Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

A gazdaság védelmi felkészítése

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "A gazdaság védelmi felkészítése"— Előadás másolata:

1 A gazdaság védelmi felkészítése
PTE 2008 Előadó: Dr.Kunos Bálint A védelemi igazgatás Az országvédelem polgári biztonsági rendszerének meghatározó eleme az ország védelmi felkészítését irányító és állami apparátus, amelyet összefoglalóan védelmi igazgatásnak nevezzük. Védelmi igazgatás fogalma, elemei A minősített helyzetek (veszélyhelyzet, szükségállapot, rendkívüli állapot) mindegyike olyan rendkívüli veszély megjelenésével jár, amelynek elhárítása szükségessé teszi a társadalom erőinek koncentrációját, a társadalom közös fellépésének állami irányítását és koordinációját. A társadalom védekezési igénye az erők és az irányítás olyan mértékű centralizációját igényli, amely ellentmondásban áll az alkotmányos alapon szerveződő önkormányzatok függetlenségével, az állampolgárok szabadságjogainak gyakorlásával és a piacgazdaság szereplőinek törekvésével. Az ellentmondás azonban csak látszólagos. Az oszágvédelem centralizált irányítási igényeit az alkotmányos alapon szervezett védelmi rendszer elégíti ki. A védelmi igazgatáson belül megkülönböztethetők a szakigazgatási feladatokat és az általános igazgatási feladatokat ellátó védelmi igazgatási szervek. A védelemi igazgatás általános hatáskörű szervei a) központi elemei: az Országgyűlés, az Országgyűlés Honvédelmi Bizottsága, a Köztársasági Elnök, a Kormány, a Honvédelmi Tanács és a minisztérium (országos hatáskörű szervek) b) területi elemei: a fővárosi megyei védelmi bizottságok, helyi (városi, fővárosi kerületi) védelmi bizottságok. c) helyi elemei: a polgármester A védelemi igazgatás, előzőekben felsorolt általános hatáskörű szervei a centrális irányítás rendszer elemeiként biztosítják a fegyveres erők, a rendvédelmi szervek, a védelemben résztvevő más szervek és a települések önkormányzata által képviselt lakosság védelmi felkészítését, szükség esetén mozgósítását a minősített helyzetek elhárítására. A védelmi szakigazgatás szervei

2 A honvédelem rendszere
Tudományos elmélet és gyakorlat Védelemre felkészült és működő-képes államszer-vezet Fegyveres biztonsági rendszer Lakosság védelmét szolgáló polgári- védelmi szervek Védelmi igényeket tudatosan elfogadó társadalom Szükség- leteket kielégíteni képes gazdaság Magyar Honvédség Védelmi Igazgatás

3 Országvédelem védelmi igazgatás Magyar Honvédség
polgári védelem (lakosság és anyagi javak oltalmazása) Magyar Honvédség Rendvédelmi szervek Az ország gazdasági felkészítésében részt vesznek: a centrális alárendeltségű közigazgatási szervek; a települési önkormányzatok irányítása alatt álló szervek; a bírósági és az ügyészi szervek; az igazságügyi szervek; az egészségügyi és gyógyszerellátást végző szervek; az oktatási, kulturális, tudományos intézmények; a műsorszóró rádió- és televízióállomások, a Magyar Távirati Iroda; a közlekedési, szállítási, távközlési, hírközlési szervek és a posta szervei; a jegybank; a közellátást, illetve a közszolgáltatást végző szervek; minden olyan szerv, amely jogszabály alapján valamely honvédelmi feladat ellátására, vagy honvédelmi kötelezettség teljesítésében való közreműködésre köteles. nemzetgazdaság stratégiai erőforrásai

4 Az ország védelmi rendszerének elemei
Katonai védelem Rendvédelem Kormányzat (OGY, KE, HT, Korm.) Védelmi Igazgatás (Min., Orsz.hat.sz.,VÉB) A gazdaságfelkészítés és a gazdaságmozgósítás a gazdaságpolitika részét képező tervszerű, folyamatos tevékenység, amelynek során a védelmi igazgatási szervek felkészítik a nemzetgazdaságot az erőforrások védelmi céloknak megfelelő felszabadítására, illetve átcsoportosítására. A gazdaságfelkészítés, illetve az ennek eredményeként felhalmozódó többlet gazdasági potenciál hivatott biztosítani a rendkívüli helyzetekben: a különböző szintű – a központi és a regionális – irányítás és vezetés feltételeit; a nemzetgazdaság működőképességének, irányíthatóságának fenntartását; a feladatok végrehajtásában részt vevő hazai és szövetséges szervezetek működéséhez szükséges anyagi javak és szolgáltatások többletét; a lakosság ellátását, életének védelmét; a nemzetközi gazdasági kapcsolatok lehetséges fenntartását, a szövetségi kötelezettségből adódó anyagi igények teljesítését. Gazdasági védelem Polgári védelem

5 A nemzetgazdaság védelmi felkészítésének célja
Az ország-védelem komplex rendszerének a része Célja: biztosítani a fea. vh-hoz szükséges ag.-i javak és szolgáltatások többletét A nemzetgazdaság működőképességének irányíthatóságának feltételeit A lakossági ellátást és életvédelmet A nemzetközi gazdasági kapcsolatok fenntartását A szövetségi kötelezettségekből adódó ag-i igények teljesítését Befogadó Nemzeti Támogatás Az OV komplex rendszere.: Civil elemei. - Katonai elemei. - Védelmi igazgatás A fv-s erők ,rendv-i szerv-k - katasztrófa védelem, polgári védelem, - nemzetgazdaság véd-i felkészítése A komplex védelem napirendben lévő feladatai végrehajtásában több területen (honvédelmi feladatok, nemzeti válságreagálási rendszer kialakítása, polgári veszélyhelyzeti tervezés, befogadó nemzeti támogatás) meghatározó szerep hárul a honvédelmi tárcára. Ebből következően a honvédelmi miniszter, mint a Kormány honvédelmi feladatok ellátásáért felelős szakminisztere, a védelmi igazgatás és a honvédelmi szervek irányában követelménytámasztóként jelenik meg. a gazdaságfelkészítés, illetve az ennek eredményeként felhalmozódó többlet gazdasági potenciál hivatott biztosítani a rendkívüli helyzetekben: a különböző szintű – a központi és a regionális – irányítás és vezetés feltételeit; a nemzetgazdaság működőképességének, irányíthatóságának fenntartását; a feladatok végrehajtásában részt vevő hazai és szövetséges szervezetek működéséhez szükséges anyagi javak és szolgáltatások többletét; a lakosság ellátását, életének védelmét; a nemzetközi gazdasági kapcsolatok lehetséges fenntartását, a szövetségi kötelezettségből adódó anyagi igények teljesítését. Befogadó Nemzeti Támogatás: egy befogadó állam által a területén elhelyezkedő, átvonuló vagy alkalmazásra kerülő szövetséges fegyveres erők vagy szervezetek számára két- vagy többoldalú kötelezettségvállalás alapján nyújtott polgári és katonai logisztikai támogatás.

6 A nemzetgazdaság védelmi felkészítésének elvei
Nemzeti önerő+EU, NATO emü. Nemzetbiztonsági célok érdekében, de nem haladhatja meg a nemzetgazdaság lehetőségeit Békében ( Min. időszakban lehetőleg) piaci elvek szerint Követő tervezés módszerével A NATO válságreagálási rendszer szövetségi szinten történő egységes alkalmazása, valamint az egységes fellépés érdekében alapvető fontosságú az azzal összhangban álló nemzeti intézkedési rendszer kialakítása, amelyben a honvédelmi tárca részvétele kiemelt jelentőségű. A NATO által évben elfogadott válságreagálási rendszerhez kapcsolódás érdekében, a nemzeti jogszabályokra építve a HM Védelmi Hivatal tárcaközi és védelmi igazgatási koordinációs tevékenységének eredményeként kidolgozásra kerültek a nemzeti válságreagálási rendszer alapdokumentumai A NATO válságreagálási rendszerrel összhangban álló nemzeti intézkedési rendszer kialakítása és alkalmazása egyben a nemzeti válságreagálási rendszer megalkotását is jelenti, amelyben a katonai elemek és a polgári rendszerek meghatározó szerepet töltenek be. A minősített időszaki igények tervezésének alapját a megújítás előtt álló 131/2003. (VIII.22.) Korm. rendelet képezi, ami alapján 4 éves időszakra Védelemgazdasági Alapterv készül, valamint a fenti szabályozás szerint történik a rögzített ipari kapacitás igények és a tartalékok tervezése.

7 Alapfogalmak Gazdaságfelkészítés Gazdaságmozgósítás
Gazdaságmozgósítási helyzet. Kihirdetett minősített időszak: Rendkívüli állapot Szükségállapot Veszélyhelyzet Minősített időszak kialakulásának kockázata Élet,-környezet,-közrend,-közbiztonság,alkotmányos rend veszélye Katonai válságreagálási közreműködés Rögzített hadiipari kapacitás Gazdaságfelkészítés:a védelem- és gazdpol. Részét képező tev., melynek során a közig. Szervek és szolgáltatók felkészítik a nemzetgazdaságot a gazdaságmozgósítási feladatokra,az erőforrások védelmi célú felszabadítására. GM: intézkedések rendszere, amely a nemzetgazdaság erőforrásainak a hatékony, szabályozott igénybevételét teszi lehetővé.

8 A gazdaságmozgósítás alapfeladatai
Vagyoni szolgáltatás biztosítása: Fegyveres erők és rendvédelmi szervek mozgósításához,működéséhez Befogadó nemzeti támogatáshoz Lakosság alapellátásához Közigazgatás zavartalan működéséhez Nemzetgazdaság működőképességének fenntartásához, helyreállításához eszközök, objektumok és szakemberek igénybevétele; folyó termelésből és készletekből történő igény-kielégítés; importból történő igény-kielégítés, védelmi célú tartalékból történő igény-kielégítés: Gazdaságbiztonsági Tartalék Állami Egészségügyi Tartalék Állami Céltartalék Devizaérték- és pénztartalékkészlet Rögzített Ipari Kapacitás

9 Gazdaságfelkészítési tevékenység
Tervezés Feladat ellátás Jogszabály-előkészítés Intézkedési tervek előkészítése

10 A gazdaságmozgósítási igények kielégítésének módjai
eszközök, objektumok és szakemberek igénybevétele; folyó termelésből és készletekből történő igény-kielégítés; importból történő igény-kielégítés, védelmi célú tartalékból történő igény-kielégítés: A meghagyás fogalma

11 Gazdaságmozgósítási feladatok
Szolgáltatók kijelölése Stratégiai érdekű kapacitások Adatszolgáltatási kötelezettség,informatikai rendszer Gazdaságfelkészítési és gazdaságmozgósítási szerződések

12 A védelmi célú állami tartalékok
Rendeltetésük szerint. Gazdaságbiztonsági Tartalék Állami Egészségügyi Tartalék Állami Céltartalék Pénztartalékkészlet Összetételük alapján: Ipari termékek, anyagok,haditechnika, közlekedéstechnika Hírközlési és informatikai Mezőgazdasági és élelmiszeripari Egészségügyi és gyógyszeripari Vízügyi és árvízvédelmi pénzeszközök

13 TERVEZÉSI FELADATCSOPORTOK
KORMÁNYZATI VEZETÉS, IRÁNYÍTÁS FOLYAMATOS MŰKÖDÉSÉNEK TERVEZÉSE A NEMZETGAZDASÁGI VÉDELMI FELKÉSZÍTÉSÉNEK ÉS IGÉNYBEVÉTELÉNEK TERVEZÉSE A POLGÁRI VÉDELMI FELADATOK TERVEZÉSE KATONAI VÉDELMÉT BIZTOSÍTÓ KÉPESSÉGEK, FELADATOK, ERŐFORRÁSOK ÉS EZEK KÖLTSÉGEINEK TERVEZÉSE A KATASZTRÓFAVÉDELMI FELADATOK TERVEZÉSE A RENDVÉDELMI SZERVEK VÉDELMI TEVÉKENYSÉGÉNEK TERVEZÉSE A NEMZETI VÁLSÁGKEZELÉS SZERVEZETI RENDSZER MŰKÖDÉSÉNEK TERVEZÉSE

14 TERVEZÉSI FELADATCSOPORTOK
KORMÁNYZATI VEZETÉS, IRÁNYÍTÁS FOLYAMATOS MŰKÖDÉSÉNEK TERVEZÉSE KORMÁNYZATI VEZETÉS, IRÁNYÍTÁS FOLYAMATOS MŰKÖDÉSÉNEK TERVEZÉSE A NEMZETGAZDASÁGI VÉDELMI FELKÉSZÍTÉSÉNEK ÉS IGÉNYBEVÉTELÉNEK TERVEZÉSE KATONAI VÉDELMÉT BIZTOSÍTÓ KÉPESSÉGEK, FELADATOK, ERŐFORRÁSOK ÉS EZEK KÖLTSÉGEINEK TERVEZÉSE A POLGÁRI VÉDELMI FELADATOK TERVEZÉSE az állami vezető szervek, békétől eltérő vezetési feltételei biztosítása a szervezeti és tevékenységi körök módosítására vonatkozó intézkedések előkészítése a közigazgatás hadkiegészítési feladatainak biztosítása rendkívüli intézkedések bevezetésével járó feladatok végzése a tömegtájékoztatás védelmi feladatainak előkészítése. az ország szuverenitásának, területi épségének katonai védelmét biztosító képességek, feladatok, erőforrások és ezek költségeinek tervezése (ország fegyveres védelme alapján). A KATASZTRÓFAVÉDELMI FELADATOK TERVEZÉSE A RENDVÉDELMI SZERVEK VÉDELMI TEVÉKENYSÉGÉNEK TERVEZÉSE A NEMZETI VÁLSÁGKEZELÉS SZERVEZETI RENDSZER MŰKÖDÉSÉNEK TERVEZÉSE

15 TERVEZÉSI FELADATCSOPORTOK
KORMÁNYZATI VEZETÉS, IRÁNYÍTÁS FOLYAMATOS MŰKÖDÉSÉNEK TERVEZÉSE A NEMZETGAZDASÁGI VÉDELMI FELKÉSZÍTÉSÉNEK ÉS IGÉNYBEVÉTELÉNEK TERVEZÉSE AZ ORSZÁG KATONAI VÉDELMÉT BIZTOSÍTÓ KÉPESSÉGEK, FELADATOK, ERŐFORRÁSOK ÉS EZEK KÖLTSÉGEINEK TERVEZÉSE A POLGÁRI VÉDELMI FELADATOK TERVEZÉSE KATONAI VÉDELMÉT BIZTOSÍTÓ KÉPESSÉGEK, FELADATOK, ERŐFORRÁSOK ÉS EZEK KÖLTSÉGEINEK TERVEZÉSE A KATASZTRÓFAVÉDELMI FELADATOK TERVEZÉSE A RENVÉDELMI SZERVEK VÉDELMI TEVÉKENYSÉGÉNEK TERVEZÉSE A NEMZETI VÁLSÁGKEZELÉS SZERVEZETI RENDSZER MŰKÖDÉSÉNEK TERVEZÉSE

16 TERVEZÉSI FELADATCSOPORTOK
KORMÁNYZATI VEZETÉS, IRÁNYÍTÁS FOLYAMATOS MŰKÖDÉSÉNEK TERVEZÉSE A NEMZETGAZDASÁGI VÉDELMI FELKÉSZÍTÉSÉNEK ÉS IGÉNYBEVÉTELÉNEK TERVEZÉSE Sajátos rendvédelmi, közbiztonsági feladatok Speciális személy és objektumvédelem MH támogatása katonai feladatok ellátásban Szövetségi feladatok csapatmozgások rendvédelmi biztosítása Terrorcselekményekkel összefüggő feladatok Migráció kezelése Különleges közrend, közbiztonsági feladatok végzése. A POLGÁRI VÉDELMI FELADATOK TERVEZÉSE KATONAI VÉDELMÉT BIZTOSÍTÓ KÉPESSÉGEK, FELADATOK, ERŐFORRÁSOK ÉS EZEK KÖLTSÉGEINEK TERVEZÉSE A KATASZTRÓFAVÉDELMI FELADATOK TERVEZÉSE A RENDVÉDELMI SZERVEK VÉDELMI TEVÉKENYSÉGÉNEK TERVEZÉSE A RENDSZERVÉDELMI SZERVEK VÉDELMI TEVÉKENYSÉGÉNEK TERVEZÉSE A NEMZETI VÁLSÁGKEZELÉS SZERVEZETI RENDSZER MŰKÖDÉSÉNEK TERVEZÉSE

17 TERVEZÉSI FELADATCSOPORTOK
A NEMZETGAZDASÁG VÉDELMI FELKÉSZÍTÉSÉNEK ÉS IGÉNYBEVÉTELÉNEK TERVEZÉSE KORMÁNYZATI VEZETÉS, IRÁNYÍTÁS FOLYAMATOS MŰKÖDÉSÉNEK TERVEZÉSE A NEMZETGAZDASÁGI VÉDELMI FELKÉSZÍTÉSÉNEK ÉS IGÉNYBEVÉTELÉNEK TERVEZÉSE A POLGÁRI VÉDELMI FELADATOK TERVEZÉSE KATONAI VÉDELMÉT BIZTOSÍTÓ KÉPESSÉGEK, FELADATOK, ERŐFORRÁSOK ÉS EZEK KÖLTSÉGEINEK TERVEZÉSE az ipari termelési és szolgáltatási tevékenységek a mezőgazdasági termelés és élelmiszerellátás biztosítása vasúti-, közúti és légi közlekedés, forgalmi és műszaki szervezés feladatai informatikai és hírközlési feladatok energiaellátás fenntartása energiahordozók tartalékolása és készletgazdálkodása a védelmi célú tartalékolás a haditechnikai eszközök és hadiipari technológiák védelmi szükségletek szerinti biztosítása hadiipari kapacitások fenntartása és átalakítása nemzetgazdaság védelmi célú állóképességének biztosítása, védelmi igényeknek megfelelő előkészítése (hadszíntér előkészítés) gazdasági infrastruktúra kritikus elemeinek védelmi célú felkészítése és védelmi, a honvédelmi célú infrastruktúra elemek biztosítása és fokozott védelme védelmi célú humánerőforrás gazdálkodási feladatok ellátása (meghagyás, hadkötelezettség elrendelése, sajátos munkajogi szabályok bevetése, honvédelmi munkakötelezettsége előkészítése) a pénzgazdálkodás és a bankrendszer sajátos működésének előkészítése a fegyveres szervek és a lakosság alapvető élelmiszerrel és elemi közszükségleti cikkel való állátása a fegyveres szervek és a lakosság sajátos egészségügyi ellátásának biztosítása a szövetséges haderők hazai területen történő működésének támogatása, a fogadókészség biztosítása (BNT). védelmi célú statisztikai információs rendszer kialakítása A KATASZTRÓFAVÉDELMI FELADATOK TERVEZÉSE A RENDSZERVÉDELMI SZERVEK VÉDELMI TEVÉKENYSÉGÉNEK TERVEZÉSE A NEMZETI VÁLSÁGKEZELÉS SZERVEZETI RENDSZER MŰKÖDÉSÉNEK TERVEZÉSE

18 TERVEZÉSI FELADATCSOPORTOK
KORMÁNYZATI VEZETÉS, IRÁNYÍTÁS FOLYAMATOS MŰKÖDÉSÉNEK TERVEZÉSE A NEMZETGAZDASÁGI VÉDELMI FELKÉSZÍTÉSÉNEK ÉS IGÉNYBEVÉTELÉNEK TERVEZÉSE A POLGÁRI VÉDELMI FELADATOK TERVEZÉSE A POLGÁRI VÉDELMI FELADATOK TERVEZÉSE KATONAI VÉDELMÉT BIZTOSÍTÓ KÉPESSÉGEK, FELADATOK, ERŐFORRÁSOK ÉS EZEK KÖLTSÉGEINEK TERVEZÉSE A KATASZTRÓFAVÉDELMI FELADATOK TERVEZÉSE a lakosság védelme a fegyveres összetűzések által okozott szenvedésektől polgári védelmi szervezetek kialakítása, kiképzése, alkalmazása a lakosság polgári védelmi felkészítése ABV elleni védelem megszervezése óvóhelyi védelem kialakítása műszaki mentés Elsötétítés lakosság riasztási rendszerek működtetése lakosság szükségellátása, kulturális javak védelme A polgári veszélyhelyzeti tervezésnek a koncepció szerint négy fõ tevékenységre kell irányulnia: a lakosság védelemére, a kormányzás folyamatosságának biztosítására, a gazdaság mûködõképességének biztosítására, valamint a a fegyveres erõk rugalmasságának és mobilitásának polgári támogatására. Ha a kereskedelmi piac az igényeket nem képes kielégíteni, akkor nemzeti készenléti intervenciós („katasztrófa”-szervezet) intézkedések válnak szükségessé válsághelyzetben és háború esetén, magyar terminológiában: gazdaságmozgósítás. Az EU polgári védelmi, katasztrófavédelmi követelményrendszere 1996 óta ismert, az Európai Bizottság XI. Fõigazgatósága – mely a környezetvédelmi, nukleáris biztonsági és polgári védelmi tevékenységet koordinálja – által kiadott irányelvekbõl, mely a Közösségi együttmûködés a polgári védelem területén címet viseli. A közösség együttmûködésének célja a polgári védelem területén az emberek, a környezet és az anyagi javak jobb védelmének biztosítása természeti és technológiai katasztrófák esetén: A nemzeti, regionális és helyi szintû törekvések támogatása és kiegészítése a polgári védelemért felelõs személyek (szervezetek) katasztrófamegelõzése és készültsége, valamint beavatkozása katasztrófa esetén. A lakosság tájékoztatásához való hozzájárulás elengedhetetlen az európai polgárok önvédelmi szintjének növelése érdekében. Keret biztosítása a nemzeti polgári védelmi szolgálatok közötti hatékony és gyors együttmûködéshez, amikor kölcsönös segítségnyújtás szükséges. A polgári védelem területén nemzetközi szinten végrehajtott akciók koherenciájának elõmozdítása, különös tekintettel ae EU-tagságra jelölt közép- és kelet-európai országokkal való együttmûködésre a bõvítéssel kapcsolatban, valamint együttmûködésre a mediterrán régióban lévõ partnerekkel. A RENDSZERVÉDELMI SZERVEK VÉDELMI TEVÉKENYSÉGÉNEK TERVEZÉSE A NEMZETI VÁLSÁGKEZELÉS SZERVEZETI RENDSZER MŰKÖDÉSÉNEK TERVEZÉSE

19 TERVEZÉSI FELADATCSOPORTOK
KORMÁNYZATI VEZETÉS, IRÁNYÍTÁS FOLYAMATOS MŰKÖDÉSÉNEK TERVEZÉSE A NEMZETGAZDASÁGI VÉDELMI FELKÉSZÍTÉSÉNEK ÉS IGÉNYBEVÉTELÉNEK TERVEZÉSE A POLGÁRI VÉDELMI FELADATOK TERVEZÉSE KATONAI VÉDELMÉT BIZTOSÍTÓ KÉPESSÉGEK, FELADATOK, ERŐFORRÁSOK ÉS EZEK KÖLTSÉGEINEK TERVEZÉSE A KATASZTRÓFAVÉDELMI FELADATOK TERVEZÉSE A KATASZTRÓFAVÉDELMI FELADATOK TERVEZÉSE A katasztrófa görög eredetű szó, fordulat, megsemmisülés, csapás, megrázó hirtelen esemény, az emberi élet, az anyagi javak, természeti értékek pusztulása.  A "Katasztrófavédelmi törvény” megfogalmazásában a katasztrófa:  olyan állapot vagy helyzet, amely emberek életét egészségét, anyagi értékeit, a lakosság alapvető ellátását, a természeti környezetet, a természeti értékeket oly módon vagy mértékben veszélyezteti, károsítja, hogy a kár megelőzése, elhárítása vagy a következmények felszámolása meghaladja az erre rendelt szervezetek védekezési lehetőségeit, és különleges intézkedések bevezetését, valamint az önkormányzatok és az állami szervek folyamatos és szigorúan összehangolt együttműködését, illetve nemzetközi segítség igénybevételét igényli.  Eredetük vagy jellegük szerint a katasztrófák lehetnek:  Természeti katasztrófák: A természeti katasztrófákkal szemben az ember kiszolgáltatott, kialakulását, bekövetkezését nem, vagy csak ritkán tudja megakadályozni, tehát az emberi tevékenységtől függetlenül, a természet erőinek hatására elemi csapásként fordulnak elő. Bekövetkezésük, kialakulásuk részben előre jelezhető, pl. árvíz, belvíz, másrészt nem, pl. földrengés, aszály, villámcsapás.  Civilizációs katasztrófák:  A civilizációs katasztrófák alapvető jellemzője, hogy emberi tevékenységgel függenek össze, amelyek helytelen emberi beavatkozás, mulasztás, szándékosság, vagy technikai hibák hatására következnek be, pl. üzemzavar, közúti baleset, veszélyes anyag kiszabadulása. Ebbe a kategóriába tartozik a társadalmi katasztrófák legnagyobbika, a háború is. Helyük és kiterjedésük szerint:  Helyi katasztrófa: Általában egy településen, üzemben, vállalatnál következik be, a következmények felszámolásához elegendőek a helyi erők és eszközök. A károk felszámolását a polgármester, az adott üzem vezetője irányítja.  Térségi katasztrófa:  Általában több településen következik be, vagy hatása több településre terjed ki. A következmények felszámolását a helyi erők összehangolt irányításával kezdik meg. Amennyiben a kár nagysága, a kárelhárítás a helyi erők lehetőségeit meghaladja, úgy megyei színtű beavatkozásra kerül sor, s a károk felszámolását, megyei szintről irányítják. Országos szintű katasztrófa: Általában több megyére kiterjedően következik be, illetve bekövetkezhet az ország nagyobb részén. A következmények felszámolásához a helyi erők meglétén túl központi erőforrás szükséges. A mentési, kárfelszámolási munkák irányítása, összehangolása kormányzati szinten történik. Nemzetközi (több országra kiterjedő) katasztrófa:  Egy országban, tengeren bekövetkezett katasztrófa, amely nagyságrendjénél fogva több országra, vagy tengeri térségre terjed ki, túlterjedve a bekövetkezés közvetlen környezetén. Így felszámolásához nagy erőkre, nemzetközi összefogásra van szükség. (Pl. Csernobil, tengeri olajszennyeződés.) az ipari katasztrófák elleni védelem a vizek elleni védelem rendkívüli időjárásból eredő veszélyhelyzetek elhárítása közérdekű üzem működési zavarainak felszámolása nagykiterjedésű tüzek elleni védelem nukleáris-balesetek elhárítás katasztrófa jellegű járványok kezelése földrengés okozta károk felszámolása szomszédos országban bekövetkező katasztrófák elhárításában való közreműködés, segítségnyújtás A RENDSZERVÉDELMI SZERVEK VÉDELMI TEVÉKENYSÉGÉNEK TERVEZÉSE A NEMZETI VÁLSÁGKEZELÉS SZERVEZETI RENDSZER MŰKÖDÉSÉNEK TERVEZÉSE

20 TERVEZÉSI FELADATCSOPORTOK
KORMÁNYZATI VEZETÉS, IRÁNYÍTÁS FOLYAMATOS MŰKÖDÉSÉNEK TERVEZÉSE A NEMZETGAZDASÁGI VÉDELMI FELKÉSZÍTÉSÉNEK ÉS IGÉNYBEVÉTELÉNEK TERVEZÉSE a válságkezelés sajátos szervezeti rendszerének kialakítása válságkezelő intézkedések bevezetéséből eredő feladatok riasztási és készenlét fokozási rendszer kialakítása terrorelhárító intézkedések bevezetése meglepetés elhárítás agresszió elhárítás NATO válságreagálási rendszereivel összhangban álló, szövetségi kötelezettségekből eredő intézkedések bevezetése A POLGÁRI VÉDELMI FELADATOK TERVEZÉSE KATONAI VÉDELMÉT BIZTOSÍTÓ KÉPESSÉGEK, FELADATOK, ERŐFORRÁSOK ÉS EZEK KÖLTSÉGEINEK TERVEZÉSE A KATASZTRÓFAVÉDELMI FELADATOK TERVEZÉSE A NEMZETI VÁLSÁGKEZELÉS SZERVEZETI RENDSZER MŰKÖDÉSÉNEK TERVEZÉSE A RENDSZERVÉDELMI SZERVEK VÉDELMI TEVÉKENYSÉGÉNEK TERVEZÉSE A NEMZETI VÁLSÁGKEZELÉS SZERVEZETI RENDSZER MŰKÖDÉSÉNEK TERVEZÉSE

21 A TERVRENDSZER FELÉPÍTÉSE
KORMÁNYZATI SZINTŰ INTEGRÁLT ORSZÁGVÉDELMI TERV Integrált védelmi képesség és feladat terv Integrált védelmi ef. és ktg. terv Integrált védelmi költségvetési igény terv Ágazati költségvetési tervek ÖSSZEVONT ÁGAZATI VÉDELMI TERV Ágazati költségvetési tervek Ágazati költségvetési tervek Ágazati képesség és feladat tervek Ágazati erőforrás és ktg. tervek Ágazati költségvetési igénytervek Képesség és fea tervek Erőforrás tervek Költségvetési igény tervek Véd. fea csoportok A VÉDELMI BIZOTTSÁGOK TERVEI

22 Köszönöm a figyelmet! Irodalom: Kérdések? Tankönyv
131/3003.(VIII.22.) Korm. rendelet Kérdések?


Letölteni ppt "A gazdaság védelmi felkészítése"

Hasonló előadás


Google Hirdetések