Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Piackutatás (teszt). Melyik a helyes válasz? 1.Piackutatás a, Vállalati marketing eredményes felhasználásához szükséges információk felkutatása, rendszerezése,

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Piackutatás (teszt). Melyik a helyes válasz? 1.Piackutatás a, Vállalati marketing eredményes felhasználásához szükséges információk felkutatása, rendszerezése,"— Előadás másolata:

1 Piackutatás (teszt)

2 Melyik a helyes válasz? 1.Piackutatás a, Vállalati marketing eredményes felhasználásához szükséges információk felkutatása, rendszerezése, szelektálása, értékelése b, egyenlő a marketingkutatással c, csak piackutató cégek végezhetik d, mindhátom fenti állítás igaz 2. A piackutatás folyamata a, információgyűjtés, -feldolgozás, -elemzés b, a sokaság meghatározása, a mintavételi keret meghatározása, a mintavételi teckhnika kiválasztása, a mintanagyság meghatározása, a mintavétel lebonyolítása c, a kutatás tárgyának meghatározása, kutatási terv készítése, adatgyűjtés, prognózis készítése d, egyik válasz sem helyes

3 3. Alapsokaság a, Magyarország lakosainak száma b, azon elemek összessége, akikre a vizsgálat tárgya, célja irányul c, akiket a kutatás során megkérdezünk d, mindhárom válasz jó 4. Mintasokaság a, Magyarország lakosai b, akiket a vizsgálat során megkérdezünk c, az alapsokaságból a vizsgálatba bevont egyedek összessége d, b és c válasz is jó

4 5. Reprezentatív minta a, csinos lányokból álló minta b, jellemző tulajdonságaiban az alapsokaság szerkezetét nem tükröző minta c, az alapsokaság tulajdonságait tükröző minta d, egyik sem a fentiek közül 6. Szekunder információk a, új, még nem ismert és nem publikált eredeti, elsődleges adatok megszerzése b, más célból már összegyűjtött, elérhető adatok összessége c, lehet belső információ d, b és c válasz is helyes

5 7. Primer információ a, új, még nem ismert és nem publikált eredeti, elsődleges adatok megszerzése b, első kézből származó információ c, lehet megfigyelés, megkérdezés, kísérlet d, mindhárom válasz jó 8. A megfigyelés a, során az emberek viselkedését befolyásolják b, a kutatás alanyainak szóban, telefonon és írásban történő kikérdezése c, során csak kívűlről nézik az eseményeket d, az emberek viselkedésének előre eltervezett módon történő nyomon követése és rögzítése

6 9. A kísérlet a, során a célcsoportba tartozó fogyasztókat befolyásolják, és a változásokat rögzítik b, lehet in hall és otthoni c, például a próbavásárlás d, mindhárom válasz helyes 10. A megkérdezés a, a kutatás alanyainak szóban történő kikérdezése b, a kutatás alanyainak írásban történő kikérdezése c, a kutatás alanyainak telefonon történő kikérdezése d, a kutatás alanyainak szóban, telefonon, vagy írásban történő kikérdezése

7 Igaz - Hamis 1.Résztvevő megfigyelés során észrevétlenül, kivállóként kísérik nyomon az eseményeket 2.Inhall kutatásnak nevezzük, amikor a válaszadó valós, otthoni körülmények között próbálja ki a tesztelt terméket, tapasztalatait pedig önkitöltős kérdőív, vagy utólagos felkeresés formájában osztja meg a piackutatást végzővel. 3.A próbavásárlás során az előzetesen az adott szituációra felkészített kérdezőbiztosok egy vásárlási, szolgáltatást igénybe vevő, vagy ügyintézési helyzetben figyelik meg az ügyfélkezelést. 4. a szóbeli megkérdezés a legnépszerűbb, mélyebb, alaposabb és a legolcsóbb kutatási módszer. 5. Az írásbeli megkérdezés előnye, hogy több idő jut a kérdőív kitöltésére, és olyan kérdések is feltehetőek, amelyekre szóban nem szívesen válaszolnak. 6.Telefonos megkérdezés esetén könnyen lehet reprezentatív mintát kiválasztani. 7.Az online megkérdezés hátránya, hogy csak egy bizonyos réteg érhető el. H I I I I H H

8 8. A panel azt jelenti, hogy a megkérdezettek lakótelepen laknak. 9. A fókuszcsoport az egyik leggyakoribb interjútechnika, melyen 8-10 előzetesen meghatározott jellemzőkkel rendelkező interjúalany egy csoportos beszélgetésen vesz részt 10. Az omnibusz megkérdezés alkalmazását a kutatási költségek mérsékelése indokolja. I I H

9 Egészítsd ki!................................................ utcai gyors megkérdezések, vagy bevásárlóhelyi rövid interjúk tipikus esetei ennek a megkérdezési módszernek................................................. azt jelenti, hogy a mintavételt több lépésben, több „lépcsőben” hajtjuk végre................................................. lényege, hogy az alapsokaságot több csoportra bontjuk................................................. a legegyszerűbb mintavételi eljárás, ami lényegét tekintve „sorsolást” jelent................................................. mintavétel során nem garantáljuka véletlen mintavételt, hanem csak a létszámot................................................. módszer lényege, hogy az első körben megkérdezett tipikus fogyasztót a megkérdezést követően megkérdezzük, hogy javasolja olyan ismerősét a további vizsgálathoz, aki véleménye szerint hozzá hasonló beállítottságú. véletlen lépcs ő zetes rétegzett egynem ű kvótás hólabda

10 Fogalom párosítás ! A, Közvetlenül rákérdez az adott témára. B, Múltbeli eseményekre kérdeznek. C, A válaszadó a vizsgálat tárgyának a tulajdonságait minősíti. D, Két, általában egymásnak ellentmondó válaszvariáció között kell döntést hozni. E, A megadott válaszvariációk mellett egy nyitott kérdést is tartalmaz. F, A válaszadó adott szituációban nyilvánít véleményt a beszélgetők által képviselt álláspontokról. Direkt kérdés Emlékeztető kérdés Minősítő skála Kétváltozós kérdés Szelektív kérdések Dialógus kérdés

11 G, a kérdésre adandó válaszok előre adottak. H, Ezek teremtenek kapcsolatot a kérdőív egy-egy logikai egysége között, helyenként szűrőkérdésként funkcionálnak. I, A vizsgált szervezet, áru stb. rangsorban elfoglalt helyének megállapítására használható. J, A válaszadó kifejezi vásárlási szándékának erősségét. K, Nincs előre megadott válasz. L, Segítségével kiszűrhetőek azok az egyedek, akik a vizsgálat szempontjából számunkra közömbösek. Zárt kérdés Átvezető kérdések Sorrendi skála Vásárlási hajlandóság skála Nyitott kérdés Szűrő kérdés

12 M, A válaszok kontrollálására szolgál. N, Közvetve kérdez rá az adott témára. O, Bizonyos tulajdonságok fokozatait tartalmazza, amelyek közül a válaszadó megjelöli azt, amelyik kifejezi, hogy számára a vizsgált kérdés mennyire fontos. P, A válaszadó a skálán megjelöli azt az állítást, amivel egyetért. Q, A kérdezőt ráhangolják, felkészítik a témára, bevezetik az interjúba. R, Például nem, életkor, lakóhely, jövedelem. Ellenőrző kérdések Indirekt kérdés Fontossági skála Likert - skála Bevezető kérdések Személyes kérdések Készítette: Fajka Melitta


Letölteni ppt "Piackutatás (teszt). Melyik a helyes válasz? 1.Piackutatás a, Vállalati marketing eredményes felhasználásához szükséges információk felkutatása, rendszerezése,"

Hasonló előadás


Google Hirdetések