Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Makroökonómia. Makroökonómia 1. Makroökonómiai alapfogalmak A makroökonómia: a gazdaság összteljesítményét vizsgálja a gazdaságpolitikai döntések megalapozására.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Makroökonómia. Makroökonómia 1. Makroökonómiai alapfogalmak A makroökonómia: a gazdaság összteljesítményét vizsgálja a gazdaságpolitikai döntések megalapozására."— Előadás másolata:

1 Makroökonómia

2 Makroökonómia 1. Makroökonómiai alapfogalmak A makroökonómia: a gazdaság összteljesítményét vizsgálja a gazdaságpolitikai döntések megalapozására. Alapkérdései: 1. a gazdaság össztermelésének, összjövedelmének nagysága, növekedési üteme 2. a foglalkoztatottság mértéke, munkanélküliség okai 3. az infláció okai 4. a fizetési mérleg meghatározó tényezői, a tőkeáramlást befolyásoló tényezők

3 Gazdaságpolitikai célok: 1. a nemzeti jövedelem (termelés) tartós növekedése 2. a foglalkoztatás magas szintje 3. a pénz értékállósága, alacsony infláció 4. a külgazdasági kapcsolatok egyensúlya

4 Gazdaságpolitikai eszközök: 1. Költségvetési (fiskális) politika Az államháztartás kiadásait és bevételeit szabályozó intézkedések 2. Monetáris politika, v. pénzpolitika A gazdaságban forgó pénz mennyiség, kamatláb szabályozás. 3. Külgazdasági politika kereskedelempolitika (vámok, export támogatás), valutaárfolyam-politika 4. Jövedelempolitika bérek-árak

5 Gazdaságpolitikai eszközök – gazdaságpolitikai célok összhangja!

6 Piacok:  Árupiac  Pénzpiac  Munkapiac  Tőkepiac Gazdasági szektorok:  Háztartások  Vállalatok  Állami szektor  Külföld

7 Makroökonómia 1. HÁZTARTÁS A háztartás jövedelmei: * elsődleges jövedelmek: termelési tényezők (munka, tőke, föld) * + - transzferek (társadalmi juttatások, adók) * egyéb jövedelmek (pl. lottó) Rendelkezésre álló jövedelem = fogyasztás + megtakarítás Yd = ( C + S ) - megtakarítás = hitel Σ megtakarítás = vagyon Megtakarítás = Reáleszközök felhalmozása + Pénzügyi megtakarítás

8 A lakossági jövedelem összetétele Munkavállalói jövedelem5967 Vegyes jövedelem2080 Tőkejövedelem636 Elsődleges jövedelem8683 Pénzbeni társadalmi juttatás (+)1749 Jövedelemadó (-)938 Társadalombiztosítási befizetés (-)2009 Egyéb (+)189 Rendelkezésre álló jövedelem7674 Természetbeni társadalmi juttatás1608 Korrigált rend.re álló jövedelem9282 2000.

9 Makroökonómia 1.

10 VÁLLALAT a tőketulajdonosok profitszerzés céljából való társulása. A vállalati jövedelmek összetétele (Mrd Ft) 2000. Kibocsátás20430 Termelő felhasználás (-)13748 Bruttó hozzáadott érték6682 Munkavállalói jövedelem3992 Egyéb termelési adók és támog.9 Bruttó működési eredmény2699 Tőkejövedelmek (osztalék, kamat)1172 Elsődleges jövedelem1527 Jövedelemadó,egyéb transzfer254 Rendelkezésre álló jövedelem (megtakarítás)1273

11 Makroökonómia 1.

12 ÁLLAM Az állam szerepe: olyan feladatokat lát el a köz érdekében, amelyeket a gazdaság többi szereplői nem, vagy csak aránytalanul nagyobb erőfeszítéssel tudnának megoldani. A feladatok ellátását szolgáló gazdasági rendszereket államháztartásnak nevezzük.

13 Az állam funkciói:  önfenntartó  a társadalom, gazdaság működése jogi kereteinek biztosítása llokációs:az erőforrások megszerzésével és felhasználásával biztosítja a közösségi fogyasztást, korrigálja az externáliák hatását  elosztási (redisztribúciós): korrigálja a piacból és a tulajdonjogok örökléséből származó jövedelmi és vagyoni aránytalanságokat, (szociálpolitikai célokat szolgál)  stabilizációs: a gazdasági növekedés elősegítése, a megfelelő szintű foglalkoztatottság biztosítása.

14 Makroökonómia 1. AZ ÁLLAMHÁZTARTÁS RÉSZEI:  központi költségvetés,  helyi önkormányzatok, (8 regionális testület, 20 megyei rangú és 3100 helyi önkormányzat)  társadalombiztosítás (egészségbiztosítás, nyugdíjbiztosítás)  elkülönített alapok (1999-től: Munkaerőpiaci Alap, Központi Nukleáris Pénzügyi Alap)

15 Makroökonómia 1.

16 A gazdasági tevékenység mérése

17 Makroökonómia 1. Munkajövedelem Tőkejövedelem Járadék Munka Tőke Föld Termékek Szolgáltatások Kiadások HÁZTARTÁSVÁLLALAT VÉGSŐ KIBOCSÁTÁS VÉGSŐ FELHASZNÁLÁS MEGTERMELT JÖVEDELEM

18 Makroökonómia 1. A GDP HÁROM MEGKÖZELÍTÉSE 1.VÉGSŐ KIBOCSÁTÁS ALAPÚ: (ágazatonként összegzik a hozzáadott értéket: Mezőgazdaság, Energiaipar, Feldolgozóipar, stb) BRUTTÓ KIBOCSÁTÁS - FOLYÓ TERMELŐFELHASZNÁLÁS

19 Makroökonómia 1. 2. VÉGSŐ FELHASZNÁLÁS ALAPÚ: ÖSSZES FOGYASZTÁS: C: lakossági / vásárolt / fogyasztás (tartós fogy. cikkek vásárlása itt, de lakás nem!) G: kormányzati kiadások /közösségi fogyasztás FELHALMOZÁS: I: Beruházás +- Készletváltozás NETTÓ EXPORT: NX: export-import

20 Makroökonómia 1. 3. MEGTERMELT JÖVEDELEM ALAPÚ: (a termelési tényezők jövedelme) BRUTTÓ MUNKAJÖVEDELEM TŐKEHOZADÉK ÁLLAM JÁRADÉKJÖVEDELME (termékadók: ÁFA,vám)

21 Makroökonómia 1. GDP: Bruttó Hazai Termék (Gross Domestic Product): a belföldi szervezeti egységek által a nemzetgazdaságban egy év alatt létrehozott hozzáadott érték összege ( érvényes piaci áron számolva) NDP: Nettó Hazai Termék (Net Domestic Product) a nemzetgazdaságban egy év alatt megtermelt nettó jövedelem.

22 Makroökonómia 1. GNI: Bruttó Nemzeti Jövedelem (Gross National Income) A nemzetgazdaság gazdasági szereplőinek egy év alatt az elsődleges elosztás során akár belföldről, akár külföldről megszerzett összes bruttó jövedelme. NNI: Nettó Nemzeti Jövedelem (Net National Income) A nemzetgazdaság gazdasági szereplőinek egy év alatt az elsődleges elosztás során akár belföldről, akár külföldről megszerzett összes nettó jövedelme

23 Makroökonómia 1. GNDI: Rendelkezésre Álló Bruttó Jövedelem (Gross National Disposable Income) A nemzetgazdaság szereplőinek egy adott évben végső felhasználásra fordítható összes bruttó jövedelme NNDI: Rendelkezésre Álló Nettó Jövedelem (Net National Disposable Income) A nemzetgazdaság szereplőinek egy adott évben végső felhasználásra fordítható összes nettó jövedelme

24 Makroökonómia 1. GNI = GDP + hazai gazdasági szereplők külföldi munka-és tőkejövedelme - külföldi gazdasági szereplők hazai munka- és tőkejövedelme GNDI = GNI + az országba külföldről beáramló transzferek - az országból külföldre kiáramló transzferek NNI = GNI - amortizáció NNDI = GNDI - amortizáció

25 Makroökonómia 1. Az SNA alapmutatóinak rendszere Bruttó jellegű Nettó jellegű mutatók mutatók Megtermelt jövedelemGDPNDP Elsődleges elosztás során megszerzett jövedelemGNINNI Végső felhasználásra rendelkezésre álló jövedelemGNDINNDI

26 Makroökonómia 1. Nominál és reál változók Hogyan tudjuk mérni a gazdasági teljesítmény változását? megfigyelt adatok: folyó áron (adott évi áron) Termelési érték= ár * termelt mennyiség A termelési érték változik, ha:  változnak az árak  változik a mennyiség Ha a tényleges teljesítmény változását akarjuk meghatározni, ki kell szűrni az árak változását!

27 Makroökonómia 1. Nominál GDP: (= folyó áras GDP) a termékeket és szolgáltatásokat az adott évi piaci áron veszi számításba Változatlan áras (reál) GDP: a termékeket és szolgáltatásokat egy kitüntetett év (bázis év) árain veszi számításba Folyó áras GDP változatlan áras GDP =  GDP deflátor árindex GDP deflátor: az összes termék árváltozását figyelembe vevő árindex. (nem fogyasztói árindex!)

28 Makroökonómia 1. Alkalmas-e a Bruttó hazai termék a jólét mérésére? A GDP mutató a gazdasági teljesítmény mutatója:  nem veszi figyelembe a háztartások saját maga számára végzett szolgáltatásait  a rejtett és illegális gazdaság számbavétele nehéz  a jólét nemcsak az elfogyasztott termékek összege pl. szabadidő mint érték  a természeti katasztrófák után nő a GDP: csak az elpusztult termékek pótlását tekinti, a veszteséget nem  a jólét nemcsak a jövedelem nagyságától, hanem annak a társadalom tagjai közötti megoszlásától is függ

29 Makroökonómia 1. A hiányosságok kiküszöbölésére új makromutatók :  Nettó Gazdasági Jólét (NEW)  Human Development Index (HDI)  Fenntartható Gazdasági Jólét (ISEW)

30 Makroökonómia 1. A makrogazdaság alapösszefüggései: Y = C + G + I + (X-IM) Jövedelem = fogyasztás + kormányzati kiadások + felhalmozás + nettó export S V +S H + S Á + S K = I összes megtakarítás = összes felhalmozás azaz: (S V + S H - I V+H ) + (S Á - I Á ) = -S K gazdasági szféra ktgvetés fiz. mérleg pénzügyiegyenlegeegyenlege megtakarítása

31 Makroökonómia 1. A fogyasztási kereslet és a megtakarítás Fogyasztási függvény:  A háztartások tervezett reálfogyasztását (a fogyasztói keresletet) mutatja a rendelkezésre álló reáljövedelem függvényében  A fogyasztási keresletet döntően a rendelkezésre álló jövedelem határozza meg ha!!! nincs visszatartott profit C = C(Y d ) C = reál fogyasztási kereslet Y d = a magánszektor rendelkezésre álló reáljövedelme (- adó, + transzfer)

32 Makroökonómia 1. Összes fogyasztás= jövedelemtől független, autonóm fogyasztás + jövedelemtől függő fogyasztás a fogyasztási függvény: C = C a +ĉY Fogyasztási határhajlandóság (ĉ): egységnyi többletjövedelemből mennyit fordítanak fogyasztásra Fogyasztási határhajlandóság = Fogyasztás változása (ΔC) Jövedelem változása (ΔY)

33 Makroökonómia 1. C(Y) C CaCa Y  C = 80  Y = 100 A fogyasztási függvény grafikonja

34 Makroökonómia 1. C = Y C(Y) C Y C0C0 Y1Y1 45 0 YSYS C>Y C { "@context": "http://schema.org", "@type": "ImageObject", "contentUrl": "http://images.slideplayer.hu/7/1966367/slides/slide_34.jpg", "name": "Makroökonómia 1. C = Y C(Y) C Y C0C0 Y1Y1 45 0 YSYS C>Y CY C

35 Makroökonómia 1. Megtakarítás: az a jövedelem, amit nem költenek el fogyasztásra Megtakarítás = jövedelem – fogyasztás Megtakarítási függvény: a szándékolt reálmegtakarítás a rendelkezésre álló reáljövedelem függvényében S = Y-C = Y - C a -ĉY = -C a + (1-ĉ)Y = S a + ŝY Megtakarítási határhajlandóság = Megtakarítás változása (ΔS) Jövedelem változása (ΔY)

36 Makroökonómia 1. C = Y C(Y) C, S Y S(Y) C0C0 S 0 = -C 0 Y0Y0 SS YY 45 0 Megtakarítási függvény, összefüggés a fogyasztással

37 Makroökonómia 1. Az adó hatása a fogyasztási függvényre Kétféle adótípus:  autonóm adó (pl. vagyonadó, földadó)  jövedelemtől függő adó (pl. személyi jövedelemadó, nyereségadó, ÁFA – a modellben lineáris) T = T a +tY

38 Makroökonómia 1. 1. autonóm adó kivetése (jöv. függő adó, transzfer nincs) Rendelkezésre álló jövedelem: Y d = Y-T a A fogyasztási függvény: C = C a +ĉ(Y-T a ) = C a +ĉY-ĉT a Autonóm adó kivetése: Csökkenti a fogyasztást ĉT a nagysággal. Lefelé tolja a fogyasztási függvényt

39 Makroökonómia 1. C(Y) ĉ(Y-T a ) ĉTaĉTa C CaCa C a - T a Y Fogyasztási függvény változása az autonóm adó hatására

40 Makroökonómia 1. 2. jövedelemfüggő adókivetés (transzfer, autonóm adó nincs) Következmény: Rendelkezésre álló jövedelem (tY) összeggel kisebb az összjövedelemnél Y d = Y-tY = (1-t)Y A fogyasztási függvénybe helyettesítve: C = C a +ĉ(Y-tY) = C a +ĉ(1-t)Y

41 Makroökonómia 1. C Y CaCa YY YY  C = ĉ  Y  C =ĉ(1-t)  Y C(Y) C(Y-tY) Fogyasztási függvény változása a jövedelemfüggő adó hatására

42 Makroökonómia 1. 3. transzferkifizetések (adó nincs) Rendelkezésre álló jövedelem: Y d = Y+TR Fogyasztási függvény: C = C a +ĉ(Y+TR) = C a +ĉY+ĉTR

43 Makroökonómia 1. ĉTR Y C C(Y+TR) C(Y) CaCa C a +ĉTR Fogyasztási függvény változása a transzferek hatására

44 Makroökonómia 1. Végső javakra irányuló tervezett kiadások függnek:  rendelkezésre álló jövedelem  beruházási kereslet  kormányzati kereslet

45 Makroökonómia 1. A beruházási kereslet Beruházás: új tőkejavak (üzleti célú, lakáscélú) készletfelhalmozás Üzleti célú beruházások függnek: profitvárakozások kamatláb Beruházási függvény: a beruházási keresletet mutatja a profitvárakozások adott szintjén a kamatláb függvényében

46 Makroökonómia 1. I I2I2 I0I0 I1I1 i0i0 i1i1 I(i) I’(i) Javuló profit vá- rakozás i Beruházási függvény Ha a profitvárakozások javulnak: jobbra tolódik el. Ha a profitvárakozások romlanak: balra tolódik el.

47 Makroökonómia 1. Beruházási kereslet: Autonóm, jövedelemtől független változó! I I0I0 I0I0 Y

48 Makroökonómia 1. Kormányzati kereslet: politikai döntések függvénye nem függ a jövedelem szintjétől, autonóm G G0G0 G0G0 Y

49 Makroökonómia 1. A tervezett kiadások függvénye Tervezett kiadások elemei zárt gazdaságban: + fogyasztási, + beruházási, + kormányzati kereslet. E(Y) = C(Y d )+I+G A tervezett kiadások egyensúlya akkor áll be, ha: a tervezett kiadások = a jövedelemmel (E = Y)

50 Makroökonómia 1. 45 0 B A E E(Y) D C E = Y Y’ Y e Y’’ Y E 0

51 Makroökonómia 1. Egyensúly esetén : Szándékolt beruházás = szándékolt megtakarítással DE! Túlkínálat esetén: Túlkínálat = szándékolt megtakarítás - szándékolt beruházás Árupiaci túlkínálat =Y-E(Y) = Y - C(Y d ) – I – G Szándékolt megtakarítás (S(Y d )): S(Y d )=(Y-T+TR) - C(Y d ) S(Y d )+T-TR=Y-C(Y d ) Y-E(Y) = S(Y d )+T-TR-G-I T-TR-G mutatja: az állami megtakarítást (S Á )

52 Makroökonómia 1. A hatékony kereslet és a multiplikátor Tervezett kiadások görbéje: E(Y) = C(Y d ) + I + G Jövedelemfüggő adó hiányában: E(Y) = C a + ĉ(Y-T a +TR) + I + G Fogyasztási határhajlandósággal szorozva: E(Y) = C a + ĉY – ĉT a + ĉTR + I + G Egyensúly esetén: Y = E(Y) Y = C a + ĉY – ĉT a + ĉTR + I + G

53 Makroökonómia 1. Levonva mindkét oldalból ĉY-t: Y-ĉY = C a -ĉTa+ĉTR+I+G Kiemeljük Y-t a baloldalból, és osztunk (1-ĉ)-vel Y = (C a -ĉTa+ĉTR+I+G)  Bal oldalon: az egyensúlyi jövedelem,  Jobb oldalon: az egyensúlyi jövedelmet meghatározó összes tényező 1 1-ĉ

54 Makroökonómia 1. A multiplikátor nagyságával arányos jövedelemváltozást eredményez: o az autonóm fogyasztás o a beruházás o a kormányzati kereslet egységnyi változása esetén Multiplikátor = Jövedelemváltozás Autonóm kiadás változása

55 Makroökonómia 1. Az állam fiskális politikájának hatása Jövedelemfüggő adók kivetése: Y = (C a – ĉTa+ĉTR+I+G) Autonóm adó esetén a jövedelemváltozás mértéke ΔY = ΔT a A transzferek hatása hasonlóan működik, de ellentétes irányban hat. 1 1-ĉ(1-t) -ĉ 1-ĉ


Letölteni ppt "Makroökonómia. Makroökonómia 1. Makroökonómiai alapfogalmak A makroökonómia: a gazdaság összteljesítményét vizsgálja a gazdaságpolitikai döntések megalapozására."

Hasonló előadás


Google Hirdetések