Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Pénzpiac. Makroökonómia 2. A pénz: ami képes betölteni a pénz funkcióit:  forgalmi eszköz (csereeszköz) mindenki által elfogadott, bármikor tovább cserélhető.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Pénzpiac. Makroökonómia 2. A pénz: ami képes betölteni a pénz funkcióit:  forgalmi eszköz (csereeszköz) mindenki által elfogadott, bármikor tovább cserélhető."— Előadás másolata:

1 Pénzpiac

2 Makroökonómia 2. A pénz: ami képes betölteni a pénz funkcióit:  forgalmi eszköz (csereeszköz) mindenki által elfogadott, bármikor tovább cserélhető  fizetési eszköz egyoldalú jövedelemátengedést biztosít adófizetés hiteltörlesztés  elszámolási egység (értékmérő) alkalmas az árak kifejezésére  vagyontartás eszköze (értékőrző, felhalmozási eszköz)

3 Makroökonómia 2. Mely tulajdonságok tesznek alkalmassá egy jószágot, hogy pénzként funkcionáljon? Legyen keresett értékálló homogén osztható szállítható tartós könnyen felismerhető

4 Makroökonómia 2. A pénz kezdetben árupénz: saját belső értéke van (só, vas, ezüst, arany) maga is áru van termelési költsége és ennek szerepe van az érték megállapításában Pénzverés: az uralkodó joga (  kamara haszna)

5 Makroökonómia 2. Később: nem árupénz: nincs belső értéke értéke független az előállítási költségétől Belső érték nélküli pénz: önmagában nincs értéke törvény garantálja az elfogadását (törvényes fizetőeszköz) + társadalmi közmegegyezés elfogadja

6 Makroökonómia 2. Pénzhelyettesítők: Bankok  bankjegy: képviseli a fémpénzt (van fedezete) állam  államjegy : bizalmi pénz Ma: a törvényes fizetőeszköz sem jelenik meg mindig a forgalomban: Helyettesítik: csekk, bankkártya, banki átutalás

7 Makroökonómia 2. A mai pénz hitelpénz formája: készpénz (bankjegy + érme) számlapénz (bankszámlapénz): a bankok által teremtett pénz, amely a bankban bármikor átváltható törvényes fizetőeszközre – a bankba vetett bizalom az alapja

8 Makroökonómia 2. Kétszintű bankrendszer: Jegybank: a bankok bankja jegybankszámlapénzt teremt (kereskedelmi bankok tartaléka) + egyedül jogosult készpénzt teremteni: a törvényes fizetőeszköz kibocsátás monopóliuma feladata: a hazai valuta értékének őrzése Kereskedelmi (üzleti) bankok: bankszámlapénzt teremtenek, amellyel ügyfélkörön belül fizetni tudnak

9 Makroökonómia 2. Pénzkereslet: háztartás, vállalat által tartani kívánt pénzmennyiség A pénztartás céljai: tranzakciós előre látható vásárlásokra (forgalmi és fizetési eszköz funkció) nagyobb reáljövedelem, nagyobb reál tranzakciós pénzkereslet vagyontartási pénzkereslet: óvatossági, spekulációs pénzkereslet, minél nagyobb a kamatláb, annál kisebb a vagyontartási célú pénzkereslet

10 Makroökonómia 2. L 1 L 0 M/P YY L(Y 1 ) L(Y 0 ) i i1i1 i0i0 Reálpénzkereslet és a kamatláb közötti összefüggés Ha nő a jövedelem, változatlan kamatláb mellett növekszik a pénzkereslet

11 Makroökonómia 2. A pénzkínálatot: A bankrendszer határozza meg! A magánszektornak a bankrendszerrel szembeni likvid követelései alkotják Likviditás foka szerint: M1 pénzmennyiség: Készpénz (jegybank) Látra szóló betétek (kereskedelmi bankok felé) M2 pénzmennyiség: M1+határidős betétek

12 Makroökonómia 2. szűkebb értelemben vett pénzmennyiség M1 = készpénz + látra szóló betétek szélesebb értelemben vett pénzmennyiség: M2 = M1 + határidős betétek

13 Makroökonómia 2. Pénzteremtés:  hitelezés,  kereskedelmi bankok betétekre kamatot fizetnek,  keresk. bankok aranyat, valutát, értékpapírokat vásárolnak magánszektortól, (mindegyik esetben nő a látra szóló betétek összege) Ellentétes bankműveletek pénzmegsemmisítő hatásúak:  a magánszektor bankhitelt fizet vissza,  a felvett hitelek után kamatot fizet,  aranyat, értékpapírt, valutát vásárol a bankoktól.

14 Makroökonómia 2. Pénzteremtés kétszintű bankrendszerben Jegybank mérlege Állampapírok Kereskedelmi banki hitel Jegybanki számlapénz Készpénz bankokban forgalomban Monetáris bázis

15 Makroökonómia 2. Kereskedelmi bank mérlege Jegybanki számla Készpénz Hitel Jegybanki hitel Látra szóló betét Lekötött betét Banki értékpapír

16 Makroökonómia 2. A monetáris rendszer összevont mérlege Állampapírok Hitel Készpénz a forgalomban Látra szóló betét Lekötött betét Banki értékpapír M1 M2

17 Makroökonómia 2. A jegybank korlátozza a kereskedelmi bankok pénzteremtését:  Kötelező jegybanki tartalék: az üzleti bankok a betéteik előírt (a jegybank által meghatározott %- ában kötelesek jegybanki tartalékot elhelyezni Jegybanki tartalék  = tartalékráta betétek  Refinanszírozási hitelkeret és kamatláb meghatározása  Nyílt piaci műveletek A Jegybank a pénzkínálatot bővíti: ha vásárol ezekből (valutát, aranyat, államkötvényeket); csökkenti: ha elad

18 Makroökonómia 2. M/P iM/P 0 reál pénzkínálat = nominális pénzkínálat árszínvonal Reál pénzkínálat függvénye  egyenesen arányos a nominális pénzkínálattal,  fordítottan arányos az árszínvonallal

19 Makroökonómia 2. Pénzpiaci egyensúlyban: a reál pénzkereslet = reál pénzkínálattal M/P M/P 0 L(Y 0 ) i i”i” i0i0 i’

20 Makroökonómia 2. Egyensúlyi kamatláb: (i o ) reál pénz kereslet és a reál pénz kínálat egyensúlya határozza meg Az egyensúlyi kamatlábat növeli:  a reáljövedelem emelkedése (nő a reálpénz- kereslet)  árszínvonal emelkedése Pénzpiaci egyensúlyt biztosítja:  kamatláb mozgása  adott reáljövedelem, adott reál pénzkínálat mellett

21 Makroökonómia 2. Az összkeresleti görbe és a keresletszabályozó gazdaságpolitika

22 Makroökonómia 2. Adott árszínvonal mellett egyszerre határozódik meg a tervezett kiadások egyensúlyát biztosító:  reáljövedelem (hatékony kereslet)  kamatláb

23 A hatékony kereslet és a kamatláb meghatározásának sémája Fiskális politika Pénzpiac Monetáris politika Kamatláb Hatékony kereslet T TR M P M/P L G I C Y i Tervezett kiadások

24 E1 = (Y) Y 1 Y 0 0 Y P0P0 P1P1 AD 45 0 II E E = Y E 0 (Y) AD P Y 1 Y 0 Y Az összkeresleti függvény: A hatékony kereslet alakulását mutatja az árszínvonal függvényében

25 Makroökonómia 2. Expanzív monetáris politika: a jegybank bővíti a nominális pénzkínálatot, hatásmechanizmusa: pénzkínálat nő, kamatláb csökken, beruházások bővülnek, nő az összkereslet Restriktív monetáris politika: a jegybank szűkíti a nominális pénzkínálatot hatásmechanizmusa: pénzmennyiség csökkenése emeli a kamatlábat, ez visszafogja a beruházásokat, csökken az összkereslet

26 Makroökonómia 2. Monetáris politika hatása az összkeresletre:  a jegybank pénzmennyiség szabályozó lépése  kamatláb változás  a kamatláb változás hatása a beruházásokra  autonóm kiadások változásának multiplikátor hatása (fogyasztási határhajlandóságtól, adókulcstól függ)

27 Makroökonómia 2. A fiskális (költségvetési) politika hatása az összkeresletre Deficit, ill. szufficit együttjár a pénzmennyiség változásával Deficites költségvetés kezelésére:  hitelfelvétel a magánszektortól, pénzmennyiség nem nő  hitelfelvétel a központi banktól bővül a pénzmennyiség

28 Makroökonómia 2. Tiszta fiskális politika:  az állami kiadások és bevételek úgy változnak, hogy a pénzmennyiség állandó  a deficitet a magánszektor hitele fedezi,  többletet a magánszektor hiteleinek törlesztésére használják

29 Makroökonómia 2. Vegyes politika:  Állami kiadások és bevételek változásával egyidejűleg a pénzmennyiség is változik.  Deficitet a jegybanki hitel is fedezi, (nő a pénzkínálat)  Többletet jegybanki hitelek törlesztésére fordítják,(pénzmenny csökken)  Ill. a jegybank a költségvetési egyenlegtől függetlenül is változtatja a pénzmennyiséget

30 Makroökonómia 2. Tiszta fiskális politika: Expanzív bővítő jellegű politika:  kormányzati kereslet növelése (G)  transzferek növelése (TR)  adók csökkentése (T) hatására a hatékony kereslet nő Jövedelem változás hat a pénzpiacra

31 Makroökonómia 2. Expanzív fiskális politika hatása:  emeli a kamatlábat – pénzmennyiség bővítése nélkül  beruházási kereslet visszaesik  ez mérsékli az összkereslet növekedését (kiszorítási hatás) Kiszorítási hatás ellensúlyozható:  a pénzmennyiség bővítésével (monetáris politika)  ami megakadályozhatja a kamatláb emelkedését


Letölteni ppt "Pénzpiac. Makroökonómia 2. A pénz: ami képes betölteni a pénz funkcióit:  forgalmi eszköz (csereeszköz) mindenki által elfogadott, bármikor tovább cserélhető."

Hasonló előadás


Google Hirdetések