Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Pénzpiac. I. A pénz kialakulása Egészítse ki a mondatokat a megfelelő szakmai kifejezés felhasználásával! 1.A mai pénz évezredek során alakult ki az árutermelés.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Pénzpiac. I. A pénz kialakulása Egészítse ki a mondatokat a megfelelő szakmai kifejezés felhasználásával! 1.A mai pénz évezredek során alakult ki az árutermelés."— Előadás másolata:

1 Pénzpiac

2 I. A pénz kialakulása Egészítse ki a mondatokat a megfelelő szakmai kifejezés felhasználásával! 1.A mai pénz évezredek során alakult ki az árutermelés és a fejlődésének eredményeképpen. A elengedhetetlenné tette a cserét, hisz különböző tevékenységet végző emberek (közösségek) rászorultak mások tevékenységére és azok termékeire. A csere eleinte véletlenszerű volt és a termékcsere formáját öltötte, vagyis az egyik terméket cserélték egy másik termékre. A csere rendszeressé válása után a közvetlen termékcsere már nem bizonyult megfelelő csereformának, mert a gátjává vált a cserének.(Lásd erről az alábbi példát.) 2.Egy európai utazó feljegyzéséből, amelyekben egyik 19. századi afrikai kalandjáról számol be: munkamegosztás közvetlen közvetlenül körülményesség

3 3.„Mulatságos látvány volt, hogy kellet kifizetnem a Tanganyika partján fekvő Kavel piacán egy csónak bérleti díját. Szaid ügynöke a fizetséget elefántcsontban kérte, nekem viszont nem volt elefántcsontom. Ekkor tudomásomra jutott, hogy Magomet Ibn-Szalibnak van ugyan elefántcsontja, de posztóra lenne szüksége. Ez a hír még nem lett volna nagy hasznomra, ha meg nem tudom, hogy Magomet Ibn-Garibnak viszont van posztója és huzalra lenne szüksége. Ez utóbbi szerencsére volt nálam, így hát átadtam Magomet Ibn- Garibnak a szükséges mennyiségű vöröshuzalt, ő átadta Magomet Ibn- Szalibnak a posztót, aki a posztóért cserébe Szaid ügynökeinek elefántcsontot adott. Csak ekkor kaptam engedélyt Szaidtól, hogy a csónakját használhassam. 4.Amikor a csere rendszeressé vált és a termékek egy részét már eleve szándékosan cserére termelték, a cserearányokat rögzítette a szokás és a hagyomány. Ekkor keletkeztek az első, primitív pénzek, mégpedig úgy, hogy valamely áru maga kezdett pénzként funkcionálni. Ezzel a csere két mozzanatra, egy és egy szakadt. eladásravételre

4 2.1. Milyen szerepkört lát el az árupénzként funkcionáló áru? Az áruk cseréjét közvetíti. 2.2. Mondj néhány példát olyan árura, amelyek a történelem során betöltötték az áru szerepét! Só, kagyló. 2.3. Az árucsere fejlődésével az árupénzeket kiszorítják a nemesfémek, mert természeti tulajdonságaiknál fogva a pénzfunkciók betöltésére ezek a legalkalmasabbak. Milyen tulajdonságok teszik alkalmassága nemesfémeket a pénz funkcióinak betöltésre? Osztható, tartós, értékálló, tetszetős, kis mennyiségben nagy érték. Kókai Kitti

5 Pénz: az az általánosan és tartósan elfogadott csereeszköz, amelyet a gazdaság szerepl ő i csak erre a célra használnak, és amely képes bármely áru értékét kifejezni

6 A pénz formáját tekintve lehet készpénz számlapénz Eredetét tekintve jegybankpénz kereskedelmi bank pénz Forgalomképesség alapján korlátlanul forgalomképes M1 (forgalomban lévő készpénz+ látra szóló betét) korlátozottan forgalomképes (kvázi pénz) lekötött betét, értéklevél M2 = M1+ kvázi pénz Pénzpiac fogalmába csak a szűken vett pénz, az M1 tartozik Pénzkínálat : a forgalomba levő készpénz és bankszámlapénz Pénzkereslet: a gazdasági szereplők által tartani kívánt készpénz és bankszámlapénz összege

7 Pénz kínálatát meghatározza: a bankrendszer - kötelező tartalékráta - jegybanki kamatláb - nyílt piaci műveletek M1 alakulása

8 Pénzkereslet: Tranzakciós pénzkereslet M D = M/P (az a pénzösszeg, amelyet a gazdasági szereplők az adásvételek folyamatos lebonyolítása érdekében igényelnek) nagyságát meghatározó tényezők: kibocsátás nagysága árszínvonal árucsere forgalom gyorsasága

9 Pénzkereslet: Vagyontartási pénzkereslet (az a pénzösszeg, amit az emberek vagyonuk részeként igényelnek) Nagyságát a kamatláb változása határozza meg Összes pénzkereslet = tranzakciós + óvatossági + vagyontartási pénzkereslet Függ: reáljövedelem kamatláb i M/P MDMD Pénzkeresleti függvény

10 A pénzpiaci egyensúly i M/P MDMD M S /P i0i0

11

12 1. Értékmér ő funkció: Ebben a funkciójában a pénz méri az áruk értékét, értékarányait. Pl.: árcédula A pénz funkciói:

13 2.Csereeszköz funkció: Pénz az áruk forgalmát bonyolítja. 3. Fizetési eszköz funkció: Id ő ben szétválik az áru és a pénz mozgása.

14 4. Felhalmozási eszköz funkció. Vagyon felhalmozás, pénz tartalékolása 5. Világpénz funkció: Pénz nemzetközi forgalomban funkcionál

15 Nevezze meg az egyes pénzfunkciókat! ………………………………………….Ebben a funkciójában a pénz kifejezi az áruk értékét, a piaci árak segítségével összehasonlíthatóvá és mérhet ő vé teszi a különböz ő dolgokat. Értékmérő funkció

16 …………………………………………. Közvetíti az áruk cseréjét, a csere eszközeként funkcionál. A pénz ebben a szerepkörben részt vesz az áruforgalomban. Forgalmi eszköz funkció

17 ………………………………….……..A pénz nem vesz részt az áruforgalomban hanem megtakarítást képez, azaz a pénz felhalmozódik. Mint ilyen a vagyontartás egyik formája, amelynek segítségével a jelenlegi bevételek értéke egy kés ő bbi id ő pontban történ ő felhasználás számára meg ő rz ő dik. Felhalmozási funkció

18 ………………………………………..A pénz önállóan mozog, nem kapcsolódik közvetlenül az áruforgalomhoz. Így pl. hitelnyújtási eszköz, vagy a termelési tényez ő k jövedelmét fizetik benne. Ebb ő l a funkcióból fejl ő dött ki a hitelpénz. Fizetési eszköz funkció

19 ……………………………………….Azt jelenti, hogy a pénz az országok közötti termék és jövedelem áramlásában is betöltheti mind az el ő z ő négy szerepkört. Világpénz funkció

20 Egészítsd ki! •A modern pénzrendszerben különböző pénzekről beszélhetünk. Eredetét tekintve : a, ______________________ b, Kereskedelmi bank-pénz Formáját tekintve: a, ______________________ b, számlapénz Likvid it ása szerint: a, azonnal felhasználható, azaz _________________betét b, határidős betét c, takaréklevél Pénzforgalom betöltött szerepe alapján: a, ______________________ értelmezett pénz. Ide tartoznak a készpénz és a ___________________betétek b, tágan értelmezett pénz. Ebbe a fogalomkörbe tartoznak M1 (=____________________)és határidős betétek. Jegybankpénz Készpénz Látra szóló Szűken Látra szóló Szűken vett pénz

21 Egészítsd ki ! Szakmai kifejezéssel. •A jegybankpénz és a kereskedelmi banki pénz megkülönböztetésének csak a kétszintű bankrendszerben van értelme. ♠ Az állam a bankjegykibocsátást állami monopóliummá tette. ___________________- nak Nevezzük azt a bankot, amelyik az adott országban egyedül bocsáthat ki bankjegyet, amelyet mindenkinek el kellett fogadnia ♠ Az egyszintű bankrendszer jellemzője, hogy az adott ország központi bankja (jegybankja) a jegybanki funkciók mellett közvetlen kapcsolatban áll a gazdálkodó szervezetekkel, lebonyolítja ___________________forgalmukat, vezeti______________________és_____________________ folyósít a részükre. ♠ A kétszintű bankrendszerben a ___________________bank nem áll közvetlen kapcsolatban a _____________________szervezetekkel, hanem csak a bankrendszer második szintjén álló _____________________ bankokkal. E bankok végzik _______________________________ lebonyolítását. Jegybank pénz számláikat hitelt jegybank gazdálkodó kereskedelmipénzforgalom

22 ♠ A kétszintű bankrendszerben a __________________ irányítja, ellenőrzi valamennyi bank és egyébb pénzintézet tevékenységét. A kötelező tartalékráta és kamatláb változtatásával a kereskedelmi bankok pénzteremtési lehetőségét szabályozza és korlátozza. ♠ A szabályozás célja az, hogy a kereskedelmi bankok hitelnyújtó képességét __________ a gazdaság pénzigényei szerint. ♠ A kötelező tartalékráta a központi bank által előírt tartalékolási arány. A kereskedelmi bankok a náluk elhelyezett betétek összegének a kötelező tartalékráta által meghatározott ____________kötelesek tartalékot képezni. A kötelező tartalékrátát a jegybanknál elhelyezett betétként kezelik. A kereskedelmi bankok jegybankpénz-készleteinek a kötelező tartalék rátát meghaladó többlete a kereskedelmi bankok __________________tartaléka, amelyek a pénzpiacon hitelnyújtásra használhatnak fel. ♠ A kereskedelmi bankok úgy is hozzájutnak jegybanki számlapénzhez,ha jegybanki hitelt vesznek fel a központi banktól. A ____________ kamatláb hatással van a kereskedelmi bankok hitelezésére is. Ha a kereskedelmi bankok jegybanki hitelből finanszírozzák az ügyfeleik hiteligényét, akkor a kereskedelmi bank csak úgy juthat haszonhoz, ha a kihelyezett hitelek kamatlába meghaladja a jegybanki hitel kamatát. Ha ez a kamat csökken, akkor a bankok hitelnyújtási lehetősége ____ __ és ha többen vesznek fel hitelt, akkor _______________a forgalomba kerülő pénz mennyisége. jegybank befolyásolja hányadát szabad jegybanki nő javul

23 ♠ A központi bank ___________________ műveletekkel és a kormánynak nyújtott hitelekkel közvetlenül változtatja meg a pénz kínálatát. Ha a jegybank értékpapírt ad el, akkor a kereskedelmi bankok illetve a lakosság, a papírok megvásárlói készpénzzel fizetnek, azért __________________ a forgalomban lévő pénz mennyisége. nyíltpiaci csökken Készítette: Fajka Melitta Demjén Attila

24 feladatok Juhász Krisztián

25  Legyen a gazdaság pénzkeresleti függvénye: M D (Y,i)= Y- 100*i+200.  A pénzkínálat M S =1200, a jövedelem Y=1600, az árszínvonal P=2  1. Mekkora kamatláb mellett áll fenn a gazdaságban a pénzpiaci egyensúly?  2. Mi jellemezné a pénzpiacot 15%-os kamat mellett?  3.Készítse el a pénzpiacot jellemző ábrát! 1. M D =M S /P M S /P=600 600=1600-100*i+200 i=12% 2. M D =1600-100*i+200 i=15 M D =1600-100*15+200 M D =300 15%-os kamatláb mellett a pénzkereslet 300, vagyis a pénzpiacon túlkínálat alakul ki.

26 3.Készítse el a pénzpiacot jellemző ábrát! 300600 15 12 M/P i M S /P MDMD

27  Gazdaságunk ismert adatai: M D (Y,i)= Y-100*i+200, i=10%, Y=2000, P=2, M S =1200  1. Jellemezze a pénzpiac jelenlegi helyzetét!  2. A pénzkínálati oldal milyen irányú és mértékű változásával lehetne biztosítani, hogy a pénzpiac egyensúlyi változatlan kamatláb mellett alakuljon ki? 1. M D =M S /P M D = 2000-1000+200 M D =1200 M S /2=1200 M S =600 A reálpénzkínálat 600, vagyis túlkereslet van a pénzpiacon 2. A reálpénzkínálatnak 1200-ra kellene nőnie, ezért a nominális pénzkínálatot 1200-zal kellene növelni.

28 •A gazdaságban a reálpénzkínálat 500 egységnek felel meg. A pénzkereslet a M D =Y-100i+200 összefüggéssel fejezhető ki. Pénzpiaci túlkereslet mellett a jelenlegi kamatláb 12%. •Mekkora jövedelemre lenne szükség ahhoz hogy változatlan pénzmennyiség és kamatláb mellett a pénzpiac egyensúlya helyreálljon? A pénzpiac egyensúlyának feltétele: 500= Y-100i+200 500= Y-100×12+200 Ezt a feltételt 1500 egységnyi jövedelem elégíti ki.

29 Egy kétszektoros makrogazdaság adati: •C(Y)=150+0,8Y •I(i)=370-25 i •M S =850 •M D =-2700+3 Y – 50 i •P=1  Egyensúlyi kamatláb  M S /P=M D  850/1 =-2700+3y-50i  3550=3y-50i  3550=3*Y-50i  3Y=3550+50i  3550+50i=7800-375i  425i=4250  i=10%  Egyensúlyi jövedelem:  Y=C o +c(y)+I  Y=150+0.8(Y)+370-25i  Y=750+1850-125i  Y=2600-125i  3Y=7800-375i  3Y=7800-3750  Y=1350 Határozza meg az egyensúlyi jövedelmet és az egyensúlyi kamatlábat!

30 A gazdasági elemzések azt mutatják, hogy az egyensúlyi jövedelem nem elegendő a munkanélküliség felszámolásához. Ez csak 1650 jövedelemszint mellett következne be. Mekkora a kormányzati kiadásokkal érhető el a munkapiaci egyensúly, ha a kormány a munkahelyteremtő programokat nem adóbevételekből finanszírozza és a kamatláb változatlanságát is biztosítja? Megoldás: •Multiplikátor = 5 •1650-1350=300 •G=300/5 •G=60

31 A kormány munkahelyteremtő programjait a központi bank a pénzpiaci egyensúly, valamint az árszínvonal stabilitása érdekében monetáris intézkedésekkel támasztja alá. Mennyi jegybankpénzt kell kibocsátani, ha a kötelező tartalékráta változatlanul 20% és a kereskedelmi bankok a hitelnyújtási lehetőségeiket mindig teljes mértékben kihasználják? A pénzpiaci egyensúlyt 1750 nominális pénzmennyiség biztosítja a megváltozott helyzetben. M S (új)=1750 M S (új)-M S =1750-850=900 900/5=180 Ennek érdekében 900 egységgel kell növelni a forgalomban levő pénzmennyiséget, amihez viszont 180 egység többlet- jegybankpénzre van szükség. Kápolnási Richárd

32 Készítette: Csicsó Alexandra & Katona Kitty


Letölteni ppt "Pénzpiac. I. A pénz kialakulása Egészítse ki a mondatokat a megfelelő szakmai kifejezés felhasználásával! 1.A mai pénz évezredek során alakult ki az árutermelés."

Hasonló előadás


Google Hirdetések