Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Pénzpiac.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Pénzpiac."— Előadás másolata:

1 Pénzpiac

2 I. A pénz kialakulása Egészítse ki a mondatokat a megfelelő szakmai kifejezés felhasználásával! A mai pénz évezredek során alakult ki az árutermelés és a fejlődésének eredményeképpen. A elengedhetetlenné tette a cserét, hisz különböző tevékenységet végző emberek (közösségek) rászorultak mások tevékenységére és azok termékeire. A csere eleinte véletlenszerű volt és a termékcsere formáját öltötte , vagyis az egyik terméket cserélték egy másik termékre. A csere rendszeressé válása után a közvetlen termékcsere már nem bizonyult megfelelő csereformának, mert a gátjává vált a cserének .(Lásd erről az alábbi példát.) Egy európai utazó feljegyzéséből, amelyekben egyik 19. századi afrikai kalandjáról számol be: munkamegosztás munkamegosztás közvetlen közvetlenül körülményesség

3 „Mulatságos látvány volt, hogy kellet kifizetnem a Tanganyika partján fekvő Kavel piacán egy csónak bérleti díját. Szaid ügynöke a fizetséget elefántcsontban kérte, nekem viszont nem volt elefántcsontom. Ekkor tudomásomra jutott, hogy Magomet Ibn-Szalibnak van ugyan elefántcsontja, de posztóra lenne szüksége. Ez a hír még nem lett volna nagy hasznomra, ha meg nem tudom, hogy Magomet Ibn-Garibnak viszont van posztója és huzalra lenne szüksége. Ez utóbbi szerencsére volt nálam , így hát átadtam Magomet Ibn-Garibnak a szükséges mennyiségű vöröshuzalt, ő átadta Magomet Ibn-Szalibnak a posztót, aki a posztóért cserébe Szaid ügynökeinek elefántcsontot adott. Csak ekkor kaptam engedélyt Szaidtól, hogy a csónakját használhassam. Amikor a csere rendszeressé vált és a termékek egy részét már eleve szándékosan cserére termelték, a cserearányokat rögzítette a szokás és a hagyomány. Ekkor keletkeztek az első, primitív pénzek, mégpedig úgy, hogy valamely áru maga kezdett pénzként funkcionálni. Ezzel a csere két mozzanatra, egy és egy szakadt. eladásra vételre

4 2.1. Milyen szerepkört lát el az árupénzként funkcionáló áru?
Az áruk cseréjét közvetíti. 2.2. Mondj néhány példát olyan árura, amelyek a történelem során betöltötték az áru szerepét! Só, kagyló. 2.3. Az árucsere fejlődésével az árupénzeket kiszorítják a nemesfémek, mert természeti tulajdonságaiknál fogva a pénzfunkciók betöltésére ezek a legalkalmasabbak. Milyen tulajdonságok teszik alkalmassága nemesfémeket a pénz funkcióinak betöltésre? Osztható, tartós, értékálló, tetszetős, kis mennyiségben nagy érték. Kókai Kitti

5 Pénz: az az általánosan és tartósan elfogadott csereeszköz, amelyet a gazdaság szereplői csak erre a célra használnak, és amely képes bármely áru értékét kifejezni

6 Pénzpiac fogalmába csak a szűken vett pénz, az M1 tartozik
A pénz formáját tekintve lehet készpénz számlapénz Eredetét tekintve jegybankpénz kereskedelmi bank pénz Forgalomképesség alapján korlátlanul forgalomképes M1 (forgalomban lévő készpénz+ látra szóló betét) korlátozottan forgalomképes (kvázi pénz) lekötött betét, értéklevél M2 = M1+ kvázi pénz Pénzpiac fogalmába csak a szűken vett pénz, az M1 tartozik Pénzkínálat : a forgalomba levő készpénz és bankszámlapénz Pénzkereslet: a gazdasági szereplők által tartani kívánt készpénz és bankszámlapénz összege

7 Pénz kínálatát meghatározza:
a bankrendszer - kötelező tartalékráta - jegybanki kamatláb - nyílt piaci műveletek M1 alakulása

8 MD = M/P Pénzkereslet: Tranzakciós pénzkereslet
(az a pénzösszeg, amelyet a gazdasági szereplők az adásvételek folyamatos lebonyolítása érdekében igényelnek) nagyságát meghatározó tényezők: kibocsátás nagysága árszínvonal árucsere forgalom gyorsasága

9 Vagyontartási pénzkereslet (az a pénzösszeg, amit az emberek
vagyonuk részeként igényelnek) Nagyságát a kamatláb változása határozza meg Összes pénzkereslet = tranzakciós + óvatossági + vagyontartási pénzkereslet Függ: reáljövedelem kamatláb i Pénzkeresleti függvény MD M/P

10 A pénzpiaci egyensúly i MS/P i0 MD M/P

11

12 A pénz funkciói: 1. Értékmérő funkció: Ebben a funkciójában a pénz méri az áruk értékét, értékarányait. Pl.: árcédula

13 Csereeszköz funkció: Pénz az áruk forgalmát bonyolítja.
3. Fizetési eszköz funkció: Időben szétválik az áru és a pénz mozgása.

14 4. Felhalmozási eszköz funkció.
Vagyon felhalmozás, pénz tartalékolása 5. Világpénz funkció: Pénz nemzetközi forgalomban funkcionál

15 Nevezze meg az egyes pénzfunkciókat!
Értékmérő funkció ………………………………………….Ebben a funkciójában a pénz kifejezi az áruk értékét, a piaci árak segítségével összehasonlíthatóvá és mérhetővé teszi a különböző dolgokat.

16 Forgalmi eszköz funkció
………………………………………….Közvetíti az áruk cseréjét, a csere eszközeként funkcionál. A pénz ebben a szerepkörben részt vesz az áruforgalomban.

17 Felhalmozási funkció ………………………………….……..A pénz nem vesz részt az áruforgalomban hanem megtakarítást képez, azaz a pénz felhalmozódik. Mint ilyen a vagyontartás egyik formája, amelynek segítségével a jelenlegi bevételek értéke egy későbbi időpontban történő felhasználás számára megőrződik.

18 Fizetési eszköz funkció
………………………………………..A pénz önállóan mozog, nem kapcsolódik közvetlenül az áruforgalomhoz. Így pl. hitelnyújtási eszköz, vagy a termelési tényezők jövedelmét fizetik benne. Ebből a funkcióból fejlődött ki a hitelpénz.

19 Világpénz funkció ……………………………………….Azt jelenti, hogy a pénz az országok közötti termék és jövedelem áramlásában is betöltheti mind az előző négy szerepkört.

20 Egészítsd ki! A modern pénzrendszerben különböző pénzekről beszélhetünk. Jegybankpénz Eredetét tekintve : a, ______________________ b, Kereskedelmi bank-pénz Formáját tekintve: a, ______________________ b, számlapénz Likviditása szerint: a, azonnal felhasználható, azaz _________________betét b, határidős betét c, takaréklevél Pénzforgalom betöltött szerepe alapján: a, ______________________ értelmezett pénz. Ide tartoznak a készpénz és a ___________________betétek b, tágan értelmezett pénz. Ebbe a fogalomkörbe tartoznak M1 (=____________________)és határidős betétek. Készpénz Látra szóló Szűken Látra szóló Szűken vett pénz

21 Egészítsd ki ! Szakmai kifejezéssel.
A jegybankpénz és a kereskedelmi banki pénz megkülönböztetésének csak a kétszintű bankrendszerben van értelme. Jegybank ♠ Az állam a bankjegykibocsátást állami monopóliummá tette. ___________________- nak Nevezzük azt a bankot, amelyik az adott országban egyedül bocsáthat ki bankjegyet, amelyet mindenkinek el kellett fogadnia ♠ Az egyszintű bankrendszer jellemzője, hogy az adott ország központi bankja (jegybankja) a jegybanki funkciók mellett közvetlen kapcsolatban áll a gazdálkodó szervezetekkel, lebonyolítja ___________________forgalmukat, vezeti______________________és_____________________ folyósít a részükre. ♠ A kétszintű bankrendszerben a ___________________bank nem áll közvetlen kapcsolatban a _____________________szervezetekkel, hanem csak a bankrendszer második szintjén álló _____________________ bankokkal. E bankok végzik _______________________________ lebonyolítását. pénz hitelt számláikat jegybank gazdálkodó kereskedelmi pénzforgalom

22 jegybank ♠ A kétszintű bankrendszerben a __________________ irányítja, ellenőrzi valamennyi bank és egyébb pénzintézet tevékenységét. A kötelező tartalékráta és kamatláb változtatásával a kereskedelmi bankok pénzteremtési lehetőségét szabályozza és korlátozza. ♠ A szabályozás célja az, hogy a kereskedelmi bankok hitelnyújtó képességét __________ a gazdaság pénzigényei szerint. ♠ A kötelező tartalékráta a központi bank által előírt tartalékolási arány. A kereskedelmi bankok a náluk elhelyezett betétek összegének a kötelező tartalékráta által meghatározott ____________kötelesek tartalékot képezni. A kötelező tartalékrátát a jegybanknál elhelyezett betétként kezelik. A kereskedelmi bankok jegybankpénz-készleteinek a kötelező tartalék rátát meghaladó többlete a kereskedelmi bankok __________________tartaléka, amelyek a pénzpiacon hitelnyújtásra használhatnak fel. ♠ A kereskedelmi bankok úgy is hozzájutnak jegybanki számlapénzhez,ha jegybanki hitelt vesznek fel a központi banktól. A ____________ kamatláb hatással van a kereskedelmi bankok hitelezésére is. Ha a kereskedelmi bankok jegybanki hitelből finanszírozzák az ügyfeleik hiteligényét, akkor a kereskedelmi bank csak úgy juthat haszonhoz, ha a kihelyezett hitelek kamatlába meghaladja a jegybanki hitel kamatát. Ha ez a kamat csökken, akkor a bankok hitelnyújtási lehetősége ____ __ és ha többen vesznek fel hitelt, akkor _______________a forgalomba kerülő pénz mennyisége. befolyásolja hányadát szabad jegybanki javul

23 nyíltpiaci ♠ A központi bank ___________________ műveletekkel és a kormánynak nyújtott hitelekkel közvetlenül változtatja meg a pénz kínálatát. Ha a jegybank értékpapírt ad el, akkor a kereskedelmi bankok illetve a lakosság, a papírok megvásárlói készpénzzel fizetnek, azért __________________ a forgalomban lévő pénz mennyisége. csökken Készítette: Fajka Melitta Demjén Attila

24 feladatok Juhász Krisztián

25 Legyen a gazdaság pénzkeresleti függvénye: MD (Y,i)= Y-100*i+200.
A pénzkínálat MS=1200, a jövedelem Y=1600, az árszínvonal P=2 1. Mekkora kamatláb mellett áll fenn a gazdaságban a pénzpiaci egyensúly? 2. Mi jellemezné a pénzpiacot 15%-os kamat mellett? 3.Készítse el a pénzpiacot jellemző ábrát! 2. MD= *i+200 i=15 MD= *15+200 MD=300 15%-os kamatláb mellett a pénzkereslet 300, vagyis a pénzpiacon túlkínálat alakul ki. 1. MD=MS/P MS/P=600 600= *i+200 i=12%

26 3.Készítse el a pénzpiacot jellemző ábrát!
MS/P 15 12 MD M/P 300 600

27 Gazdaságunk ismert adatai: MD(Y,i)= Y-100*i+200, i=10%, Y=2000, P=2,
MS=1200 1. Jellemezze a pénzpiac jelenlegi helyzetét! 2. A pénzkínálati oldal milyen irányú és mértékű változásával lehetne biztosítani, hogy a pénzpiac egyensúlyi változatlan kamatláb mellett alakuljon ki? 1. MD=MS/P MD= MD=1200 MS/2=1200 MS=600 A reálpénzkínálat 600, vagyis túlkereslet van a pénzpiacon 2. A reálpénzkínálatnak 1200-ra kellene nőnie, ezért a nominális pénzkínálatot 1200-zal kellene növelni.

28 A gazdaságban a reálpénzkínálat 500 egységnek felel meg
A gazdaságban a reálpénzkínálat 500 egységnek felel meg. A pénzkereslet a MD=Y-100i+200 összefüggéssel fejezhető ki. Pénzpiaci túlkereslet mellett a jelenlegi kamatláb 12%. Mekkora jövedelemre lenne szükség ahhoz hogy változatlan pénzmennyiség és kamatláb mellett a pénzpiac egyensúlya helyreálljon? A pénzpiac egyensúlyának feltétele: 500= Y-100i+200 500= Y-100×12+200 Ezt a feltételt 1500 egységnyi jövedelem elégíti ki.

29 Egy kétszektoros makrogazdaság adati:
C(Y)=150+0,8Y I(i)= i MS =850 MD = Y – 50 i P=1 Határozza meg az egyensúlyi jövedelmet és az egyensúlyi kamatlábat! Egyensúlyi jövedelem: Y=Co+c(y)+I Y= (Y) i Y= i Y= i 3Y= i 3Y= Y=1350 Egyensúlyi kamatláb MS/P=MD 850/1 = y-50i 3550=3y-50i 3550=3*Y-50i 3Y= i i= i 425i=4250 i=10%

30 A gazdasági elemzések azt mutatják, hogy az egyensúlyi jövedelem
nem elegendő a munkanélküliség felszámolásához. Ez csak 1650 jövedelemszint mellett következne be. Mekkora a kormányzati kiadásokkal érhető el a munkapiaci egyensúly, ha a kormány a munkahelyteremtő programokat nem adóbevételekből finanszírozza és a kamatláb változatlanságát is biztosítja? Megoldás: Multiplikátor = 5 =300 G=300/5 G=60

31 A kormány munkahelyteremtő programjait a központi bank a pénzpiaci egyensúly, valamint az árszínvonal stabilitása érdekében monetáris intézkedésekkel támasztja alá. Mennyi jegybankpénzt kell kibocsátani, ha a kötelező tartalékráta változatlanul 20% és a kereskedelmi bankok a hitelnyújtási lehetőségeiket mindig teljes mértékben kihasználják? A pénzpiaci egyensúlyt 1750 nominális pénzmennyiség biztosítja a megváltozott helyzetben. MS(új)=1750 MS(új)-MS= =900 900/5=180 Ennek érdekében 900 egységgel kell növelni a forgalomban levő pénzmennyiséget, amihez viszont 180 egység többlet- jegybankpénzre van szükség. Kápolnási Richárd

32 Készítette: Csicsó Alexandra & Katona Kitty


Letölteni ppt "Pénzpiac."

Hasonló előadás


Google Hirdetések