Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Educatio Nonprofit Kft. - Az EDUCATIO Társadalmi Szolgáltató Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaságot a felsőoktatási felvételi eljárás lebonyolítása.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Educatio Nonprofit Kft. - Az EDUCATIO Társadalmi Szolgáltató Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaságot a felsőoktatási felvételi eljárás lebonyolítása."— Előadás másolata:

1

2 Educatio Nonprofit Kft. - Az EDUCATIO Társadalmi Szolgáltató Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaságot a felsőoktatási felvételi eljárás lebonyolítása és a felsőoktatási felvételihez kapcsolódó tájékoztatási feladatok ellátása céljából alapította az Oktatási Minisztérium 2000-ben. - a Társaság feladatai 2001-ben kibővültek a SuliNET Programiroda és a győri Közoktatási Információs Irodával - 2002-ben a Hallgatói Információs Központtal, - 2003-tól a Diákigazolvány Ügyfélszolgálat működtetésével. - 2007-ben a Diák-Bónusz Kht. és a "suliNova" Kht. beolvadással egyesült a Társasággal. Az átalakulás után a szervezet projekt-alapú működési modellre tért át.

3 -KIR Szakértői Iroda (2011-től) -Közoktatás-fejlesztési Iroda (korábban: Hálózatkoordinációs Iroda, Pedagógiai Alternatívák Iroda, Képzésfejlesztési Iroda) -Inklúziós Pedagógiai Fejlesztések Iroda Közoktatási Osztály

4 A KIR működését biztosító szervezetek közötti feladatmegosztás: NEFMI -Kormányzati álláspont érvényesítése a jogi környezet alakításával. Oktatási Hivatal -Jogszabályokból következő hatósági feladatok ellátása. Educatio Társadalmi Szolgáltató Nonprofit Kft. -KIR támogatása infokommunikációs megoldásokkal. Az EDUCATIO szerepe

5 OFIOH Educ atio a megváltozott köznevelési rendszerben: - új rendszer, új kihívások - feladatmegosztás - szoros együttműködés

6 TÁMOP 3.1.1-08. Fejlesztéskoordinációs hálózat, horizontális együttműködések támogatása 1. Fejlesztéskoordinációs hálózat, horizontális együttműködések támogatása 2. Tartalomfejlesztés támogatása 3. Pedagógiai és módszertani megújulás támogatása 4. SNI gyermekek oktatási szolgáltatásokhoz való egyenlő hozzáférését biztosító tevékenységek 5. Komplex eTanulás, digitális pedagógiai, tartalomszolgáltató, IKT kompetenciafejlesztést támogató szolgáltató rendszer fejlesztése 9. A közoktatás átfogó modernizációját központi adminisztrációs oldalról támogató szolgáltató rendszerek fejlesztése 6. A versenyképesség és az esélyteremtés erősítésével a közoktatási intézményi megújulást, a tanulási környezet- és iskolafejlesztést támogató K+F 7. Az oktatásirányítás és az iskola rendszer hatékonyságának javítását szolgáló K+F 8. A tudásmenedzsment rendszerszintű fejlesztését támogató K+F+I (forrás: OFI) EDUCATIO pillérek OFI pillérek

7 -Új szerepek, új feladatok -Megváltozott köznevelési környezet -Feladatok, célok: -Központi fejlesztések segítségével a kapcsolódó közoktatási konstrukciók támogatása -A köznevelés ágazati irányítást, a nevelés – oktatás eredményességének és az iskolarendszer hatékonyságának javítása -A köznevelés megújítását központi adminisztrációs és IKT oldalról támogató szolgáltató rendszerek fejlesztése és megvalósítása -A köznevelés megújítását célzó ágazatirányítási tevékenységek szakmai támogatása TÁMOP 3.1.1 folytatás

8 Educatio feladatai: -Fejlesztéskoordináció -Jó gyakorlatok -Óvodai neveléshez kapcsolódó fejlesztések -Sajátos nevelési igényű és a beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdő gyermekek, tanulók gyermekek oktatási szolgáltatásokhoz való egyenlő hozzáférésének támogatása -Komplex digitális pedagógiai, tartalomszolgáltatáshoz kapcsolódó fejlesztések -Komplex KIR fejlesztés TÁMOP 3.1.1 folytatás

9 Pedagógusképzés támogatása -Kiemelt projekt -10 MRD Ft -Megvalósító szervezetek -Maximum 36 hónap TÁMOP 3.1.5/12

10 Célok, feladatok: -A jelenlegi pedagógus-továbbképzési rendszer átalakítása a Nemzeti Köznevelésről szóló törvénynek megfelelően -A pedagógus életpálya nyomon követéséhez szükséges informatikai rendszer kidolgozása - eTanulás alapú pedagógus-továbbképzési rendszer kialakítása - A Pedagógus Életpálya fokozataihoz kapcsolódó képzési és minősítési rendszer kialakítása - TÁMOP 3.1.5 szolgáltatási kínálat beépítése az „Iskolatáskába”, horizontális pedagógus-továbbképzések megvalósítása -Az „Iskolatáska” pedagógiai szakmai szolgáltatásokhoz kapcsolódó elemeinek kialakítása -Szakiskolák közismereti tárgyaihoz kapcsolódó pedagógustovábbképzés TÁMOP 3.1.5/12

11 -Szerződéskötések folyamatban -Szolgáltatói Kosárból/Iskolatáskából elérhető képzések, tanácsadói szolgáltatások -Minősítési eljárásrend: egyeztetés alatt (TÁMOP 3.2.2 feladatai az Educatiohoz kerülnek) Pályázatok: 3.1.7

12 Előminősített referencia-intézmények

13 Referencia-intézmények

14 Előminősített referencia-intézmények

15

16

17

18

19

20

21 -Tervezés alatt, hamarosan… -13 Mrd. feletti összeg -Intézményi pályázat -A konstrukcióban 5 tématerület feladataira lehet pályázni: -Köznevelési intézményekben nevelési-pedagógiai tevékenységek támogatása -Egészségfejlesztő – szemléletformáló – iskolai programok megvalósítása a tanulók egészségének védelme, valamint az egészséges életmód és a testmozgás iránti igény viselkedésbe épülése érdekében. -A pedagógiai-módszertani megújulás szerves részeként az önfejlesztést, a pedagógiai kultúra folyamatos fejlesztését elősegítő tanártovábbképzés megvalósítása. -Szaktárgyi továbbképzések megvalósítása, valamint korszerű oktatási módszerek, jó gyakorlatok, új tartalmak bevezetése a tanmenetbe -A tanórai, illetőleg az egész napos iskolai oktatás megvalósítását elősegítő szemléltető tan- és segédeszközök, a mindennapos testnevelés bevezetését segítő sporteszközök beszerzése Pályázatok: 3.1.4

22 Közoktatási intézmények szerepbővítése, újszerű intézményi együttműködések kialakítása (tanulást segítő támogató formák bevezetése) A pályázat célja, hogy a felnövekvő nemzedékek körében szemléletváltás következzék be a szűkebb és tágabb környezetükhöz, a rászorulókhoz, és a közjóhoz fűződő viszonyuk tekintetében. Pályázni jogosultak az alábbi oktatási intézmények fenntartói: - szakiskola; - gimnázium (9-11. évfolyamos tanuló), szakközépiskola [továbbiakban együtt: középiskola] - gyógypedagógiai, konduktív pedagógiai nevelési-oktatási intézmény; - diákotthon és kollégium (9-11. évfolyamos tanuló) együttműködve helyi önkormányzatokkal, civil szervezetekkel, szociális és egészségügyi intézményekkel, más nevelési–oktatási intézménnyel; Pályázatok: 3.2.1.A

23 Sajátos nevelési igényű gyerekek integrációja A pályázati felhívás célja, hogy a sajátos nevelési igényű gyermekek nevelésében, oktatásában részt vevő intézmények (speciális és többségi) szervezete és működése alkalmassá váljon az inkluzív nevelés megvalósítására, megújuljon az intézmények pedagógiai gyakorlata, megvalósuljon a gyermekek körében megnyilvánuló képességbeli és tanulási szükségleteihez való alkalmazkodás. Nevelési, oktatási intézmények konzorciumai pályázhatnak! Pályázatok: 3.4.2

24 A természettudományos oktatás módszertanának és eszközrendszerének megújítása a közoktatásban (Öveges Program) Cél: - Modern technológiával felszerelt, a korszerű pedagógiai szemléltetés igényeinek megfelelő fizika/kémia/biológia szaktantárgyak oktatását segítő iskolai laboratórium kialakítása, amely több iskola tanulóit és szaktanárait képes fogadni. - A korszerű laboratóriumi munkát megvalósítani képes és a tanulók széles körét a kísérletezésbe bevonó, speciális szaktudást garantáló képzések lebonyolítása, a működtetéshez szükséges szakemberek alkalmazásának, valamint a projektidőszakban lebonyolított tanórák anyagi feltételeinek biztosítása. Pályázatok: 3.1.3 állami és nem állami felsőoktatási intézmények pályázhatnak, amelyeknek a közoktatási feladatellátásban résztvevő gyakorló intézményük az alapító okirata alapján középiskolai nevelési- oktatási feladatokat lát el.

25 Köszönöm a figyelmet!


Letölteni ppt "Educatio Nonprofit Kft. - Az EDUCATIO Társadalmi Szolgáltató Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaságot a felsőoktatási felvételi eljárás lebonyolítása."

Hasonló előadás


Google Hirdetések