Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

A védelmi igazgatás Dr. Patyi Sándor HM Védelmi Hivatal, főigazgató c. egyetemi docens.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "A védelmi igazgatás Dr. Patyi Sándor HM Védelmi Hivatal, főigazgató c. egyetemi docens."— Előadás másolata:

1 A védelmi igazgatás Dr. Patyi Sándor HM Védelmi Hivatal, főigazgató c. egyetemi docens

2 2 1055/2010. (III.5.) Korm. határozata I. A védelmi felkészítés 2010. évi feladatterve: 1.A NATO Válságreagálási Rendszerével összhangban álló nemzeti intézkedési rendszer kialakítása a) nemzeti intézkedési rendszer b) nemzeti intézkedési rendszer ágazati feladatainak részletes szabályai, miniszteri utasítások, 2. A Polgári Veszélyhelyzeti Tervezés honvédelmi feladataira vonatkozó koncepció kidolgozása, 3. A Kritikus Infrastruktúra Védelem Nemzeti Programja alapján el kell végezni a honvédelem szempontjából fontos kritikus infrastruktúrák kijelölését, 4.Rendkívüli intézkedések jogszabálytervezeteinek kidolgozása,

3 3 1055/2010. (III.5.) Korm. határozata II. 5.A honvédelmi felkészítés és gyakorlatok körében: a) vezető feladatot ellátók felkészítése a hadkiegészítési feladatok vonatkozásában b) gyakorlat végrehajtása polgári, egészségügyi szervezetek együttműködésével, 6. a) Össze kell vonni a gazdaságbiztonsági tartalékot és a közlekedési, hírközlési és vízügyi állami céltartalékot b) Felül kell vizsgálni a stratégiai érdekű kapacitásokról, valamint a hadiipari kapacitások rögzítéséről szóló szabályozást, 7.A 2011-es uniós elnökséggel összefüggő váratlan helyzetek eredményes kezelése érdekében fel kell készíteni az érintett tájékoztató, jelentő rendszereket és ügyeleteket a koordinált együttműködésre, 8.Felügyeleti ellenőrzés

4 4 Főbb kérdések •A honvédelem komplex rendszere •Minősített időszakok •Védelmi igazgatás •Válságreagálás •Polgári veszélyhelyzeti tervezés (CEP) •A kritikus infrastruktúra védelme •A nemzetgazdaság védelmi célú felkészítése •Befogadó Nemzeti Támogatás (BNT)

5 5 A HONVÉDELEM KOMPLEX RENDSZERE

6 6 A honvédelem komplex rendszere Katonai és rendvédelmi szervek Kormányzat védelmi igazgatás Gazdaság Polgári védelem Honvédelem

7 7 kisebbségiközegészségügyi nemzetközi jogi A biztonság átfogó értelmezése politikaikatonainemzetbiztonsági gazdasági emberi jogi környezeti pénzügyi információs és technológiai Magyar Köztársaság nemzeti biztonsági stratégiájáról 2073/2004 (IV.15.) Korm. Hat.

8 8 A honvédelem komplex rendszere Vezetés, irányítás Fegyveres és Rendvédelmi szervek Nemzet- gazdaság Polgári védelem Társadalom A védelemre felkészült állam és közigazgatási szervezetek. A honvédelmet tudatosan elfogadó és támogató társadalom. A honvédelem anyagi szükségleteinek kielégítése. Védelemben résztvevő más szervezetek Az ország fegyveres védelme és a honvédelem más, jogszabályokban meghatározott feladatai. Nemzeti önerő A lakosság és anyagi javak kritikus elemeinek védelme. Szövetségi támogatás és segítség-nyújtás Honvédelem Elemei Tartalma

9 9 Honvédelem komplex rendszere  Polgári védelem (lakosság és anyagi javak oltalmazása)  A nemzetgazdaság stratégiai erőforrásai  Magyar Honvédség  Rendvédelmi szervek  Védelmi igazgatás Civil elemei (védelmi felkészítés, polgári veszélyhelyzeti tervezés) Fegyveres és rendvédelmi biztonsági rendszer  A Kormány

10 10 A HONVÉDELEM KOMPLEX RENDSZERE Biztonság - és védelempolitikai alapdokumentumok, koncepciók Az országvédelem kormányzati intézkedési terve Szintjei: Kormány Minisztériumok VédelmiIgazgatás Tartalma: Nemzeti és szövetségi feladatokat felölelő •Vezetés-irányítás •gazdasági erőforrás biztosítás •polgári védelmi •funkciók Az ország fegyveres védelmének terve, a Magyar Honvédség válságkezelési terve Magyar Köztársaság nemzeti intézkedési rendszere Szövetségi követelmények NATO Válság - reagálási rendszer Katonai feladatok  5. cikk szerinti  nem 5.cikk szerint műveletek Polgári veszély- helyzeti tervezés  ipari  energetikai  mezőgazdasági  közlekedési  egészségügyi  polgári védelmi tervezés BNT  polgári és  katonai erőforrások biztosítása Minisztériumok, Központi államigazgatási szervek honvédelmi és válságkezeléssel összefüggő szakágazati feladatai Szakágazati intézkedési tervek szakigazgatási szervek honvédelmi és válságkezeléssel összefüggő szakmai feladatai Szakágazati végrehajtási tervek

11 11 MINŐSÍTETT IDŐSZAKOK

12 12 Minősített időszakok Megoldás jellege Katonai jellegűPolgári jellegű Alkotmányos minősítés Rendkívüli állapot (Alk. 19§ (3) bek.h.) Alkotmány 19./E § Megelőző védelmi helyzet (Alk. 19§ (3) bek. n) Szükségállapot (Alk. 19§ (3) bek. i) Veszélyhelyzet (Alk. 35§ (1) bek. i) és a Pvt. 2§ Veszély iránya Külső veszély Belső társadalmi konfliktus, katasztrófa Természeti katasztrófa Alkotmányos tényállás Hadiállapot Külső fegyveres csoport váratlan támadása Külső fegyveres támadás veszélye Az alkotmányos rend megdöntésére, a hatalom erőszakos megszerzésére irányuló cselekmények Terror jellegű cselekmények Természeti vagy ipari katasztrófa Alkotmány szerinti elemi csapás A Pvt. Szerinti veszély-helyzet Háborús veszély Szövetségi kötelezettség végrehajtása Hatalmi centrum Honvédelmi Tanács Kormány Köztársasági Elnök Kormány

13 13 Rendkívüliállapot Alk. 19/E szerinti váratlan betörés Megelőző védelmi helyzet Szükség- állapot Veszély- helyzet MINŐSÍTETT IDŐSZAKOK

14 14 Rendkívüliállapot Alk. 19/E Megelőző védelmi helyzet Szükség- állapot Veszély- helyzet MINŐSÍTETT IDŐSZAKOK

15 15 VÉDELMI IGAZGATÁS

16 16 VÉDELMI IGAZGATÁS A közigazgatás részét képező feladat- és szervezeti rendszer. Az állam komplex védelmi feladatainak megvalósítására létrehozott, valamint e feladatra kijelölt közigazgatási szervek által végzett végrehajtó, rendelkező tevékenység, amely magában foglalja az Alkotmányban szabályozott minősített időszakokra és az azokat kiváltható helyzetekre történő felkészülést, továbbá az említett időszakok és helyzetek honvédelmi-, polgári védelmi-, katasztrófavédelmi-, védelemgazdasági feladatainak tervezésére, szervezésére, a feladatok végrehajtására irányuló állami tevékenységek összességét. (Vhr. 2. § e) pont)

17 17 A HM VÉDELMI HIVATAL FŐ FELADATAI •A honvédelmi felkészítés feladatainak koordinálása az átfogó megközelítés szemléletével, a védelmi feladatok társadalmasításával (helyi szint, NGO-k, oktatás, ZMNE). •A honvédelmi igazgatás rendszerének fejlesztése és fenntartása. •HT és Kormány speciális működési feltételeinek biztosítása. •A minősített időszakokban alkalmazandó rendkívüli intézkedések kidolgozása. •A NATO válságreagálási rendszerével összhangban levő NIR kialakítása. •A nemzetközi válságkezelési gyakorlatok védelmi igazgatást érintő feladatainak végrehajtása (CMX, CME, CMX-CME). •A polgári veszélyhelyzeti tervezés, kritikus infrastruktúra védelem feladataiban a honvédelmi érdekek érvényesítése. •A befogadó nemzeti támogatás kormányzati feladatainak koordinációja (C-17 program, EÜ. Kiv. Központ).

18 18 FŐ FELADATOK ÉS PRIORITÁSOK (befejezett) –Új Alkotmány → minősített időszakok komplex rendszere –Szövetségi rendszer megszűnése –Kormányzati / önkormányzati rendszer változása → új típusú védelmi igazgatás kialakítása –Magántulajdon primátusa → alkalmazkodás a piacgazdasági körülményekhez I. Rendszerváltástól – a NATO csatlakozásig (1990- 1999)

19 19 •NATO interoperabilitásból adódó kötelezettségeknek történő megfelelés → BNT, KIV, NCRS, béketámogató műveletek, stb. •Az új biztonságpolitikai felfogásnak megfelelő dokumentumokban foglaltak érvényesítése a védelmi igazgatás rendszerében → OGY, NBS, NKS. •Béke és háború helyett a válságkezelés primátusa – aszimmetrikus fenyegetésekre reagálás. •NATO új válságkezelési rendszerével (NPS-NCRS) → összhangban lévő nemzeti rendszer kialakítása. •Sorkatonai szolgálat megszűnése, civil szféra fokozott bevonása → feltöltésnek és a civil erőforrások igénybevételének újra szabályozása. •Átfogó megközelítés elvének érvényesítése → (katonai – civil képességek komplex felhasználása különböző műveletekben). •Védelmi felkészítés társadalmasítása. •A polgári veszélyhelyzeti tervezés honvédelmi funkcióinak érvényesítése (Nem katasztrófavédelem!). II. NATO csatlakozástól – napjainkig (1999 - ) FŐ FELADATOK ÉS PRIORITÁSOK(folyamatban lévő)

20 20 Védelmi igazgatás kapcsolati rendszere HM-MH - Főosztályok - HM szervek - ÖHP - MH MK - KIEG-ek Területi Szervezetek - Védelmi biz-ok (20) - Helyi VB-ok (~170) - Polgármesterek (~3100) Minisztériumok Kormányzati szervek - OIT - LFÜ - NHH - MNB - OAH Védelemben Közreműködő Szervezetek - Rendvédelmi szervek - Média - PA Rt. - MOL….stb. Katasztrófavédelmi szervezetek - KKB op. törzs - ÖM HÉK - OKF Korm. vezetési központ s. objektum Katasztrófa KKB Honvédelmi HM VH

21 21

22 22

23 23

24 24 Feladat megosztás a hatalmi ágak között minősített időszakokban Az irányítás rendkívüli intézkedések bevezetésével valósul meg valamennyi időszakban. Megelőző Védelmi Helyzet, Váratlan Betörés, Veszélyhelyzet Szükségállapot Rendkívüli Állapot HT (OGY,KE,Korm.) KE OGYE OGYPFV MEM-k HVKF OGY KE Korm. OGY Kormány ME KE ABE ME KE OGY HRB OGY Kormány szervek Területi és helyi szervek, végrehajtók

25 25 VÁLSÁGREAGÁLÁS

26 26 Globális biztonsági kihívások Természeti katasztrófa Tömegpusztító fegyverek Migráció Terrorizmus

27 27 NATO Válságreagálási Rendszere •Korábbi: NATO Precautionary System; Inventory of Preventive Measures; Military Response Options –5. Cikkely szerinti helyzetekre •Új: NATO Válságreagálási Rendszer (NATO Crisis Response System - NCRS) –Kiterjedés: Komplex, minden válsághelyzetre •5. cikkely és nem-5. cikkely szerinti műveletek –Érintett: NATO tagállamok mellett ENSZ, ÉAPT, NATO Orosz Tanács, EU •Nemzeti válságreagálási rendszer –Jelenleg: 2138/2003 (VI.27) Kormány határozat az NPS rendszerére –Jövőben: feladat a nemzeti intézkedési rendszer alkotmányos jogszabályi alapokra épülő kidolgozása a Hvt. 207. paragrafusában adott felhatalmazás szerint

28 28 A NATO Válságreagálási Rendszer alkotóelemei  Megelőző lehetőségek –Diplomáciai lehetőségek –Gazdasági lehetőségek –Katonai megelőző lehetőségek –Fegyverzet-korlátozási lehetőségek –A terrorizmus elleni védelem sajátos lehetőségei  Válságreagálási Intézkedések  Meglepés elhárítása  Agresszió elhárítása  NATO Riasztási Fokozatok

29 29 Első betűTerület AHumánpolitika BHírszerzés CKémelhárítás és biztonság DErők védelme EÁltalános műveletek FSzárazföldi műveletek GLégi műveletek HTengeri műveletek IPszichológiai (lélektani) műveletek JElektronikai hadviselés KMeteorológia/Óceanográfia/Hidrográfia LABV Védelem MLogisztika NNukleáris ügyek OErők készültsége PHíradó és informatikai rendszerek QKritikus infrastruktúra és szolgáltatások RPolgári lakosság védelme SKöztájékoztatás

30 30 NATO válságreagálási folyamat fázisai SMA – stratégiai katonai értékelés ONCI – érintett NATO szervek, bizottságok bedolgozása NID - Észak-atlanti Tanács első direktívájának tervezete 4. Fázis Tervezés 5. Fázis Végrehajtás 6. Fázis Egyensúlyi állapot 4. Fázis Tervezés és végrehajtás 5. Fázis Egyensúlyi állapot Politikai – katonai elemzés folyamata 2010-től 1. Fázis Jelzések és figyelmeztetések 3. Fázis Válaszlehetőségek (SMA+ONCI+NID) 2. Fázis Értékelés

31 31 A nemzeti és a szövetségi feladatok összhangjának megteremtése NATO EU Terrorizmus/ Válságok Új biztonsági helyzet VálságkezelésVálságreagálás NATO Válságreagálási Rendszerrel összhangban álló Nemzeti Intézkedési Rendszer Jogi szabályozásSzakmai szabályozás

32 32 Kihívások kezelése a védelmi igazgatásban Jelen kor biztonsági kihívásai: NATO kötelezettségek között: - NCRS EU válságkezelő mechanizmusok: - Intézkedések IRM KvVM NFGM HM KüM …… A kezelés hatóköre: NEMZETI VÁLSÁGREAGÁLÁSI RENDSZER K o o r di n á ci ó ! E g y ü t t m ű k ö d é s ! -terrorizmus -árvíz -ipari katasztrófa -fegyveres konfliktus -külföldi válságok -stb.

33 33 KOMPLEX VÁLSÁGKEZELÉSI STRUKTÚRA

34 34 A NATO VÁLÁGREAGÁLÁSI ÉS A NEMZETI RENDSZER NATO VÁLSÁGKEZELÉSI RENDSZER (NCRS)  NATO 5. cikk szerinti műveletek  NATO 5.cikken kívüli tevékenységek  Segítségnyújtás katasztrófák megelőzéséhez, következmények felszámolásához  Humanitárius műveletek  Terrorelhárítás Élőerő Hírszerzés Hadműveletek Vegyivédelem Logisztika : Kritikus infrastrukt. véd. Lakosság védelme Tájékoztatás A Q Meglepés elhárítása Agresszió elhárítása NATO Biztonsági Riasztási Fokozatok Megelőző Intézkedések Válságreagálási int Komplex válságkezelési rendszer szövetségen belüli működtetése NVR M.V.H. kezdeményezése (Hvt.201§) és kihirdetése (Hvt.207) Nemzeti Intézkedések -Hvt 149.§.(3) bek.a) pont szerinti intézkedések -Hvt.201§. Szerinti intézkedések -Terrorizmus elleni intézkedések -stb. Nemzeti Intézkedések Gyűjteménye Meglep. elh.Alk.19§/E Agr. elh.Alk 19.§.h) Nemzeti Terrorfenyegetettséget Jelző Fokozatok Nemzeti Törzsgyakorlások szükségessége Vezetés, irányítás fenntartása, helyreáll. 1.sz.,2.sz.int.terv M.V. H. Hvt. 201.§- on alapuló gyakorlása Polg.véd. tev. 21.sz.int.terv Nemzetgazdasági működőképesség, lakosság ellátása. 10-20.sz.int.terv Kritikus Infr. Véd. 20-21. int.terv Tömegtájékoztatás 19 sz. int. terv

35 35 NATO NCRS intézkedés kezdeményezése esetén alkalmazható nemzeti intézkedések Pl: 2001. szept.11. NPS int. Pl: Y2K kormányzati int. NATO HU Agresszió elhárítás Meglepés elhárítás Válságreagálási intézkedések NATO terület vagy erők elleni agresszió (V. Cikkely) HU Rendkívüli állapot Nemz. jogrend szerinti intézkedések HU Külső fegyveres támadás vesz. HU szövetségesi kötelezettség telj. HU hadiállapot HU háborús veszély Megelőző Védelmi Helyzet ha minősített időszak nem indokolt Rendkívüli állapot Nemz. jogrend szerinti intézkedések HU Külső fegyveres támadás vesz. HU szövetségesi kötelezettség telj. HU hadiállapot HU háborús veszély Megelőző Védelmi Helyzet ha minősített időszak nem indokolt NATO terület vagy erők elleni meglepetésszerű támadás elhárítása: - Ballisztikus rakéta támadás - Terrortámadás - Informatikai támadás Kollektív védelmi fellépést igénylő válsághelyzetek HU szövetségesi kötelezettség telj. Megelőző Védelmi Helyzet Szövetségi szinten egyeztetett intézkedés szükséges Nemz. jogrend szerinti intézkedések Pl: terrorizmus elleni akcióterv

36 36 HU nemzeti intézkedések alapján bevezethető NCRS intézkedések HU külső fegyveres támadás vesz. Megelőző Védelmi Helyzet Nemz. jogrend szerinti intézkedések Agresszió elhárítás Rendkívüli állapot HU HU hadiállapot HU háborús veszély NATO V. Cikkely Szövetségi szinten egyeztetett intézkedés szükséges NATO terület vagy erők elleni meglepetésszerű tám. elh. Meglepés elhárítás Válságreagálási int. Szövetségi szinten egyeztetett intézkedés szükséges Válságreagálási int. Agresszió elhárítás Külső fegyveres csoport váratlan betörése HU területére Alk. 19/E.§ NATO terület vagy erők elleni meglepetésszerű tám. elh. Meglepés elhárítás Válságreagálási int. V. Cikkely Szövetségi szinten egyeztetett intézkedés szükséges Agresszió elhárítás Minősített időszakot nem igénylő rendkívüli helyzetek Szövetségi szinten egyeztetett intézkedés szükséges Válságreagálási int.

37 37 NCRS-el összhangban lévő nemzeti intézkedések bevezetése NCRS intézkedés kezdeményezése illetve elrendelése NATO és nemzeti szinten Politikai- diplomáciai egyeztetés Bizottságok: MC SCEPC PCG MK NATO képviseletek KüM Kormány NAC NATO döntés Javaslattétel SACEUR Előzetes felhatalmazás alapján bevezethető intézkedések Felhatalmazás NATO műveleti parancsnokságok Elrendelés NATO alárendelt nemzeti erők Végrehajtás HM kezdeményezés NBK OGY Nemzeti álláspont kialakítása saját hatáskörben bevezethető intézkedések Javaslattétel MINISZTÉRIUMOK Felhatalmazás Elrendelés Nemzeti erők, védelmi igazgatási rendszer min. időszak Béke állapot Végrehajtás jelentése, elutasítás végrehajtás jelentése, elutasítás Nemzeti döntés Nemzeti végrehajtás

38 38 POLGÁRI VESZÉLYHELYZETI TERVEZÉS

39 39 Polgári Veszélyhelyzeti Tervezés Katonai műveletek polgári támogatása Polgári hatóságok katonai támogatása polgári – katonai együttműködés Átfogó Megközelítés

40 40 NATO vezetésű műveletek sikere érdekében polgári-katonai együttműködés, koordináció biztosítása! A CEP a NATO és az ország védelmi jellegű felkészítésének egyik fontos területe, melynek fő célja a nemzeti polgári erőforrások biztosítása az ország és a NATO kollektív védelmével kapcsolatos műveletek (WSZ. 5. cikk), a NATO vezetésű válságreagáló műveletek (CRO) sikere, a terror, ABV és katasztrófa jellegű események következményei felszámolása, valamint katonai erőforrások felhasználása válság és katasztrófahelyzetek (természeti, ipari) következményeinek felszámolása érdekében. NATO Polgári Veszélyhelyzeti Tervezés (Civil Emergency Planning - CEP)

41 41 CEP FUNKCIONÁLIS TERÜLETEI Funkcionális területek: • az 5. cikkely szerinti szövetséges katonai műveletek polgári támogatása, • a nem 5. cikkely szerinti válságreagálási (NRF) műveletek támogatása, • a nemzeti hatóságok támogatása polgári veszély-(válság) helyzetekben, • a nemzeti hatóságok támogatása a polgári lakosság tömegpusztító fegyverek elleni védelmében, • együttműködés a békepartnerekkel.

42 42 CEP Miniszteri Irányelvek 2007-2009 I.Támogatás a NATO katonai hatóságai (NMAs) részére: 1.Nemzeti polgári-katonai CEP együttműködés kapcsolati rendszerének kialakítása, információcsere biztosítása, 2.CEP gyakorlatokon való – szükség szerinti – részvétel, 3.MH egészségügyi rendszerének jelentős változása miatti képességek felmérése, II.Támogatás a nemzeti hatóságok részére: 1.Ágazati szakértők kijelölése (felkészítés) / Rapid Reaction Team (RRT), 2.Kritikus infrastruktúra (létfontosságú) védelmi nemzeti feladatok, 3.Határátlépési megállapodás MOU aláírás előkészítése, 4.Az egészségügyi ágazati védelmi felkészülés és reagálás átszervezése. III.Partnerekkel és nemzetközi szervezetekkel (IOs) való együttműködés: 1.CEP magyarországi szeminárium 2008-ban, 2.Ágazati tartalékkészletek felajánlása térítés ellenében (tartalékolási stratégia), 3.Részvétel a SCEPC bizottságok és munkacsoportok munkájában.

43 43 Polgári Veszélyhelyzeti Tervezés Hvt. Vhr. 42-43. §. 1)A Polgári Veszélyhelyzeti Tervezés a honvédelmi felkészítés feladatrendszerében végzett tervező tevékenység a kormányzás folyamatos biztosítása, a lakosság és az anyagi javak védelme, a gazdaság működőképességének fenntartása, a Honvédség és a rendvédelmi szervek, valamint a szövetségi műveletek polgári támogatása, továbbá a polgári hatóságok katonai erőkkel és eszközökkel történő segítése érdekében. 2)A Kormány koordinálja a Polgári Vészhelyzeti Tervezéssel összefüggő nemzeti feladatok végrehajtását. 3)A NATO Felsőszintű Polgári Veszélyhelyzet Tervezési Bizottság és szervei munkájában a Kormány az illetékes (kijelölt) miniszterek útján vesz részt, illetőleg képviselteti magát.

44 44 MK ALKOTMÁNYA 70/H. § (1) A haza védelme a Magyar Köztársaság minden állampolgárának kötelessége. (2) Rendkívüli állapot idején vagy ha arról megelőző védelmi helyzetben az Országgyűlés a jelenlévő képviselők kétharmadának szavazatával határoz, a Magyar Köztársaság területén lakóhellyel rendelkező, nagykorú magyar állampolgár férfiakat- törvényben meghatározottak szerint – hadkötelezettség terheli. Akinek lelkiismereti meggyőződése a katonai szolgálat teljesítésével összeegyeztethetetlen, polgári szolgálatot teljesít. (3) A Magyar Köztársaság területén lakóhellyel rendelkező, nagykorú magyar állampolgárok számára törvény polgári védelmi kötelezettséget és rendkívüli állapot idejére honvédelmi munkakötelezettséget írhat el. (4) A természetes személyek, a jogi személyek és a jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetek gazdasági és anyagi szolgáltatás teljesítésére kötelezhetőek. (5) A honvédelmi kötelezettségről szóló törvény elfogadásához a jelenlévő országgyűlési képviselők kétharmadának szavazata szükséges. POLGÁRI VÉDELEM

45 45 5. § (2) A Magyar Köztársaság területén lakóhellyel rendelkező, nagykorú magyar állampolgárokat személyes honvédelmi kötelezettségként a) megelőző védelmi helyzet és rendkívüli állapot idején hadkötelezettség, b) rendkívüli állapot idején honvédelmi munkakötelezettség, valamint c) polgári védelmi kötelezettség teljesítése terheli. 32. § (1) A Magyar Köztársaság területén lakóhellyel rendelkező, nagykorú magyar állampolgárokat polgári védelmi kötelezettség terheli. (2) A polgári védelmi kötelezettség célja fegyveres összeütközés vagy annak veszélye és katasztrófahelyzet esetén a lakosság életének megóvása, az életben maradás feltételeinek biztosítása, valamint az állampolgárok felkészítése azok hatásának leküzdésére és a túlélés feltételeinek megteremtésére. (3) A (2) bekezdésben meghatározottak érdekében a polgári védelmi kötelezettség férfiakra 18- 55., nőkre 18-50. éves korukig terjed ki. (4) A polgári védelmi kötelezettség részletes szabályait külön törvény állapítja meg. 1996. évi XXXVII. Törvény a polgári védelemről 2. § (1) polgári védelem: a honvédelem rendszerében megvalósuló szervezet, feladat- és intézkedési rendszer, amelynek célja a fegyveres összeütközés, a katasztrófa és más veszélyhelyzet esetén a lakosság életének megóvása, az életben maradás feltételeinek biztosítása, valamint az állampolgárok felkészítése azok hatásainak leküzdése és a túlélés feltételeinek megteremtése érdekében. 2004. évi CV. törvény a honvédelemről és a Magyar Honvédségről A honvédelmi kötelezettségek rendszere

46 46 CEP HAZAI SZERVEZETI RENDSZERE 2270/2005. (XII.6.) Kormány határozat: CEP nemzeti feladatok végrehajtására 1.A Belügyminiszter (ÖM) koordináció, együttműködésben a külügy- és honvédelmi miniszterrel. 2.BM (ÖM): operatív koordináció – az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság (OKF) révén. • Nemzeti kapcsolattartás, • Felsőszintű Polgári Veszélyhelyzeti Tervezési Bizottság (SCEPC) nemzeti képviselet, • Tervezési tanácsok és bizottságok munkája koordinálása, • CEP miniszteri irányelvek feladatai nemzeti koordinálása, • EADRCC kapcsolattartás, • ENSZ-OCHA kapcsolattartás.

47 47 CEP eltérő megközelítése A HM tárca (HM VH) álláspontja szerint: A CEP a komplex honvédelmi rendszer részeként működik : •Kormányzás folyamatos biztosítása, •Lakosság és anyagi javak védelme, •Gazdaság működőképességének biztosítása, •Válságok, katasztrófák megelőzése, kezelése, következmények felszámolása, •A Magyar Honvédség és rendvédelmi szervek, szövetségi műveletek polgári támogatása, •Polgári hatóságok katonai erőkkel történő segítése, •Kritikus infrastruktúra védelem.MEGJEGYZÉS: A központi és területi szintű közigazgatás, a fegyveres erő és rendvédelmi szervek, a honvédelmi törvény szerint bevonható más állami szervek és társadalmi szervezetek folyamatos együttműködése szükséges.

48 48 Az ÖM (OKF) álláspontja szerint: A katasztrófavédelmi rendszer részeként a CEP-ben: •Meghatározóak a polgári és lakosság védelmi (katasztrófavédelmi) feladatok, •Békeidőszakban marginális részterület a katonai védelem (nemzeti és szövetséges) rendszer.MEGJEGYZÉS: A CEP koordináció a KKB irányítása révén, a Helyzetértékelő Központ (HÉK) működtetésével, az OKF Veszélyhelyzeti Központ operatív működtetésével valósul meg. Külügyi státuszú SCEPC képviselő (OKF) delegált Brüsszelben (NATO HQ), az információcsere (?) az OKF Nemzetközi Főosztálya révén valósul meg. CEP eltérő megközelítése

49 49 TERVEZÉSI TANÁCSOK (SCEPC) ÉS BIZOTTSÁGOK Bizottság megnevezéseRövidítés Nemzeti képviselet 1.Ipari tervezésiIPCNFGM 2.Szárazföldi szállítási tervező tanácsPBISTNFGM 3.Polgári légi közlekedési tervező tanácsCAPCNFGM 4.Tengeri szállítási tervező tanácsPBOSNFGM 5.Kőolajipari (alvó!)PPCNFGM 6.Polgári hírközlési tervezőCCPCMeH 7.Polgári védelmiCPCOKF 8.Élelmiszer és mezőgazdasági tervezésiFAPCFVM 9.Közös egészségügyiJMCEüM

50 50 A Kritikus Infrastruktúra Védelem Nemzeti Programja

51 51 Kritikus Infrastruktúra Védelem (KIV) kialakítás alapjai EU Terrorizmus elleni küzdelem NATO Szövetségi válságkezelés 2005. CEP EAPC(SCEPC)D(2003)15 NCRS C-M(2001)63NATO NCRS EU Program (ECIP) 2008/114/EK Irányelv Nemzeti Program (NKIV) 2080/2008. sz. Korm.hat. (Zöld Könyv) 2008. EU Terrorizmus elleni küzdelem NATO Szövetségi válságkezelés 2005. CEP EAPC(SCEPC)D(2003)15 NCRS C-M(2001)63NATO NCRS EU Program (ECIP) 2008/114/EK Irányelv Nemzeti Program (NKIV) 2080/2008. sz. Korm.hat. (Zöld Könyv) 2008. EU

52 52 A tanács 2008/114/EK irányelve 2. cikk a) Kritikus infrastruktúra: a tagállamokban található azon eszközök, rendszerek,vagy ezek részei, amelyek elengedhetetlenek a létfontosságú társadalmi feladatok ellátásához, az egészségügyhöz, a biztonsághoz, az emberek gazdasági és szociálisjólétéhez, valamint amelyek megzavarása vagy megsemmisítése e feladatok folyamatos ellátásának hiánya miatt jelentős következményekkel járna valamely tagállamban.

53 53 A tanács 2008/114/EK irányelve 2. cikk b) Európai kritikus infrastruktúra vagy ECI: a tagállamokban található olyan kritikus infrastruktúra, amelynek megzavarása vagy megsemmisítése jelentős hatással lenne legalább két tagállamra. A hatás jelentősségét a horizontális kritériumok alapján kell értékelni. Ide tartoznak azok a hatások is, amelyek az egyéb típusú infrastruktúrákkal fennálló, ágazatokon átnyúló kölcsönös függőségből erednek.

54 54 Kritikus Infrastruktúra Védelem folyamatának lépései 2080/2008. sz. Korm.hat. Szabályzási koncepció megalkotása Ágazati konzultációk (minisztériumok és üzemeltetők között) Javaslatok kidolgozása (minisztériumok) Honvédelmi érdekek érvényre juttatása (HM) Érdekegyeztető fórumok (minden érintett) 2009. május 31.ig 2009. szeptember 30-ig Jogszabály megalkotása KI-k kijelölése Kapcsolati pont Ügyeleti rendszer EU Irányelv szerinti határidő: 2011. január 12-ig

55 55 Nemzetgazdaság védelmi célú felkészítése

56 56 Nemzetgazdaság védelmi célú felkészítése A természetes személyek, a jogi személyek és a jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetek gazdasági és anyagi szolgáltatás teljesítésére kötelezhetőek. (Alkotmány 70/I.§) Anyagi szolgáltatás igénybevételével kell biztosítani: a) a Honvédség és a rendvédelmi szervek működéséhez szükséges anyagi javakat és szolgáltatásokat, b) az ország kormányzati és közigazgatási rendszerének zavartalan működését, c) a nemzetgazdaság működőképességét, szükség esetén a működőképesség helyreállítását, d) a polgári védelmi feladatok ellátását, e) a szövetségi kötelezettség alapján feladatot végrehajtó szövetséges fegyveres erők ellátását. (Hvt. 35.§ (2) bekezdés)

57 57 Szabályzók •131/2003. (VIII.22) Korm. rendelet a nemzetgazdaság védelmi felkészítése és mozgósítása feladatai végrehajtásának szabályozásáról. Termék: –Védelemgazdasági alapterv (NFGM), –Minősített időszaki igények kielégítése, ellátás tervezése •Kijelölés, szerződéskötés –Stratégiai, rögzített ipari kapacitások biztosítása •Kijelölés, szerződéskötés, támogatás •176/2003. (X.28.) Korm. rendelet a befogadó nemzeti támogatás egyes kérdéseiről Termék: –Vezetés, irányítási rendszer –Képesség Katalógus, Központi Adatbázis, BNT tervek Igények számvetése: MH ÖHP, HM FLÜ Összegzés, képviselet: HM VGF, HM VH

58 58 Országos intézkedési tervrendszer:Szám Intézkedési terv tárgya (3124/1992 Korm. határozat) TémafelelősMVB 01 Riasztási értesítési és készenlétbe helyezési ÖM+ 02 Minősített időszaki szervezeti és feladatrendszer Min-ok+ 03 Eseménykövető és jelzőrendszer (monitoring) Min-ok+ 04 Statisztikai információs rendszer kialakítása KSH 05 Ipari, termelési és szolgáltatási tevékenység NFGM 06 Mezőgazdasági termelés biztosítását szolgáló intézkedések FVM 07 Közlekedésforgalmi és műszaki szervezési intézkedések NFGM(KHEM) 08 A postai és távközlési forgalmi és műszaki szervezési intézkedések MEH 09 A fegyveres szervek és a lakosság egészségügyi ellátása EÜM 10 A fegyveres szervek és a lakosság élelmiszerrel és elemi közszükségleti cikkekkel történő ellátása NFGM + 11 Energiagazdálkodási feladatok NFGM(KHEM)

59 59 Szám: Intézkedési terv tárgya TémafelelősMVB 12 Vízgazdálkodás-, vízellátás KvVM 13 Külkereskedelmi tevékenységgel kapcsolatos intézkedések NFGM 14 Minősített időszaki pénzgazdálkodással kapcsolatos intézkedések PM 15 A bankrendszer minősített időszaki működésének szabályozása MNB 16 A munkaerő gazdálkodással és a munka kötelezettség bevezetésével kapcsolatos intézkedések SZMM 17 Kulturális javak védelme OM+ 18 A közigazgatás mozgósítási feladatai HM VH + 19Tömegtájékoztatás + 20 Katasztrófa elhárítás ÖM+ 20.9. Nukleárisbaleset-elhárítás (BEIT) ÖM+ 21 Polgári védelem ÖM+ 22 Szövetségi kötelezettségből adódó befogadó nemzeti támogatás feladatai HM VH +

60 60 Befogadó Nemzeti Támogatás

61 61 Nemzetgazdaság védelmi célú felkészítése C-17

62 62 Befogadó nemzeti támogatás A befogadó állam által a területén átvonuló, tevékenykedő vagy alkalmazásra kerülő szövetséges fegyveres erők vagy szervezetek számára nyújtott polgári és katonai támogatás. Szereplők: • NATO műveleti parancsnok (SHAPE, JFC Brunssum, JFC Naples, Lisbon), • A műveletben érintett, résztvevő küldő államok, • Befogadó nemzet (állami adminisztráció, nemzetgazdaság).

63 63 –55/2010. (III.11.) Korm. rendelet hatályba lépett. –OMNIBUS egyezmény továbbra is hatályban van (USA kedvezmények, PX boltok működése), Jelenleg megoldatlan szabályozási kérdések: – ÁFA visszatérítése PfP státuszú nemzetek számára nem megoldott a vonatkozó EU irányelv korlátozása miatt (C-17 Pápa Nehéz Légiszállító Ezred, MH Katona Egészségügyi Kiválósági Központ), –BNT kapcsán hazánkban tevékenykedő külföldi „beszállítók”, contractor-ok státuszának meghatározása nem rendezett (C-17 BOEING kedvezmények, mentességek köre), BNT jogszabályi háttere

64 64 KÖSZÖNÖM FIGYELMÜKET!


Letölteni ppt "A védelmi igazgatás Dr. Patyi Sándor HM Védelmi Hivatal, főigazgató c. egyetemi docens."

Hasonló előadás


Google Hirdetések