Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

MAKROÖKONÓMIA GTK Gazdálkodási és menedzsment, Kereskedelem és marketing (BA Levelező) 2010.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "MAKROÖKONÓMIA GTK Gazdálkodási és menedzsment, Kereskedelem és marketing (BA Levelező) 2010."— Előadás másolata:

1 MAKROÖKONÓMIA GTK Gazdálkodási és menedzsment, Kereskedelem és marketing (BA Levelező) 2010.

2 2.3.Pénzpiac Tananyag: Makroökonómia (Oktatási segédlet) 2. kötet: 50-59.old.

3 2.3.Pénzpiac Téma felépítése: 1. Pénz lényege, gazdasági szerepe 2. Bankrendszer jellemzői 3. Pénzkínálat- pénzteremtés 4. Pénzkereslet 5. Pénzpiaci egyensúly (LM görbe)

4 I. Pénz lényege, gazdasági szerepe Ismétlés (Mikroökonómiában tanultak) •Pénz fogalma: – általánosan és tartósan elfogadott csereeszköz, – bármely áru értékét képes kifejezni. •Pénz lényege: árutermelői viszony •Pénz funkciói: –forgalmi eszköz (csereeszköz) (mindenki által elfogadott, bármikor tovább cserélhető) –fizetési eszköz (egyoldalú jövedelemátengedést biztosít adófizetés hiteltörlesztés) –elszámolási egység (értékmérő, alkalmas az árak kifejezésére) –vagyontartás eszköze (értékőrző, felhalmozási eszköz) –világpénz

5 I. Pénz lényege, gazdasági szerepe Ismétlés (Mikroökonómiában tanultak) Milyen tulajdonságok tesznek alkalmassá egy jószágot, hogy pénzként funkcionáljon? –keresett –értékálló –homogén –osztható –szállítható –tartós –könnyen felismerhető

6 Pénz kialakulása, fejlődése Ismétlés: Mikroökonómia •Kezdetben árupénz: saját belső értéke van (só, vas, ezüst, arany), maga is áru, van termelési költsége és ennek szerepe van az érték megállapításában •Később: nem árupénz: nincs belső értéke, értéke független az előállítási költségétől •Belső érték nélküli pénz: – önmagában nincs értéke - törvény garantálja az elfogadását (törvényes fizetőeszköz) - társadalmi közmegegyezés elfogadja •Pénzhelyettesítők: bankok  bankjegy: képviseli a fémpénzt (van fedezete) állam  államjegy : bizalmi pénz •Ma: a törvényes fizetőeszköz sem jelenik meg mindig a forgalomban (helyettesítik: csekk, bankkártya, banki átutalás )

7 Modern pénzrendszer A mai pénz hitelpénz •kibocsátását törvények szabályozzák •hitelnyújtással keletkezik, visszafizetéssel szűnik meg •nincs belső értéke Megjelenési formája: •készpénz (bankjegy + érme) •számlapénz (bankszámlapénz): a bankok által teremtett pénz, amely a bankban bármikor átváltható törvényes fizetőeszközre

8 2. Bankrendszer jellemzői •Bankrendszer fogalma •Bankrendszer formái: –egyszintű –kétszintű •Kétszintű bankrendszer: –Jegybank: a bankok bankja –Kereskedelmi bankok

9 2. Bankrendszer jellemzői Jegybank feladatai: •készpénz kibocsátás monopóliuma •szabályozza az egész pénzforgalmat,a hazai valuta értékének őrzése •monetáris politikájával hatást gyakorol: –piaci kamatlábra –árszínvonalra –valutaárfolyamra –gazdaság reálfolyamataira •kezeli a ker.bankok, egyéb pénzintézetek számláit •kormány pénzügyeit intézi •állam nemzetközi pénzügyeit intézi •tartalékokat kezeli

10 2. Bankrendszer jellemzői Kereskedelmi bankok feladatai: •Betétek gyűjtése •Hitel nyújtása •Számlavezetés •Értékpapír kibocsátás, forgalmazás •Devizaszámla kezelés •Egyéb pénzügyi szolgáltatások

11 3. Pénzkínálat- pénzteremtés Pénzaggregátumok: M0,M1, M2, M3, M4 •M0 = jegybankpénz= Forgalomban lévő készpénz+ ker. bankok jegybankpénz tartaléka •M1 = szűken vett pénz= Forgalomban lévő készpénz+ ker.banknál lévő látra szóló betét •M2= tágabb értelemben vett pénz= M1+ kvázi pénz (lekötött betét) •M3 = M2 + banki értékpapírok

12 3. Pénzkínálat- pénzteremtés Pénzpiaci modell feltételei •Pénz fogalma = M 2 •Értékpapíron a végtelen lejáratú, fix kamatozású papírt értjük •Reálkategóriákat vizsgálunk •Gazdaság pénzkínálata adott Pénzpiac: az M 2 keresletének és kínálatának az összessége Pénzkínálat = M 2 Pénzkereslet= M 2 -ből a gazdaság szereplőinek a pénztartási igénye

13 3. Pénzteremtés folyamata 1. Mikor van szükség jegybankpénzre? Ha az egymással fizetési kapcsolatban álló ügyfelek különböző kereskedelmi banknál vezetnek folyószámlát. Jegybank X bank betéte Y bank betéte X bankY bank jegybanki A ügyfél jegybanki B ügyfél tartalék tartalék betéte „A” fizet „B”-nek: A megbízás  X bank  jegybank  Y bank  B ügyfél

14 A jegybank korlátozza a kereskedelmi bankok pénzteremtését Kötelező jegybanki tartalék: az üzleti bankok a betéteik meghatározott %-ában kötelesek jegybanki tartalékot elhelyezni Jegybanki tartalék  = tartalékráta (t) betétek Pénzteremtés: nincs szükség a teljes betétállománynak megfelelő tartalékra a likviditáshoz

15 III.3. Hogyan tud pénzt teremteni egy kereskedelmi bank? X úr 1000 E Ft betétet helyez el a bankban. 1. Bank 1 000Kp1000 X betét Pl.: a kötelező tartalékráta 10 %, (t= 0,1) A bank tartalékot képez, szabad pénzeszköze 900 E Ft

16 III.3. Hogyan tud pénzt teremteni egy kereskedelmi bank? 1. bank 1 00 JB tartalék 1000 X betét 900 Készpénz A bank 900 E Ft hitelt tud nyújtani Y úrnak, aki elhelyezi azt a 2. bankban betétként:

17 III.3. Hogyan tud pénzt teremteni egy kereskedelmi bank? 1. bank2. bank 100 JB tart. 1000 „X” betét 90 JB tart. 900 „Y” betét 900 hitel 810 Kp „Y” úr bankszámlapénze: (1-t)  1000=900 E Ft A következő lépésben a 2. bank újabb hitelt tud nyújtani szabad pénzeszközeiből: Végül az n. lépés után: •1000 + (1-t)  1000 + (1-t) 2  1000 + (1-t) 3  1000 + … + (1-t) n  1000 =1000 1/t

18 III.3. Hogyan tud pénzt teremteni egy kereskedelmi bank? Pénzmultiplikáció: •1000 E Ft induló jegybankpénz 1/t = 1/0,1 = 10 szeres pénzmennyiséget eredményezett. •De: a bank nem merítheti ki teljes pénzteremtési lehetőségét, mert számítani kell a betétek kereskedelmi bankon kívüli felhasználására, szabad tartalékok szükségesek!

19 3. Hogyan tud hatni a Jegybank a pénzkínálatra? (Lásd: Monetáris politika) Pénzkínálat befolyásolható: •- kötelező tartalékráta •- refinanszírozási kamatláb •- nyílt piaci műveletek

20 3. Pénzpiaci modell- kínálati oldala Pénzpiaci modellben • Nominális pénz adott • Reálpénz = nom. pénz/árszínvonal= M/P (a pénz vásárlóereje) Pénzkínálati függvény:Ms = m  MB

21 4. Pénzkereslet Klasszikus elmélet: A pénz mennyiségi elmélete •M  f = P  Y •M: pénz mennyisége •f: a pénz forgási sebessége (felt: konstans) •Y: potenciális kibocsátás (hosszú távon konstans, a termelési tényezők függvénye)

22 Klasszikus elmélet: A pénz mennyiségi elmélete •A pénzkereslet csak a jövedelem függvénye •A pénzkereslet független a kamatlábtól

23 Keynesi pénzkereslet elmélet Keynes: likviditáspreferencia elmélete alapján (a pénztartás motívumai) A pénzkereslet elemei - tranzakciós - óvatossági - spekulációs

24 IV. Pénzkereslet Tranzakciós pénzkereslet: M t = f(Y) (rendszeres vásárlások lebonyolítása) Óvatossági pénzkereslet: M ó = f(Y,i) (előre nem látott események fedezésére) (+,-) Vagyontartási (spekulációs) pénzkereslet: Ms = f(i) (vagyon megőrzése) (-)

25 IV. Összesített pénzkereslet Reálpénzkereslet : M ( Y(+), i (-) ) a reálkamatláb (i) és a jövedelem (Y) függvénye M = M t (Y) + M Ó (Y,i) +M S (i) M(y,i) i Jövedelem nő

26 V. Pénzpiaci egyensúly P, Y nagyságát az összkereslet és összkínálat egyensúlya határozza meg. Külső adottságok

27 V. Pénzpiaci egyensúly Az LM görbe származtatása: Y i LM L i M/P I 1 I 0 Y 0 Y 1 M(Y) M’(Y’) Y1 > Y’ Az LM görbén kívül levő pontok: nincs egyensúly a pénzpiacon túlkínálat túlkereslet

28 LM görbe elmozdulásai •Az LM görbe jobbra tolódik •ha a nominálpénzkínálat nő •ha az árszínvonal csökken •Az LM görbe balra tolódik •ha a nominálpénzkínálat csökken •ha az árszínvonal nő

29 LM görbe tulajdonságai (összefoglalva) •A kamatláb és a jövedelemszint azon értékeit mutatja, amelyek mellett a pénzpiac egyensúlyban van, •A pénzpiac egyensúlya esetén az értékpapírpiac is egyensúlyban van. •Pozitív meredekségű. •Reálpénzkínálat növekedésének hatására az LM görbe jobbra felfelé tolódik. •A görbétől balra felfelé lévő pontok a pénzpiaci túlkínálatot fejezik ki, a jobbra lefelé lévő pontok pedig a túlkeresletet.

30 2.3. Pénzpiaci modul vége Visszatérés a követelményekhez!! -


Letölteni ppt "MAKROÖKONÓMIA GTK Gazdálkodási és menedzsment, Kereskedelem és marketing (BA Levelező) 2010."

Hasonló előadás


Google Hirdetések