Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Békés Megyei Államigazgatási Kollégium ülése

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Békés Megyei Államigazgatási Kollégium ülése"— Előadás másolata:

1 Békés Megyei Államigazgatási Kollégium ülése
Tájékoztató a Békés Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság új szervezeti felépítéséről, tevékenységéről Békés Megyei Államigazgatási Kollégium ülése 2012. december 20. Tóth Tibor mk. tű. ezredes megyei igazgató

2 Jogszabályi háttér 2011. szeptember 19:
az Országgyűlés elfogadta a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló évi CXXVIII. törvényt. Cél az egységes katasztrófavédelmi rendszer kialakítása: a tűzoltóságok állami irányítás alá vételével; a polgári védelmi rendszer megújításával; egységes iparbiztonsági hatóság létrehozásával; katasztrófavédelmi kirendeltségek létrehozásával, a katasztrófavédelmi hatósági tevékenység erősítése mellett; közbiztonsági referensek hálózatának kiépítésével

3 Szervezeti felépítés

4 Tűzvédelem rendszerének átalakítása
A tűzoltás és műszaki mentés állami feladat. Az Igazgatóság alaptevé-kenységei között: irányítja a hivatásos tűzoltó-parancsnokságokat; ellátja az önkormányzati tűzoltóságok felügyeletét; ellenőrzi a létesítményi tűz-oltóságok és önkéntes tűzoltó egyesületek tevékenységét.

5 Polgári védelem rendszerének megújítása
Régen: háborús veszélyeztetettségből adódó feladatok. Most: természeti és civilizációs eredetű veszélyeztetettségből adódó lakosságvédelmi, felkészítési és megelőzési feladatok. A polgári védelem össztársadalmi feladat-, eszköz- és intézkedési rendszer. Célja: a lakosság életének megóvása, az életben maradás feltételeinek biztosítása, a lakosság felkészítése a katasztrófák hatásainak leküzdése érdekében.

6 Egységes iparbiztonsági hatóság létrehozása
Megelőzési munka keretében szigorú hatósági felügyelet: - veszélyes anyagot gyártó, - tároló, - forgalmazó - és felhasználó üzemek felett. Megyénkben az üzemazono-sításokat követően: - 2 db felső küszöbértékű, - 5 db alsó küszöbértékű, - 24 db küszöbérték alatti üzem.

7 Települések katasztrófavédelmi besorolása
Kockázati mátrix Települések katasztrófavédelmi osztályba sorolása az új jogszabályi követelmények szerint: I. osztály: 11 település II. osztály: 35 település III. osztály: 29 település

8 Veszélyelhárítási tervezés
I. Ideiglenes veszélyelhárítási tervek készítése: - települési, - összesített (kirendeltség, Helyi Védelmi Bizottság), - megyei szinten. II. Végleges tervek elkészítése a települések katasztrófavédelmi besorolását követően.

9 Polgári védelmi szervezetek megújítása, új egységek kialakítása
A polgári védelmi feladatok ellátására létrehozott egységek típusai: a) infokommunikációs egység, b) lakosságvédelmi egység, c) egészségügyi egység, d) logisztikai egység, e) műszaki egység. Az új katasztrófavédelmi törvény alapján a megyében megalakított szervezetek összlétszáma közel fő. Az egységek létszámfejlesztési prioritásai: - kitelepítési-befogadási rajok; - tömegétkeztetési kapacitások ellátó rajai; - árvízi segédőri szolgálat 24 órás készenléti idejű szervezetei; - a legkisebb településeken is kell lennie 1-2 raj műszaki egységnek.

10 Közbiztonsági referensek képzése, felkészítése
75 településen 68 fő közbiztonsági referens. Felkészítések 2012-ben: - januári felkészítés; - május-júniusi felkészítés; - szeptemberi-novemberi felkészítés és vizsga.

11 Önkéntes mentőszervezetek
HUNOR Békés megyéből: 1 fő vezetői állomány; 6 fő beavatkozói állomány. Körös Mentőcsoport nemzeti minősítést szerzett: - városi kutató és mentő (USAR), műszaki mentő képesség; - árvíz-védekezési és -mentési képességek. HUSZÁR mentőszervezet: - Körös Mentőcsoportból 8 fő került integrálásra.

12 Védelmi igazgatás Katasztrófavédelmi Koordinációs Tárcsaközi Bizottság
Megyei Védelmi Bizottság Elnöke a kormánymegbízott katasztrófavédelmi elnök-helyettes (megyei katasztrófavédelmi igazgató) honvédelmi elnök-helyettes Helyi Védelmi Bizottság 2013. január 01-től járási rendszerhez igazodva MVB felépítését leképezve Polgármester helyi katasztrófavédelmi feladatok fő letéteményese veszélyhelyzetben megyei katasztrófavédelmi igazgató által kijelölt személy

13 Felkészülés a rendkívüli téli időjárási feladatokra
Közös sajtótájékoztatók a társszervekkel és együttműködő szervekkel, szervezetekkel Békés Megyei Védelmi Bizottság Katasztrófavédelmi Operatív Törzsének felkészítése, törzsvezetési gyakorlat tartása megyei igazgatóság operatív csoportjának felkészítése felkészülési feladatok végrehajtása Helyi Védelmi Bizottsági szinten közbiztonsági referensek felkészítése a tűzoltóparancsnokságokon rendszeres ellátást igénylő betegek, szülés előtt álló kismamák körének felmérése ideiglenes várakozóhelyek felmérése felkészülés a tűzoltó állomány eltérő szolgálati rendre történő átállására veszélyes ipari üzemek tájékoztatatása külterületeken élő lakosság és idős egyedülállók, szociálisan rászorulók körének felmérése szükség esetén rendkívüli Megyei Védelmi Bizottsági ülés összehívása.

14 Köszönöm a figyelmet!


Letölteni ppt "Békés Megyei Államigazgatási Kollégium ülése"

Hasonló előadás


Google Hirdetések