Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

A POLGÁRMESTEREK VÉDELMI IGAZGATÁSI FELADATAI A JOGSZABÁLYI VÁLTOZÁSOK TÜKRÉBEN MISKOLC, 2012. JÚNIUS 06. FAZEKAS GYÖRGY ALEZREDES.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "A POLGÁRMESTEREK VÉDELMI IGAZGATÁSI FELADATAI A JOGSZABÁLYI VÁLTOZÁSOK TÜKRÉBEN MISKOLC, 2012. JÚNIUS 06. FAZEKAS GYÖRGY ALEZREDES."— Előadás másolata:

1 A POLGÁRMESTEREK VÉDELMI IGAZGATÁSI FELADATAI A JOGSZABÁLYI VÁLTOZÁSOK TÜKRÉBEN
MISKOLC, JÚNIUS 06. FAZEKAS GYÖRGY ALEZREDES

2 Az előadás tartalma Jogszabályi háttér
A védelmi igazgatás alapfogalmai A honvédelmi igazgatás fogalma A polgármesterek honvédelmi igazgatási és katasztrófavédelmi feladatai Az egységes katasztrófavédelmi rendszer

3 Jogszabályi háttér Magyarország Alaptörvénye
2011. évi CXIII. tv. a honvédelemről és a Magyar Honvédségről, valamint a különleges jogrendben bevezethető intézkedésekről (Hvt.) 290/2011. (XII. 22.) Korm.r. a Hvt. végrehajtásáról 2011. évi CXXVIII. tv. a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról (Kat.) 234/2011. (XI. 10.) Korm.r. a Kat. Végrehajtásáról 2011. évi CLXXVII. törvény az egyes honvédelmi kötelezettségek teljesítéséről, az azokkal kapcsolatos katonai igazgatási feladatokról, a hadköteles nyilvántartás vezetése, a gazdasági és anyagi szolgáltatások biztosítása érdekében teljesítendő adatszolgáltatásokról és a honvédelmi ágazatban használt igazolványokkal kapcsolatos adatkezelésről. (Katig.tv.)

4 A védelmi igazgatás fogalma
a közigazgatás részét képező feladat- és szervezeti rendszer, amely az állam védelmi feladatainak megvalósítására létrehozott, valamint e feladatra kijelölt közigazgatási szervek által végzett végrehajtó, rendelkező tevékenység; magában foglalja a különleges jogrendre történő felkészülést, továbbá az említett időszakok és helyzetek honvédelmi, polgári védelmi, katasztrófavédelmi, védelemgazdasági, lakosság-ellátási feladatainak tervezésére, szervezésére, a feladatok végrehajtására irányuló állami tevékenységek összességét.

5 A védelmi igazgatás helye a közigazgatásban

6 A védelmi igazgatás szintjei és elemei
Központi OGY HT KE KORMÁNY Területi MVB Helyi HVB PM Települési

7 Honvédelmi igazgatás Hvt. 24. § (2) „A honvédelem területi és helyi igazgatási szervei a közigazgatás részei, amelyek biztosítják a területi és helyi szinten felmerülő honvédelmi feladatok végrehajtását. (3) A (2) bekezdésben meghatározott feladatok végrehajtásának irányítására megyei és helyi védelmi bizottságok működnek. A települések polgármesterei illetékességi területükön végzik a hatáskörükbe utalt honvédelmi feladatok végrehajtásának irányítását.”

8 Honvédelmi feladatok Fegyveres összeütközések időszakában végrehajtandó polgári védelmi feladatok Hvt. 11.§, 72.§, Hvt. Vhr. IV. fejezet Gazdasági-anyagi szolgáltatások Hvt. X. fejezet, Hvt. Vhr. X. fejezet, Katig.tv. IV. rész Rendkívüli intézkedések Hvt. III. rész Meghagyás Hvt. Vhr. XII. fejezet, Katig.tv. Első előadás részletesen tartalmazta a pv, feladatokat, így azt csak megemlítem

9 2012. január 01. egységes katasztrófavédelmi rendszer
Tűzvédelem Polgári védelem Iparbiztonság Katasztrófaveszély: Veszélyhelyzetet megelőző olyan folyamat vagy állapot, amelynek következményeként okszerűen lehet számolni a katasztrófa bekövetkezésével, veszélyezteti az emberi egészséget, környezetet, az élet- és vagyonbiztonságot. Veszélyhelyzet Katasztrófa károsító hatása által érintett terület: az a terület, ahol a természeti vagy civilizációs katasztrófa következményeinek elhárítása (helyreállítás) érdekében kormányzati intézkedés szükséges.

10 A védelmi igazgatás új szabályai
Területi szint : A megyei védelmi bizottság (MVB): Elnöke: a kormánymegbízott Elnökhelyettesei: - a honvédelmi feladatok tekintetében a Honvédség állományába tartozó tényleges állományú katona, - a katasztrófák elleni védekezés tekintetében a megyei katasztrófavédelmi igazgató.

11 Helyi szint A helyi védelmi bizottság (HVB):
Elnöke: a megyei jogú város, a város polgármestere Elnökhelyettesei: - a katasztrófák elleni védekezés tekintetében a hivatásos katasztrófavédelmi szerv területi szervének vezetője által kijelölt személy, - a honvédelmi feladatok tekintetében a Honvédség állományából szükség esetén vezényelt tényleges állományú katona

12 Települési szint A polgármester

13 A polgármester katasztrófavédelemmel kapcsolatos feladatai
Kat.tv. 15. § (1) A polgármester az illetékességi területén irányítja és szervezi a felkészülés és a védekezés feladatait. A polgármester a felkészülés keretében: – felelős a települési veszélyelhárítási tervek elkészítéséért, települési polgári védelmi szervezet megalakításáért, – irányítja a védekezésre való felkészítést, – katasztrófavédelmi ügyekben az elsőfokú polgári védelmi hatósági jogkört gyakorol, – gondoskodik a lakosság és a teleülésen tartózkodók részére a katasztrófaveszélyekről és a magatartási szabályokról történő tájékoztató megtartásáról. – biztosítja a lakosság riasztására szolgáló és a rendelkezésre bocsátott technikai berendezések működtetését, – részt vesz, a hivatásos katasztrófavédelmi szervek felkészítésein, – közbiztonsági referenst jelöl ki. 16. § A polgármester a településen a védekezés során: – hivatásos katasztrófavédelmi szerv iránymutatása mellett irányítja a településen a helyi katasztrófavédelmi tevékenységet, KIVÉVE VESZÉLYHELYZETBEN!! – halasztást nem tűrő esetben elrendeli az élet és az anyagi javak védelméhez szükséges intézkedéseket, – a polgári védelmi kötelezettség alatt álló állampolgárt határozattal polgári védelmi szolgálatra kötelezi, – szervezi és irányítja a lakosság védelmét, (kitelepítését, kimenekítését, befogadását és visszatelepítését), – elrendeli a települési polgári védelmi szervezetek alkalmazását, – együttműködik más települések polgármestereivel, a védekezésbe bevont más szervezetekkel.

14 Köszönöm a megtisztelő figyelmet!


Letölteni ppt "A POLGÁRMESTEREK VÉDELMI IGAZGATÁSI FELADATAI A JOGSZABÁLYI VÁLTOZÁSOK TÜKRÉBEN MISKOLC, 2012. JÚNIUS 06. FAZEKAS GYÖRGY ALEZREDES."

Hasonló előadás


Google Hirdetések