Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Előadás 11 MAKROÖKONÓMIA. Előadás 12 ALAPFOGALMAK A makroökonómia tárgya A makroökonómia a gazdaság mint egész viselkedésével - illetve a gazdasági élet.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Előadás 11 MAKROÖKONÓMIA. Előadás 12 ALAPFOGALMAK A makroökonómia tárgya A makroökonómia a gazdaság mint egész viselkedésével - illetve a gazdasági élet."— Előadás másolata:

1 Előadás 11 MAKROÖKONÓMIA

2 Előadás 12 ALAPFOGALMAK A makroökonómia tárgya A makroökonómia a gazdaság mint egész viselkedésével - illetve a gazdasági élet átfogó aggregátumaival - foglalkozik. A makroökonómia a nemzetgazdaságok kibocsátásainak, foglalkoztatottságának, munkanélküliségének, árainak általános szintjét tanulmányozza

3 Előadás 13 A makroökonómiai politika főbb céljai •Magas reálkibocsátás A kibocsátás mérőszáma a bruttó hazai össztermék (GDP), azaz az egy év alatt termelt összes jószág és szolgáltatás piaci értéke. Nominális GDP a GDP-t folyó árakon méri, a reál GDP pedig az inflációhoz viszonyítva. Potenciális kibocsátás a maximálisan fenntartható, vagyis magas foglalkoztatottsági szint mellett előállítható GDP. •Magas szintű foglalkoztatottság, alacsony szintű munkanélküliség

4 Előadás 14 •Árszínvonal stabilitása szabadpiaci viszonyok között Az általános árszínvonal jele: P Az általános árszínvonal mérőeszköze a fogyasztói árindex (CPI=Consumer Price Index) A CPI a tipikus városi fogyasztó által vásárolt javak változatlan kosarának a költségét méri. Az inflációs ráta az árszínvonal emelkedésének vagy süllyedésének az éves mértéke: •Külgazdasági mérleg egyensúlya: az export és import egyensúlya, árfolyamstabilitás

5 Előadás 15 Gazdaságpolitikai eszközök •Költségvetési politika: kihat az összkiadásokra, ezáltal befolyásolja a tényleges reál GDP-t és az inflációt (legalábbis rövidtávon) A kormányzati kiadások befolyásolják a közfogyasztásnak a magánfogyasztáshoz való viszonyát. Az adóztatás levon a jövedelmekből, és így csökkenti a magánkiadásokat

6 Előadás 16 •Monetáris politika: lényeges hatást gyakorol mind a tényleges, mind a potenciális GDP-re. A központi bank működteti. A pénzkínálat változásai (pl. pénzkibocsátás) felhajtják, vagy lenyomják a kamatlábakat, befolyásolják a javakra fordított kiadásokat. •Jövedelempolitika (bér- és árpolitika) : A kormányzatnak azon kísérlete, hogy az infláció mérséklése érdekében közvetlenül befolyásolja a bérek és árak viszonyát. •Külgazdasági politika célja a valutapiaci egyensúly fenntartása, a túlzott export és import megakadályozása. Eszközei a monetáris és költségvetési politikán túl az árfolyam alakulásába való beavatkozás és a kereskedelempolitika (pl. vámok, kvóták stb).

7 Előadás 17 Matematikai modellek a makroökonómiában

8 Előadás 18 A makroökonómiai modellek változói •Exogén változók, amelyeket a makroökonómiai rendszeren kívüli tényezők határoznak meg. (pl. a lakosság száma, időjárási változók vagy a gazdaságpolitikai változók stb.) Endogén változók azok, amelyeket maga a gazdasági rendszer modellje határoz meg. Ilyenek pl. a makroökonómiai politika célváltozói: kibocsátás, foglalkoztatás, árszínvonal stb.) •Aggregált változók •Nominál és reál paraméterek

9 Előadás 19 Aggregált kereslet •A gazdaság különféle szereplői által eszközölt összkiadásokat méri •Az a pénzmennyiség, amelyet a háztartások, vállalatok és a kormányzat költenek adott árak, jövedelmek és más gazdasági változók mellett •Az aggregált keresleti görbe a háztartások, vállalatok és a kormányzat reálkiadásainak szintjét reprezentálja az általános árszínvonal különböző értékei mellett. Azt a mennyiséget jelzi, amit a gazdaság összes szereplője az általános árszínvonal mellett vásárolni fog.

10 Előadás 110 Aggregált kínálat •A gazdaság szereplői által kért ár és azon kibocsátási mennyiség közti kapcsolatot jelzi, amelyet termelnek és eladnak. Makroökonómiai egyensúly Az az árszínvonal-termékmennyiség pont, ahol az adott áron a vállalatok az adott mennyiséget még hajlandók kibocsátani, a vásárlók pedig éppen ezt a mennyiséget hajlandók megvenni

11 Előadás 111 Termelési függvény •A termelési függvény olyan technikai összefüggés, amely az egyes specifikus ráfordításkombinációk által előállítható maximális kibocsátásmennyiségét adja meg a termelési ismeretek adott állapota mellett. •Változói: munka ( ), tőke (K), stb., azaz

12 Előadás 112 Határtermék •Egy adott termelési tényező „határértéke” (Marginal Product) az a többlettermék, vagyis többletkibocsátás, amelyet az illető tényező egy többletegységének hozzáadásából lehet realizálni, miközben a többi tényező változatlan marad. •Pl.  A munka határterméke az a többletkibocsátás, amit akkor nyerünk. Ha a munkát egy egységgel növeljük, miközben a többi ráfordítás változatlan.  A tőke határterméke az össztermék azon növekedése, amelyet egységnyi pótlólagos tőkebefektetéssel nyerünk, miközben a többi ráfordítás változatlan marad.

13 Előadás 113 A statikai elemzés alapjai

14 Előadás 114 A gazdaság szereplői: •Vállalatok (reprezentatív) •Háztartások (reprezentatív) •Kormányzat Alapvető piacok: •Munkapiac •Javak piaca •Értékpapírpiac •Pénzpiac

15 Előadás 115 Termékegyenlegek ahol C - fogyasztás I - beruházás G - kormányzati költés aholC - fogyasztás S - megtakarítás T - adók

16 Előadás 116 Árak és az infláció •A GDP nominál érték: •Real GDP: •GDP deflator: •Inflációs ráta:

17 Előadás 117 Munkapiac •A munka a háztartások tulajdona (munkaerő) •A munkát a háztartások adják el a vállalatoknak •A munkát egységnyi időre jutó munkaórában mérjük •Az alkalmazottak száma: •Az egységnyi időre jutó nominál bér: W

18 Előadás 118 A javak piaca •A javak előállítói a vállalatok •A javak aggregált termékek •A javak fogyasztói: a háztartások (saját szükséglet), a vállalatok (tőkenövelés), kormányzat (közjavak) •Az aggregált termék időegység alatt kibocsátott mennyisége: y •Egységnyi kibocsátott termék nominál ára: P

19 Előadás 119 Értékpapírpiac •Az értékpapír a pénzügyi megtakarítás olyan eszköze, amelyiknek van hozadéka (a pénzzel ellentétben) •Értékpapírok:  államkötvény  részvény

20 Előadás 120 Kötvénypiac •Az államkötvényt az állam adja el a háztartások-nak pénzért a költségvetési hiány finanszírozására •A kötvény ára: P b (jelen érték), •A kötvény kamata: r b. •Ha a kötvény egy év múlva 1$-t fizet, akkor a kifizetés és a jelen érték közti összefüggés: •A kötvény reál értéke az aggregált árszínvonallal deflált ára, azaz a kötvény jószágegységben kifejezett értéke •Ha a kibocsátott kötvények száma B, akkor az aggregált kötvénykinálat

21 Előadás 121 Részvénypiac •A részvényeket a vállalatok bocsátják ki új tőkeberuházás megvalósításához •Feltételezzük, hogy a már meglévő tőke is részvényfinanszírozott •A profit a realizálásakor azonnal kifizetődik a részvénytulajdonosoknak osztalék formájában (nincs visszaforgatás) •Egy részvény ára: P e (jelen érték) •A nominál osztalék a részvénytulajdonosok között: P , ahol  a reálprofit nagysága •A részvény kamata: r e

22 Előadás 122 •Ha a részvény jövőbeni értéke 1 egység, akkor a jelen értéke, ahol E a kibocsátott részvények száma •A részvény reál értéke •A teljes részvénycsomag reál értéke

23 Előadás 123 •Feltesszük,  hogy a termelésnek két meghatározó tényezője van: a munka és a tőke, azaz a termelési függvény  A termelési függvény homogén lineáris, azaz •A tőke határterméke •A reál profitra érvényes: innét a profit •A teljes részvénycsomag nominál értéke •A részvény reálértéke:


Letölteni ppt "Előadás 11 MAKROÖKONÓMIA. Előadás 12 ALAPFOGALMAK A makroökonómia tárgya A makroökonómia a gazdaság mint egész viselkedésével - illetve a gazdasági élet."

Hasonló előadás


Google Hirdetések