Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az Áfa évi változásai Előadó: dr. Csátaljay Zsuzsanna

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Az Áfa évi változásai Előadó: dr. Csátaljay Zsuzsanna"— Előadás másolata:

1 Az Áfa 2015. évi változásai Előadó: dr. Csátaljay Zsuzsanna
Az Áfa évi változásai Előadó: dr. Csátaljay Zsuzsanna Csátaljay-Consulting Kft. Tel: 1 1

2 A folyamatosan teljesített ügyletek (58.§)
2016. január 1-jétől generálisan módosul a folyamatosan teljesített ügyletek törvényi fogalma és a teljesítési időpontja

3 A folyamatosan teljesített ügyletek (58.§)
Fogalom (két esetkör): a felek a termékértékesítés, szolgáltatásnyújtás során időszakonkénti elszámolásban vagy fizetésben állapodnak meg, vagy a termékértékesítés, szolgáltatásnyújtás ellenértékét meghatározott időszakra állapítják meg

4 A folyamatosan teljesített ügyletek (58.§)
Új teljesítési időpont: 2016. január 1-jétől, könyvviteli, könyvvizsgálati, adótanácsadási szolgáltatás esetében július 1-jétől

5 A folyamatosan teljesített ügyletek (58.§)
Új teljesítési időpont: Főszabály: A teljesítés az elszámolással vagy fizetéssel érintett időszak utolsó napja. Pl.: augusztusi könyvelési díj, akkor augusztus 31-e lenne a teljesítési időpont, Pl.: 2016-ra vonatkozó bérleti vagy könyvvizsgálati díj, akkor december 31. Pl.:15-étől következő hónap 14-ig az időszak, akkor következő hónap 14-e teljesítési időpont

6 A folyamatosan teljesített ügyletek (58.§)
Különös szabályok (I.) akkor a számla vagy a nyugta kibocsátásának időpontja, amennyiben az elszámolással vagy fizetéssel érintett időszakra vonatkozó ellenérték megtérítésének esedékessége és a számla vagy a nyugta kibocsátása az elszámolással vagy fizetéssel érintett időszak utolsó napját megelőzi. Pl.: az augusztus havi díj július 25-én kiállított számla alapján augusztus 10-ig esedékes, akkor július 25-e a teljesítési időpont.

7 A folyamatosan teljesített ügyletek (58.§)
Különös szabályok (II.) az elszámolással vagy fizetéssel érintett időszakra vonatkozó ellenérték megtérítésének esedékessége, de legfeljebb az elszámolással vagy fizetéssel érintett időszak utolsó napját követő harmincadik nap a teljesítési időpont, amennyiben az ellenérték megtérítésének esedékessége az elszámolással vagy fizetéssel érintett időszak utolsó napját követő időpontra esik .

8 A folyamatosan teljesített ügyletek (58.§)
Pl.: ha az augusztus havi díj szeptember 10-ig esedékes, akkor szeptember 10-e a teljesítés időpontja. Ha azonban például október 5-ig esedékes, akkor szeptember 30-a a teljesítés időpontja. 8

9 A folyamatosan teljesített ügyletek (58.§)
Átmeneti rendelkezések Könyvelési, könyvvizsgálati, adótanácsadási szolgáltatásnál az olyan június 30-át követően kezdődő elszámolással vagy fizetéssel érintett időszakokra kell először alkalmazni az új teljesítési időpont szabályt, amely tekintetében a fizetés esedékessége június 30-át követő időpont.

10 A folyamatosan teljesített ügyletek (58.§)
Pl.: a júliusi könyvelési díjnál még a fizetési határidő a teljesítési időpont akkor, ha a fizetési határidő július 1-je előtti. Ha azt követő, akkor már az új szabályt kell alkalmazni, tehát július 31-e előtti számlakiállítás és esedékes fizetés esetén a számla kiállítása a teljesítés, augusztus 1. és 30. közötti esedékes fizetésnél a fizetés esedékessége a teljesítési időpont, azt követően esedékes fizetésnél augusztus 30.

11 A folyamatosan teljesített ügyletek (58.§)
Átmeneti rendelkezések A többi folyamatosan teljesített termékértékesítésnél és szolgáltatásnyújtásnál az olyan december 31-ét követően kezdődő elszámolással vagy fizetéssel érintett időszakokra kell először alkalmazni, amely tekintetében a fizetés esedékessége december 31-ét követő időpont.

12 A folyamatosan teljesített ügyletek (58.§)
Pl.:a januári bérleti díjnál még a fizetési határidő a teljesítési időpont akkor, ha a fizetési határidő január 1-je előtti. Ha azt követő, akkor már az új szabályt kell alkalmazni, tehát január 31-e előtti számlakiállítás és esedékes fizetés esetén a számla kiállítása a teljesítés, február 1. és március 2. közötti esedékes fizetésnél a fizetés esedékessége a teljesítési időpont, azt követően esedékes fizetésnél március 2.

13 A folyamatosan teljesített ügyletek (58.§)
Ami változatlan a szabályozásban Fő szabály szerint az elszámolási időszak nem lehet hosszabb 12 hónapnál. Ha mégis hosszabb, akkor a 12. hónap utolsó napja teljesítési időpont. Közösségen belüli adómentes termékértékesítésnél az elszámolási időszak nem lehet hosszabb egy naptári hónapnál, ha mégis hosszabb, akkor a hónap utolsó napja a teljesítési időpont. Külfölditől igénybevett (nemzetközi fordított adózású) szolgáltatásnál egy naptári évnél nem lehet hosszabb az elszámolási időszak. Ha hosszabb, akkor december 31-én adókötelezettség keletkezik.

14 A folyamatosan teljesített ügyletek (58.§)
Ami változatlan a szabályozásban Nem alkalmazható a folyamatos teljesítésű szabály az Áfa törvény 10.§ a) pontja szerinti ügyletekre (zárt végű lízing, részletvétel). Devizás ellenérték esetén a számla kibocsátásának napja szerinti árfolyamon kell forintosítani az adófizetési kötelezettség megállapítása során (80.§). 14

15 A folyamatosan teljesített ügyletek (58.§)
Ami változatlan a szabályozásban A gyűjtőszámlára vonatkozó szabályok változatlanok. Időszaki elszámolás szabályait akkor kell alkalmazni, ha a felek egy meghatározott naptári időszakra összevontan számolnak el és nem kötnek gyűjtőszámlás megállapodást, továbbá nincs az időszakon belüli fizikailag elkülöníthető teljesítésekről külön egyenkénti teljesítési igazolás. 15

16 A folyamatosan teljesített ügyletek (58.§)
Pl.: A kiskereskedelmi üzletláncba beszállító háztartási gép gyártó és az üzletlánc abban állapodtak meg, hogy havonta számolnak el a megrendelt gépekről. A felek havonta összesítik a szállítások összegét és egy számlát állítanak ki. Ez az elszámolás az áfa törvény rendelkezései alapján az 58.§ alá esik. Amennyiben nem havi (azaz időszakos) elszámolásról állapodtak volna meg, akkor az adott termékértékesítéseknek külön-külön teljesítési időpontja lenne, azaz az egyes szállításokról külön lett volna szükséges a számlát kiállítani.

17 A folyamatosan teljesített ügyletek (58.§)
Előző példa folytatása: Tekintettel arra, hogy fizikailag elkülönült szállítások vannak, a felek előzetes megállapodása esetén gyűjtőszámlát is kibocsáthat az eladó. A gyűjtőszámla abban különbözik az időszakos elszámolásra vonatkozó számlától, hogy a gyűjtőszámlában több ügylet, több teljesítési időpont szerepel, míg az időszakos elszámolás szabálya az adott ügyletekhez egyetlen teljesítési időpontot rendel. A gyűjtőszámlát az adott időszak (jelen esetben hónap) utolsó napját követő 15. napig kell kiállítani.

18 A folyamatosan teljesített ügyletek (58.§)
Pl.:Új ingatlanra vonatkozó adásvételi szerződés esetén a felek részletfizetésben állapodnak meg: az első részlet (20%) a szerződés megkötésekor fizetendő, a második részlet (30%) az ingatlan birtokba adásával, majd azt követően a fennmaradó vételár egyenlő részletekben (10%-onként) évente fizetendő.  

19 A folyamatosan teljesített ügyletek (58.§)
A példa folytatása: felek itt ugyan részletfizetésben állapodnak meg, de részletvételként speciális megítélés alá esik (áfa törvény 10.§ a) pontja szerint adózik), amelyre az Áfa törvény 58.§- a nem alkalmazható. Az első vételár-részlet megelőzi a birtokbaadást, (ami a teljesítési időpont) ezáltal az Áfa törvény 59.§-a szerint előlegnek tekintendő, előleg számlát kell kiállítani. A birtokbaadáskor a teljes vételár 30%-a fizetendő, de a birtokbaadáskor az áfa fizetési kötelezettség a teljes vételárra beáll, a teljes vételárról kell kiállítani a számlát. A további vételár-részletekről csak egyéb számviteli bizonylat állítható ki, nem számla.

20 A folyamatosan teljesített ügyletek (58.§)
Pl.:Egy adott könyvelési szolgáltatásról a felek minden hónap utolsó napján számolnak el (a ráfordított munkaórákat téríti meg a könyvelő cég ügyfele), 50 EUR/munkaóra értéken. Ha az adott hónapban 10 munkaóra merült fel, úgy az ügyfél felé 500 EUR kerülhet kiszámlázásra. Ugyanakkor az adó forintban történő megállapítását a számlakiállítás napján érvényes árfolyam határozza meg, (amely szabályosan az elszámolás napját követő 15 nap bármelyike lehet.)

21 A folyamatosan teljesített ügyletek (58.§)
Pl.:A felek október 1-vel három éves ingatlanbérleti szerződést kötnek, amelyben minden évre előre, az adott év december 1-jével kell megfizetni az ellenértéket.  A szerződés teljes futamideje meghaladja a 12 hónapot, de az elszámolási időszakok pontosan egy évesek, ezért nem kell a tizenkettedik hónap utolsó napjával teljesítést elszámolni.

22 A folyamatosan teljesített ügyletek (58.§)
Előző példa folytatása: a október október 1. közötti időszakra még a „régi” szabály szerint a fizetés esedékessége, azaz december 1. a teljesítési időpont. A október október 1. közötti elszámolási időszakra is még a „régi” szabályt kell alkalmazni, azaz a fizetési határidő a teljesítési időpont, mivel az időszak január 1-je előtt kezdődik. A október 1. – október 1. közötti elszámolási időszakra már az új szabályt kell alkalmazni. Mivel a számlakiállítás megelőzi az elszámolási időszak utolsó napját, az a teljesítési nap.

23 A folyamatosan teljesített ügyletek (58.§)
Pl.:A felek által november 18-án induló 3 éves ingatlanbérleti szerződés alapján a bérleti időszak utolsó napját követő 45 napon belül esedékes a 3 évi bérleti díj egy összegben. Mivel egy évnél hosszabb az időszak, a tizenkettedik hónapok utolsó napja is teljesítésnek minősül. Ezért és november 18-án is – időarányosan a teljes bérleti díj 1/3-1/3 részei után - adófizetési kötelezettség keletkezik és külön számlázandó.

24 A folyamatosan teljesített ügyletek (58.§)
Előző példa folytatása: Az utolsó év ( november 18. és november 18. közötti időszak) már nem haladja meg a 12 hónapot, ezért ott az időszaki elszámolásos általános szabály alkalmazandó. Mivel az időszak első napja és a fizetés esedékessége is december 31-ét követi, már az „új” szabályokat kell alkalmazni, azaz a számlakiállítás vagy az esedékesség vagy az időszak utolsó napjától számított 30. nap a teljesítési időpont.

25 A távolról nyújtott szolgáltatások új teljesítési hely szabályai
Az elektronikus, a telekommunikációs, a rádiós-, televíziós-, médiaszolgáltatások esetén ha közösségi nem adóalany az igénybevevő, akkor is az igénybevevő gazdasági letelepedettségéhez, szokásos tartózkodási helyéhez kötődik a teljesítési hely. A célországbeli regisztrációt kiküszüböli az egyablakos bejelentkezés választása

26 A távolról nyújtott szolgáltatások új teljesítési hely szabályai
A szolgáltatásnyújtónak a gazdasági letelepedettsége szerinti tagállamban kötelező beregisztrálni Harmadik országos szolgáltatásnyújtónak lehetősége van megválasztani, hogy melyik tagállamban regisztrál be, ha nincs a Közösségben letelepedve. Az egyablakos rendszer keretében nyújtott szolgáltatásokról speciális, negyedéves bevallás A letelepedettség szerint belföldi bevallás

27 Adófizetési kötelezettség halasztása költségvetési szerveknél
A költségvetési szerveknek továbbra is lehetőségük van az adófizetési kötelezettségük halasztására a fizetés esedékességéig, de legkésőbb a a teljesítés időpontjától számított 45. napig. Pontosította a törvény, hogy erre azon adóalanyoknak van lehetőségük, amelyek nyilvántartási kötelezettségének az államháztartás számviteléről szóló jogszabály szerint tesznek eleget

28 A közszolgáltató fogalma
A közszolgáltató fogalmánál egyértelműsítésre került, hogy az önkormányzatok és a társulások is odatartoznak Ennek a közérdekű jelleg miatt adómentes (tárgyi mentes) ügyleteknél van jelentősége

29 Módosult előleg-fogalom
Bővült az előleg fogalma Már nemcsak a pénz és készpénz-helyettesítő fizetési eszköz átvétele adóköteles előleg címén, hanem bármilyen vagyoni előny Így már egyértelmű, hogy a követeléscsökkenés is előleg címén áfás, ha teljesítés előtt történik Eszerint csere ügyletek eseténél is már értelmezhető az előleg? A C‑549/11. sz. Orfey Balgaria EOOD ügy szerint igen

30 Új adómentességi jogcím (86.§ (1) bekezdés új m) pont)
Adómentességgel jár a védelem terén alapvető biztonsági érdeket érintő, kifejezetten katonai, rendvédelmi, rendészeti célokra szánt termék vagy szolgáltatás központi költségvetési szerv részére nemzetközi megállapodáson alapuló értékesítése, és a Magyar Állam vagy a képviseletében eljáró központi költségvetési szerv részére nemzetközi megállapodáson alapuló térítésmentes átadása.

31 A portfólió-kezelés szabályozása
Az adómentesség általánosságban nem terjed ki január 1-jétől a portfólió-kezelésre C‑44/11. sz., Deutsche Bank AG ügy Az adóköteles portfólió-kezelés fogalma az ítélet szerint: egyetlen személy eszközeit érintik, amelynek során a portfólió-kezelő a befektetéseket a befektető ügyfél nevében és javára veszi és adja el, aki megtartja tulajdonjogát az értékpapírok felett a szerződés tartama alatt, illetve annak megszűnésekor és egyéb kiegészítő szolgáltatással (pl tanácsadás, befektetések nyilvántartása, felügyelete stb) is együttjár.

32 A portfólió-kezelés szabályozása
De! A portfólió-kezeléssel összefüggő új adómentességi jogcím speciális esetekben 86.§ (1) bekezdés g) pont: Adólevonással nem járó adómentes a befektetési alap és a kockázati tőkealap kezelése, a biztosítástechnikai tartalékok fedezetét képező eszközök portfólió- kezelése, valamint a magánnyugdíjpénztár, az önkéntes kölcsönös biztosító pénztár és a foglalkoztatói nyugdíjszolgáltató intézmény részére végzett portfólió - kezelés

33 A portfólió-kezelés szabályozása
C‑44/11. sz., Deutsche Bank AG ügy alapján adómentes, ha olyan közös alapokról van szó, amelyekben több befektetést gyűjtenek össze, és terítenek szét értékpapírok között. Az ilyen alapok saját nevükben és javukra kezelik a befektetéseiket, míg az egyes befektető ügyfeleknek részesedésük van az alapban, azonban nincs részesedésük az alap befektetéseiben. Természetesen pénzügyi szolgáltatásként továbbra is adómentes az ügyfél nevében és javára egyéb szolgáltatás nélkül végzett értékpapírügyletek

34 Szarvasmarha-, juh-, kecskehúshoz kapcsolódó adócsökkentés
2014. december 31-ét követően keletkező adókötelezettségek esetén egyes, vámtarifaszámmal megjelölt szarvasmarha-, juh-, kecskehúsfélék értékesítése 5%-os adókulcsú. Átmeneti rendelkezések

35 Adóraktározási eljárással összefüggő módosítás
Adóraktározási eljárásnál lehetővé vált, hogy az adóraktár üzemeltetője vállalja át az adóraktárból közösségi adómentes értékesítésre kerülő termékkel kapcsolatos számlakiállítást és adóbevallást A saját adatoktól elkülönítve kezelni Egyetemleges felelősség

36 Fordított adózás körének bővülése
Az új 6/B. mellékletben vámtarifaszámmal felsorolt acéltermékekre 2015-tól fordított adózás vonatkozik Akkor kell először alkalmazni, ha a teljesítési időpont december 31-ét követi, de nem keletkezik újólag adókötelezettség, ha már azt megelőzően megkeletkezett Egyenes áfás előleg esetén csak az előleggel csökkentett összegre vonatkozik a fordított áfa Adatszolgáltatás: partner, vtsz, súly, ellenérték

37 Fordított adózás körének bővülése
2015-től fordítottan adózik a termékértékesítéshez és szolgáltatásnyújtáshoz – ideértve azt is, ha az nem kötött építési hatósági engedélyhez vagy építési hatósági tudomásulvételi eljáráshoz – munkaerő kölcsönzése, kirendelése, személyzet rendelkezésre bocsátása, illetve iskolaszövetkezet szolgáltatásának igénybevétele esetében átmeneti rendelkezések

38 Nemzetközi fordított adózás
Egyéb feltételek megléte esetén a 10.§ d) szerinti termékértékesítésre (az építési-szerelési munkával létrehozott, az ingatlan-nyilvántartásban bejegyzendő ingatlan átadása a jogosultnak, még abban az esetben is, ha a teljesítéshez szükséges anyagokat és egyéb termékeket a jogosult bocsátotta rendelkezésre) is alkalmazható a nemzetközi fordított adózás (139.§)

39 Lakóingatlannal kapcsolatos adólevonással összefüggő változás
A lakóingatlan beszerzéséhez kapcsolódó levonási tiltás alóli bérbeadási célra tekintettel adott mentesüléshez (125. § (2) bekezdés d) pontja) szükséges, hogy „ha a lakóingatlan a 86. § (1) bekezdés l) pontja alá tartozik, a 88. § szerinti választási jogával úgy élt, hogy a bérbeadást adókötelessé tette”

40 Lakóingatlan értékesítésre vonatkozó nyilatkozat változtatása
290. § Ha az adóalany a Mód5 törvény kihirdetését követő napig az adóhatóságnak nyilatkozott arról, hogy a 86 . § (1) bekezdés j) és k) pontjában említett valamennyi termékértékesítését adókötelessé teszi, nyilatkozatát február 28-ig a lakóingatlan értékesítésére vonatkozóan – a 88.§ (4) bekezdésére tekintettel - megváltoztathatja. A lakóingatlan-értékesítés adó alóli mentességére vonatkozó nyilatkozat január 1-jétől kezdődően alkalmazandó .

41 Motorbenzinhez kapcsolódó levonási tiltás alóli mentesülés
Motorbenzin áfa tartalma akkor is levonható, ha igazoltan egészben vagy túlnyomó részben úgy használja, egyéb módon hasznosítja az adóalany, hogy az közvetlen anyagjellegű ráfordításként más termékértékesítés adóalapjába épül be. Visszamenőlegesen is alkalmazható

42 Motorbenzinhez kapcsolódó adólevonás
125. § (2) bekezdés i) pontja szerint a kísérleti fejlesztés céljára történő használat generálisan mentesít a motorbenzin levonási tiltása alól 8/A. kísérleti fejlesztés: a meglévő tudományos, technológiai, üzleti és egyéb, vonatkozó ismeretek és szakértelem megszerzése, összesítése, megosztása és felhasználása új, módosított vagy javított termékek, eljárások vagy szolgáltatások terveinek és szabályainak létrehozása vagy megtervezése céljából

43 A viszonteladó levonási joga
Egyértelműsítésre került, hogy a viszonteladó adólevonási tilalma pontosan mire terjed ki „használt ingóság, műalkotás, gyűjteménydarab, régiség beszerzéséhez – ideértve ezek Közösségen belüli beszerzését is –, importjához kapcsolódó előzetesen felszámított adó levonására nem jogosult;” csak a magára a termék beszerzésére, de a közösségi beszerzésre is

44 Az adószám törlése és a levonási jog
Amennyiben az adószámot annak korábbi felfüggesztése nélkül törli az adóhatóság, most már egyértelmű, hogy az adólevonási jog akkor sem gyakorolható

45 Online pénztárgép Az adatszolgáltatáshoz szükséges adatkapcsolatot biztosító hírközlési szolgáltató a pénztárgép üzemeltetője részére biztosított szolgáltatás szüneteltetéséről, illetve megszüntetéséről adatot szolgáltat az állami adóhatóság részére.

46 Belföldi áfa összesítő jelentés
A belföldi áfa összesítő jelentést azokról a számlákról kell beadni, amelyeknél az áthárított adó összege eléri vagy meghaladja az 1 millió forintot Korrekciós bizonylatoknál is 1 millió forintra csökkent az összeghatár Választható értékhatár nélkül minden számlára vonatkozó jelentéstétel

47 Számla adattartalma – vevői adószám
A belföldi összesítő jelentés értékhatárának változásával összefüggésben a vevő adószámát már az 1 millió forint vagy annál magasabb áthárított adót tartalmazó számláknál is kötelező szerepeltetni 2015-től Az adólevonási jog gyakorlására vonatkozó tárgyi feltételt — az egyéb feltételek fennállása esetén — teljesíti az olyan évben, de évi teljesítési időponttal kiállított, 2 millió forintot el nem érő áthárított adót tartalmazó számla is, amely nem tartalmazza a vevő adószámát

48 Számlázási rendelet szabályai
Számlaadási és nyugtaadási kötelezettség technikai teljesítésének szabályai A számla és nyugta adóigazgatási azonosságának feltételei Bejelentési kötelezettség már július 1-jétől és október 1-jétől hatálybalépett és július 1-től hatálybalépő rendelkezések Egyéb tudnivalók

49 Fuvarozásra vonatkozó jelentéstételi kötelezettség
Útdíjköteles gépjárművel végzett, közúti fuvarozással járó, az Európai Unió más tagállamából Magyarország területére irányuló termékbeszerzést vagy egyéb célú behozatal, Magyarország területéről az Európai Unió más tagállamába irányuló termékértékesítés vagy egyéb célú kivitel, továbbá belföldi forgalomban nem végfelhasználó részére történő első adóköteles termékértékesítés kizárólag érvényes EKAER számmal folytatható.

50 Fuvarozásra vonatkozó jelentéstételi kötelezettség
EKAER szám szükséges a kockázatos élelmiszerek esetében akkor is, ha a terméket olyan gépjárművel fuvarozzák, amely nem útdíjköteles, és egy fuvarozás keretében ugyanazon címzett részére fuvarozott termékek tömege a 200 kg-ot vagy az adó nélküli ellenértéke a forintot meghaladja, illetve egyéb kockázatos termékek esetében, ha a terméket olyan gépjárművel fuvarozzák, amely nem útdíjköteles, és egy fuvarozás keretében ugyanazon címzett részére fuvarozott termékek tömege az 500 kg-ot, vagy az adó nélküli ellenértéke az 1 millió forintot meghaladja.

51 Egyéb változások Étel-ital automatákra vonatkozó bejelentési kötelezettség és bizonylatolás, Kezdő vállalkozások bevallás-gyakorisága, Egyéb változások

52 dr. Csátaljay Zsuzsanna
Köszönöm a figyelmet! dr. Csátaljay Zsuzsanna Csátaljay-Consulting Kft. Tel:


Letölteni ppt "Az Áfa évi változásai Előadó: dr. Csátaljay Zsuzsanna"

Hasonló előadás


Google Hirdetések