Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

A megyei és települési értéktárak és bizottságok szerepe, működése

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "A megyei és települési értéktárak és bizottságok szerepe, működése"— Előadás másolata:

1 A megyei és települési értéktárak és bizottságok szerepe, működése
Dr. Veres Zoltán Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzati Hivatal

2 Áttekintés Bevezetés Jogi háttér A nemzeti értékek rendszere
A megyei értéktárak és bizottságok feladatai, szerepe A Komárom-Esztergom Megyei Értéktár Bizottság A helyi értéktárak és bizottságok feladatai, szerepe Értékek gyűjtése és felvétele az értéktárakba

3 I. Bevezetés „Örökségünk a jövő alapja”- ezért a magyar kultúra évezredes értékeit, a magyarság szellemi és anyagi alkotásait, ember alkotta és természet adta értékeit átfogó értéktárban kell összesíteni (Htv, Preambulum) A különböző értékőr mozgalmak, mint előzmények nyomán a 2000-es években fokozatosan kialakultak az értékek gyűjtésének, rendszerezésének jogi keretei

4 II. Jogi háttér Alaptörvény (2011) – Preambulum és P) cikk
Hungarikum-kerettörvény és végrehajtási rendelete: 2012. évi XXX. törvény a magyar nemzeti értékekről és a hungarikumokról (a továbbiakban: Htv.) 114/2013. (IV. 16.) Korm. rendelet a magyar nemzeti értékek és a hungarikumok gondozásáról (Vhr.) Egyéb jogi aktusok, pl. 32/2004. (IV. 19.) OGY határozat a védett őshonos vagy veszélyeztetett, magas genetikai értéket képviselő tenyésztett magyar állatfajták nemzeti kinccsé nyilvánításáról 77/2008. (VI. 13.) OGY határozat a hungarikumok védelméről

5 III. A nemzeti értékek rendszere
Nemzeti érték meghatározása: magyar alkotótevékenységhez, termelési kultúrához, tudáshoz, hagyományokhoz, tájhoz és élővilághoz kapcsolódó, nemzetünk történelme, valamint a közelmúlt során felhalmozott és megőrzött minden szellemi és anyagi, természeti, közösségi érték, vagy termék – Htv. 1.§ (1) bek. j) pont E feltételeket kell az ajánlás során valószínűsíteni – pl. támogató, ajánló levelek formájában

6 III. A nemzeti értékek rendszere

7 IV. A megyei értéktárak feladatai, szerepe
A megyei értéktár: a megye területén fellelhető nemzeti értékek adatait tartalmazó gyűjtemény – Htv. 1.§ (1) bek. c) pont A megyei önkormányzat megyei értéktárat hozhat létre. A megyei önkormányzat Megyei Értéktár Bizottságot hozhat létre, amely szervezi a megye területén azonosított települési és tájegységi értéktárak adatainak összesítését, gondoskodik a még nem azonosított, de a megye területén fellelhető nemzeti értékek azonosításáról, létrehozza a megyei értéktárat és megküldi azt a Hungarikum Bizottságnak. – Htv. 4.§ (1)-(2) bek. Amennyiben a megyei önkormányzat döntése szerint MÉB jön létre, úgy az összesíti és rendszerezi a települési és tájegységi értéktárakat. A megye területén fellelhető nemzeti értékek adatainak összesítése során a MÉB gondoskodik arról, hogy a több településről beérkezett, azonos nemzeti értékek egy nemzeti értékként kerüljenek nyilvántartásra. A megyei értéktárban elhelyezett nemzeti értékek adatait a MÉB-ok az értéktárba történő felvételt követő 8 napon belül megküldik a HB részére. – Htv. 7.§

8 IV. A megyei értéktárak és bizottságok feladatai, szerepe (II.)
A Magyar Értéktárban nyilvántartott nemzeti értéknek hungarikummá nyilvánítására javaslatot tehetnek (többek között) a MEB-ok is – Htv. 12.§ (1) bek. c) Az értéktár bizottság működési szabályzatát a helyi önkormányzat képviselő-testülete határozza meg. Az értéktár bizottság: a) legalább három tagból áll; b) munkájába bevonja a helyi, illetve megyei közművelődési feladatellátás országos módszertani intézményét, továbbá értékek gyűjtésével, megőrzésével, hasznosításával foglalkozó országos és területi illetékességű szakmai és civil szervezeteket; c) félévente, legkésőbb a félévet követő hónap utolsó napjáig beszámol tevékenységéről a helyi önkormányzat képviselő-testületének (Vhr. 3.§) Az értéktár bizottság működéséhez és feladatainak ellátásához szükséges pénzügyi, tárgyi és ügyviteli feltételeket a helyi önkormányzat maga biztosítja. – Vhr. 3.§ (1) – (2) bek. A települési, tájegységi, illetve megyei értéktárban nyilvántartott nemzeti érték adatait a helyi önkormányzat az önkormányzat honlapján közzéteszi. – Vhr. 14.§ (1) bek.

9 IV. Megyei értéktárak az országban
Ezidáig 19 megyei értéktár jött létre (Budapest nem hozott létre értéktárat, a 19 megye igen) 2014 nyarán a megyei értéktárakban mintegy 110 db nemzeti értéket tartottak nyilván – a legtöbb tételt Tolna megye értéktára tartalmazta (35 db) (Forrás: Gyaraky Zoltán: A nemzeti értékekről és hungarikumokról szóló szabályozás, mint nemzeti tudatot erősítő, nemzetegyesítő eszköz. In: Minőség és Megbízhatóság, 2014/ o.)

10

11 V. A Komárom-Esztergom Megyei Értéktár és Értéktár Bizottság – www
V. A Komárom-Esztergom Megyei Értéktár és Értéktár Bizottság – A megyei közgyűlés 44/2013. (IV. 25.) számú közgyűlési határozattal döntött a létrehozásáról A KEM MÉB elnöke a közgyűlés elnöke, tagjai a főjegyző és a Területfejlesztési Bizottság tagjai A KEM MÉB SzMSz-e értelmében a bizottság ülésein tanácskozási joggal részt vehet a NMI, a Kuny Múzeum, az Edutus Főiskola és a Megyei Könyvtár munkatársa

12 V. A Komárom-Esztergom Megyei Értéktár Bizottság tevékenysége, működése
Működése alapvetőn kétirányú: A bizottság testületi munkája Ülések előkészítése, határozatok, nyilvántartás vezetése Évente a szükséges számú ülés tartása A bizottság értékfeltáró tevékenysége Tájékoztatók tartása Értékek bemutatása, propagálása

13 VI. A települési értéktárak és értéktár bizottságok
MEGHATÁROZÁS: települési értéktár: a települési önkormányzat területén fellelhető nemzeti értékek adatait tartalmazó gyűjtemény – Htv. 1.§ e) pont Ugyanazon megye területén lévő több szomszédos település önkormányzata közös Települési Értéktár Bizottságot is létrehozhat, amely elkészíti a tájegységi értéktárat és az adatait megküldi a megyei önkormányzat részére. A TELEPÜLÉSI ÉRTÉKTÁR BIZOTTSÁGOK: A települési önkormányzat települési értéktárat, valamint Települési Értéktár Bizottságot hozhat létre, amely azonosítja a településen fellelhető nemzeti értékeket, létrehozza a települési értéktárat és nyilvántartás céljából megküldi azt a megyei önkormányzat részére. A települési önkormányzat a települési értékek azonosításával, a települési értéktár létrehozatalával és annak gondozásával, valamint adatainak a megyei önkormányzat részére történő megküldésével megbízhat a település területén működő, már korábban is nemzeti értékek azonosítását, gondozását végző állami, települési önkormányzati, egyházi vagy társadalmi szervezet által fenntartott intézményt, szervezetet vagy azok szervezeti egységeit, vagy a településfejlesztésben tevékenykedő külső területfejlesztési, vidékfejlesztési szervezetet (a továbbiakban együtt: települési szervezet). A Települési Értéktár Bizottság létrehozásáról vagy a feladat ellátásával történő megbízásról az érintett települési önkormányzat a létrehozást, illetve a megbízást követő 30 napon belül tájékoztatja a HB-t és a megyei önkormányzatot.

14 VI. A települési értéktárak és értéktár bizottságok
A települési önkormányzat települési értéktárat, valamint Települési Értéktár Bizottságot hozhat létre, amely azonosítja a településen fellelhető nemzeti értékeket, létrehozza a települési értéktárat és nyilvántartás céljából megküldi azt a megyei önkormányzat részére.

15 VI. A települési értéktárak és értéktár bizottságok
A települési önkormányzat a települési értékek azonosításával, a települési értéktár létrehozatalával és annak gondozásával, valamint adatainak a megyei önkormányzat részére történő megküldésével megbízhat a település területén működő, már korábban is nemzeti értékek azonosítását, gondozását végző állami, települési önkormányzati, egyházi vagy társadalmi szervezet által fenntartott intézményt, szervezetet vagy azok szervezeti egységeit, vagy a településfejlesztésben tevékenykedő külső területfejlesztési, vidékfejlesztési szervezetet (a továbbiakban együtt: települési szervezet). A Települési Értéktár Bizottság létrehozásáról vagy a feladat ellátásával történő megbízásról az érintett települési önkormányzat a létrehozást, illetve a megbízást követő 30 napon belül tájékoztatja a HB-t és a megyei önkormányzatot.

16 VI. A települési értéktár bizottságok - Működés
A bizottságok működési szabályzat (SZMSZ, ügyrend) alapján működnek Összetételre vonatkozó előírások: min. 3 fő, bevonva a közművelődési és civil szervezeteket Munkájáról legalább félévente beszámol a képviselő testületnek

17 VII. Értékek gyűjtése és felvétele az értéktárakba
Az értékeket a Vhr. Által felsorolt valamely ágazatba, kategóriába kell besorolni Valamely érték értéktárba történő felvételére bárki javaslatot tehet, a Vhr. Mellékletében található Javaslattételi nyomtatvány kitöltésével és az értéktár bizottság részére történő megküldésével – akár elektronikusan is Csatolni kell valamilyen vizuális dokumentációt és annak felhasználására vonatkozó nyilatkozatot

18 VII. Értékek gyűjtése és felvétele az értéktárakba (II.)
A javaslattétel ingyenes A benyújtott javaslatokat az értéktár bizottság megvizsgálja, és azt elutasítja – nem jelent örökös elutasítást annak kiegészítésére hívhatja fel a javaslattevőt („hiánypótlás”) dönt a javaslatban foglalt nemzeti érték értéktárba történő felvételéről A felvett értékekről a települési ÉB tájékoztatja a MÉB-ot

19 Köszönöm megtisztelő figyelmüket. veres. zoltan@kemoh
Köszönöm megtisztelő figyelmüket!


Letölteni ppt "A megyei és települési értéktárak és bizottságok szerepe, működése"

Hasonló előadás


Google Hirdetések