Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

„A gyakornokokkal foglalkozó mesterpedagógusok mentorálási feladatai” 2015. 10. 14.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "„A gyakornokokkal foglalkozó mesterpedagógusok mentorálási feladatai” 2015. 10. 14."— Előadás másolata:

1 „A gyakornokokkal foglalkozó mesterpedagógusok mentorálási feladatai” 2015. 10. 14.

2 Miről lesz szó?  Jogszabályi előírások  Az „Útmutató” ajánlásai  A mentorálás szakmai környezete  A mentori munka dokumentumai  Mentori ütemterv  Gyakornoki munkaterv  Szakaszok  Módszerek  Hospitálási napló  Óra-és foglalkozás megfigyelési napló  Megfigyelési szempontok

3 Jogszabályok  326/2013. (VIII. 30.) Korm. rendelet a pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény köznevelési intézményekben történő végrehajtásáról  2011. évi CXC törvény a nemzeti köznevelésről  Útmutató a pedagógusok minősítési rendszeréhez

4 326/2013. (VIII. 30.) Korm. rendelet A gyakornoki idő és a mentor o Az intézményvezető kijelöli a mentort o A mentor támogatja a gyakornokot ◦Az iskola helyi tantervében és pedagógiai programjában a munkaköri feladataira vonatkozó előírások értelmezésében és szakszerű alkalmazásában, ◦a tanítási (foglalkozási) órák felépítésének, az alkalmazott pedagógiai módszereknek, tanításhoz alkalmazott segédleteknek, tankönyveknek, taneszközöknek célszerű megválasztásában, ◦a tanítási (foglalkozási) órák előkészítésével, megtervezésével és eredményes megtartásával kapcsolatos írásbeli teendők ellátásában, valamint ◦a minősítő vizsgára való felkészülésében. o A gyakornokokra vonatkozó előírások A minősítő vizsga részei A minősítő vizsga értékelésének részei A minősítő vizsga Pedagógus-kompetenciák

5 Útmutató a pedagógusok minősítési rendszeréhez  Gyakornokokra vonatkozó előírások Gyakornoki időszak A minősítő vizsga tartalmi elemei Hogyan történik az értékelés a minősítővizsgán? Az eljárásrend lépései minősítővizsga esetén (Útmutató: 35-37. oldal – táblázat) A gyakornok feladatai (Útmutató: 40-41. oldal – táblázat) A pedagóguskompetenciák és a hozzá tartozó indikátorok (Útmutató 23-28. oldal)

6 A mentorálás szakmai környezete  Fogalmak o óraterv/foglalkozásterv o tematikus terv  Dokumentumminták o Tematikus terv (10. sz. melléklet) o Óraterv (11. sz. melléklet és 12. sz. melléklet) o Hospitálási/óra-/foglalkozáslátogatási napló (13. sz. melléklet) o Esetleírás (14. sz. melléklet) o Osztályfőnöki terv (15. sz. melléklet és 16. sz. melléklet) o Egyéni fejlesztési terv (17. sz. melléklet)

7 A mentori munka dokumentumai  Mentori ütemterv o Hónap/ hét/ intervallum megnevezése o Feladat, tevékenység konkrét leírása o Közreműködők megnevezése o Módszerek o Elvárható eredmények o Dokumentumok, ezen belül az adminisztráció dokumentumai, illetve az átadott módszertani segédanyagok megnevezése o Megjegyzések, reflexiók

8 A mentori munka dokumentumai  Gyakornoki munkaterv o Célja mentorálási és a gyakornoki munka, a tanulási út tervezése, felépítése. o A gyakornok feladatait, tevékenységeit kell elosztani a gyakornoki időtartamra, vagyis két évre. Meg kell tervezni a megvalósítás szakaszait. o Szakaszok: kezdő, haladó, befejező o Időtervezés

9 Gyakornoki munkaterv IdőszakGyakornoki elvárások felsorolása Kezdő szakasz (1-7 hónap)  Csak minimális készséget lehet elvárni a tanítás terén  Szabályok követése A gyakornok ismerje meg: - a köznevelési törvényt, - az intézmény nevelési, pedagógiai programját, - az intézmény egészségnevelési, környezeti nevelési programját, - az intézmény szervezeti és működési rendjét az SZMSZ alapján, - az intézmény házirendjét, - az intézmény ellenőrzési, minősítési rendjét, szabályait. Eszközök és berendezések megismerése, munkamódszerek megfigyelése, mentorral való együttműködés.

10 Módszerek IdőszakA tapasztalatszerzés módszereA számonkérés módszere Kezdő szakasz (1-7 hónap) Óralátogatás Óramegbeszélés Konzultáció a mentorral Konzultáció egyéb pedagógussal Konzultáció az igazgatóval Konzultáció a szakmai munkaközösség-vezetővel Team munkában részvétel Esetmegbeszélő csoport munkájában részvétel Tanév eleji szülői értekezlet látogatása Egyéni tanmenet elkészítése Óravázlat készítése Szülői panaszra megoldási terv, intézkedési terv készítése (a megismert jogszabályok, intézményi alapdokumentumok alapján)

11 Hospitálási napló  Az óra-/foglalkozáselemzés a pedagóguskompetenciák alapján történjen!  Készítheti a mentor és a gyakornok is.  Fontos kritériuma, hogy tervezett, könnyen áttekinthető, egyértelmű legyen; jól követhető legyen az óra menete; a megjegyzések az óra menetével párhuzamosan kerüljenek feljegyzésre!  A végére kerüljön reflexió!  Ha a mentor látogat, kerüljenek feljegyzésre a gyakornok fejlesztendő területei, erősségei.  Amennyiben a gyakornok látogatja a foglalkozást, tanórát, derüljön ki a feljegyzésből, hogy mit tud hasznosítani a gyakorlatban a látott foglalkozásból, tanórából!  Segítő szempontsor

12 Óra-és foglalkozás megfigyelési napló  A pedagóguskompetenciák megfigyelése  Kiemelt megfigyelési szempont, szempontok  Az óra-/foglalkozáslátogatás megfigyelési szempontjai Idő tanári tevékenységek, módszerek Tanulói tevékenységek Megjegyzések Idő Az óra menete (tartalmi logikai egységek) Didaktikai mozzanatok Módszerek, eszközök Megjegyzések

13 Köszönöm a figyelmet, eredményes munkát kívánok!


Letölteni ppt "„A gyakornokokkal foglalkozó mesterpedagógusok mentorálási feladatai” 2015. 10. 14."

Hasonló előadás


Google Hirdetések