Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

1 Bevezetés az eszköz-forrás menedzsmentbe és Hitelek és fizetések a nemzetközi bankgyakorlatban 5. Bankrendszer előadás SZTE 2007. Április 20.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "1 Bevezetés az eszköz-forrás menedzsmentbe és Hitelek és fizetések a nemzetközi bankgyakorlatban 5. Bankrendszer előadás SZTE 2007. Április 20."— Előadás másolata:

1 1 Bevezetés az eszköz-forrás menedzsmentbe és Hitelek és fizetések a nemzetközi bankgyakorlatban 5. Bankrendszer előadás SZTE 2007. Április 20.

2 2 A) Bevezetés az eszköz-forrás menedzsmentbe •A/a Eszköz-forrás gazdálkodás fogalma és fejlődése •A/b A likviditásmenedzsment alapjai •A/c Kamatlábkockázat mérése és kezelése

3 3 A/a Eszköz-forrás gazdálkodás fogalma •A bank elfogadható kockázati szint mellett maximalizálja vagyonát. • Cél: olyan eszközportfolió a hozzátartozó finanszírozással, ami mellett a bank megőrzi likviditását, fizetőképességét, és jövedelmező működés mellett növeli részvényesei vagyonát. • Olyan jövedelmezőségi pályán kell haladnia, hogy közben mindig éppen elég pénze (likviditás) és tőkéje legyen. •Túl- vagy elégtelenül likvid bank csökkenti a jövedelmezőséget, miként a túl kockázatos vagy kockázatkerülő magatartás is.

4 4 Eszköz-forrás gazdálkodás fejlődése 1. •Az 1960-as évek előtt a banki források stabilak voltak (tipikus betét látra szóló volt, kamatlábak nem nagyon ingadoztak, betétforgalom is stabil volt) így az aktív eszközallokálás melletti likviditásmenedzsmentre helyezte a súlyt a bank: •zsákmódszerrel bedobálták a forrásokat egy közös banki alapba, •teljesítették a kötelező minimális likviditási szintet, törekedtek arra, hogy a betétek és hitelkihelyezések időbeni összhangja meglegyen, • a felesleges forrásokat hosszúlejáratú értékpapírokba fektették.

5 5 Eszköz-forrás gazdálkodás fejlődése 2/a •A 60-70-es évekbeli forráskonverzió a volatilitás szerint osztályozott forrásokat a hasonlóan osztályozott eszközökhöz rendelte, •stabilitási előnye volt: – a kis folyószámlának a nagyobbal, –a hosszú betétnek a röviddel, –a kisebb lekötött betétnek a nagyobbal, –és a belföldi betétnek a külföldivel szemben. •60-as évektől beköszöntő banki forrásgazdálkodás reagált a változó forrásszerkezetre, 1961-ben létrehozták a jumbo CD-t, a rövid lejáratú, nagycímletű, forgalomképes banki betétjegyet.

6 6 Eszköz-forrás gazdálkodás fejlődése 2/b •Konzervatív bankok elzárkóztak attól, hogy eszközeik- és forrásaik kamatláb és lejárati szerkezetében jelentős eltérés (mismatch) alakuljon ki. •Agresszívebb bankok ezzel nem törődve a legolcsóbb napi forrásból vásároltak pénzeket.

7 7 Eszköz-forrás gazdálkodás fejlődése 3. •Ma együtt kezelik az eszköz – és forrásgazdálkodást, különálló ALCO bizottság: – (vezeti a vezérigazgató, – tagjai az üzleti területekért felelős -, a CFO pénzügyi v.ig.h., a treasury, a kockázatkezelés,,a hálózat vezetői, –hetente ülésezik), •döntéseket hoz : –a termék árazásáról, – likviditási és tőkepozícióról, –és az elfogadható kockázati szint kialakításáról, •kiemelkedő feladatuk a likviditásmenedzsment és a kamatlábkockázatok kezelése.

8 8 A/b A likviditásmenedzsment alapjai •A banknak szüksége van likviditásra, hogy: –ügyfelei a betéteiket és hitelkereteiket bármikor lehívhassák, – és a jegybanki kötelező tartalékot teljesíteni tudja. •Likviditásnál a bank kellő mennyiségű, gyorsan, kis árfolyamveszteséggel, alacsony tranzakciós költség mellett pénzzé tehető eszközzel rendelkezik.

9 9 Likviditás fajtái •Elsődleges likviditás a bank pénze: –jegybanki számlapénz, – kasszában, trezorban lévő készpénz, –nostro és loro számlák egyenlege, –banki valutakészlet. •Másodlagosan likvid eszközök: –a könnyen értékesíthető és elzálogosítható állampapírok, –rövid vállalati papírok és viszontleszámítolható váltók, –kereskedési céllal vásárolt részvények és kötvények, – rövid bankközi kihelyezések; •többletkockázatuk (kamatláb, és hitelkockázatuk) van.

10 10 Likviditási pozíció 1. •A banki likviditási pozíciót –eszköz- (pénz/összes eszköz, másodlagosan likvid eszköz/ összes eszköz) –és forrásoldalon (pénzpiaci forrás/ összes forrás, jegybanki forrás/ összes forrás, stabil ügyfélforrás/ összes forrás) mérik, •de a lejárati szerkezetet is mérni kell.

11 11 Likviditási pozíció 2. •Bázispozíció = meglévő pénzeszközöket a következő időszak lejáró eszközeivel és forrásaival korrigálják. •Likviditás pozíció = bázispozíció + új ügyfélforrások - új ügyfél kihelyezések – többlettartalék igények. •Treasury a pénzpiacon vásárol-elad, fenntartva a kellő likviditást.

12 12 A/c Kamatlábkockázat mérése és kezelése 1. •A bank GAP-je a kamat érzékeny eszközök és forrása különbsége adott időszakban, mivel lejárnak és meg kell újítani azokat. • Kamatjövedelem változása = GAP * kamatlábváltozás. •Kamatjövedelem akkor nő, ha pozitív GAP- nél nő, míg negatív GAP-nél csökken a kamatláb.

13 13 Kamatlábkockázat mérése és kezelése 2. •Lejárat alapján eszközök és források tényleges futamidejét véve a számított duration gapek esetén éppen fordított a helyzet, vagyis bank értéke nő, ha negatív DGAP esetén kamatláb csökken, vagy pozitív DGAP esetén kamatláb csökken.

14 14 B) Hitelek és fizetések a nemzetközi bankgyakorlatban •B/a Hitelek a nemzetközi gyakorlatban •B/b Bankközi hitel •B/c Konzorciális kölcsön •B/d Kezességek,garanciák •B/e A devizaszámlák rendszere •B/f Fizetési forgalom

15 15 B/a Nemzetközi hitelek csoportosítása: •lejárat (rövid, 1év { "@context": "http://schema.org", "@type": "ImageObject", "contentUrl": "http://images.slideplayer.hu/8/2040445/slides/slide_15.jpg", "name": "15 B/a Nemzetközi hitelek csoportosítása: •lejárat (rövid, 1év

16 16 B/b Bankközi hitel •rövidlejáratú: –éven belüli, gyakran prolongálják, vannak egynapos, 1-2-3-4 hetes hitelek, 1-2-3-6-12 hónapos hitelek, bizonyos határidővel felmondható hitelek, megállapodások szerinti egyeztetések. Egynaposak gyakoriak, likviditási felesleget-hiányt oldanak, kamatláb hektikusan változik, USD-ban EURÓ-ban és svájci frankban kötik. •középlejáratú lehet: –finanszírozó szerint [könyvhitel (bank hitelez) vagy kötvényhitel (a bank a kibocsátást szervezi, esetleg tőzsdére is bevezetik)], –kondíció szerint [fix bázisú,( nem változik a kamatláb), változó bázisú roll over hitel (kamat = LIBOR alapkamat + kamatfelár/spread/)

17 17 B/c Konzorciális kölcsön (szindikált hitel): •A hitelnyújtó vezető szervező /lead maneger/ csak szervezi a nagy összegű kölcsönt más bankok, (amelyek lehetnek társszervezők vagy nem szervezők, azaz aláíró bankok) bevonásával, a kölcsön lehet zártkörű is, • bankok kötelezettséget vállalnak jegyzésre, vagy hogy mindent megtesznek a lejegyzés érdekében. • A hitelösszeg egy ideig jutalékmentesen vehető igénybe. Szabályozzák, hogy egy vagy több részletben hívható-e le a hitel. •Tényleges szervezési költséget az igénybevevő a szervező rendelkezésére bocsátja, / out of pocket expenses/, de a szervezői díj /manegement fee/ ennek sokszorosa.

18 18 B/d Kezességek, garanciák alkalmazása a nemzetközi bankgyakorlatban •magyar jog szerint: –a kezesség egyfajta szerződés ahol a kötelezettség a főadós által vállalt kötelezettséghez igazodik, –garancia pedig a bank részéről adott egyoldalú nyilatkozat, ami a megállapodott feltételektől függ), •három jogviszony keletkezik, ahol –alapjogviszonyban nincs a bank, –akit megbízó megbíz, –és kedvezményezett felé kötelezettsége van a banknak,

19 19 A kezesség és garancia fajtái: •exportőrnek és importőr megbízásából nyújtott garancia, •importőrnek az exportőr megbízásából nyújtott bankári biztosíték, •szállítmányozónak, (hajóstársaságnak) vagy a kikötői- és vámhatóságnak a külkereskedelmi vállalat megbízásából nyújtott biztosíték, •nem kereskedelmi vállalat külgazdasági tevékenységével kapcsolatos bankbiztosítékok.

20 20 B/e A devizaszámlák rendszere: •loro számlát a bank saját ügyfelének (pl. vállalat) vezeti, •nostro számlát bankunknak devizában vezetik különféle pénzintézetek, (tükörkönyveléssel bankunk követi ezt), •A fizetési megbízások továbbítása manapság SWIFT-en történik.

21 21 B/f Fizetések •fizetési megbízások továbbítása manapság SWIFT-en történik. •Fizetési forgalom: – átutalás, –inkasszó (beszedési megbízás), –akkreditív


Letölteni ppt "1 Bevezetés az eszköz-forrás menedzsmentbe és Hitelek és fizetések a nemzetközi bankgyakorlatban 5. Bankrendszer előadás SZTE 2007. Április 20."

Hasonló előadás


Google Hirdetések