Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

MAKROÖKONÓMIA GTK Gazdálkodási és menedzsment, Kereskedelem és marketing (BA Levelező) 2010.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "MAKROÖKONÓMIA GTK Gazdálkodási és menedzsment, Kereskedelem és marketing (BA Levelező) 2010."— Előadás másolata:

1 MAKROÖKONÓMIA GTK Gazdálkodási és menedzsment, Kereskedelem és marketing (BA Levelező) 2010.

2 Munkapiac Tananyag: Makroökonómia (Oktatási segédlet) 2. kötet: 1-21.old.

3 Munkapiac Téma felépítése: I.Munkapiaci modell feltételei II.Munkakeresleti függvény III.Munkakínálati függvény IV.Munkapiaci egyensúly •Klasszikus- neoklasszikus elmélet •Keynesi- neokeynesi elmélet

4 I. Munkapiaci modell feltételei •Két szektoros modell •A munkaszolgáltatás ára csak a munkabér (w) •Munkakínálat homogén •Egységesek a bérek •Rövid távon a bérek, árak változatlanok •A bér egyénileg nem befolyásolható (adottság) •Tőke változatlan rövid távon •Aggregált kínálat csak a felhasznált munka mennyiségétől függ

5 Munkapiaci modell feltételei •L S : munkakínálat (munkavállalók) •L D : munkaerő iránti kereslet (munkáltatók) •Munkajövedelme a háztartásnak: w• L S •Vállalatok munkaköltsége: w•L D •Y S = f(L D,K) •Termékek ára: P •Vállalat bevétele: P •Y S

6 Termelési függvény Y = f (K,L) •L: a munka mennyisége főben •K: a tőkeállomány, mely adott (állandó) •Munkaerő nélkül nincs termelés •A munkamennyiség növelésével a kibocsátás nő •Termelékenység csökken •Kibocsátás csökkenő ütemben nő

7 Termelési függvény Munka határtermelékenysége (MP L ) L Y Y=(K,L)

8 Termelési függvény és a határtermék függvény kapcsolata Y L L MP L

9 Munkapiaci modell feltételei •Vállalat profitja = bevétel – költségek •Teljes profit : P •Y S - w•L D P • f(L D,, K) - w•L D Profit függ: piaci ártól, bértől, munkakereslettől Rövid távon változatlan Teljes profit akkor max, ha a profitderivált fg (határprofit)nullával egyenlő

10 II.Munkakereslet Profitmaximum feltétele: Adott tőkeállomány mellett ott max a profit, ahol a reálbér megegyezik a munka határtermékével. MP L (L) L MP L W/P 1 L1L1

11 II. Munkakeresleti függvény L D = f (, MP L, D t,S K ) (-) (+) (+) (-,+) Jelölések: - :reálbér -MP L :munka határterméke -D t : termékpiaci kereslet -S K : tőkepiaci kínálat

12 II. Munkakereslet A reálbér növekedésének hatása a munkakeresletre MP L (L) L MP L W/P 1 L1L1 W/P 2 L2L2 reálbér nő profit csökken munkafelhasználás csökken

13 II. Munkakeresleti függvény A munka határtermék függvénye adja a munka keresleti függvényét. L W/P L D (W/P)

14 Reálbér változás hatása a munkaerő keresletre nő Mérethatás -Termelési költségek nőnek -Fogyasztói ár nő -Termékpiaci kereslet csökken -Termelés csökken -Munkapiaci kereslet csökken -Termelési költségek nőnek -Profit csökken -Termelés csökken -Munkapiaci kereslet csökken

15 Reálbér változás hatása a munkaerő keresletre nő -Munkaerő költsége nő -Egyéb költségek nem változnak -Technológia váltás -Tőke alkalmazása nő -Munkapiaci kereslet csökken Helyettesítési hatás

16 Keresleti függvény alakja LDLD L L 0 L 1 A keresleti függvényen történő elmozdulás

17 Reálbér változatlan, az egyéb tényezők változnak LDLD L L 0 L 1 A keresleti függvény elmozdulása L’ D L” D

18 II. Munkakeresleti függvény A reálbérek változnak Reálbér változatlan D t S K változik Munka határtermé- ke változik Hatás megnevezése Méret hatás Helyettesí- tési hatás Méret hatás - helyettesítési hatás Méret hatás - Elmozdulás jellemzője Keresleti függvény mentén Keresleti függvény tolódik el Keresleti függvény tolódik el

19 Munkakínálat (2007-évi magyarországi adatok) Munkakínálat korlátai Népesség (10 M) munkaképes (7,7 M) nem munka- aktív (4,2 M) inaktív képes (3,9 M) foglalk. Munkanélküli (0,3 M) kényszerűönkéntes 2010. Január 400 e főt meghaladja a munkanélküliek száma

20 III. Munkakínálat Munkaképes : aki kora és egészségi állapota alapján munkavégzésre képes Inaktív: nem kíván munkát vállalni (eltartottak, munkán kívüli jövedelem- forrásból élők, munkavállalásban korlátozottak Aktív: maximális munkaerőkínálat Foglalkoztatott: aki a naptári időszakban min. óraszámban fizetett munkát végzett

21 Aktivitási rátát befolyásoló tényezők Aktivitási ráta (%-ban): (54 %) aktív/ munkaképes lakosság •Eltartottak aránya •Oktatás átlagos hossza •Gyermeknevelési szokások

22 III. Munkakínálati függvény L S = f (W/P, MP L T t, i,) (+) (+) (-,+) (+) Jelölések: -W/P:reálbér -MP L :munka határterméke -T t : társadalmi tényezők -i : piaci kamatláb

23 Összesített munkakínálati függvény •Egyéni munkakínálati fg horizontális összegzése •Minimálbérnél kezdődik •Aktív népesség a felső határa L W/P W/P 1 L S =f(W/P) A fg meredeksége attól függ, hogy a lakosság milyen mértékben kénytelen a minimálbérnél munkát vállalni

24 IV. Munkapiaci egyensúly Rövidebb oldal elve LSLS LDLD L W/P 1. 2. 3. 1. W/P > W/P E L S > L D = L foglalkoztatott 2. W/P = W/P E L S = L D = L foglalkoztatott 3. W/P L S = L foglalkoztatott Kényszerű munkanélküliek Önkéntes munkanélküliek W/P E L E

25 Klasszikus- neoklasszikus elmélet •Árak, bérek tökéletesen rugalmasak •Piaci egyensúly létrejön •Bérek, árak alakulása csak piaci tényezőktől függ •Foglalkoztatottak maximuma ott van ahol W/P = MP L •Nincs kényszerű munkanélküliség •A munkavállalók ismerik a reálbért

26 Keynesi- neokeynesi elmélet •Árak, bérek nem rugalmasak, lefelé merevek •Piaci egyensúly nem létrejön •Bérek, árak alakulása nem piaci tényezőktől függ •Foglalkoztatottak maximuma ott van ahol W/P = MP L •Kényszerű és tartós munkanélküliség van •A munkavállalók csak a pénzbért ismerik

27 A reálbér meghatározása Rögzített nominálbérek (W 0 ), változó árszínvonal W/P PP2P1P0PP2P1P0 W 0 /P 2 W 0 /P 1 W 0 /P 0 Árszínvonal nő, a reálbér csökken Bértárgyalások eredményeként a nominálbér nő, árszínvonal nem változik

28 2. 1. Munkapiac (1. modul vége) Visszatérés a követelményekhez!! -Munkapiaci modell feltételei -Munkakereslet fogalma -Munkakeresletet befolyásoló tényezők -Nominálbér, reálbér -Méret hatás, helyettesítési hatás -Munkakínálat fogalma -Munkakínálatot befolyásoló tényezők l

29 2. 1. Munkapiac (1. modul vége) -Aktív népesség -Munkapiaci egyensúly -Rövidebb oldal elve -Tényleges foglalkoztatás szintje -Klasszikus-neoklasszikus iskola megállapításai -Keynesi iskola megállapításai

30 Számítási feladatok 1. feladat: Egy gazdaság adatai: •L S :300•W/P – 200, L D : 800- 100• W/P •Munkaképes népesség: 2 000, Inaktív: 500 Határozzuk meg •az egyensúlyi állapot paramétereit, •a tényleges foglalkoztatás szintjét •munkanélküliek számát •foglalkoztatás szintjét ha a reálbér 4 •a piac állapotát ha a W/P = 4

31 Munkapiac: Számítási feladatok Feladatok megoldásának lépései: •Egyensúlyi foglalkoztatás szintje N S =N D •Egyensúlyi reálbér meghatározása •Foglalkoztatás szintje: W/P behelyettesítése az N S,N D -be •N S, N D értéke közül a kisebb a foglalkoztatás szintje •Kibocsátás: a N F értékét a termelési fg-be behelyettesíteni •Ha W/P >W/P E van kényszerű munkanélküli •Kényszerű munkanélküli: N S -N D •Önkéntes munkanélküli= Aktív népesség –N S •Összes munkanélküli =Aktív - N D •Munkanélküliségi ráta = Kényszerű munkanélküli *100 /aktív


Letölteni ppt "MAKROÖKONÓMIA GTK Gazdálkodási és menedzsment, Kereskedelem és marketing (BA Levelező) 2010."

Hasonló előadás


Google Hirdetések