Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Educatio Nonprofit Kft.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Educatio Nonprofit Kft."— Előadás másolata:

1

2 Educatio Nonprofit Kft.
- Az EDUCATIO Társadalmi Szolgáltató Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaságot a felsőoktatási felvételi eljárás lebonyolítása és a felsőoktatási felvételihez kapcsolódó tájékoztatási feladatok ellátása céljából alapította az Oktatási Minisztérium 2000-ben. a Társaság feladatai 2001-ben kibővültek a SuliNET Programiroda és a győri Közoktatási Információs Irodával 2002-ben a Hallgatói Információs Központtal, 2003-tól a Diákigazolvány Ügyfélszolgálat működtetésével. 2007-ben a Diák-Bónusz Kht. és a "suliNova" Kht. beolvadással egyesült a Társasággal. Az átalakulás után a szervezet projekt-alapú működési modellre tért át.

3 Közoktatási Osztály KIR Szakértői Iroda (2011-től)
Közoktatás-fejlesztési Iroda (korábban: Hálózatkoordinációs Iroda, Pedagógiai Alternatívák Iroda, Képzésfejlesztési Iroda) Inklúziós Pedagógiai Fejlesztések Iroda

4 Az EDUCATIO szerepe A KIR működését biztosító szervezetek közötti feladatmegosztás: NEFMI Kormányzati álláspont érvényesítése a jogi környezet alakításával. Oktatási Hivatal Jogszabályokból következő hatósági feladatok ellátása. Educatio Társadalmi Szolgáltató Nonprofit Kft. KIR támogatása infokommunikációs megoldásokkal.

5 Az EDUCATIO szerepe a megváltozott köznevelési rendszerben: OFI OH
új rendszer, új kihívások feladatmegosztás szoros együttműködés Educatio

6 TÁMOP 3.1.1-08 EDUCATIO pillérek OFI pillérek
1. Fejlesztéskoordinációs hálózat, horizontális együttműködések támogatása 6. A versenyképesség és az esélyteremtés erősítésével a közoktatási intézményi megújulást, a tanulási környezet- és iskolafejlesztést támogató K+F 2. Tartalomfejlesztés támogatása 3. Pedagógiai és módszertani megújulás támogatása 7. Az oktatásirányítás és az iskola rendszer hatékonyságának javítását szolgáló K+F 4. SNI gyermekek oktatási szolgáltatásokhoz való egyenlő hozzáférését biztosító tevékenységek 8. A tudásmenedzsment rendszerszintű fejlesztését támogató K+F+I 5. Komplex eTanulás, digitális pedagógiai, tartalomszolgáltató, IKT kompetenciafejlesztést támogató szolgáltató rendszer fejlesztése 9. A közoktatás átfogó modernizációját központi adminisztrációs oldalról támogató szolgáltató rendszerek fejlesztése (forrás: OFI) EDUCATIO pillérek OFI pillérek

7 TÁMOP 3.1.1 folytatás Új szerepek, új feladatok
Megváltozott köznevelési környezet Feladatok, célok: Központi fejlesztések segítségével a kapcsolódó közoktatási konstrukciók támogatása A köznevelés ágazati irányítást, a nevelés – oktatás eredményességének és az iskolarendszer hatékonyságának javítása A köznevelés megújítását központi adminisztrációs és IKT oldalról támogató szolgáltató rendszerek fejlesztése és megvalósítása A köznevelés megújítását célzó ágazatirányítási tevékenységek szakmai támogatása

8 TÁMOP 3.1.1 folytatás Educatio feladatai: Fejlesztéskoordináció
Jó gyakorlatok Óvodai neveléshez kapcsolódó fejlesztések Sajátos nevelési igényű és a beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdő gyermekek, tanulók gyermekek oktatási szolgáltatásokhoz való egyenlő hozzáférésének támogatása Komplex digitális pedagógiai, tartalomszolgáltatáshoz kapcsolódó fejlesztések Komplex KIR fejlesztés

9 TÁMOP 3.1.5/12 Pedagógusképzés támogatása Kiemelt projekt 10 MRD Ft
Megvalósító szervezetek Maximum 36 hónap

10 TÁMOP 3.1.5/12 Célok, feladatok:
A jelenlegi pedagógus-továbbképzési rendszer átalakítása a Nemzeti Köznevelésről szóló törvénynek megfelelően A pedagógus életpálya nyomon követéséhez szükséges informatikai rendszer kidolgozása - eTanulás alapú pedagógus-továbbképzési rendszer kialakítása - A Pedagógus Életpálya fokozataihoz kapcsolódó képzési és minősítési rendszer kialakítása - TÁMOP szolgáltatási kínálat beépítése az „Iskolatáskába”, horizontális pedagógus-továbbképzések megvalósítása Az „Iskolatáska” pedagógiai szakmai szolgáltatásokhoz kapcsolódó elemeinek kialakítása Szakiskolák közismereti tárgyaihoz kapcsolódó pedagógustovábbképzés

11 Pályázatok: 3.1.7 Szerződéskötések folyamatban
Szolgáltatói Kosárból/Iskolatáskából elérhető képzések, tanácsadói szolgáltatások Minősítési eljárásrend: egyeztetés alatt (TÁMOP feladatai az Educatiohoz kerülnek)

12 Előminősített referencia-intézmények

13 Referencia-intézmények

14 Előminősített referencia-intézmények

15

16

17

18

19

20

21 Pályázatok: 3.1.4 Tervezés alatt, hamarosan… 13 Mrd. feletti összeg
Intézményi pályázat A konstrukcióban 5 tématerület feladataira lehet pályázni: Köznevelési intézményekben nevelési-pedagógiai tevékenységek támogatása Egészségfejlesztő – szemléletformáló – iskolai programok megvalósítása a tanulók egészségének védelme, valamint az egészséges életmód és a testmozgás iránti igény viselkedésbe épülése érdekében. A pedagógiai-módszertani megújulás szerves részeként az önfejlesztést, a pedagógiai kultúra folyamatos fejlesztését elősegítő tanártovábbképzés megvalósítása. Szaktárgyi továbbképzések megvalósítása, valamint korszerű oktatási módszerek, jó gyakorlatok, új tartalmak bevezetése a tanmenetbe A tanórai, illetőleg az egész napos iskolai oktatás megvalósítását elősegítő szemléltető tan- és segédeszközök, a mindennapos testnevelés bevezetését segítő sporteszközök beszerzése

22 Pályázatok: A Közoktatási intézmények szerepbővítése, újszerű intézményi együttműködések kialakítása (tanulást segítő támogató formák bevezetése) A pályázat célja, hogy a felnövekvő nemzedékek körében szemléletváltás következzék be a szűkebb és tágabb környezetükhöz, a rászorulókhoz, és a közjóhoz fűződő viszonyuk tekintetében. Pályázni jogosultak az alábbi oktatási intézmények fenntartói: - szakiskola; - gimnázium (9-11. évfolyamos tanuló), szakközépiskola [továbbiakban együtt: középiskola] - gyógypedagógiai, konduktív pedagógiai nevelési-oktatási intézmény; - diákotthon és kollégium (9-11. évfolyamos tanuló) együttműködve helyi önkormányzatokkal, civil szervezetekkel, szociális és egészségügyi intézményekkel, más nevelési–oktatási intézménnyel;

23 Pályázatok: 3.4.2 Sajátos nevelési igényű gyerekek integrációja
A pályázati felhívás célja, hogy a sajátos nevelési igényű gyermekek nevelésében, oktatásában részt vevő intézmények (speciális és többségi) szervezete és működése alkalmassá váljon az inkluzív nevelés megvalósítására, megújuljon az intézmények pedagógiai gyakorlata, megvalósuljon a gyermekek körében megnyilvánuló képességbeli és tanulási szükségleteihez való alkalmazkodás. Nevelési, oktatási intézmények konzorciumai pályázhatnak!

24 Pályázatok: 3.1.3 A természettudományos oktatás módszertanának és eszközrendszerének megújítása a közoktatásban (Öveges Program) Cél: - Modern technológiával felszerelt, a korszerű pedagógiai szemléltetés igényeinek megfelelő fizika/kémia/biológia szaktantárgyak oktatását segítő iskolai laboratórium kialakítása, amely több iskola tanulóit és szaktanárait képes fogadni. - A korszerű laboratóriumi munkát megvalósítani képes és a tanulók széles körét a kísérletezésbe bevonó, speciális szaktudást garantáló képzések lebonyolítása, a működtetéshez szükséges szakemberek alkalmazásának, valamint a projektidőszakban lebonyolított tanórák anyagi feltételeinek biztosítása. állami és nem állami felsőoktatási intézmények pályázhatnak, amelyeknek a közoktatási feladatellátásban résztvevő gyakorló intézményük az alapító okirata alapján középiskolai nevelési-oktatási feladatokat lát el.

25 Köszönöm a figyelmet!


Letölteni ppt "Educatio Nonprofit Kft."

Hasonló előadás


Google Hirdetések