Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

MAKROÖKONOMIA Előadás Szabó Richard BMF KKGK VSZI 1 Makroökonomia Szabó Richard II.Előadás Pénz és pénzügyi szektor a modern gazdaságban. 2003. Február.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "MAKROÖKONOMIA Előadás Szabó Richard BMF KKGK VSZI 1 Makroökonomia Szabó Richard II.Előadás Pénz és pénzügyi szektor a modern gazdaságban. 2003. Február."— Előadás másolata:

1 MAKROÖKONOMIA Előadás Szabó Richard BMF KKGK VSZI 1 Makroökonomia Szabó Richard II.Előadás Pénz és pénzügyi szektor a modern gazdaságban. 2003. Február

2 MAKROÖKONOMIA Előadás Szabó Richard BMF KKGK VSZI 2 Kérdések - problémák  Milyen funkciókat tölt be a pénz ?  Miért képes ezeket a funkciókat betölteni ?  Történelmileg hogyan alakult ki a pénz ?  Miként kerül forgalomba napjaink pénze ?  Mi a választóvonal a pénz és a hasonló eszközök között ?  Mi a szerepe a pénztömeg nagyságának ?

3 MAKROÖKONOMIA Előadás Szabó Richard BMF KKGK VSZI 3 Kérdések - problémák  Melyek a pénzügyi piacok funkciói, működésük fő törvényszerűségei, és egyensúlyuk viszonya az árupiaci egyensúlyhoz ?  Melyek az infláció okai és következményei ?  Mitől függ egy ország fizetési mérlegének és valutaárfolyamának hatása ?  Napjaink gazdaságában milyen intézményi hátteret követel meg az, hogy a pénz betölthesse funkcióit ?

4 MAKROÖKONOMIA Előadás Szabó Richard BMF KKGK VSZI 4 A pénz funkciói  a pénz :  eredetileg árupénz  általános egyenértékes  dologi, társadalmi viszonyt fejez ki, funkciói :  alapvető  értékmérő  forgalmi eszköz  másodlagos  fizetési  felhalmozási, kincsképző, tezaurálási

5 MAKROÖKONOMIA Előadás Szabó Richard BMF KKGK VSZI 5  ÉRTÉKMÉRŐ FUNKCIÓ : az áruforgalomban az egyes árufajták egységeinek értéknagysága pénzben kifejeződő ellenértékben – az árban – általánosan és folyamatosan lemérődik  FORGALMI ESZKÖZ FUNKCIÓ : állandóan a közvetlen kicserélhetőség állapotában leledzve a csere általános eszközeként az áruforgalomban az áruk mozgását – egyik tulajdonostól a másikig – közvetíti.

6 MAKROÖKONOMIA Előadás Szabó Richard BMF KKGK VSZI 6  FIZETÉSI (ELSZÁMOLÁSI) ESZKÖZ FUNKCIÓ : egyoldalú jövedelemátengedést közvetít, akár végleges, akár időleges az egyoldalúság  FELHALMOZÁSI ESZKÖZ FUNKCIÓ : a gazdasági alanyok vagyonuk egy részét pénzformában tartják  VILÁGPÉNZ FUNKCIÓ :a pénzeszköz funkcióit a nemzetközi áru és pénzforgalomban tölti be rendszeresen

7 MAKROÖKONOMIA Előadás Szabó Richard BMF KKGK VSZI 7 Történeti szakaszai  árupénz  árupénz és pénzhelyettesítők  belső érték nélküli pénz  aranystandard rendszer (1870-1914)  a két világháború közötti időszak (1918-1939)  a Bretton Woods-i egyezmény (1944-1973)  szabad és irányított lebegtetés (1973-tól)

8 MAKROÖKONOMIA Előadás Szabó Richard BMF KKGK VSZI 8 Aranystandard rendszer (1870-1914)  első nemzetközi pénzrendszer  jellemzői :  forgalomban van aranyérme és pénzhelyettesítők, melyek átválthatók  arany kivitele és behozatala korlátlan mennyiségben szabad  pénzhelyettesítők nemzetközi forgalma megengedett  a nemzeti árfolyamok a behozatali (alsó) és a kiviteli (felső) aranypont között mozognak

9 MAKROÖKONOMIA Előadás Szabó Richard BMF KKGK VSZI 9 A két világháború közötti időszak (1918-1939) nem sikerült átfogó monetáris rendszert felállítani okai :  Párizsi béke (Keynes)  infláció, leértékelési verseny,  válság és bezárkózás, devizakorlátozások,  kedvezőtlen nemzetközi helyzet,  aranyeloszlás egyenetlenné válik, kevés az arany,  nincs vezető világhatalom  1930-as évek eleje (30-31) állami beavatkozás ténye : jegybank az állami költségvetést a konjunktúrától függően finanszírozza, nem az arany ! a függés (nem az aranytartalék függvénye)

10 MAKROÖKONOMIA Előadás Szabó Richard BMF KKGK VSZI 10 A Bretton Woods-i egyezmény (1944-1973) hazai pénz átváltása általános eszközre, dollár középpontban, rögzített aranyár 35 USD/uncia, csak a jegybankok számára konvertálható, IMF létrehozása  első szakasz 1958 végéig, főbb devizák konvertibilitásának megteremtése, korlátozások, bizalom  második szakasz 1958-68 (1962 aranypool) fix rátákon történő szabad átválthatóság előnye, liberalizált kereskedelem  harmadik szakasz 1968-73 bomlás  1968 aranypool feladása (Gresham törvény), dollárstandard  vietnámi háború, 1971 megszűnik az arany dollár átválthatósága,

11 MAKROÖKONOMIA Előadás Szabó Richard BMF KKGK VSZI 11 Szabad és irányított lebegtetés (1973-tól)  Piaci alapon  Piszkos lebegtetés (dirty floating) (Jegybank saját érdeke alapján interveniál)  Tiszta lebegtetés (Jegybank nem avatkozik be) Napjainkban nem található általános feltételű rendszer

12 MAKROÖKONOMIA Előadás Szabó Richard BMF KKGK VSZI 12 Napjaink pénze  Elhatárolások  a pénz lehet :  belföldi vagy külföldi (valuta,deviza)  jegybankpénz vagy kereskedelmi banki pénz  jelenbeli vagy jövőbeli

13 MAKROÖKONOMIA Előadás Szabó Richard BMF KKGK VSZI 13 A monetáris szféra szerkezete :  1. Jegybank  egyéb felettes hatóságok  2. Bankok  3. biztosítók  4. szakosított pénzügyi tevékenységet végző intézmények  5. értékpapírkereskedő, brókercégek  6. egyéb kiegészítő szolgáltatást nyújtó cégek

14 MAKROÖKONOMIA Előadás Szabó Richard BMF KKGK VSZI 14 Egyéb felettes hatóságok :  Jegybank  intézményi felügyeletek (bank-, (ÉP)tőzsde-, biztosításfelügyelet)  egyéb érdekvédelmi szervek (Bankszövetség)  védelmi alapok (Országos Betétbiztosítási Alap, OBA, Befektetővédelmi Alapok)  Pénzügyminisztérium

15 MAKROÖKONOMIA Előadás Szabó Richard BMF KKGK VSZI 15 Szereplők : Bankok  monetáris pénzintézetek  nem monetáris pénzintézetek csoportjába Egyéb kiegészítő szolgáltatást nyújtó cégek  kivásárlások,  tanácsadások,  minősítések

16 MAKROÖKONOMIA Előadás Szabó Richard BMF KKGK VSZI 16 A modern pénz fogalma és fajtái  a hitelpénz olyan bankpasszíva, amely forgalmi, fizetési, felhalmozási funkciót tölt be a pénz formáját tekintve :  készpénz (bankjegy és érme)  Számlapénz  kvázi pénz : (felhalmozás) takarékbetét Eredetét tekintve :  Jegybankpénz (high powered money vagy monetáris bázis)  kereskedelmi bankpénz

17 MAKROÖKONOMIA Előadás Szabó Richard BMF KKGK VSZI 17 Pénzforgalom alapján a pénz lehet :  tranzakciós pénz (narrow money) kp+látra szóló betét M1  tágan értelmezett pénz (broad money) M2 = M1+határidős betét  M1 = KPF + DLMQ kvázipénz (KP+LB)  MQ = DE (lekötött betét)  M2 = M1 + MQ  M3 = KPF + DL + DE + PE (pénzpiaci eszközök)  L = KPF + DL + DE + B (kötvények)

18 MAKROÖKONOMIA Előadás Szabó Richard BMF KKGK VSZI 18 Monetáris aggregátumok Magyarországon :  M1- szűkebb értelemben vett pénz  M2- tágabb értelemben vett pénz  M3 = M2+ bankrendszerre szóló értékpapírok  M4 = M3+ nem monetáris állampapírok

19 MAKROÖKONOMIA Előadás Szabó Richard BMF KKGK VSZI 19 A pénzteremtés alapelve, módja, mechanizmusa  hitelnyújtás (közvetlen, vagy ÉP vásárlás) NDC (Net Domestic Credit)  deviza vásárlás NFA (Net Foreign Asset) A pénz a szereplők számára eszköz, a felvett hitel forrás  A modern hitelpénz olyan bankpasszíva, amely képes betölteni a forgalmi, fizetési és felhalmozási eszköz funkciót

20 MAKROÖKONOMIA Előadás Szabó Richard BMF KKGK VSZI 20 Pénzteremtés hatása a banki mérlegre  + Deviza  + Arany  + Hitel  + Értékpapír  + Pénz AP

21 MAKROÖKONOMIA Előadás Szabó Richard BMF KKGK VSZI 21 Pénzmegsemmisülés  Hiteltörlesztés  Bank devizaeladása  Bank aranyeladása  Bank értékpapír eladása  A hitelpénz mechanizmus körforgás jellegű, a bankok a vállalatoknak nyújtott hitelek révén juttatnak pénzt a gazdaságba

22 MAKROÖKONOMIA Előadás Szabó Richard BMF KKGK VSZI 22  A bank azáltal tud pénzt teremteni, hogy sok, egymással kapcsolatban levő ügyfélnek vezet számlát A betéte –10 B betéte + 10 Pénz +10 Vevők – 10 X Bank A vállalat B vállalat A A A P P P Pénz – 10 Szállítók – 10

23 MAKROÖKONOMIA Előadás Szabó Richard BMF KKGK VSZI 23 Kötelező tartalék - pénzmultiplikátor  A kereskedelmi bankok likviditását biztosító (kötelező) jegybanki betéteit nevezik (kötelező) jegybanki tartaléknak, a betétekhez viszonyított arányát pedig (kötelező) tartalékrátának  A pénzmultiplikátor a kötelező tartalékráta reciproka  m = 1/t

24 MAKROÖKONOMIA Előadás Szabó Richard BMF KKGK VSZI 24 A pénztömeg nagysága  A pénz forgási sebessége megmutatja, hogy egységnyi idő alatt a pénz hányszor cserél gazdát az áruforgalomban  Fisher – féle forgalmi egyenlet : M*v = P*Q  M pénztömeg – pénzmennyiség  V pénz forgási sebessége  P árszínvonal  Q a forgalomba került áruk mennyisége

25 MAKROÖKONOMIA Előadás Szabó Richard BMF KKGK VSZI 25 Jövedelmi egyenlet  M pénztömeg – pénzmennyiség  V a jövedelem forgási sebessége  a nominál jövedelem, pl nominál GDP  P árszínvonal  Y reál jövedelem

26 MAKROÖKONOMIA Előadás Szabó Richard BMF KKGK VSZI 26 A mennyiségi pénzelmélet cambridge-i egyenlete  M pénztömeg – pénzmennyiség  K = 1/V pénztartási hányad (a forgási sebesség reciproka)  P árszínvonal  Y reál jövedelem

27 MAKROÖKONOMIA Előadás Szabó Richard BMF KKGK VSZI 27  A pénzkeresleti függvény közgazdasági változók (a jövedelem és a kamatláb) és azok matematikai kapcsolódása, amelyek függvényében meghatározható az emberek által tartani kívánt pénz mennyisége  Általában reálpénzmennyiségre vonatkozik

28 MAKROÖKONOMIA Előadás Szabó Richard BMF KKGK VSZI 28 Jövedelem Y  FOGYASZTÁS C  MEGTAKARÍTÁS  Megtakarító saját beruházása  Pénzmegtakarítás Értékpapírvásárlás Lekötött bankbetét  Pénzkészlet növelése  BERUHÁZÁS I  Saját forrásból  Értékpapír kibocsátás Bankhitelfelvét S=I önfinanszírozás Ideiglenes újraelosztás pénzteremtés

29 MAKROÖKONOMIA Előadás Szabó Richard BMF KKGK VSZI 29 Nyitott gazdaság  Külföld belép  Folyó fizetési mérleg (Current Account) (CA)  Tőketételek (dK) Capital  A bankrendszer devizatartalék változásai (dRES) Reserves

30 MAKROÖKONOMIA Előadás Szabó Richard BMF KKGK VSZI 30 Fizetési mérleg  1. Termékek exportja és importja (X,M) A) Külkereskedelmi mérleg (Trade Balance=X-M)  2. Szolgáltatások (Nonfactor services) exportja és importja  3. Kamat, Profit osztalék (Factor Services)  4. Egyoldalú átutalások (segély, bérhazautalások: UT) B) Folyó fizetési mérleg egyenlege (Current Account)  5. Közvetlen külföldi tőkebefektetések (Direct foreign investments)  6. Közép és hosszú lejáratú hitelek C alapegyenleg (Basic Balance)  7. Rövid lejáratú hitelek  8. Tévedések, kihagyások D fizetési mérleg egyenlege (Overall balance)  9. Bankrendszer devizatartalékainak változása (Reverses)

31 MAKROÖKONOMIA Előadás Szabó Richard BMF KKGK VSZI 31 Gazdasági szektor Anyagi felhalmozás (I) Államkötvény vásárlás (dBg) Pénzfelhalmozás (dMO) Felhasználás Forrás Megtakarítás (S) Külföldi hitelfelvétel (dKp) Bankhitel (dNDCp)

32 MAKROÖKONOMIA Előadás Szabó Richard BMF KKGK VSZI 32 Költségvetés Kormányzati kiadások (G) Transzferek (TR) Felhasználás Forrás Adó (T) Kötvénykibocsátás (dBg) Külföldi hitelfelvétel (dKg) Bankhitel (dNDCg)

33 MAKROÖKONOMIA Előadás Szabó Richard BMF KKGK VSZI 33 Külföld Export (X) Hitelnyújtás (dK) Felhasználás Forrás Import (M) Egyoldalú átutalások (R) Külföldnek nyújtott hitel (dK) Devizatartalék változás (dRES)

34 MAKROÖKONOMIA Előadás Szabó Richard BMF KKGK VSZI 34 Bankrendszer Belföldi hitelnyújtás (dNFA) Devizatartalék növekedése (-dRES) Felhasználás Forrás Pénzfelhalmozás (dMO) Külföldi hitelfelvétel (dK)

35 MAKROÖKONOMIA Előadás Szabó Richard BMF KKGK VSZI 35 Flow of funds séma (tőkeforgalmi mátrix) Gazdaság i szféra Költség vetés Bank rendszer Külföld 1. Nem pénzügyi egyenleg I-SG-TX-M-R0 Finanszírozása 2. Pénz + kvázipénz 3. Bankhitel 4. Állami ÉP 5. Külföldi tőke 6. Bankrendszer devizatartalék változása dMO -dNDCp dBg -dKp -dNDCg -dBg -dKg -dMO dNDC -dKb dRES dK - dRES 0000000000 00000

36 MAKROÖKONOMIA Előadás Szabó Richard BMF KKGK VSZI 36


Letölteni ppt "MAKROÖKONOMIA Előadás Szabó Richard BMF KKGK VSZI 1 Makroökonomia Szabó Richard II.Előadás Pénz és pénzügyi szektor a modern gazdaságban. 2003. Február."

Hasonló előadás


Google Hirdetések