Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

A védelmi igazgatás rendszere, tartalma, a polgármesterek honvédelmi és gazdaságvédelmi felkészítési feladatai Siska Csaba alezredes HM Védelmi Hivatal.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "A védelmi igazgatás rendszere, tartalma, a polgármesterek honvédelmi és gazdaságvédelmi felkészítési feladatai Siska Csaba alezredes HM Védelmi Hivatal."— Előadás másolata:

1 A védelmi igazgatás rendszere, tartalma, a polgármesterek honvédelmi és gazdaságvédelmi felkészítési feladatai Siska Csaba alezredes HM Védelmi Hivatal mb. területi igazgató

2 2 Főbb kérdések •Jogszabályi háttér •A honvédelem komplex rendszere •Minősített időszakok •Védelmi igazgatás •Válságreagálás •Polgári veszélyhelyzeti tervezés (CEP) •Nemzetgazdaság védelmi célú felkészítése •Befogadó Nemzeti Támogatás (BNT)

3 3 Jogszabályi háttér •1949. évi XX. törvény a Magyar Köztársaság Alkotmánya •2004. évi CV. törvény a honvédelemről és a Magyar Honvédségről •71/2006. (IV. 3.) Korm. rendelet a honvédelemről és a Magyar Honvédségről szóló 2004. évi CV. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról •1999. évi LXXIV. törvény a katasztrófák elleni védekezés irányításáról, szervezetéről és a veszélyes anyagokkal kapcsolatos súlyos balesetek elleni védekezésről •179/1999. (XII. 10.) Korm. rendelet a katasztrófák elleni védekezés irányításáról, szervezetéről és a veszélyes anyagokkal kapcsolatos súlyos balesetek elleni védekezésről szóló 1999. évi LXXIV. törvény végrehajtásáról

4 4 Jogszabályi háttér •131/2003. (VIII. 22.) Korm. rendelet a nemzetgazdaság védelmi felkészítése és mozgósítása feladatai végrehajtásának szabályozásáról •2270/2005. (XII. 6.) Korm. határozat a NATO Felsőszintű Polgári Veszélyhelyzeti Tervezési Bizottsággal történő kapcsolattartás, illetve a polgári veszélyhelyzeti tervezési feladatok koordinálásának rendjéről •23/2005. (VI. 16.) HM rendelet a honvédelmi ágazat katasztrófák elleni védekezésének irányításáról és feladatairól •55/2010. (III. 11.) Korm. rendelet a befogadó nemzeti támogatás részletes kormányzati feladatairól •9/2005. (HK 4.) HM utasítás a Befogadó Nemzeti Támogatás ágazati feladatainak előkészítéséről és végrehajtásáról

5 5 A HONVÉDELEM KOMPLEX RENDSZERE

6 6 A honvédelem komplex rendszere Katonai és rendvédelmi szervek Kormányzat védelmi igazgatás Gazdaság Polgári védelem Honvédelem

7 7 A honvédelem komplex rendszere Vezetés, irányítás Fegyveres és Rendvédelmi szervek Nemzet- gazdaság Polgári védelem Társadalom A védelemre felkészült állam és közigazgatási szervezetek. A honvédelmet tudatosan elfogadó és támogató társadalom. A honvédelem anyagi szükségleteinek kielégítése. Védelemben résztvevő más szervezetek Az ország fegyveres védelme és a honvédelem más, jogszabályokban meghatározott feladatai. Nemzeti önerő A lakosság és anyagi javak kritikus elemeinek védelme. Szövetségi támogatás és segítség-nyújtás Honvédelem Elemei Tartalma

8 8 Honvédelem komplex rendszere   Polgári védelem (lakosság és anyagi javak oltalmazása)   A nemzetgazdaság stratégiai erőforrásai   Magyar Honvédség   Rendvédelmi szervek   Védelmi igazgatás Civil elemei (védelmi felkészítés, polgári veszélyhelyzeti tervezés) Fegyveres és rendvédelmi biztonsági rendszer   A Kormány

9 9 MINŐSÍTETT IDŐSZAKOK

10 10 Minősített időszakok Megoldás jellege Katonai jellegű Polgári (katasztrófa) jellegű Alkotmányos minősítés Rendkívüli állapot (Alk. 19§ (3) bek.h.) Váratlan betörés (Alk. 19./E §) Megelőző védelmi helyzet (Alk. 19§ (3) bek. n) Szükségállapot (Alk. 19§ (3) bek. i) Veszélyhelyzet (Alk. 35§ (1) bek. i) és a Pvt. 2§ Veszély iránya Külső veszély Belső társadalmi konfliktus, katasztrófa Természeti katasztrófa Alkotmányos tényállás Hadiállapot Külső fegyveres csoport váratlan támadása Külső fegyveres támadás veszélye Az alkotmányos rend megdöntésére, a hatalom erőszakos megszerzésére irányuló cselekmények Terror jellegű cselekmények Természeti vagy ipari katasztrófa Alkotmány szerinti elemi csapás A Pvt. Szerinti veszély-helyzet Háborús veszély Szövetségi kötelezettség végrehajtása Hatalmi centrum Honvédelmi Tanács Kormány Köztársasági Elnök Kormány

11 11 Rendkívüliállapot Alk. 19/E szerinti váratlan betörés Megelőző védelmi helyzet Szükség- állapot Veszély- helyzet MINŐSÍTETT IDŐSZAKOK

12 12 VÉDELMI IGAZGATÁS

13 13 VÉDELMI IGAZGATÁS A közigazgatás részét képező feladat- és szervezeti rendszer. Az állam komplex védelmi feladatainak megvalósítására létrehozott, valamint e feladatra kijelölt közigazgatási szervek által végzett végrehajtó, rendelkező tevékenység, amely magában foglalja az Alkotmányban szabályozott minősített időszakokra és az azokat kiváltható helyzetekre történő felkészülést, továbbá az említett időszakok és helyzetek honvédelmi-, polgári védelmi-, katasztrófavédelmi-, védelemgazdasági feladatainak tervezésére, szervezésére, a feladatok végrehajtására irányuló állami tevékenységek összességét. (71/2006. (IV. 3.) Korm. rendelet a honvédelemről és a Magyar Honvédségről szóló 2004. évi CV. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról 2. § e) pont)

14 14 A védelmi igazgatás feladatrendszerében megvalósuló tevékenységek főbb irányai •a honvédelem komplex rendszere •polgári védelem •polgári veszélyhelyzeti tervezés •válságkezelés •kritikus infrastruktúra védelem •HT., Kormány speciális működési feltételei •nemzetgazdaság védelmi célú felkészítése •Befogadó Nemzeti Támogatás •honvédelmi felkészítés •„területi láb” – HM „megyei láb” •honvédelmi katasztrófavédelmi rendszer •ellenőrzések •védelmi igazgatás – katonai igazgatás kapcsolata •egyéb – KTIR, MARATHON, EDR

15 15 Védelmi igazgatás kapcsolati rendszere HM-MH - Főosztályok - HM szervek - ÖHP - MH MK - KIEG-ek Területi Szervezetek - - Védelmi biz-ok (20) - - Helyi VB-ok (~170) - - Polgármesterek (~3100) Minisztériumok Kormányzati szervek - OIT - LFÜ - NHH - MNB - OAH Védelemben Közreműködő Szervezetek - - Rendvédelmi szervek - - Média - - PA Zrt. - - MOL….stb. Katasztrófavédelmi szervezetek - KKB op. törzs - BM HÉK - OKF Korm. vezetési központ Spec. objektum Katasztrófa KKB Honvédelmi HM VH

16 16 VÁLSÁGREAGÁLÁS

17 17 Globális biztonsági kihívások Természeti katasztrófa Tömegpusztító fegyverek Migráció Terrorizmus

18 18 Kihívások kezelése a védelmi igazgatásban Jelen kor biztonsági kihívásai: NATO kötelezettségek között: - NCRS EU válságkezelő mechanizmusok: - Intézkedések KIM VIM NEFMI HM KÜM …… A kezelés hatóköre: NEMZETI VÁLSÁGREAGÁLÁSI RENDSZER K o o r di n á ci ó ! E g y ü t t m ű k ö d é s ! - -terrorizmus - -árvíz - -ipari katasztrófa - -fegyveres konfliktus - -külföldi válságok - -stb.

19 19 POLGÁRI VESZÉLYHELYZETI TERVEZÉS

20 20 Polgári Veszélyhelyzeti Tervezés Katonai műveletek polgári támogatása Polgári hatóságok katonai támogatása polgári – katonai együttműködés Átfogó Megközelítés

21 21 NATO vezetésű műveletek sikere érdekében polgári-katonai együttműködés, koordináció biztosítása! A CEP a NATO és az ország védelmi jellegű felkészítésének egyik fontos területe, melynek fő célja a nemzeti polgári erőforrások biztosítása az ország és a NATO kollektív védelmével kapcsolatos műveletek (5. cikk), a NATO vezetésű válságreagáló műveletek (CRO) sikere, a terror, ABV és katasztrófa jellegű események következményei felszámolása, valamint katonai erőforrások felhasználása válság és katasztrófahelyzetek (természeti, ipari) következményeinek felszámolása érdekében. NATO Polgári Veszélyhelyzeti Tervezés (Civil Emergency Planning - CEP)

22 22 Polgári Veszélyhelyzeti Tervezés Hvt. Vhr. 42-43. §. 1)A Polgári Veszélyhelyzeti Tervezés a honvédelmi felkészítés feladatrendszerében végzett tervező tevékenység a kormányzás folyamatos biztosítása, a lakosság és az anyagi javak védelme, a gazdaság működőképességének fenntartása, a Honvédség és a rendvédelmi szervek, valamint a szövetségi műveletek polgári támogatása, továbbá a polgári hatóságok katonai erőkkel és eszközökkel történő segítése érdekében. 2)A Kormány koordinálja a Polgári Vészhelyzeti Tervezéssel összefüggő nemzeti feladatok végrehajtását. 3)A NATO Felsőszintű Polgári Veszélyhelyzet Tervezési Bizottság és szervei munkájában a Kormány az illetékes (kijelölt) miniszterek útján vesz részt, illetőleg képviselteti magát.

23 23 MK ALKOTMÁNYA 70/H. § (1) A haza védelme a Magyar Köztársaság minden állampolgárának kötelessége. (2) Rendkívüli állapot idején vagy ha arról megelőző védelmi helyzetben az Országgyűlés a jelenlévő képviselők kétharmadának szavazatával határoz, a Magyar Köztársaság területén lakóhellyel rendelkező, nagykorú magyar állampolgár férfiakat- törvényben meghatározottak szerint – hadkötelezettség terheli. Akinek lelkiismereti meggyőződése a katonai szolgálat teljesítésével összeegyeztethetetlen, polgári szolgálatot teljesít. (3) A Magyar Köztársaság területén lakóhellyel rendelkező, nagykorú magyar állampolgárok számára törvény polgári védelmi kötelezettséget és rendkívüli állapot idejére honvédelmi munkakötelezettséget írhat elő. (4) A természetes személyek, a jogi személyek és a jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetek gazdasági és anyagi szolgáltatás teljesítésére kötelezhetőek. (5) A honvédelmi kötelezettségről szóló törvény elfogadásához a jelenlévő országgyűlési képviselők kétharmadának szavazata szükséges. POLGÁRI VÉDELEM

24 24 5. § (2) A Magyar Köztársaság területén lakóhellyel rendelkező, nagykorú magyar állampolgárokat személyes honvédelmi kötelezettségként a) megelőző védelmi helyzet és rendkívüli állapot idején hadkötelezettség, b) rendkívüli állapot idején honvédelmi munkakötelezettség, valamint c) polgári védelmi kötelezettség teljesítése terheli. 32. § (1) A Magyar Köztársaság területén lakóhellyel rendelkező, nagykorú magyar állampolgárokat polgári védelmi kötelezettség terheli. (2) A polgári védelmi kötelezettség célja fegyveres összeütközés vagy annak veszélye és katasztrófahelyzet esetén a lakosság életének megóvása, az életben maradás feltételeinek biztosítása, valamint az állampolgárok felkészítése azok hatásának leküzdésére és a túlélés feltételeinek megteremtésére. (3) A (2) bekezdésben meghatározottak érdekében a polgári védelmi kötelezettség férfiakra 18-55., nőkre 18-50. éves korukig terjed ki. (4) A polgári védelmi kötelezettség részletes szabályait külön törvény állapítja meg. 2004. évi CV. törvény a honvédelemről és a Magyar Honvédségről A honvédelmi kötelezettségek rendszere

25 25 CEP HAZAI SZERVEZETI RENDSZERE 2270/2005. (XII.6.) Kormány határozat: CEP nemzeti feladatok végrehajtására 1. 1.A Belügyminiszteri koordináció, együttműködésben a külügy- és honvédelmi miniszterrel. 2. 2.BM: operatív koordináció – az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság (OKF) révén. • • Nemzeti kapcsolattartás, • • Felsőszintű Polgári Veszélyhelyzeti Tervezési Bizottság (SCEPC) nemzeti képviselet, • • Tervezési tanácsok és bizottságok munkája koordinálása, • • CEP miniszteri irányelvek feladatai nemzeti koordinálása.

26 26 Nemzetgazdaság védelmi célú felkészítése

27 27 Nemzetgazdaság védelmi célú felkészítése A természetes személyek, a jogi személyek és a jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetek gazdasági és anyagi szolgáltatás teljesítésére kötelezhetőek. (Alkotmány 70/I.§) Anyagi szolgáltatás igénybevételével kell biztosítani: a) a Honvédség és a rendvédelmi szervek működéséhez szükséges anyagi javakat és szolgáltatásokat, b) az ország kormányzati és közigazgatási rendszerének zavartalan működését, c) a nemzetgazdaság működőképességét, szükség esetén a működőképesség helyreállítását, d) a polgári védelmi feladatok ellátását, e) a szövetségi kötelezettség alapján feladatot végrehajtó szövetséges fegyveres erők ellátását. (Hvt. 35.§ (2) bekezdés)

28 28 Nemzetgazdaság védelmi célú felkészítése 131/2003. (VIII.22) Korm. rendelet a nemzetgazdaság védelmi felkészítése és mozgósítása feladatai végrehajtásának szabályozásáról. –Védelemgazdasági alapterv (NGM), –Minősített időszaki igények kielégítése, ellátás tervezése •Kijelölés (központi, ágazati, területi (helyi) szint), szerződéskötés –Stratégiai, rögzített ipari kapacitások biztosítása •Kijelölés, szerződéskötés, támogatás

29 29 Befogadó Nemzeti Támogatás

30 30 Befogadó nemzeti támogatás 55/2010. (III. 11.) Korm. rendelet a befogadó nemzeti támogatás részletes kormányzati feladatairól A befogadó állam által a területén átvonuló, tevékenykedő vagy alkalmazásra kerülő szövetséges fegyveres erők vagy szervezetek számára nyújtott polgári és katonai támogatás. Szereplők: • NATO műveleti parancsnok (SHAPE, JFC Brunssum, JFC Naples, Lisbon), • A műveletben érintett, résztvevő küldő államok, • Befogadó nemzet (állami adminisztráció, nemzetgazdaság).

31 31 A rendelet hatálya – többek között – kiterjed: –a minisztériumokra –a megyei közgyűlés elnökére, a főpolgármesterre –a megyei, fővárosi védelmi bizottságokra, a helyi védelmi bizottságokra, a polgármesterekre Képesség katalógus összeállítás Központi adatbázis frissítése, ennek érdekében a területi és helyi véd. ig. szervek megkereséssel fordulhatnak a hadkieg. pk-ságokhoz. Befogadó Nemzeti Támogatás

32 32 Köszönöm a figyelmet!


Letölteni ppt "A védelmi igazgatás rendszere, tartalma, a polgármesterek honvédelmi és gazdaságvédelmi felkészítési feladatai Siska Csaba alezredes HM Védelmi Hivatal."

Hasonló előadás


Google Hirdetések