársak - Közvélemény - Makrokörnye- zeti hatások Maketinginformációs rendszer Belső beszámoló- rendszer Marketing- figyelő rendszer Marketing- elemző rendszer Marketing- kutató rendszer Marketing- menedzserek - Elemzés - Tervezés - Végrehajtás - Irányítás A MIR alrendszerei Marketinginformáció Marketingdöntések és -kommunikáció

11 Belső adatszolgáltatás A marketingvezetők által használt legalapvetőbb információrendszer a belső beszámolórendszer, mely tartalmazza a rendelések, eladások, készletek, kintlévőségek, esedékes kifizetések jelentéseit. Az információk elemzése biztosítja a lehetőségek és problémák azonnali érzékelését. A belső beszámolórendszer középpontjában a rendelés-szállítás- számlázás rendszere áll. Belső adatszolgáltatás két funkciót lát el: -a marketinginformációs rendszer adatait eljuttatja a pénzügyi, a termelési,a fejlesztési és az anyagbeszerzési osztályokhoz, -a pénzügyi, a termelési, a fejlesztési és az anyagbeszerzési osztályok adatait eljuttatja a marketingosztályra.

12 Marketingfigyelő rendszer A vezetőket informálja a marketingkörnyezet mindennapos változásairól. Forrásai a kereskedelmi képviselők,( a vállalat „szeme és füle”). A vezetők maguk is kialakíthatják saját marketingfigyelő rendszerüket, könyvekből, újságokból, tájékoztatókból, személyes tárgyakból. A marketingkutató rendszer Mélyebb, eseti vizsgálatokra alkalmas. Az információk folyamatos tervezett gyűjtését, elemzését, értékelését és konkrét piaci szituációkra vonatkozó legjobb vállalati döntésvariációk kidolgozását végzik. Jellemzői: tudományos megközelítés, komplex módszerek, kreativitás. A piaci információk több forrásból való rendszeres gyűjtését és azok tudatos összekapcsolását jelenti. Marketingmodellezés A menedzserek a számítógép terminálok előtt ülve olyan kérdésekre is választ kaphatnak, amelyek korábban nem voltak lehetségesek. A számítógépes rendszer egy statisztikai és döntési modellbankhoz kapcsolódik, amelyet a marketing döntés-előkészítő rendszere elégít ki.

13 A marketingkutatás tervezett, szisztematikus adatgyűjtés és értékelés, a döntések előkészítése és ellenőrzése érdekében. Marketingkutatás: a döntéshozók számára szükséges információk összegyűjtése, rendszerezése, elemzése, értékelése, és a konkrét piaci szituációkra vonatkozó legjobb vállalati döntésvariációk kidolgozása. A marketingkutatás fogalma, területei és módszerei

14 1.A piaci helyzet általános vizsgálata (szekunder információk gyűjtése és elemzése) a) Általános piaci információk piac felvevőképessége piacpotenciál kereslet és kínálat összessége piac fejlődési tendenciái piaci szegmentumok elemzése saját vállalat piaci részesedése konkurencia piaci részesedése A marketingkutatás területei

15 b) Vállalatspecifikus (sajátos) kutatási témakörök milyen piacunkon a kereslet szerkezete a (kik döntéshozók, vásárlók, felhasználók) hogyan alakul saját fejlődésünk hogyan változik piaci területünk vannak-e a piacon rések milyen stratégiát alkalmaztunk eddig mi milyen stratégiát alkalmazott a konkurencia kell-e stratégiát váltani c) Összehasonlító vizsgálatok: Verseny- és konkurencia-, partner- és lehetőség- analízis. melyek a konkurencia jellemzői kik a versenytársaink mit tudunk marketing elképzeléseikről milyen a kölcsönös, egymással szembeni magatartásunk hogyan alakultak partnerkapcsolataink milyen védelmi rendszabályokat tudunk a jövőben bevetni kik a vásárlóink, fogyasztóink

16 2.Termékekkel, szolgáltatásokkal kapcsolatos vizsgálatok múlt és jelen forgalmi adatai életgörbe-vizsgálatok terméktesztek márkával kapcsolatos vizsgálatok szerviz, garancia, a termék utóéletének gondozása termékötletek, új termék bevezetését tervezzük-e 3.Keresletkutatás a)Keresletre ható tényezők vizsgálata társadalmi, gazdasági, politikai környezet szűkebb környezet hatása az adott ember egyénisége

17 b)Vásárlási szokások vizsgálata honnan, kitől, milyen forrásból szerzik az emberek az információkat miről mi a véleményük hogyan reagálnak különböző akciókra mi motiválja az embereket hol, milyen gyakorisággal, mit és hogyan vásárolnak Márkahűség c) Ellátottság a kereslet-kínálat összetétele lakossági ellátottság, készletek 4.Vevőkör-analízis fogyasztói magatartás kutatása fogyasztói szokások szokásváltozások vásárlói preferenciák fogyasztói vélemény, image

18 5.Kínálatkutatás a kínálat összetételének vizsgálata (választék, ár, szoltáltatások) összehasonlítás a konkurenciával (pl.: mennyiség, minőség, ár, reklám) image vizsgálat (a partnerben élő kép megismerése, összehasonlítása, a jövő megtervezése) 6. Beszerzéskutatás beszerzési lehetőségek felmérése információs bázis kiépítése beszerzési lehetőségek elemzése, értékelése 7. Új cég, termék, szolgáltatás, bevezetését megelőző vizsgálatok: Információk a piacról, a konkurensről, lehetséges partnerekről, vevőinkről, céljainkról. 8.Kommunikáció- és reklámkutatás általános kommunikációval kapcsolatos kutatások márkával kapcsolatos információk csomagolással eladásösztönzéssel PR-tevékenységgel kapcsolatos kérdések

19 Marketingkutatás területei Piac Termék Új termék Vevőkör Kereslet BeszerzésKommunikáció Kínálat

20 Gál Alexandra Nagy-Gulyka Brigitta Készítette:


Letölteni ppt "A Marketing Információs Rendszer MIR Az információ fogalma,az információkkal szemben támasztott követelmények."

Hasonló előadás


Google Hirdetések