Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Szaktanácsadás, pedagógiai-szakmai szolgáltatások

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Szaktanácsadás, pedagógiai-szakmai szolgáltatások"— Előadás másolata:

1 Szaktanácsadás, pedagógiai-szakmai szolgáltatások

2 Szaktanácsadás, pedagógiai-szakmai szolgáltatások – TÁMOP-3. 1
Szaktanácsadás, pedagógiai-szakmai szolgáltatások – TÁMOP „Pedagógusképzés támogatása” KÖZREMŰKÖDÉS A KÖZNEVELÉS MEGÚJÍTÁSÁBAN XIV. ORSZÁGOS KÖZOKTATÁSI SZAKÉRTŐI KONFERENCIA Hajdúszoboszló, október 10.

3 TÁMOP-3.1.5/12 kiemelt projekt
A projekt megvalósítói: Az Oktatási Hivatal (OH) konzorciumvezető, az Educatio Társadalmi és Szolgáltató Nonprofit Kft. (EDU), valamint az Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet (OFI) konzorciuma. A projekt megvalósítási ideje: 2012. augusztus 1. – január 31. A megvalósítás költsége:  000 Ft Az OH végzi a hivatali, hatósági, eljárásrendi projektelemek előkészítését, megvalósítását. A tartalmi fejlesztések, tartalmi feladatok minden esetben az OFI-hoz tartoznak. A szervezési feladatok, a tömeges pedagógus-továbbképzések és az informatikai fejlesztések tartoznak az EDU-hoz. Az „Iskolatáska” a korábbi „Szolgáltatói kosár” új elnevezése.

4 A projekt alapvető célja
A pedagógus‑továbbképzési rendszer Nemzeti Köznevelési Rendszerre épülő megújítása a jelenlegi rendszer felülvizsgálatával, tartalmi, szerkezeti megújításával, az életpályamodellhez kapcsolódó továbbképzési programok fejlesztésével, valamint a pedagógusok szakmai előmenetelét támogató szaktanácsadói szolgáltatások megújításával.

5 A projekt további céljai
Az újonnan létrejött képzési programok lebonyolítása, nyomon követése; A pedagógus életpálya, szakmai előmenetel nyilvántartása az arra létrehozott nyomon követő rendszer segítségével; Egy új, eTanulás alapú pedagógus-továbbképzési IT rendszer kialakítása és működtetése; A közoktatás-fejlesztésben eddig háttérben maradó intézmények, valamint a szakiskolák közismereti tantárgyait tanító pedagógusainak értékelése során feltárt fejlesztési hiányterületekre koncentráló képzési és képzői kapacitás, valamint a képzéseket támogató rendszer megteremtése.

6 TÁMOP-3.1.5/12 projekt pillérei
1. pillér: A jelenlegi pedagógus-továbbképzés rendszer átalakítása a Nemzeti Köznevelésről szóló törvénynek megfelelően – Megvalósító: OH – OFI 2. pillér: A pedagógus életpálya nyomon követéséhez szükséges informatikai rendszer kidolgozása – Megvalósító: EDU 3. pillér: eTanulás alapú pedagógus-továbbképzési rendszer kialakítása – Megvalósító: EDU 4. pillér: A Pedagógus Életpálya fokozataihoz kapcsolódó képzési és minősítési rendszer kialakítása – Megvalósító: OH-OFI 5. pillér: A TÁMOP szolgáltatási kínálat beépítése az Iskolatáskába, horizontális pedagógus-továbbképzések megvalósítása – Megvalósító: OFI-EDU 6. pillér: Az Iskolatáska TÁMOP hez kapcsolódó elemeinek kialakítása – Megvalósító: OFI 7. pillér: Szakiskolák közismereti tárgyaihoz kapcsolódó pedagógus-továbbképzés – Megvalósító: OFI-EDU

7 OFI 1. alprojekt A szaktanácsadói fejlesztő értékelés, összegzés pedagógiai (tartalmi) elemeinek kidolgozása Ebben az alprojektben a szaktanácsadás megújításához kapcsolódó fejlesztési feladatok kerültek meghatározásra téma: A szaktanácsadói fejlesztő értékelés, összegzés szintleírásai tartalmi - szerkezeti felépítésének kialakítása A pedagógiai szintleírások tartalmi, szerkezeti felépítésének tervezése, kidolgozása A pedagógiai szintleírások kidolgozása A szaktanácsadói értékelés szakmai tartalmának meghatározása 1.2. téma: Pedagógiai szaktanácsadási szolgáltatások megújítása A szaktanácsadói szolgáltatások felülvizsgálata Új típusú szaktanácsadói szolgáltatások kialakítása 1.1. téma: A szaktanácsadói fejlesztő értékelés, összegzés szintleírásai tartalmi - szerkezeti felépítésének kialakítása A pedagógiai szintleírások tartalmi, szerkezeti felépítésének tervezése, kidolgozása A szaktanácsadás megújuló rendszere kiemelt szerepet tulajdonít a szaktanácsadói fejlesztő értékelésnek, mely a pedagógusoknak közvetlen szakmai segítséget, támogatást nyújthat munkájukban. A tevékenység során meghatározásra kerül a szintleírások szerkezete, pedagógiai szempontrendszere. A pedagógiai szintleírások kidolgozása A szintleírások szolgálnak a szaktanácsadói fejlesztő értékekés, összegzés bementéül. A tevékenység kiterjed szakmai konzultációk, viták megrendezésére, ezek alapján a korrekcióra, illetve a fejlesztési folyamat minőségbiztosítási tevékenységeire is. A szaktanácsadói értékelés szakmai tartalmának meghatározása A szintleírásokban foglaltak figyelembevételével dolgozzuk ki a szaktanácsadói szakmai értékelés szempontjait, standard elemeit, illetve azon kiegészítő elemeket, melyek egyes specifikumokból illetve a pedagógus pályán betöltött különféle munkakörökből adódnak. Ezzel párhuzamosan történik az eszközrendszer fejlesztése is. A szaktanácsadói fejlesztő értékelés egyik kötelező eleme a pedagógus életpálya minősítési rendszerének. A pedagógusok fejlesztő értékekésének illesztése a minősítés folyamatába az Oktatási Hivatallal együttműködésben történik. A szaktanácsadói fejlesztő értékelés megkezdése előtt pilot program keretében kipróbáljuk az értékelési eszközöket, és a szükséges korrekciókat végrehajtjuk. A fejlesztésbe szakmai napok keretén belül bevonjuk a szaktanácsadókat, pedagógusokat egyaránt. 1.2. téma: Pedagógiai szaktanácsadási szolgáltatások megújítása A szaktanácsadói szolgáltatások felülvizsgálata A jelenlegi szaktanácsadó szolgáltatásokat több szempont alapján elemezzük: vizsgáljuk a szaktanácsadás tartalmi, módszertani elemeit, valamint kiemelten vizsgáljuk a köznevelési rendszer eredményességét befolyásoló tényezőket a szaktanácsadás szempontjából. Elemezzük a megelőző fejlesztésekben történt szaktanácsadói munkát, valamint a szaktanácsadás jogi környezetét is vizsgáljuk. Szakmai viták, workshopok keretében is gyűjtünk információkat a szaktanácsadói rendszer tartalmi megújításához. Az eredményeket összegezzük, ami megalapozza a szaktanácsadói szolgáltatások megújítását. Új típusú szaktanácsadói szolgáltatások kialakítása Az új szaktanácsadói rendszerben meghatározzuk a szaktanácsadói feladatokat, ezeket tipizáljuk, valamint a különféle szaktanácsadói feladatok ellátásában meghatározzuk a szaktanácsadói szinteket. Az új rendszerben meghatározzuk a különféle területekre irányuló szaktanácsadási területeket, ami alapján történik a szaktanácsadói típusok kialakítása, definiálása. A szaktanácsadói típusoknak és szinteknek megfelelően kialakítjuk a szaktanácsadók képzési-továbbképzési rendszerét, mely biztosítja a szintek közötti átlépést, a szakmai fejlődést, szaktanácsadók szakmai-módszertani felkészültségének folyamatos javítását. A szaktanácsadók munkájának nyomon követhetőségének, a szolgáltatásokról szóló visszajelzések biztosítása, a fejlesztés érdekében kidolgozzuk a szaktanácsadói munka minőségbiztosítási rendszerét együttműködve a TÁMOP kiemelt projekt kedvezményezettjével. A minőségbiztosítási rendszert a szaktanácsadói szolgáltatások megkezdése után rendszerszerűen működtetjük. A szaktanácsadói szolgáltatások elérhetőségét a célcsoportok számára biztosítanunk kell. Ezért a megújított szaktanácsadói szolgáltatásokat/szaktanácsadói képzéseket az Iskolatáska kínálatába illesztjük, a szakmai-tartalmi elemeket kialakítjuk.

8 OFI 2. alprojekt Új típusú szaktanácsadói tevékenység nyújtása Ebben az alprojektben a szaktanácsadói tevékenységek jelennek meg téma: Szaktanácsadók felkészítése, újraminősítése Szükségletfelmérő szaktanácsadók felkészítése A szaktanácsadók képzése, újraminősítése 2.2. téma: Szaktanácsadás pilot program kiválasztott intézményekben A szaktanácsadói fejlesztő értékelés lefolytatása A pályázatban nem érintett intézmények, szakiskolák tanácsadása 2.1. téma: Szaktanácsadók felkészítése, újraminősítése Szükségletfelmérő szaktanácsadók felkészítése A szaktanácsadás megújításának tevékenysége több feladatból áll. Részben a fejlesztő értékelésből, az ehhez kapcsolódó képzési szükségletek felméréséből, valamint a képzések hasznosulását támogató mentorálásból, a folyamatba épített szakmai támogatásból. Megtörténik a képzési szükségleteket felmérő szaktanácsadói kapacitás meghatározása, a szaktanácsadók kiválasztása. Kifejlesztésre kerül a szükségletfelmérő szaktanácsadás tartalmi módszertani elemeinek kidolgozása, amire épül a szükségletfelmérő szaktanácsadók képzési anyagának kidolgozása, valamint a szaktanácsadók felkészítésének megszervezése és lebonyolítása is. A tapasztalatok visszacsatolására szakmai napokat szervezünk a szükségletfelmérő szaktanácsadók körében. A szaktanácsadók képzése, újraminősítése A szaktanácsadói képzések felülvizsgálata alapján meghatározzuk a megújított szaktanácsadói szolgáltatásokhoz illeszkedő szaktanácsadói képzések, felkészítések szakmai tartalmát, szerkezeti módszertani felépítését összhangban az új továbbképzési rendszerben megfogalmazott ajánlásokkal. A képzések fejlesztésének fókuszában a szaktanácsadói fejlesztő értékelésre, összegzés készítésére való felkészítés áll. A képzésfejlesztést követően történik meg a szaktanácsadói képzések/felkészítések megszervezése, lebonyolítása, a szükséges kapacitás kialakítása. A szaktanácsadói felkészítéseken folyamatosan gyűjtjük a visszajelzéseket a képzések javítása, korrigálása érdekében. Folyamatos párbeszédet folytatunk a szaktanácsadókkal, hogy a képzésük minél jobban szolgálja szükségleteiket, támogassa a gyakorlati munkát. A képzésfejlesztés, a szervezés, lebonyolítás, visszacsatolás folyamatát minőségbiztosított módon hajtjuk végre. A megújított szaktanácsadói képzéseket/felkészítéseket eredményesen teljesített szaktanácsadókat az új szaktanácsadói rendszerben újraminősítjük. 2.2. téma: Szaktanácsadás pilot program kiválasztott intézményekben A szaktanácsadói fejlesztő értékelés lefolytatása Az új típusú szaktanácsadói szolgáltatások nyújtását a tervek szerint a 2013‑2014-es tanévtől tudjuk megkezdeni. A kiválasztott intézményi kör pedagógusai körében a projekt végéig folyamatosan szervezzük és bonyolítjuk a szaktanácsadói fejlesztő értékeléséket. A szaktanácsadói összegzések a pedagógusok minősítési portfoliójának részévé válnak. A pedagógusoknak nyújtott szaktanácsadói támogatást folyamatosan nyomon követjük a minőségbiztosítási rendszeren keresztül. A pályázatban nem érintett intézmények, szakiskolák tanácsadása Ebben a szakaszban a szaktanácsadók feltárják a pályázatban nem érintett intézmények pedagógusai, illetve a szakiskolai közismereti tárgyat oktató pedagógusok körében a képzési szükségleteket. A képzési szükségletek felmérésének eredményei alapján az Educatio Társadalmi és Szolgáltató Nonprofit Kft. megszervezi a képzéseket. A képzésekhez kapcsolódóan a szaktanácsadók mentorálási feladatokat is ellátnak. A szaktanácsadók munkájának nyomon követése, minőségbiztosítása a szükségletfelmérés folyamatába építetten történik.

9 OFI 3. alprojekt Horizontális és szakiskolai képzések megújítása Az alprojekt két területre, a képzések megújítására és a támogató rendszerek fejlesztésére terjed ki téma: Új továbbképzési szolgáltatások kialakítása és nyújtása Új akkreditációs rendszer szakmai elemeinek tervezése, kidolgozása, képzések felülvizsgálata Új pedagógus-továbbképzések fejlesztése, képzők képzése 3.2. téma: A továbbképzési rendszer támogató elemeinek kidolgozása Továbbképzéshez kapcsolódó támogatások fejlesztése és működtetése Multiplikációs támogató rendszer kialakítása és működtetése Gyakornokok részére támogató rendszer kialakítása, működtetése 3.1. téma: Új továbbképzési szolgáltatások kialakítása és nyújtása Új akkreditációs rendszer szakmai elemeinek tervezése, kidolgozása, képzések felülvizsgálata A jelenleg működő pedagógus-továbbképzési akkreditációs rendszert (továbbiakban: akkreditációs rendszer) mind tartalmi, mind módszertani, mind eljárásrendi szempontból szükséges felülvizsgálni. A felülvizsgálatot az Oktatási Hivatal végzi. A felülvizsgálathoz az OFI a továbbképzések pedagógiai tartalmi felülvizsgálata alapján általánosítható megállapításokkal járul hozzá. A felülvizsgálat módszerének és lépéseinek összehangolása történik meg ebben a lépésben. Ahhoz, hogy a felülvizsgálati körben kijelölt képzések tartalmi elemzése egységes szempontrendszer alapján történjen meg, ki kell dolgozni egy felülvizsgálati szempontrendszert összhangban az új köznevelési törvényből és tartalmi szabályozókból adódó követelményekkel. A rendelkezésre álló fejlesztést támogató továbbképzési kínálat kidolgozott szempontrendszer mentén történő felülvizsgálata történik meg a „Szolgáltatói kosár”, valamint akkreditált pedagógus-továbbképzések nyilvántartása alapján válogatott fejlesztést támogató pedagógus-továbbképzések körében. A felülvizsgálat egyszerre szolgálja az új szakmai standardok kialakítását, valamint a célcsoport számára szükséges továbbképzési programok megújításának megalapozását, a hiányterületek feltárását. A továbbképzési programok OFI által elvégzett tartalmi felülvizsgálata, valamint az akkreditációs rendszer OH által elvégzett szakmai felülvizsgálata alapján javaslatokat fogalmazunk meg a pedagógus-továbbképzési rendszer szakmai-tartalmi standardjainak megújítására együttműködésben az Oktatási Hivatallal. Új pedagógus-továbbképzések fejlesztése, képzők képzése Az eddig közoktatás-fejlesztésben nem érintett intézmények pedagógusai számára elérhető továbbképzési programok felülvizsgálatát elvégezzük, amennyiben a képzés kisebb korrekciókkal megfelel az új típusú elvárásoknak, akkor a korrekciókat végrehajtjuk, a továbbképzést szükség esetén újra akkreditáljuk. A megújuló elvárásoknak, az új köznevelési rendszer támasztotta követelményeknek megfelelő továbbképzési rendszerben a szükségletekre választ adó új továbbképzési programokat is fejlesztünk. A fejlesztési folyamatot 2 szakaszra tervezzük: a meglévő képzések felülvizsgálata és a szükséglet felmérések első időszaka alapján már 2013 nyarára kell, hogy rendelkezésre álljanak új típusú továbbképzési programok annak érdekében, hogy az Educatio meg tudja kezdeni a pedagógusok továbbképzését a 2013‑14-es tanév elején. A képzési kínálat bővítése, az új továbbképzési rendszer új típusú továbbképzésekkel való feltöltése a projekt során folytatódik. A képzésfejlesztési folyamatba beágyazottak a minőségbiztosítás lépései. A szükségletfelmérés alapján feltárt képzési szükségleteknek megfelelően felülvizsgált, illetve fejlesztett pedagógus-továbbképzési programokra képzők képzése szervezésével és lebonyolításával alakítjuk ki a szükséges képzői kapacitást. A tevékenység kiterjed mind a pályázatban eddig nem érintett pedagógusok számára, mind a szakiskolai közismereti tanárok számára fejlesztett továbbképzések képzőire. 3.2. téma: A továbbképzési rendszer támogató elemeinek kidolgozása Továbbképzéshez kapcsolódó támogatások fejlesztése és működtetése Multiplikációs támogató rendszer kialakítása és működtetése Gyakornokok részére támogató rendszer kialakítása, működtetése A továbbképzések hasznosulását, multiplikálását lehetővé tevő rendszerek fejlesztési feladatait valósítjuk meg. A koncepciók kialakítása után a fejlesztési folyamat a PDCA (plan–do–check–act) logika szerint történik: a fejlesztéseket megtervezzük, majd a megfelelő szakemberek bevonásával fejlesztjük a rendszereket. Szakmai viták, workshopok keretében a korrekciós javaslatokat összegyűjtjük, majd a korrekciókat végrehajtjuk. A támogató rendszerek működtetése során keletkező tapasztalatokat szintén visszacsatoljuk a rendszerek folyamatos javítása, karbantartása érdekében.

10 Köszönöm a megtisztelő figyelmet! DrSzalay.Marta@ofi.hu


Letölteni ppt "Szaktanácsadás, pedagógiai-szakmai szolgáltatások"

Hasonló előadás


Google Hirdetések