Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

A neoklasszikus modell összefoglalása

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "A neoklasszikus modell összefoglalása"— Előadás másolata:

1 A neoklasszikus modell összefoglalása
Neoklasszikus pénzpiac, aggregát keresleti görbe

2 A pénzkeresleti függvény:
L(Y,i,π), de mivel a teljes foglalkoztatás miatt a jövedelemadott a munkapiacról, a kamatláb pedig az árupiacról a pénzkereslet konstans L, M/P P L A pénzkereslet független az árszínvonaltól 2

3 Egyensúly a pénzpiacon
L(Y,i,π)=M/P. Adott L mellett a reál-pénzkínálat (M/P) az árszínvonal csökkenő függvénye Az egyensúlyt az árszínvonal változása teremti meg L, M/P P L M/P 3

4 A neoklasszikus pénzpiac jellemzése
A pénzpiac számára az Y jövedelem és az egyensúlyi kamatláb csak külső tényezőként jelenik meg. A nominális pénzkínálat a jegybank által meghatározott. A reál-pénzkínálat és az árszínvonal egymással fordított arányosságban áll. A pénzkereslet értéke csak külső tényezőktől függ, tehát a pénzpiacon nagysága állandó.

5 A pénzpiac változója az árszínvonal
Pénzpiaci egyensúlytalanság esetén az árszínvonal alkalmazkodik Pl. ha a nominális pénzkínálat csökken, akkor a reál pénzkínálati függvény balra tolódik el, hirtelen túlkereslet jön létre, az árszínvonal csökkenésével újra egyensúlyba kerülünk. Az árupiac független a pénzpiactól. M változására csak P reagál

6 Előzmények, ill. a lényeg
Fischer féle forgalmi egyenlet: MV=PY V= a pénz forgási sebessége Cambridge-egyenlet: M=kPY k pénztartási hajlandóság V=1/k Mindkettő üzenete a pénz semlegessége M nő, csak P változik: a pénz nem hat a reálrendszerre, i és Y nem változik Mindkettő a pénz tranzakciós felfogásán nyugszik

7 Eredeti alak Jobb oldalon az áruk árösszege

8 M/P=kY M=1000, P=1, k=0,2, Y=5000 Az egyensúly teljesül: 1000=1000
Most M nő 25%-al . „Egy reggel mindenki arra ébred, hogy 25%-al több pénze van.” 1250/1 nagyobb, mint 1000 Elköltik: P nő 1,25-re, az egyensúly helyreáll!

9 A teljes neoklasszikus modell
Összerakjuk az eddig megismert piacokat Koncentráljunk a tágabb értelemben vett árupiacra: AS-AD modell Az AS már ismert Az AD a pénzpiacból vezethető le M=kPY → P=M/kY

10 Az AS-görbe tökéletes munkapiac esetén
II. Ys I. W/P P YP W/P Y ND Ns Y(N) III. N IV. A munkapiac mechanizmusa a reálbér mozgása biztosítja a teljes foglalkoztatást, ezért Y a potenciális kibocsátás szintjén van és független az árszínvonaltól N N

11 A pénzpiacról levezetett AD az árszínvonalat határozza meg, az AS
a jövedelmet Az árupiaci egyensúly Y P W/P Ys P0 YD W/P Y Yp ND Y(N) Ns N

12 Neoklasszikus modell Exogén tényezői: termelési függvény, munkakínálati függvény, pénzkínálat, háztartások időpreferenciája Endogén változók: kibocsátás, kamatláb, reálbér, árszínvonal Ezen endogén változók egyensúlyi értékei meghatározzák a foglalkoztatást, a fogyasztás, beruházás és megtakarítás értékeit

13 Melyik piacon milyen tényező változása biztosítja az egyensúlyt?
Munkapiac: nominálbér Árupiac: kamatláb Az árupiaci egyensúly egyben értékpapír- piaci egyensúlyt tételez fel Pénzpiac: árszínvonal

14 W tőkeállomány Termelési függvény Munkapiaci kereslet technológia
Munkapiaci egyensúly Max. foglalkoztatottak, Munkaerő kínálat Egyensúlyi reálbér W Árszínvonal a pénzpiacról Potenciális jövedelem 24

15 l P Potenciális jövedelem pénzkínálat o t e n c i á l i s j ö v e d e e m Termelési T e r m e l é s i fogyasztás f o g y a s z t á s függvény árszínvonal Beruházási kereslet B e r u h á z á s i k e r e s l e t pénzkereslet kamatláb Megtakarítási függvény t M e g t a k a r í á s i f ü g g v é n y

16 Néhány fontos jellemző
A reáltényezők által meghatározott piacok mindegyike hat a pénzpiacra, de: a pénzpiac nem hat vissza ezekre a piacokra Ha bármelyik reáltényező megváltozik, akkor biztosan megváltozik az árszínvonal, de az árszínvonal változása nem hat vissza a reáltényezőkre A gazdaság reálváltozói függetlenek a nominális értéktől Az árszínvonal mintegy szintetikus végső mutatója a gazdaságnak PÉNZ SEMLEGESSÉGE - gazdaságpolitikai következmény Kínálat határozza meg a keresletet (Say – törvény)

17 függvény:

18 Határozza meg az egyensúlyi reálbért és foglalkoztatottsági szintet!
Írja fel a fogyasztási függvény egyenletét! Egyensúlyi kamatláb mellett hogyan oszlik meg a potenciális jövedelem megtakarítás és fogyasztás között? Határozza meg a beruházás kamatláb szerinti rugalmasságát árupiaci egyensúly mellett(kerekítve)! Értelmezze a kapott eredményt! Mekkora az M0 pénzaggregátum nagysága? Mekkora kamatláb mellett fognak ugyanannyit megtakarítani, mint amennyit elfogyasztanak a gazdasági szereplők (kerekítve)?

19 1. W=13 és N=289

20 2. C=Y-S= i

21 i=78i i=13, S=1014=I C= =6500

22 4. ε= ε =

23 5. M0/0,2=m1=1878,5*2 M0=751,4

24 i=78i i=48,17 C=S=3757

25 Egy nemzetgazdaságban a jelenlegi piaci kamatláb értéke 5%
Egy nemzetgazdaságban a jelenlegi piaci kamatláb értéke 5%. A befektetők arra számítanak, hogy a következő évben a piaci kamatláb 6% lesz. A megfontolásra kerülő végtelen lejáratú értékpapír fix, éves hozama 4000 egység. Érdemes-e a befektetőknek megvásárolni az értékpapírt? (Válaszát az árfolyamveszteség-ráta segítségével igazolja!)

26 Minta zh ABCEEA 7. b, Állam: 2000+G+0=3000, G=1000
a, Vállalat:9000+Sv=10000, Sv=1000=Sh c, Tőkepiac: I=2000+0 GDP: 10000=C , C=7000

27 8.a Ehhez szükséges a tőkeállomány Y a fogyasztási függvényből=6000

28 8.b W/P=0,016666 Mivel P=3. W=3*0,016666=0,05

29 8.c 550-60i=40i, i=5,5. S=220 ε= ε =

30 8.d MV=PY 9000*V=3*6000 V=2

31 Egy neoklasszikus modellről ismerjük a következő adatokat: A termelési függvény:
K=6400. A munkakínálat konstans N=2500. A jegybankpénz mennyisége 3080, a kötelező tartalékráta 20%, a forgalomban lévő pénzmennyiség 7700, az árszínvonal 15,4. Mekkora a pénz forgási sebessége, a reálbér és a készpénzhányad? Hány százalékkal változik a nominálbér, ha az utóbbi 5% ponttal nő?

32 V=8 W=0,8 mr=0,25 +9,1


Letölteni ppt "A neoklasszikus modell összefoglalása"

Hasonló előadás


Google Hirdetések