Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

1 Makroökonómia Birkás György 1. előadás.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "1 Makroökonómia Birkás György 1. előadás."— Előadás másolata:

1 1 Makroökonómia Birkás György birkasgy@enternet.hu 1. előadás

2 2 Kötelező irodalom •Solt Katalin: Makroökonómia •Bock-Czigány-Nagy: Makroökonómia feladatok •Somogyi Ferenc: Metaökonómia

3 3 A közgazdaságtan tárgya A közgazdaságtan annak módját és törvényszerűségeit igyekszik feltárni, ahogyan az egyének és a közösségek felhasználják a szűkösen rendelkezésükre álló erőforrásokat, és elosztják a felhasználás során keletkező értékeket.

4 4

5 5 A közgazdaságtan két ága •A mikroökonómia az egyes gazdasági szereplők álláspontjáról kiindulva vizsgálja a gazdasági rendszer működését, kérdésfeltevéseiben az egyén számára adott erőforrások optimális felhasználásának feltételeire koncentrál •A makroökonómia az összgazdaság álláspontjára helyezkedik, és aggregált(összevont) mutatók segítségével vizsgálja ugyanazon gazdaság működését.

6 6 Makroökonómia A makroökonómia feltárja azokat a törvényszerűségeket, amelyek a gazdaság egészének mozgását jellemzik. A makrogazdaságtan foglalkozik a nemzetgazdaság teljesítményét meghatározó tényezőkkel, a pénzfolyamatokkal, az árszínvonal alakulásával, a munkanélküliség okaival, a gazdasági ingadozások sajátosságaival, a kormányzati gazdaságpolitika lehetőségeivel és hatásaival.

7 7 Gazdasági szektorok a gazdálkodás folyamatban azonos szerepet betöltő gazdasági egységek összességét gazdasági szektornak nevezzük •vállalati szektor •háztartási szektor •állami szektor •külföld magánszektor

8 8 A vállalati szektor azon gazdasági egységek összessége, amelyek értékesítés céljából árukat (termékeket és szolgáltatásokat) termelnek. Tevékenységük célja a profitszerzés. A háztartási szektor azon gazdasági szereplők összessége, amelyek fő célja a szükségletek minél teljesebb kielégítése, a fogyasztás. - magánháztartások - nem profitorientált szervezetek Az állami szektorba a nemzetgazdasági szintű feladatokat ellátó intézmények tartoznak, kiadásaikat adókból és egyéb állami bevételből fedezik. Külföldinek tekintjük mindazokat a természetes és jogi személyeket, akik nem állandó lakói az adott országnak, illetve nem integrálódtak a nemzetgazdaság belső gazdasági folyamataiba.

9 9 A nemzetgazdasági teljesítmény statisztikai mutatószámai •Output: kibocsátás a gazdaság egészének termelése értékesítés+saját termelésű készletek állományváltozása reálkibocsátás (mennyiség) nominális kibocsátás (pénz) •Árszínvonal P a termékek árainak súlyozott átlaga az árszínvonal reciproka a pénz vásárlóereje •GDP: bruttó hazai termék az országban adott évben előállított, végső felhasználásra kerülő anyagi javak és szolgáltatások összessége

10 10 •NDP: nettó hazai termék GDP-értékcsökkenés •GNI: bruttó nemzeti jövedelem az ország állampolgárai által adott évben realizált összes elsődleges jövedelem •GNDI: rendelkezésre álló jövedelem a másodlagos jövelemelosztás eredménye, az adott évben felhasználható bruttó jövedelem •NEW: nettó gazdasági jólét GDP korrigálva háztartási munka, fekete munka, szabadidő, környezeti károk, fegyverkezési kiadások stb.

11 11 Gazdasági körforgás (újratermelés) háztartások vállalatok output fogyasztás C beruházás I jövedelem Y

12 12 Kétszektoros gazdaság Háztartások és vállalatok Y kibocsátás C fogyasztás I beruházási kiadások S megtakarítás Y = C + I Y = C + S I = S A megtermelt mennyiség megegyezik az eladott mennyiséggel A jövedelem felhasználása

13 13 Háromszektoros gazdaság T adó Tr transzfer G kormányzati áruvásárlás Y = C + I + G Y DI = Y + Tr - T Y DI = C + S

14 14 Háromszektoros gazdaság T adó Tr transzfer G kormányzati áruvásárlás Y = C + I + G Y DI = Y + Tr - T Y DI = C + S I - S = T - G - Tr költségvetés egyenlege szufficit, deficit Magánszektor megtakarításainak kell fedeznie a magánberuházásokat és a költségvetési deficitet.

15 15 Négyszektoros gazdaság Im Import X Export Y + Im = C + I + G + X I = S H + S V + S Á + S K

16 16 árupiac külföld vállalatokháztartásokállam pénzpiac munkapiac C Y I X Im THTH Tr SHSH SKSK I SVSV SASA TVTV G L w L w Y kibocsátás C fogyasztás I beruházás S megtakarítás G állami kiadások T adók L munka w bér

17 17

18 18 Piac A piac a tényleges és potenciális eladók és vevők találkozásának színtere, illetve e szereplők kapcsolatainak rendszere, a keresletet és a kínálatot összehozó intézmény A kereslet az a mennyiség, amelyet a vevők hajlandók és képesek megvásárolni A kínálat az az árumennyiség, amit egy időszak alatt az eladók megvételre felkínálnak.

19 19 A keresleti függvény A keresleti görbe megmutatja, mekkora a keresett mennyiség bármely lehetséges ár esetén, az egyéb tényezők változatlansága mellett. ÁR, P KERESETT MENNYISÉG, D A B P0P0 P1P1 D0D0 D1D1 D P = f(P)

20 20 A kereslet árrugalmassága A kereslet árrugalmassága megmutatja, hány százalékkal változik a kereslet az ár egy százalékos változására. E P = 0 teljesen rugalmatlan kereslet 0 < E P < 1 rugalmatlan kereslet E P = 1 egységnyi keresletrugalmasság E P > 1 rugalmas kereslet E P = végtelenül rugalmas kereslet 8

21 21 A keresletrugalmasság lehetséges esetei

22 22 A kínálati görbe A kínálati görbe a piaci ár és a termelők által eladni kívánt mennyiség közötti kapcsolatot mutatja bármely lehetséges ár esetén egyéb tényezők változatlansága mellett. S P = f(P) A kínálati függvény

23 23 A kínálat árrugalmasságának lehetséges esetei

24 24 A kínálati görbe eltolódásai  elmozdulás a görbén  változik az ár  a görbe eltolódása  áron kívüli tényezők  időjárás  technikai haladás  termelési tényezők árváltozása  más javak árváltozása  adók  termelési támogatások

25 25 ÁR MENNYISÉG PEPE QEQE Marshall-kereszt S D

26 26 A „láthatatlan kéz”

27 27

28 28 Pillanatnyi egyensúly Rövid távú egyensúly Hosszú távú egyensúly Az idő szerepe a piaci folyamatokban nagyon rövid időtáv: a termelés nem tud reagálni a külső eseményekre teljesen rugalmatlan kínálat rövid táv: a termelési tényezők egyikének (a munkának) a mennyisége megváltoztatható rugalmatlan kínálat hosszú táv: valamennyi erőforrás mennyisége megváltoztatható rugalmas kínálat


Letölteni ppt "1 Makroökonómia Birkás György 1. előadás."

Hasonló előadás


Google Hirdetések