Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

1 A fizetési mérleg és a valutapiac A gazdaság külső kapcsolatai: 1. árupiac: termékek és szolgáltatások exportja, importja 2. pénzpiac: nemzetközi tőkeáramlás.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "1 A fizetési mérleg és a valutapiac A gazdaság külső kapcsolatai: 1. árupiac: termékek és szolgáltatások exportja, importja 2. pénzpiac: nemzetközi tőkeáramlás."— Előadás másolata:

1 1 A fizetési mérleg és a valutapiac A gazdaság külső kapcsolatai: 1. árupiac: termékek és szolgáltatások exportja, importja 2. pénzpiac: nemzetközi tőkeáramlás 3. munkapiac: munkaerőmigráció

2 2 A nemzetközi fizetési mérleg: bb elföldi gazdi szereplők külfölddel bonyolított összes gazdi ügyletei nyilvántartása kk ülföldi valuta beáramlása kk ülföldi valuta kiáramlás 3 fontos része: ff olyó fizetési mérleg (termelés, szolg. jövedelem) tt őkemérleg (pénz,értékpapírok,hitelek) jj egybanki tartalékváltozások (valutatartalékok)

3 3 A nemzetközi fizetési mérleg felépítésének vázlata

4 4 Folyó fizetési mérleg egyenlege = Áru és szolgáltatás export - import + tényezőjövedelmek beáramlása - tényezőjövedelmek kiáramlása + beáramló egyoldalú átutalások, - kiáramló egyoldalú átutalások Gazdaságpolitikai cél: aa folyó fizetési mérleg hosszú távú egyensúlyának biztosítása

5 5 Tőkemérleg egyenlege : tőkebeáramlás- tőkekiáramlás Tőkebeáramlás: (tőkeimport) kk ülföldi hitelt nyújt belf. gazdi szereplőnek (bankhitel, kötvényv.) bb elf. váll tulajdonjogát szerzi meg külföldi (részvény,új üzem) tt őkeimport a Valutabevételi oldalra könyvelendő Tőkekiáramlás: (tőkeexport) bb elföldiek hiteleznek külföldre bb elföldiek szereznek tulajdonjogot külföldön tt őkeexport külf. valuta kiáramlással jár, a Valutakiadási oldalra könyveljük

6 6 Jegybanki tartalékváltozások aa zért tartalékol, hogy a hazai valuta árfolyamát valutapiacon befolyásolni tudja ee gyenlegező tétel tt artalékok csökkenése: valutabevétel tt artalékok növekedése: valutakiadás A folyó fizetési mérleg hiányát: tt őkebeáramlás jj egybanki tartalékok csökkenése fedezi

7 7 A folyó fizetési mérleg többlete: tt őkekiáramlásra jj egybanki tartalékok növekedésére vezet Fizetési mérleg egyenleg (közgazdasági): ff olyó fizetési mérleg tt őkemérleg egyenlegének összege Fizetési mérleg egyenlege = jegybanki tartalékok változása

8 8 A valutapiac és az árfolyamrendszerek: Konvertibilitás: átválthatóság Valutaárfolyam: Egy ország pénzének piaci ára más valutában kifejezve Ha a külföldi valuta hazai valutában kifejezett ára csökken: aa Ft felértékelődik ee llenkező esetben leértékelődik

9 9 Az árfolyam állami szabályozásának módja szerint: ss zabadon lebegő valutaárfolyam (kp-i bank nem avatkozik be) rr ögzített árfolyam (kp-i bank az árfolyamot szűk sávon belül tartja) kk iigazíthatóan fix árfolyam: árf. rögzített, de a kp-i bank időnként le v felértékelhet cc súszó árfolyam: árfolyam nem rögzített, folyamatosan előre meghatározott arányban leértékelődik (a leértékelődési ütem rögzített) mm enedzselt lebegtetés: az árfolyamot a piaci kereslet ill. kínálat alakítja, a kp-i bank külföldi valuta vételével ill. eladással befolyásolja az árfolyamot.

10 10 Szabadon lebegő árfolyam: A valuta kereslet ill. kínálata alakítja az árfolyamot Mi adja a valutakeresletet: áá ruimportőrök tt őkeexportőrök ss pekulációs valutakereslet (hazai val. leértékelődésre számító)

11 11 Mi adja a külföldi valuta kínálatát: áá ruexportőrök tt őkeimportőrök ss pekulációs valutakínálat (a hazai val felértékelődésére számít) Árfolyamot meghatározza: vv alutakereslet és kínálat egyensúlya

12 12 A valutapiac és az egyensúlyi árfolyam D$D$ S$S$ e(Ft/$) e0e0 0 Q 0 Q $

13 13 Fizetési mérleg egyensúlyát: A valutaárfolyam változásai biztosítják (szabad lebegtetés) Menedzselt lebegtetés: A piaci viszonyok árfolyamalakító folyamatába a jegybank időnként beavatkozik

14 14 Ha a gazdaságpol. cél a hazai valuta leértékelődése: aa kp-i bank külföldi valutát vásárol aa valutakeresleti görbe jobbra tolódik ee gyensúlyi árfolyam nő ff izetési mérleg többlet keletkezik A hazai valuta leértékelődésének gazdasági hatása: aa z áruexport ösztönzése

15 15 Ha a hazai valuta felértékelődése a cél: aa kp-i bank külföldi valutát ad el jj obbra tolódik a valutakínálati görbe aa külföldi valuta leértékelődik a hazai valutához képest aa jegybank valutatartalékai csökkennek, a fizetési mérleg deficitessé válik áá ruimportra ösztönzi a gazdálkodókat

16 16 A rögzített árfolyam Az aranypénzrendszer: aranystandard- rendszer bankjegy/arany átváltási kulcsok megadják a valuták árfolyamát pl: 1 uncia arany = 35$, USA-ban 1 uncia arany = 7000 Ft M.o.-n 35$ = 7000 1$ = 200

17 17 Az aranypénzrendszer felbomlása után: A valuták árfolyamát: a vásárlóerő-parítás alapján a jegybankok biztosítják a tényleges árfolyamot: csak szűk sávban engedi eltérni a hivatalos árfolyamtól

18 18 BrettonWoods-i rendszer (1945-71) Európai Monetáris Rendszer EMS 1979- Közös valuta 2001. Rögzített árfolyam: nem aranyalapú rendszerében áá llam meghatározza a hivatalos árfolyamot bb iztosítja az árfolyam fennmaradását

19 19 A reálárfolyam és az árfolyampolitika Az árfolyam alakulás gazdi jelentősége: bbefolyásolja a termékek és szolgáltatások exportját és importját Nominális valutaárfolyam: vvaluta hazai pénzben kifejezett értéke Reál valutaárfolyam: aa külföldi árszínvonal és a belföldi árszínvonal aránya belföldi valutában kifejezve

20 20 ahol r : a reálárfolyam e: a nominális valutaárfolyam P: a hazai Pk. a külföldi árszínvonal A reálárfolyam befolyásolja: aa gazdi szereplők export és importdöntéseit Reálárfolyam = nominális árfolyam x külföldi árszínvonal hazai árszínvonal r = e Pk P

21 21 Reálárfolyam emelkedése: aa nominális árfolyam, vagy külföldi árszínvonal emelkedése miatt éé rdemesebb lesz exportálni, mert külföldön nagyobb árbevételhez jutnak mm egdrágul az import mert ua. árunak behozatala többe kerül a belföldihez képest A gazdaságpolitikának: a reálárfolyam alakulását kell figyelni. A reál és nominál árfolyam akkor tér el; ha a külföldi és a hazai infláció mértéke eltérő.

22 22 A hatékony kereslet és a nettó export A nettó exportot meghatározó tényezők: Egyszerűsítő feltételezések: nn yitott gazdaság keresleti oldalát vizsgáljuk, rr eálváltozókban gondolkodunk kk is országot vizsgálunk (nem tud hatni a világgazd.ra)

23 23 Nettó export: aa z export és az import különbsége NN X = X-IM Exportot befolyásoló tényezők: vv alutaárfolyam, kk ülföldi nemzeti jövedelem, kk ülföld külgazd.-i politikája áá llami exporttámogatás

24 24 Az export autonóm változó X XX 0Y

25 25 Az importra ható gazdaságpol. tényezők: vv alutaárfolyam, hh azai jövedelem alakulása hh azai és külgazdasági politika, Az import emelkedik: hh a az ország valutája reálisan felértékelődik (jövedelmezőbb az import) aa z állam enyhíti a protekcionista intézkedéseket aa hazai nemzeti jövedelem bővül

26 26 Az import áll: aa utonóm: jövedelemtől független import,(valutaárfolyam, vámpolitika) jj övedelemfüggő import (import határhajlandóság) Import határhajlandóság (m): (0 - 1) eegységnyi jövedelemnövekedés mekkora import növekedést eredményez

27 27 Import határhajlandóság (m) = = import változása jövedelem változás  IM  Y Import a hazai jövedelem függvényében: IM(Y) = IM a + mY ahol: IM a : autonóm import m: import határhajlandóság (0 { "@context": "http://schema.org", "@type": "ImageObject", "contentUrl": "http://images.slideplayer.hu/8/2042212/slides/slide_27.jpg", "name": "27 Import határhajlandóság (m) = = import változása jövedelem változás  IM  Y Import a hazai jövedelem függvényében: IM(Y) = IM a + mY ahol: IM a : autonóm import m: import határhajlandóság (0

28 28 Az importfüggvény IM 0Y IM a IM(Y) YY  IM

29 29 Az import függvény: pp ozitív meredekségű (növekvő jövedelem növekvő importtal jár) mm eredeksége = import határhajlandóság (  IM /  Y) Nettó export egyenlege is függ: a hazai jövedelemtől ( az import függőség miatt) NX(Y) = X-IM(Y) = X-IM a -mY Növekvő hazai jövedelem: a nettó export egyenlegének csökkenését idézi elő!

30 30 Az export, az importfüggvény és a nettó export függvénye Ye X-IM a 0Y IM(Y) XX 0 NX(Y) NX Y

31 31 Nettó export függvénye: nn egatív meredekségű (nő a jöv. nő az import, csökken a NX egyenlege) mm eredeksége = import határhajlandóság(m) * -1 YY e jövedelemszinten: X = IM NX(Y) = 0

32 32 A hatékony kereslet és a nettó export Tervezett kiadások: nn övekednek az export összegével (zárt gazdasághoz képest) aa z import értékével csökken a hazai termékekre irányuló kereslet, tervezett kiad. EE (Y) = C(Y)+I+G+X-IM(Y)

33 33 Ha a rendelkezésre álló jövedelem = megtermelt jövedelem, A fogyasztási függvény: C(Y)=C a +ĉY Import függvény: IM(Y)=IM a +mY Behelyettesítve a tervezett kiadások függvényébe: E(Y)=C a + ĉY+ I + G +X - IM a -mY Egyensúlyban a tervezett kiadások = jövedelem: E(Y) = Y

34 34 Y = C a + ĉY + I + G + X - IM a - mY (1-ĉ+m)Y = C a +I + G + X - IM a ebből 1-ĉ helyébe s-t (megtakarítási határhajlandóságot) írva, (s+m)-el osztva) Egyensúlyi jövedelem (hatékony kereslet) nyitott gazdaságban: Y = (C a + I +G + X - IM a ) 1 s+m Egyensúlyi jövedelem: = multiplikátor x autonóm kiadások

35 35 A jövedelmi multiplikátor megmutatja: aaz autonóm kiadások egységnyi növekedése az egyensúlyi jövedelem mekkora változását eredményezi nn yitott gazdaságban a C a, I, G, X jöv multiplikátora = 1/(s+m), az importé: -1/(s+m) aa z IM a növekedése csökkenti az egyensúlyi jövedelmet


Letölteni ppt "1 A fizetési mérleg és a valutapiac A gazdaság külső kapcsolatai: 1. árupiac: termékek és szolgáltatások exportja, importja 2. pénzpiac: nemzetközi tőkeáramlás."

Hasonló előadás


Google Hirdetések