Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

A (magyar) biztonságpolitika alapdokumentumai Biztonságpolitika Balogh István Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem 2010.04.15.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "A (magyar) biztonságpolitika alapdokumentumai Biztonságpolitika Balogh István Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem 2010.04.15."— Előadás másolata:

1 A (magyar) biztonságpolitika alapdokumentumai Biztonságpolitika Balogh István Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem 2010.04.15.

2 Az óra szerkezete 1.A magyar Köztársaság alkotmánya (1949. évi. XX. tv.) 2. Honvédelmi törvény [2004. évi CV. tv.] 3. Stratégiai alapdokumentumok 1993-2009

3 1. 1. A Magyar Köztársaság alkotmánya (1949. évi. XX. tv.) •Országgyűlés •Kormányprogram •Kiemelkedő fontosságú nki szerződések megkötése •Hadiállapot és béke •Háborús veszély esetén rendkívüli állapot kihirdetése, Honvédelmi Tanács •Szükségállapot •MH alkalmazásáról történő döntés •Megelőző védelmi helyzet •Akadályoztatás: KE •MH alkalmazásáról: nincsen népszavazás

4 1. 2. A Magyar Köztársaság alkotmánya (1949. évi. XX. tv.) •Országgyűlés II.: •„19/E. § (1) Külső fegyveres csoportoknak Magyarország területére történő váratlan betörése esetén a támadás elhárítására, illetőleg az ország területének a honi és szövetséges légvédelmi és repülő készültségi erőkkel való oltalmazására, az alkotmányos rend, az élet- és vagyonbiztonság, a közrend és a közbiztonság védelme érdekében a Kormány a köztársasági elnök által jóváhagyott védelmi terv szerint - a támadással arányos és erre felkészített erőkkel - a szükségállapot vagy a rendkívüli állapot kihirdetésére vonatkozó döntésig azonnal intézkedni köteles.”

5 1. 3. A Magyar Köztársaság alkotmánya (1949. évi. XX. tv.) •Köztársasági elnök: •Magyar Honvédség főparancsnoka •Országgyűlés elnökének akadályoztatása esetén (hadi-, rendkívüli és szükségállapot) •Honvédelmi Tanács elnöke (tagok: Ogy elnöke, parlamenti pártok frakcióvezetői, miniszterelnök, miniszterek és HV főnöke) •Védelmi terv jóváhagyása •Rendkívüli állapot esetén rendkívül int.

6 1.4. A Magyar Köztársaság alkotmánya (1949. évi. XX. tv.) •Kormány: •Alkotmányos rend védelme •MH és rendvédelmi szervek irányítása •Vészhelyzet, közrend, közbiztonság •Közreműködik a külpolitika maghatározásában •Nki szerződéseket köt •EU •Megelőző védelmi helyzet •Honvédelmi Tanács: rendkívüli állapot idején

7 1. 5. A Magyar Köztársaság alkotmánya (1949. évi. XX. tv.) •Magyar Honvédség I.: •Haza katonai védelme, nki sz.-ből származó kollektív védelem •„A Magyar Honvédséget az alkotmányos rend megdöntésére, vagy a hatalom kizárólagos megszerzésére irányuló fegyveres cselekmények, továbbá az élet- és vagyonbiztonságot tömeges méretekben veszélyeztető, fegyveresen vagy felfegyverkezve elkövetett súlyos erőszakos cselekmények esetén, az Alkotmány rendelkezéseinek megfelelően kihirdetett szükségállapot idején lehet felhasználni, akkor, ha a rendőrség alkalmazása nem elegendő.” 40/B/2

8 1. 6. A Magyar Köztársaság alkotmánya (1949. évi. XX. tv.) •Magyar Honvédség II.: •Irányítás: Ogy; Ke; HT; Kormány és illetékes miniszter •Kormány engedélyezi a csapatmozgásokat, nki missziós szerepvállalásokat (EU-NATO) •Kormány: humanitérius és bf. tevékenység esetén beszámol Ogy-nek

9 2.1. Honvédelmi törvény [2004. évi CV. tv.] Aktorok és intézmények I. •Honvédség: függetlenség, terület, légtér, lakosság, anyagi javak külső támadással szembeni fegyveres védelme; szövetségesi kötelezettségek; terrorizmus elleni harc •Honvédség= katonai szervezetek+egyéb –Katonai szervezetek: szárazföldi csapatok, légierő, logisztika, támogató erők és egyéb •Köztársasági elnök – fegyveres erők főparancsnoka –Ország fegyveres védelmének tervét jóváhagyja –Kinevezi a HvVk főnökét –Tábornoki kinevezések, felmentések

10 2.2. Honvédelmi törvény [2004. évi CV. tv.] Aktorok és intézmények II. -Az Országgyűlés: alapelvek, fejlesztés, kgvetés -Az Országgyűlés Honvédelmi Bizottsága – „monitoring” -Kormányzat: alapelvek (javaslat), nközi szerződésekből fakadó katonai kötelezettségek, szövetségi kötelezettségekből eredő védelmi tervezési feladatok, Honvédség készenléte, koordináció, beszámolási kötelezettség, nemzetgazdasági vonatkozások -Honvédelmi miniszter – honvédelmi feladatok, Honvédség irányítása, nemzeti katonai stratégia, fegyveres védelem tervének ellenjegyzése, katonai nemzetbiztonsági szolgálatok, előkészítés, koordináció - Honvédelmi Tanács – rendkívüli állapot esetén -Alkotmánybíróság, Állami Számvevőszék

11 3. 1. Stratégiai alapdokumentumok 1993-2009 •Mi a „stratégia”? •„Sztratégosz” ~ hadvezér •Célok és lehetőségek között teremt kapcsolatot •Erőforrások •Eszközök

12 3. 2. Stratégiai alapdokumentumok 1993-2009 •Az 1993-as és 1998-as biztonságpolitikai és honvédelmi alapelvek •Magyar Köztársaság nemzeti biztonsági stratégiája 2002, 2073/2004. (III. 31.) •Ágazati stratégiák: pl.: •Nemzeti katonai stratégia 1009/2009. (I. 30.) •Külkapcsolati stratégia 1012/2008 (III.4.)

13 3. 3. Stratégiai alapdokumentumok 1993-2009 Magyar Köztársaság nemzeti biztonsági stratégiája 2073/2004. (III. 31.) - értékek és érdekek •Átfogó szemlélet •NATO-EU •Szuverenitás, területi épség •Stabilitás •Nk-i béke és biztonság •Demokratikus értékek •K-, K-, DK-Eu •Euroatlanti stabilitás •Nrsz összes szereplőjének konstruktív koop.

14 3. 4. Stratégiai alapdokumentumok 1993-2009 Magyar Köztársaság nemzeti biztonsági stratégiája 2073/2004. (III. 31.) Fenyegetések 1.: •Globális kihívások •Terrorizmus •Tömegpusztító fegyverek elterjedése •Instabil régiók/ működésképtelen államok •Illegális migráció •Gazdasági instabilitás •Infromációs társadalom kihívásai

15 3. 5. Stratégiai alapdokumentumok 1993-2009 Magyar Köztársaság nemzeti biztonsági stratégiája 2073/2004. (III. 31.) Fenyegetések 2.: •Regionális kihívások •Közép-Európa •Délkelet-Európa •FÁK-országok •Mediterrán t., KK, Közép-Kelet •Belső kihívások •Szervezett bűnözés, fekete gazdaság, kábítószer kereskedelem, szélsőséges mozgalmak, demokgráfia

16 3. 6. Stratégiai alapdokumentumok 1993-2009 Magyar Köztársaság nemzeti biztonsági stratégiája 2073/2004. (III. 31.) Célok: •NATO, EU, ENSZ, EBESZ •Gazdasági diplomácia •Regionális bilaterális kapcsolatok •Határon túli magyarság •Globális kihívások •Belső kihívások

17 3. 7. Stratégiai alapdokumentumok 1993-2009 •Nemzeti katonai stratégia 1009/2009. (I. 30.) – Biztonsági környezet: •Hagyományos fenyegetések valószínűtlensége •NATO-EU •Nyugat-Balkán •Ipari, természeti katasztrófák, környezetszennyezés, járvány •Kritikus infrastruktúra védelme •Instabil országok •Ellenőrizetlen fegyverek, robbanóanyag •Kölcsönös függőség •Terrorizmus

18 3. 7. Stratégiai alapdokumentumok 1993-2009 •Nemzeti katonai stratégia 1009/2009. (I. 30.) Védelempolitikai alapok •Átfogó szemlélet •Nemzeti önerő+ szövetségesi kooperáció •Nem tart egyetlen országot sem ellenségnek •NATO-EU •Békefenntartás és humanitárius műveletek

19 3. 7. Stratégiai alapdokumentumok 1993-2009 •Nemzeti katonai stratégia 1009/2009. (I. 30.) Feladatok: •Haza katonai védelme, és szövetségesi kötelezettségek •Terrorizmus ellen harc •Természeti és ipari katasztrófák esetén, humanitárius vészhelyzetek, otthonukat elhagyni kényszerülők segítése •Két- és többoldalú nki katonai kapcsolatok •Nki béke és biztonság, fv-ell, bizalomerősítés •Aszimmetrikus hadviselés, nki feladatok, kv.

20 3. 7. Stratégiai alapdokumentumok 1993-2009 •Nemzeti katonai stratégia 1009/2009. (I. 30.) •Fejlesztés •Technikai fejlesztések •Reagálási képesség •Mobilitás, interoperabilitás •Fejlesztés feltételei •Védelmi kiadások növelése •Arányosság •Transzparencia

21 3. 8. Stratégiai alapdokumentumok 1993-2009 Külkapcsolati stratégia 1012/2008 (III.4.) •EU: legfontosabb külkapcsolati keret •2020-ig •Biztonság: politikai, katonai, emberi és kisebbségi jogi, gazdasági, információs, technológiai, környezeti, egészségügyi •Egyéni, állampolgári biztonság •Hagyományos és új típusú fenyegetések •Éghajlat, természeti erőforrások, vízkészletek •Energia, piacbiztonság •Migráció

22 3. 7. Stratégiai alapdokumentumok 1993-2009 Külkapcsolati stratégia 1012/2008 (III.4.) Biztonság •Béketámogató műveletek •Védelmi költségvetés növelése •Katasztrófa esetén: segítségnyújtás •Közegészségügy, élelmiszerbiztonság •Terrorizmus különböző formái •Fenntartható fejlődés és éghajlatváltozás

23 3. 9. Stratégiai alapdokumentumok 1993-2009 Értékelés: •Modern szemlélet •Szektorális és átfogó szemléletmód •Koherenciára törekvés •Gyakorlat?

24 Források A Magyar Köztársaság alkotmánya (1949. évi XX. tv). Complex Kiadó, „Netjogtár” http://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=94900020.TV Utoljár látogatva: 2010-04-16 http://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=94900020.TV A Magyar Köztársaság külkapcsolati stratégiája. Külügyminisztérium. http://www.mfa.gov.hu/kum/hu/bal/Kulpolitikank/kulkap csolati_strategia/hu_kulkapcs_strat.htm 2010-04-16 http://www.mfa.gov.hu/kum/hu/bal/Kulpolitikank/kulkap csolati_strategia/hu_kulkapcs_strat.htm A Magyar Köztársaság nemzeti biztonsági stratégiája 2073/2004 (III.31.) Korm. Határozat. Biztonságpolitika. Külügyminisztérium http://www.mfa.gov.hu/NR/rdonlyres/0AA54AD7-0954- 4770-A092-F4C5A05CB54A/0/bizt_pol_hu.pdf Utoljára látogatva: 2010-04-16 http://www.mfa.gov.hu/NR/rdonlyres/0AA54AD7-0954- 4770-A092-F4C5A05CB54A/0/bizt_pol_hu.pdf A Magyar Köztársaság nemzeti katonai stratégiája. Honvédelmi Minisztérium http://www.hm.gov.hu/files/9/11132/nemzeti_katonai_str ategia_feher_konyv.pdf Utolájára látogatva: 2010-04-16 http://www.hm.gov.hu/files/9/11132/nemzeti_katonai_str ategia_feher_konyv.pdf Gazdag Ferenc: Magyar biztonságpolitika 1990-2000. In.: Gazdag Ferenc (szerk.) (2001): Biztonságpolitika. SVKH, Budapest Honvédelmi törvény. (2004. évi CV. tv) http://net.jogtar.hu/jr/gen/getdoc.cgi?docid=A04000105.T V Utoljára látogatva: 2010-04-16 http://net.jogtar.hu/jr/gen/getdoc.cgi?docid=A04000105.T V 11/1993 (III. 12.) OGY Határozat a Magyar Köztársaság biztonságpolitikájának alapelvei In. Gazdag Ferenc (szerk.) (2001): Biztonságpolitika. SVKH, Budapest 27/1993. (IV. 23.) OGY Határozat a Magyar Köztársaság honvédelmének alapelveiről In. Gazdag Ferenc (szerk.) (2001): Biztonságpolitika. SVKH, Budapest 94/1998. (XII. 29.) OGY Határozat a Magyar Köztársaság biztonság- és védelempolitikájának alapelveiről. In: Gazdag Ferenc (szerk.) (2001): Biztonságpolitika. SVKH, Budapest

25 Köszönöm a figyelmet!


Letölteni ppt "A (magyar) biztonságpolitika alapdokumentumai Biztonságpolitika Balogh István Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem 2010.04.15."

Hasonló előadás


Google Hirdetések