Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Minőségbiztosítás másképpen

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Minőségbiztosítás másképpen"— Előadás másolata:

1 Minőségbiztosítás másképpen
Minőségbiztosítás másképpen! (intézményi és pedagógusértékelési rendszer, előmeneteli-, tanfelügyeleti rendszer kérdései) június 2-3.

2 PISA tanulási eredmények összehasonlítása

3 http://nol.hu/belfold/20131205 rendszereken_atnyulo_zuhanas-1430603

4

5 Nemzetközi kitekintés – Hollandia Intézményellenőrzés és minőségbiztosítás
Külső (állami) értékelés 1801 óta működik. 2007-től kockázat alapú ellenőrzési rendszer; négyévente minden intézményben (kockázatelemzéstől, fenntartótól függetlenül) 1. Kockázatelemzés Jelzések: tanulók, szülők, pedagógusok panaszai, média hírek, cikkek. A megelőzésen van a hangsúly! Intézményi dokumentumok: évértékelést készít az intézményvezetés (pénzügyi jelentés, szakmai munka minősége, eredménye) Tanulói eredmények: tanfelügyelet minden évben gyűjt be adatokat (80% független mérések, 20% közvetlenül iskolai mérések)

6 2. Intézményellenőrzés (helyszínen)
Nemzetközi kitekintés – Hollandia Intézményellenőrzés és minőségbiztosítás 2. Intézményellenőrzés (helyszínen) A tanfelügyelő interjút készít az intézményvezetéssel, pedagógusokkal, tanulókkal, szülőkkel, nem ped. Munkatársakkal. Kérdőívet tölt ki az intézmény. Megfigyelések (óra, foglalkozás, egyéb iskolai esemény, folyosói viselkedés) Vizsgák és tesztek eredményeinek vizsgálata.

7 Nemzetközi kitekintés – Hollandia Intézményellenőrzés és minőségbiztosítás
3. Intézkedési terv Tanfelügyelő készíti el. Tartalmazza a problémákat és azokat a megállapodásokat, döntéseket, amelyeket az intézményvezetéssel közösen határoznak meg a minőség fejlesztése érdekében. Fontos része a határidők és azok az eszközök, amelyekkel a fejlesztéseket ellenőrizni lehet.

8 Nagy nyilvánosság az eredményekben!
Nemzetközi kitekintés – Hollandia Intézményellenőrzés és minőségbiztosítás 4. Beavatkozás A beavatkozás szakaszban az intézményeknek lépéseket kell tenniük hiányosságaik fejlesztése érdekében. Ezeket a fejlesztéseket a tanfelügyelet nyomon követi. Ha nincs fejlődés, újabb ellenőrzéseket rendel el a tanfelügyelet, esetleg szankciókat is! Nagy nyilvánosság az eredményekben!

9 Nemzetközi kitekintés – Hogyan csinálják a britek?
Az EU valamennyi országának közoktatási rendszerében – kivéve Magyarország – a belső értékelés és önértékelés mellett működik külső, egységes központi (állami) ellenőrző, értékelő rendszer! Belső ellenőrzés jellemzői: Igazgató felelős a szakmai színvonalért, az intézményi fejlesztési terv megvalósításáért. Ezért belső ellenőrzési és önértékelési rendszert működtet. Joga a pedagógusok kiválasztása és nem megfelelő színvonal estén az elbocsátás.

10 Nemzetközi kitekintés – Hogyan csinálják a britek?
Külső ellenőrzés fajtái: Tanácsadás – regionális szinten szerveződött; (inkább segítő, mint külső értékelő szerepkör) Országos szervezésű tanfelügyelet: Pedagógus értékelése: 3 évente, legfeljebb két napos Adatgyűjtés: óralátogatás, interjú tanárokkal, diákokkal; tanulói teljesítményről szóló jelentés értékelése 4 fokú skála: kiváló, jó, kielégítő, nem megfelelő Intézmény értékelése: 4 évente az állami iskolákat Iskolai standardoknak való megfelelésről jelentést készít. Ebben rögzíti, hogy miben kell fejlődni Értékelési eredmények NYILVÁNOSAK, az Okt.Min. honlapján elérhető.

11 Megújuló ellenőrzési, értékelési rendszer (külső)
Minőség Szaktanácsadói rendszer Életpálya-modell: pedagógusminő-sítési rendszer Tanfelügyelet (pedagógiai-szakmai ellenőrzés) Szolnok Városi Óvodák

12 TANFELÜGYELET PEDAGÓGIAI-SZAKMAI ELLENŐRZÉS Jogszabály: Nkt. 78. §(1) f. pont; § 20/2012 (VII.31.) EMMI rendelet

13 A tanfelügyeleti ellenőrzés felépítése
•Intézményi eredmények •Intézményi kapcsolatok Intézményértékelés •Vezetői felkészültség •Vezetői munka hatékonysága •Vezetői attitűd Vezetőértékelés •Pedagógiai, szakmai felkészültség •Pedagógiai munka hatékonysága •Pedagógusattitűd Pedagógusértékelés Szolnok Városi Óvodák Szontagh Pál, pedagógiai szakértő, Református Pedagógiai Intézet

14 PEDAGÓGUSOK ELLENŐRZÉSE
TANFELÜGYELET PEDAGÓGUSOK ELLENŐRZÉSE

15 Általános szabályok, amit az intézményvezetőnek ismernie kell!
A szakmai ellenőrzés célja: a pedagógusok munkájának külső, egységes kritériumok szerinti ellenőrzése, értékelése a minőség javítása érdekében.

16 Általános szabályok, amit az intézményvezetőnek ismernie kell!
Feladat Időjellemző Felelős 1. Pedagógusok névsora, oktatási azonosítója megküldése a megyei kormányhivatal részére. aug. 15-ig intézmény-vezető 2. Megyei ellenőrzési tervet készít, előzetesen kikéri a fenntartók véleményét, majd korrigálhatja. 5 évente minden intézményre/pedagógusra kiterjedjen. máj. 31-ig (aug. 31-ig) kormányhivatal 3. Az ellenőrzéssel érintett intézményvezetőtől bekéri a pedagógusok órarendjét/munkarendjét. ellenőrzés előtt 15 nappal 4. Az intézményvezetővel való kapcsolatfelvétel. ellenőrzés előtt 2 héttel szakértő 5. Értékelőlapot tölt ki az érintett szakértőről, megküldi a kormányhivatalnak. ellenőrzést követő 3 napig pedagógus és intézményvezető 6. Éves beszámoló készítése az ellenőrzés tapasztalatairól az OH részére. június 30. 7. Ez alapján jelentést készít és javaslatokat az ellenőrzési eszközök módosítására vonatkozóan az oktatásért felelős miniszter részére. július 31. OH

17 Pedagógus munkájának ellenőrzése, értékelése
Milyen módon és mértékben jelenik meg a pedagógus munkájában: Általános pedagógiai szempontoknak való megfelelés. Az ONOAP nevelési céljainak való megfelelés Az intézmény pedagógiai programjának való megfelelés 8 terület vonatkozásában (az első terület kivételével megegyezik a pedagógusok előmeneteli rendszerében használt minősítési területekkel) Egy szakértő egy nap alatt 4 pedagógust látogat meg, minden pedagógust egyidejűleg 2 fő szakértő ellenőriz.

18 Pedagógus munkájának ellenőrzése, értékelése (szakaszai)
Előzetes felkészülés Ha az ellenőrzés folyamatos: korábbi ellenőrzés dokumentumai. Ha az ellenőrzés kezdeti, a pedagógus belső minősítésének dokumentumai!!! Önértékelés - 4.sz.mell. (16 item, 5-fokú skála): hogyan ítéli meg saját munkáját, képet kap a pedagógus szándékairól Portfolió (ped.komp-k fejlődése, szakmai útja stb.) CSAK INFORMÁCIÓFORRÁS, ÉRTÉKELÉSÉRE ITT NEM KERÜL SOR!!!

19 Pedagógus munkájának ellenőrzése, értékelése (szakaszai)
Helyszíni ellenőrzés Tervezetek, dokumentációk: pedagógiai program, csoportnaplóhoz kapcsolódó nevelési tervek, tevékenységtervek, foglalkozásterv (ütemterv), egyéni fejlesztési terv, a gyermekek fejlődésének nyomon követése, egyéb programok tervei, esetleg tehetséggondozás, a PP kiemelt értékelemeihez kapcsolódó dokumentáció, gyermeki alkotások és produktumok. Tevékenység, foglalkozás látogatása - 1.sz. mell. két tevékenység; 34 megfigyelési szempont; 2 fő szakértő + 1 fő vezető (vagy annak megbízottja)

20 Pedagógus munkájának ellenőrzése, értékelése (szakaszai)
Interjúk Látogatott időszak értékelése. Jelen van: pedagógus, szakértők, vezető. Célja: a látottak pedagógiai szempontú elemzése. Interjú a pedagógussal. Jelen van a pedagógus és a szakértő. (29 db javasolt kérdés) – 2.sz. mell. Vezetővel készített interjú. FONTOS ELEM!!! Jelen van: szakértő, vezető. Célja: a pedagógus önértékelésének vezetői szempontú kiegészítése, korábbi vezetői ellenőrzések tapasztalatai!!! (18 db javasolt kérdés) – 3.sz.mell.

21 Pedagógus munkájának ellenőrzése, értékelése (szakaszai)
Az ellenőrzés lezárása szakértő részéről Szakértők egyeztetése, értékelőlap közös kitöltése. 8 területen erősségek és fejlesztendő területek. „Értékelőlap a pedagógus munkájának ellenőrzéséről” Nyomtatvány 5 napon belül elektronikusan és 2 db nyomtatott példányban megkapja az intézményvezető. Ebből 1 pld. A pedagógusé, a másikra a pedagógus saját véleményét leírja, majd becsatolja a vezető a személyi anyagába – bekerül a pedagógus portfóliójába.

22 Pedagógus munkájának ellenőrzése, értékelése (szakaszai)
Az ellenőrzés lezárása a pedagógus részéről Ellenőrzést követően 5 napon belül a felületen. Az értékelés párhuzamosan történik, egymás értékelését (pedagógus – szakértők) addig nem látják, míg az értékelőlapot ki nem töltötték a felületen.

23 VEZETŐ MUNKÁJÁNAK ELLENŐRZÉSE
TANFELÜGYELET VEZETŐ MUNKÁJÁNAK ELLENŐRZÉSE

24 Vezető munkájának ellenőrzése
Az intézményvezetők ellenőrzése nemcsak vezetőellenőrzés, hanem pedagógusellenőrzés keretében is standard szerint történik. Ki a vezető? Nevelési-oktatási intézmény vezetője Többcélú intézmény (ha nevelési-oktatási int.) intézményegységének (valamely alapfeladatát) vezetője Mikor? Leghamarabb az intézményvezetői megbízás 2., legkésőbb 4. évében, amennyiben a Nkt. 69. § (4) bekezdése – kérdőíves felmérés legalább egy alkalommal (nevelőtestület, szülők közössége + anonim)!

25 Vezető munkájának ellenőrzése
Értékelésbe bevontak köre: Külső szakértők Alkalmazotti közösség Szülői közösség A vezető maga (önértékelés) Fenntartó

26 Vezető munkájának ellenőrzése
ÉRTÉKELÉSI TERÜLETEK 1. A nevelési,- tanulási,- fejlesztési folyamat stratégiai vezetése és operatív irányítása 2. A változások stratégiai vezetése és operatív irányítása 3. Önmaga stratégiai vezetése és operatív irányítása 4. Mások stratégiai vezetése és operatív irányítása 5. Az intézmény stratégiai vezetése és operatív irányítása 29.oldal

27 Kérdőíves felmérés - nevelőtestület
Az összesítésből az 5 vezetői szemponthoz az alábbi információk lesznek fontosak: az intézményvezető jelenléte az elvárások közvetítése tájékoztatási kötelezettsége, információáramlás munkahelyi motiváció innovatív légkör teremtése egyenletes terhelés biztosítása a szakmai együttműködés támogatása folyamatos ellenőrző-értékelő tevékenység részvétel a pedagógusok értékelésében egyéni fejlődést támogató kultúra etikus pedagógusmagatartás betartatása célokat támogató kapcsolatrendszer működtetése 13.sz.mell.

28 Kérdőíves felmérés - szülők
Az összesítésből az 5 vezetői szemponthoz az alábbi információk lesznek fontosak: Például: Gyermekem tisztában van a szokás-és szabályrendszer követelményekkel. Az intézmény lehetőséget teremt a tehetség kibontakoztatására. Az óvodára a gyermekek kulturált viselkedése jellemző: ezt tükrözi beszédük, viselkedésük óvóikkal, más felnőttekkel és az óvodai társakkal. (Részlet a 14.sz. mellékletből, javaslat)

29 Dokumentumelemzés VEZETŐI PÁLYÁZAT - 34.oldal
Az 5 vezetői szemponthoz gyűjtenek információt! Figyelni a honlapon - aktuális dokumentumok! VEZETŐI PÁLYÁZAT - 34.oldal PEDAGÓGIAI PROGRAM - 34.oldal Munkaterv (utolsó két év), beszámoló(k) oldal SZMSZ oldal INTÉZMÉNYI ÖNÉRTÉKELÉS – 35. oldal

30 Dokumentumelemzés VEZETŐI ÖNÉRTÉKELÉS – 8.sz. mell. (Ajánlás: W.D.Hitt: A mestervezető) A kérdőív 40 db állítást tartalmaz, 5-fokú skála. Önfejlesztési célokat kell megjelölnie az alábbi területeken: Szakmai felkészültség Személyes tulajdonságok Stratégiai vezetés Változások kezelése A munkahelyi közösség irányítása Munkahelyi motiváció

31 Interjúk A munkáltatóval készített interjú (5.sz. mell.)
Az intézményvezetővel készített interjú (6.sz.mell.) Vezetőtársakkal készített interjú (7.sz.mell.)

32

33 INTÉZMÉNYELLENŐRZÉS ÉS ÉRTÉKELÉS
TANFELÜGYELET INTÉZMÉNYELLENŐRZÉS ÉS ÉRTÉKELÉS

34 Intézményellenőrzés Az intézményellenőrzés annak feltárása, hogy a nevelési-oktatási intézmény hogyan valósítja meg saját pedagógiai programját, a maga által kitűzött céloknak hogyan tud megfelelni, azok megvalósításában hol tart? Feltétele: A pedagógusok legalább 60%-uknál az ellenőrzés megtörtént, illetve esetenként a vezető ellenőrzése is! Mikor? A megyei ellenőrzési tervbe bekerült az intézmény. 5 évente.

35 Intézményellenőrzés Adatokat gyűjtenek az alábbi ellenőrzési területekre: Pedagógiai folyamatok Személyiség-és közösségfejlesztés Eredmények Belső kapcsolatok, együttműködés Az intézmény külső kapcsolatai A pedagógiai munka feltételei Az Óvodai nevelés országos alapprogramban megfogalmazott elvárásoknak és a pedagógiai programban megfogalmazott intézményi céloknak való megfelelés 40 – 41.oldal

36 Dokumentumelemzés Alapító okirat – infó az intézmény megismeréséhez
Pedagógiai Program – 44. oldal SZMSZ – 45. oldal Munkatervek, beszámolók, munkaközösségek munkatervei (2 nevelési év) – 45.oldal Továbbképzési program, beiskolázási terv – 45.oldal Házirend – 45. oldal Intézményi önértékelés – 45.oldal Elégedettségmérés (pedagógusok, szülők) oldal A megelőző 5 évben lefolytatott ellenőrzések eredményei és fejlesztési tervek – 46.oldal

37 Egyéni és csoportos interjú
A fenntartó képviselője – 9.sz. mell. Az intézmény vezetője – 10. sz. mell. A pedagógusok (nevelőtestület 5%-a) – 11.sz.mell. A szülők képviselői – 12.sz.mell. Az interjúalanyok kiválasztása irányított: Csoportonként minimum 2 szülő Pedagógusok esetében különböző csoportokban, nem azonos munkaközösségek tagjaiból Nem lehet más jelen!

38 Pedagógiai munka infrastrukturális megismerése megfigyeléssel
Az intézmény kiemelt nevelési céljainak való megfelelés hogyan érhető tetten fizikális formában? (Pl. környezettudatos nevelés, művészeti nevelés.) Milyen a gyermekek ismeretszerzési, tanulási környezete? Ha van közösségi tér az intézményben, azt hogyan, mire használják? Milyen feltételekkel rendelkezik az intézmény a napi mozgás megvalósítására? Hogyan felel meg az intézmény tárgyi környezete a különleges bánásmódot igénylő gyermekek nevelésének, fejlesztésének?

39 A Pedagógusellenőrzés eredményeinek összegzése
Már 60%-a részt vett tanfelügyeleti ellenőrzésen. Az eredményeket elemzik: Területenkénti eredmények Van-e olyan fejlesztési terület, amely a pedagógusok többségénél azonos? Van-e olyan erősség, amely a pedagógusok többségénél azonos? Egyéb összefüggések pl.: módszertani erősségek, egyéni eredmények közötti eltérések stb. A vezető ellenőrzésének áttekintése, ha nem most történt!

40 Az ellenőrzés lezárása
Összegző jelentés a 7 vizsgált terület alapján (erősségek, fejlesztendő területek) + kiemeli az intézményi „jó gyakorlatot”, ha van. Ellenőrzés után 5 nappal készül el. Szakértők megküldik az intézménynek és a fenntartónak Összegző jelentés az intézmény honlapjára kerül. 30 napon belül a vezető 5 évre szóló fejlesztési tervet készít, a nevelőtestület elfogad. Továbbítja a fenntartónak. Szakértők munkáját személyenként értékeli a vezető, a nevelőtestület a tartalmat jóváhagyja.

41 Intézményi gyakorlat Szolnok Városi Óvodák

42 Partneri igény-és elégedettségmérés
Partnerek Értékelés területe Gyakoriság Gyermek - Óvodai Nevelés Országos Alapprogramja alapján meghatározott óvodai tevékenységek - Érzelmi biztonság - Tagóvodai specifikumok (területek) 2 évente Szülők - Középtávú nevelési célok - Középtávú működési célok - Nevelési területek - Intézményi kommunikáció - Tagóvodai specifikumok - Fejlesztés , Tehetséggondozás évente Dolgozók - Működési célok - Intézményi stratégia - Intézményi folyamatok - Erőforrás-gazdálkodás - Szervezetfejlesztés csapatmunkával Iskolák Fenntartó - ÖMIP feladatainak megvalósítása

43 Bogi és Bence óvodai kalandjai

44 Teljesítményértékelés

45 PEDAGÓGUS ÉLETPÁLYA MODELL
PEDAGÓGUS MINŐSÍTÉSI RENDSZER Jogszabály: Nkt § 326/2013 (VIII.30.) Korm. rendelet

46 Fókuszban a pedagógus Országos pedagógiai-szakmai ell. (tanfelügyelet)
Pedagógus előmeneteli rendszere (Nkt. 64.§) Országos pedagógiai-szakmai ell. (tanfelügyelet) (Nkt. 87.§) PEDAGÓGUS GYAKORNOK PEDAGÓGUS I. PEDAGÓGUS II. MESTERPEDAGÓGUS KUTATÓTANÁR Intézményvezető ell. Pedagógus ell. Intézmény ell. Szolnok Városi Óvodák,

47 Fokozatok GYAKORNOK PEDAGÓGUS I. PEDAGÓGUS II. MESTERPEDAGÓGUS
GYAKORNOK PEDAGÓGUS I. PEDAGÓGUS II. MESTERPEDAGÓGUS KUTATÓTANÁR 1 Nem kötelező! (díjas) Minősítés: - „Mesterfokozatba lép” - „Pedagógus II. fok. marad” Min. feltétele: - Ped.II után 6 év szakmai gyakorlat - pedagógus szakvizsga Kötelezettségek! Aki szakértő vagy szaktanácsadó kötött munkaideje legfeljebb 25 óra + hetente 1 nap! Évente legfeljebb 25 alkalommal bízható meg! Aki nem: heti 2 órában mentori feladatok, belső képzés, szakmai fej., intézményi dok., Bemeneti feltétel: - Ped.II. után 6 év szakmai gyak. - Pedagógus II. fok. - tudományos fok. - doktori cím - rendsz. szakmai publikáció - legalább 2 minősítési eljárásban részt vett. 2 Minősítő vizsga 3 4 Ism. minősítő vizsga 5 Szakmai évek: 2.,4 Kötelező! - megfelelt - nem megfelelt *** Kimenet: - min. 60% 6 7 8 Minősítési elj. kezd. 9 10 11 Minősítési elj. kötelező 12  szakmai évek: 6., 9., 11 - Megfelelt - Újabb minősítés szükséges - Legfeljebb a Ped.I-be lépéstől 11 évig tehet vizsgát. - min. 75% 13 14 Minősítési elj. kezd. 15 16 17.. ..44 Szolnok Városi Óvodák

48 Vizsga részei Területek Max. % Portfólió értékelése, portfólió védése.
50 Foglalkozás értékelése / dokumentum értékelése. 20 Országos pedagógiai-szakmai ellenőrzés (tanfelügyelet) pedagógusra vonatkozó megállapításának értékelése. Intézményi önértékelés pedagógusra vonatkozó megállapításainak értékelése. 30 Szolnok Városi Óvodák,

49 GYAKORNOK - MENTOR Mentor kijelölése.
Segít: beilleszkedésbe, pedagógiai-módszertani megvalósításba. Fél évente értékeli. Negyedévenként 1-4 alk. látogatja. Hetente konzultációt biztosít. Szolnok Városi Óvodák

50 Pedagógus portfólió tartalma
Szakmai önéletrajz Pedagógiai munka dokumentumai, 10 foglalkozás kidolgozott és reflexiókkal ellátott terve. Szakmai és egyéb tevékenységek bemutatásának dokumentumai. Önálló alkotói, művészeti tevékenységek bemutatásának dokumentumai. Az intézményi környezet rövid bemutatása. Szakmai életút értékelése. Szolnok Városi Óvodák

51 Pedagóguskompetenciák értékelési elemei
Szakmai tudása Pedagógiai folyamatok, tevékenységek tervezése, kapcsolódó önreflexiók. Tanulás támogatása. A gyermek személyiségének fejlesztése, az egyéni bánásmód érvényesülése … Közösségi nevelése, integrációs tevékenysége. Pedagógiai folyamatok és a gyermekek személyiségfejlődésének folyamatos értékelése, elemzése. Kommunikáció, szakmai együttműködés, problémamegoldás. Elkötelezettség, szakmai felelősségvállalás. Szolnok Városi Óvodák

52 Jogszabály: Nkt. 61. § (4) 48/2012 (XII.12.) EMMI rendelet
SZAKTANÁCSADÓI RENDSZER Jogszabály: Nkt. 61. § (4) 48/2012 (XII.12.) EMMI rendelet

53 Szaktanácsadói tevékenység
Feladata: pedagógus munkájának segítése, amely fejlesztő-támogató jellegű. Konzultációk, továbbképzések, szakmai fórumok szervezése. Irányítás: OFI szakmai irányítása alapján a pedagógiai intézetek végzik. Gyakoriság: évente 1 látogatás

54 Szaktanácsadói tevékenység
Szaktanácsadói látogatási terv Dokumentumelemzés Helyszíni látogatás: - interjú a vezetővel - interjú a pedagógussal - önértékelés - PSZFT (Ped. Szakmai Fejl. Terv) - Összegzés

55 Felhasznált szakirodalom
A prezentációban megjelölt aktuális jogszabályok Oktatási Hivatal: Országos tanfelügyelet kézikönyv óvodák számára (2014. március 13.)

56 Köszönöm a megtisztelő figyelmet! Szamosfalviné Törőcsik Ibolya
Szolnok Városi Óvodák


Letölteni ppt "Minőségbiztosítás másképpen"

Hasonló előadás


Google Hirdetések