Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Tájékoztató a Békés Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság új szervezeti felépítéséről, tevékenységéről Békés Megyei Államigazgatási Kollégium ülése 2012.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Tájékoztató a Békés Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság új szervezeti felépítéséről, tevékenységéről Békés Megyei Államigazgatási Kollégium ülése 2012."— Előadás másolata:

1 Tájékoztató a Békés Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság új szervezeti felépítéséről, tevékenységéről Békés Megyei Államigazgatási Kollégium ülése 2012. december 20. Tóth Tibor mk. tű. ezredes megyei igazgató

2 Jogszabályi háttér 2011. szeptember 19: - az Országgyűlés elfogadta a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvényt. Cél az egységes katasztrófavédelmi rendszer kialakítása: - a tűzoltóságok állami irányítás alá vételével; - a polgári védelmi rendszer megújításával; - egységes iparbiztonsági hatóság létrehozásával; - katasztrófavédelmi kirendeltségek létrehozásával, - a katasztrófavédelmi hatósági tevékenység erősítése mellett; - közbiztonsági referensek hálózatának kiépítésével

3 Szervezeti felépítés

4 Tűzvédelem rendszerének átalakítása A tűzoltás és műszaki mentés állami feladat. Az Igazgatóság alaptevé- kenységei között: - irányítja a hivatásos tűzoltó- parancsnokságokat; - ellátja az önkormányzati tűzoltóságok felügyeletét; - ellenőrzi a létesítményi tűz- oltóságok és önkéntes tűzoltó egyesületek tevékenységét.

5 Polgári védelem rendszerének megújítása Régen: háborús veszélyeztetettségből adódó feladatok. Most: természeti és civilizációs eredetű veszélyeztetettségből adódó lakosságvédelmi, felkészítési és megelőzési feladatok. A polgári védelem össztársadalmi feladat-, eszköz- és intézkedési rendszer. Célja: -a lakosság életének megóvása, - az életben maradás feltételeinek biztosítása, - a lakosság felkészítése a katasztrófák hatásainak leküzdése érdekében.

6 Egységes iparbiztonsági hatóság létrehozása Megelőzési munka keretében szigorú hatósági felügyelet: - veszélyes anyagot gyártó, - tároló, - forgalmazó -és felhasználó üzemek felett. Megyénkben az üzemazono- sításokat követően: - 2 db felső küszöbértékű, - 5 db alsó küszöbértékű, -24 db küszöbérték alatti üzem.

7 Települések katasztrófavédelmi besorolása Kockázati mátrix Települések katasztrófavédelmi osztályba sorolása az új jogszabályi követelmények szerint: I. osztály:11 település II. osztály:35 település III. osztály:29 település

8 Veszélyelhárítási tervezés I. Ideiglenes veszélyelhárítási tervek készítése: - települési, - települési, - összesített (kirendeltség, Helyi Védelmi Bizottság), - összesített (kirendeltség, Helyi Védelmi Bizottság), - megyei szinten. - megyei szinten. II. Végleges tervek elkészítése a települések katasztrófavédelmi besorolását követően.

9 Polgári védelmi szervezetek megújítása, új egységek kialakítása A polgári védelmi feladatok ellátására létrehozott egységek típusai: a) infokommunikációs egység, b) lakosságvédelmi egység, c) egészségügyi egység, d) logisztikai egység, e) műszaki egység. Az új katasztrófavédelmi törvény alapján a megyében megalakított szervezetek összlétszáma közel 6.000 fő. Az egységek létszámfejlesztési prioritásai: - kitelepítési-befogadási rajok; - tömegétkeztetési kapacitások ellátó rajai; - árvízi segédőri szolgálat 24 órás készenléti idejű szervezetei; - a legkisebb településeken is kell lennie 1-2 raj műszaki egységnek.

10 Közbiztonsági referensek képzése, felkészítése 75 településen 68 fő közbiztonsági referens. Felkészítések 2012-ben: - januári felkészítés; - május-júniusi felkészítés; - szeptemberi-novemberi felkészítés és vizsga.

11 Önkéntes mentőszervezetek HUNOR Békés megyéből: - 1 fő vezetői állomány; - 6 fő beavatkozói állomány. Körös Mentőcsoport nemzeti minősítést szerzett: - városi kutató és mentő (USAR), műszaki mentő képesség; - árvíz-védekezési és -mentési képességek. HUSZÁR mentőszervezet: - Körös Mentőcsoportból 8 fő került integrálásra.

12 Védelmi igazgatás Katasztrófavédelmi Koordinációs Tárcsaközi Bizottság Megyei Védelmi Bizottság Helyi Védelmi Bizottság Polgármester - Elnöke a kormánymegbízott - katasztrófavédelmi elnök-helyettes (megyei katasztrófavédelmi igazgató) - honvédelmi elnök-helyettes -2013. január 01-től járási rendszerhez igazodva - MVB felépítését leképezve - helyi katasztrófavédelmi feladatok fő letéteményese - veszélyhelyzetben megyei katasztrófavédelmi igazgató által kijelölt személy

13 Felkészülés a rendkívüli téli időjárási feladatokra - Közös sajtótájékoztatók a társszervekkel és együttműködő szervekkel, szervezetekkel - Békés Megyei Védelmi Bizottság Katasztrófavédelmi Operatív Törzsének felkészítése, törzsvezetési gyakorlat tartása - megyei igazgatóság operatív csoportjának felkészítése - felkészülési feladatok végrehajtása Helyi Védelmi Bizottsági szinten - közbiztonsági referensek felkészítése a tűzoltóparancsnokságokon - rendszeres ellátást igénylő betegek, szülés előtt álló kismamák körének felmérése - ideiglenes várakozóhelyek felmérése - felkészülés a tűzoltó állomány eltérő szolgálati rendre történő átállására - veszélyes ipari üzemek tájékoztatatása - külterületeken élő lakosság és idős egyedülállók, szociálisan rászorulók körének felmérése - szükség esetén rendkívüli Megyei Védelmi Bizottsági ülés összehívása.

14 Köszönöm a figyelmet!


Letölteni ppt "Tájékoztató a Békés Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság új szervezeti felépítéséről, tevékenységéről Békés Megyei Államigazgatási Kollégium ülése 2012."

Hasonló előadás


Google Hirdetések