Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

PARTNERSÉG AZ OKTATÁSBAN… HAJDÚSZOVÁT 2008. MÁJUS 17.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "PARTNERSÉG AZ OKTATÁSBAN… HAJDÚSZOVÁT 2008. MÁJUS 17."— Előadás másolata:

1 PARTNERSÉG AZ OKTATÁSBAN… HAJDÚSZOVÁT 2008. MÁJUS 17.

2  Megfelelő minőség  megfelelő időtartam  megfelelő támogatás Mit is mond a kép?

3  1993. évi LXXIX. törvény a közoktatásról, a 2007. január 1-től hatályos módosításokkal továbbiakban: Kt.  11/1994. (VI.8.) MKM rendelet a nevelési-oktatási intézmények működéséről; a 11/2007. (III. 14.) OKM rendelet módosítása szerint  20/1997. (II.13.) Korm.rendelet a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény végrehajtásáról  Egyenlő bánásmódról és az Esélyegyenlőség Előmozdításáról szóló 2003. évi CXXV. törvény  119/2006. (V.15.) Korm.rendelet A közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény végrehajtásáról rendelkező 20/1997. (II. 13.) Korm. rendelet módosításáról  9/2008. (III. 29.) OKM rendelet az esélyegyenlőséget, felzárkóztatást segítő támogatások igénylésének, döntési rendszerének, folyósításának, elszámolásának és ellenőrzésének részletes szabályairól

4 Vonatkozó hatályos jogszabályok  Az óvodai felvétel eljárásrendje  Az óvodai ellátás  Az óvodai nevelés megszervezése  Óvodai fejlesztő program szervezése  Esélyegyenlőség  Jegyzői adatszolgáltatás  Halmozottan hátrányos helyzet  Sajátos nevelési igény  Kötelező feladatellátás  Kijelölt óvoda  Közoktatás-fejlesztési intézkedési terv  Szakvélemény, szakértői vélemény  A beiskolázás óvodai feladatai

5 Kognitív fejlődés  ösztönzés elmaradása  szülők korlátozott erőforrásai  megélhetési nehézségek  otthoni környezet hiányosságai

6  Hely  Cél- és feladatrendszer  Funkció  Rész  Önálló  Nevelés Specifikus

7 Tudatos pedagógiai munka  hátrányok csökkentése  érzékeny pedagógiai szemlélet  módszerek  a szülő, mint partner  a szülővel való együttműködés  az óvodapedagógus szerepe  az óvodapedagógus felelőssége

8  Pedagógiai alapállás  Nem külön program: ÓNOAP, Irányelvei, 2003. évi CXXV. törvény  Rendszer  Gyermekközpontú  Családorientált  Interdiszciplináris megközelítés  Nevelési folyamat fókusza

9  Szervezési feladatok  Nevelőtestület együttműködése  Pedagógiai munka kiemelt területei  Gyermekvédelemmel, az egészségügyi ellátással, szociális segítségnyújtással kapcsolatos munka  Együttműködés kialakítása az óvodán kívüli szervezetekkel  Óvoda-iskola átmenet támogatása  Szülőkkel való kapcsolattartás, együttműködés

10 Szervezési feladatok  Óvodai beíratás támogatása  Beóvodázási program  Integrációt elősegítő csoportalakítás  Az igazolatlan hiányzások minimalizálása  Az óvoda nyitva tartása

11 A nevelőtestület együttműködése  Rendszeres team munka  Esetmegbeszélések  Hospitálások

12 A pedagógiai munka kiemelt területei  Óvodába lépéskor komplex állapotfelmérés  Kommunikációs nevelés  Érzelmi nevelés, szocializáció  Egészséges életmódra nevelés  Társadalmi érzékenység tudatos fejlesztése  Korszerű óvodapedagógiai módszerek

13 Gyermekvédelem, egészségügyi ellátás, szociális segítségnyújtás  Egészségügyi szűrővizsgálatok  Gyermekorvosi, védőnői tanácsadás  Gyermekjóléti szolgáltatások  Szociális ellátórendszer

14 Óvodán kívüli szervezetek  Gyermekjóléti, családsegítő szolgálat  Védőnői hálózat  Szakmai szolgáltatók  Kisebbségi önkormányzat, civil szervezetek

15 Óvoda-iskola átmenet  Iskolaérettség  Iskolaválasztás  Érintett iskolákkal közös óvoda-iskola átmenetet segítő program  DIFER  Gyermekek fejlődésének utánkövetése

16 Szülőkkel való kapcsolattartás, együttműködés  Személyes kapcsolat  Egyénre szabott beszoktatás  Rendszeres tájékoztatás  Egyéni beszélgetések  Szülői közösség kialakítása  Szülői igények kiszolgálása

17 Intézményi önértékelés, eredményesség  Indikátortábla

18 A fejlődés és a fejlesztés  Helyzetelemzés  Általános szakmai koncepció  Alapelvek  Az ÓIFP és a HOP  Az ÓIFP és a MIP  Bevezetés, indítás feltételei, menete  Módszertan  Eredményességi mutatók, indikátorok  Az ÓIFP eredményességének vizsgálata, visszacsatolás

19  Fejlesztő pedagógiai környezet  Sajátos célok  Sajátos feladatok  Sajátos szervezeti keretek  Korszerű óvodapedagógiai módszerek  Elhivatott, képzett óvodapedagógusok, dajkák  Megnyert szülők

20  OOIH - Országos Oktatási Integrációs Hálózat - Labáth Ferencné óvodai szakértő - IPR szakértők –óvodai-iskolai-

21 A végkifejlet… Mindig ugyanaz.

22 Bíró Gyula igazgató, szaktanácsadó, IPR szakértő Móricz Zsigmond Általános Iskola és Óvoda - Nagyrábé Hajdú-Bihar Megyei Pedagógiai Intézet – Debrecen e-mail: birogyula@freemail.hubirogyula@freemail.hu tel: 06/30 312-6206


Letölteni ppt "PARTNERSÉG AZ OKTATÁSBAN… HAJDÚSZOVÁT 2008. MÁJUS 17."

Hasonló előadás


Google Hirdetések