Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

MAKROÖKONÓMIA GTK Gazdálkodási és menedzsment, Kereskedelem és marketing (BA Levelező) 2010.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "MAKROÖKONÓMIA GTK Gazdálkodási és menedzsment, Kereskedelem és marketing (BA Levelező) 2010."— Előadás másolata:

1 MAKROÖKONÓMIA GTK Gazdálkodási és menedzsment, Kereskedelem és marketing (BA Levelező) 2010.

2 Munkapiac Tananyag: Makroökonómia (Oktatási segédlet)
2. kötet: 1-21.old.

3 Munkapiac Téma felépítése: Munkapiaci modell feltételei
Munkakeresleti függvény Munkakínálati függvény Munkapiaci egyensúly Klasszikus- neoklasszikus elmélet Keynesi- neokeynesi elmélet

4 I. Munkapiaci modell feltételei
Két szektoros modell A munkaszolgáltatás ára csak a munkabér (w) Munkakínálat homogén Egységesek a bérek Rövid távon a bérek, árak változatlanok A bér egyénileg nem befolyásolható (adottság) Tőke változatlan rövid távon Aggregált kínálat csak a felhasznált munka mennyiségétől függ

5 Munkapiaci modell feltételei
LS : munkakínálat (munkavállalók) LD : munkaerő iránti kereslet (munkáltatók) Munkajövedelme a háztartásnak: w• LS Vállalatok munkaköltsége: w•LD YS = f(LD,K) Termékek ára: P Vállalat bevétele: P •YS

6 L: a munka mennyisége főben K: a tőkeállomány, mely adott (állandó)
Termelési függvény Y = f (K,L) L: a munka mennyisége főben K: a tőkeállomány, mely adott (állandó) Munkaerő nélkül nincs termelés A munkamennyiség növelésével a kibocsátás nő Termelékenység csökken Kibocsátás csökkenő ütemben nő

7 Munka határtermelékenysége (MPL)
Termelési függvény Munka határtermelékenysége (MPL) Y Y=(K,L) L

8 Termelési függvény és a határtermék függvény kapcsolata
MPL L

9 Munkapiaci modell feltételei
Vállalat profitja = bevétel – költségek Teljes profit : P •YS - w•LD P • f(LD,,K) - w•LD Profit függ: piaci ártól, bértől, munkakereslettől Rövid távon változatlan Teljes profit akkor max, ha a profitderivált fg (határprofit)nullával egyenlő

10 Profitmaximum feltétele:
II.Munkakereslet Profitmaximum feltétele: Adott tőkeállomány mellett ott max a profit, ahol a reálbér megegyezik a munka határtermékével. MPL W/P 1 MP L(L) L L1

11 II. Munkakeresleti függvény
LD = f ( , MPL, Dt ,SK ) (-) (+) (+) (-,+) Jelölések: :reálbér MPL:munka határterméke Dt : termékpiaci kereslet SK : tőkepiaci kínálat

12 A reálbér növekedésének hatása a munkakeresletre
II. Munkakereslet A reálbér növekedésének hatása a munkakeresletre MPL reálbér nő profit csökken munkafelhasználás csökken W/P2 W/P 1 MPL(L) L L2 L1

13 II. Munkakeresleti függvény
A munka határtermék függvénye adja a munka keresleti függvényét. W/P LD(W/P) L

14 Reálbér változás hatása a munkaerő keresletre
Mérethatás Mérethatás Termelési költségek nőnek Profit csökken Termelés csökken Munkapiaci kereslet csökken Termelési költségek nőnek Fogyasztói ár nő Termékpiaci kereslet csökken Termelés csökken Munkapiaci kereslet csökken

15 Reálbér változás hatása a munkaerő keresletre
Helyettesítési hatás Munkaerő költsége nő Egyéb költségek nem változnak Technológia váltás Tőke alkalmazása nő Munkapiaci kereslet csökken

16 Keresleti függvény alakja
A keresleti függvényen történő elmozdulás LD L L1 L

17 Reálbér változatlan, az egyéb tényezők változnak
A keresleti függvény elmozdulása L’D L”D LD L L1 L

18 II. Munkakeresleti függvény
A reálbérek változnak Reálbér változatlan Dt SK változik változik Munka határtermé-ke változik Hatás megnevezése Méret hatás Helyettesí-tési hatás Méret hatás Méret hatás helyettesítési hatás - Elmozdulás jellemzője Keresleti függvény mentén Keresleti függvény tolódik el Keresleti függvény tolódik el

19 Munkakínálat (2007-évi magyarországi adatok)
Munkakínálat korlátai Népesség (10 M) munkaképes (7,7 M) nem munka- aktív (4,2 M) inaktív képes (3,9 M) foglalk. Munkanélküli (0,3 M) kényszerű önkéntes 2010. Január 400 e főt meghaladja a munkanélküliek száma

20 Aktív: maximális munkaerőkínálat
III. Munkakínálat Munkaképes : aki kora és egészségi állapota alapján munkavégzésre képes Inaktív: nem kíván munkát vállalni (eltartottak, munkán kívüli jövedelem- forrásból élők, munkavállalásban korlátozottak Aktív: maximális munkaerőkínálat Foglalkoztatott: aki a naptári időszakban min. óraszámban fizetett munkát végzett

21 Aktivitási rátát befolyásoló tényezők
Aktivitási ráta (%-ban): (54 %) aktív/ munkaképes lakosság Eltartottak aránya Oktatás átlagos hossza Gyermeknevelési szokások

22 III. Munkakínálati függvény
LS = f (W/P, MPL Tt , i,) (+) (+) (-,+) (+) Jelölések: W/P:reálbér MPL:munka határterméke Tt : társadalmi tényezők i : piaci kamatláb

23 Összesített munkakínálati függvény
Egyéni munkakínálati fg horizontális összegzése Minimálbérnél kezdődik Aktív népesség a felső határa LS =f(W/P) W/P A fg meredeksége attól függ, hogy a lakosság milyen mértékben kénytelen a minimálbérnél munkát vállalni W/P1 L

24 IV. Munkapiaci egyensúly
Rövidebb oldal elve Kényszerű munkanélküliek W/P LS 1. 2. 3. W/PE LD Önkéntes munkanélküliek LE L W/P > W/PE LS > LD = Lfoglalkoztatott 2. W/P = W/PE LS = LD = Lfoglalkoztatott 3. W/P < W/PE LD > LS = Lfoglalkoztatott

25 Klasszikus- neoklasszikus elmélet
Árak, bérek tökéletesen rugalmasak Piaci egyensúly létrejön Bérek, árak alakulása csak piaci tényezőktől függ Foglalkoztatottak maximuma ott van ahol W/P = MPL Nincs kényszerű munkanélküliség A munkavállalók ismerik a reálbért

26 Keynesi- neokeynesi elmélet
Árak, bérek nem rugalmasak, lefelé merevek Piaci egyensúly nem létrejön Bérek, árak alakulása nem piaci tényezőktől függ Foglalkoztatottak maximuma ott van ahol W/P = MPL Kényszerű és tartós munkanélküliség van A munkavállalók csak a pénzbért ismerik

27 A reálbér meghatározása
Rögzített nominálbérek (W0), változó árszínvonal P P2 P1 P0 Árszínvonal nő, a reálbér csökken Bértárgyalások eredményeként a nominálbér nő, árszínvonal nem változik W0/P2 W0 /P1 W 0/P0 W/P

28 2. 1. Munkapiac (1. modul vége)
Visszatérés a követelményekhez!! Munkapiaci modell feltételei Munkakereslet fogalma Munkakeresletet befolyásoló tényezők Nominálbér, reálbér Méret hatás, helyettesítési hatás Munkakínálat fogalma Munkakínálatot befolyásoló tényezők l

29 2. 1. Munkapiac (1. modul vége)
Aktív népesség Munkapiaci egyensúly Rövidebb oldal elve Tényleges foglalkoztatás szintje Klasszikus-neoklasszikus iskola megállapításai Keynesi iskola megállapításai

30 Számítási feladatok 1. feladat: Egy gazdaság adatai:
LS:300•W/P – 200, LD: • W/P Munkaképes népesség: 2 000, Inaktív: 500 Határozzuk meg az egyensúlyi állapot paramétereit, a tényleges foglalkoztatás szintjét munkanélküliek számát foglalkoztatás szintjét ha a reálbér 4 a piac állapotát ha a W/P = 4

31 Munkapiac: Számítási feladatok
Feladatok megoldásának lépései: Egyensúlyi foglalkoztatás szintje NS =ND Egyensúlyi reálbér meghatározása Foglalkoztatás szintje: W/P behelyettesítése az NS ,ND-be NS , ND értéke közül a kisebb a foglalkoztatás szintje Kibocsátás: a NF értékét a termelési fg-be behelyettesíteni Ha W/P >W/P E van kényszerű munkanélküli Kényszerű munkanélküli: NS -ND Önkéntes munkanélküli= Aktív népesség –NS Összes munkanélküli =Aktív - ND Munkanélküliségi ráta = Kényszerű munkanélküli *100 /aktív


Letölteni ppt "MAKROÖKONÓMIA GTK Gazdálkodási és menedzsment, Kereskedelem és marketing (BA Levelező) 2010."

Hasonló előadás


Google Hirdetések