Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

A közszolgálati Tisztviselők jogviszonya

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "A közszolgálati Tisztviselők jogviszonya"— Előadás másolata:

1 A közszolgálati Tisztviselők jogviszonya
II. fejezet: A közszolgálati Tisztviselők jogviszonya Ügykezelői alapvizsga diasor A diasort hatályosította: dr. Márkus Györgyi (2014. augusztus 15.)

2 Az előadás tartalmi felépítése
A közszolgálati tisztviselők jogviszonyának jellemzői, elhatárolása más, munkavégzésre irányuló jogviszonyoktól 2. A közszolgálati tisztviselőkre vonatkozó jogi szabályozás 3. A kormányzati szolgálati jogviszony

3 1. A közszolgálati tisztviselők jogviszonyának jellemzői, elhatárolása más, munkavégzésre irányuló jogviszonyoktól Fogalma: munkavégzés céljából létesített különleges jogviszony többletjogokkal, többletkötelezettségekkel. Tágabb értelemben ide tartoznak: közszolgálati tisztviselők, közalkalmazottak, hivatásos szolgálatok dolgozói, bíróságok, ügyészségek dolgozói.

4 A közszolgálati tisztviselők csoportosítása
Az államigazgatási szerveknél dolgozó tisztviselők: a kormánytisztviselők kormányzati szolgálati kormányzati ügykezelők jogviszony az önkormányzatoknál és néhány (a Kttv.-ben nevesített) más szervnél dolgozó tisztviselők: köztisztviselők, közszolgálati ügykezelők közszolgálati jogviszony kormánytisztviselők érdemi döntés-előkészítés köztisztviselők döntéshozatal kormányzati ügykezelők közszolgálati ügykezelők ügyviteli feladatok

5 A közszolgálati tisztviselőkre vonatkozó jogi szabályozás
Kttv. tartalma: - kormánytisztviselőkre vonatkozó rész részletes szabályozás - kormányzati ügykezelő - köztisztviselők csak az eltérő szabályozás - közszolgálati ügykezelők

6 3. A kormányzati szolgálati jogviszony
3.1. A kormányzati szolgálati jogviszony alanyai 3.2. A kormányzati szolgálati jogviszony keletkezése és megszűnése 3.3. A kormányzati szolgálati jogviszony tartalma 3.4. Az ügykezelőkre vonatkozó eltérő rendelkezések

7 3.1. A kormányzati szolgálati jogviszony alanyai
A jogviszony alanyai Munkáltató Munkavállaló kormánytisztviselő kormányzati ügykezelő Államigazgatási szerv vezető ügyintéző

8 3.2. A kormányzati szolgálati jogviszony keletkezése és megszűnése
A kormánytisztviselők jogviszonyának keletkezése Létesítés feltételei: általános (pl. magyar állampolgárság, büntetlen előélet, cselekvőképesség, 18 év alatti ügyében eljáró szerv (munkáltató) esetében egyéb feltétel) különös (pl. idegennyelv-ismeret, közigazgatási gyakorlat, szakképesítés) Főszabály: kinevezéssel, határozatlan időre jön létre. A kinevezéssel kapcsolatos minden jognyilatkozatot írásba kell foglalni.

9 A kinevezés tartalma: a közigazgatási szerv megnevezése,
a kormánytisztviselő neve, a munkakör, feladatkör meghatározása, a kormánytisztviselő besorolásának és illetményének meghatározása az illetmény alapilletményhez viszonyított beállási szintje, a munkavégzés helye, az előmenetelhez előírt kötelezettség, a jogviszony kezdetének napja, munkáltató aláírása, a kormánytisztviselő nyilatkozata a kinevezés elfogadásáról.

10 3.2.2. A kormánytisztviselő jogviszonyának megszűnése és megszüntetése
A megszűnés és megszüntetés esetei törvényben meghatározottak! Megszűnés: a jogviszony alanyaitól független jogi tények következménye. Esetei: a kormánytisztviselő halála; a kinevezésben meghatározott idő letelte; hivatalvesztés fegyelmi büntetés; 70. életév betöltése; a törvény erejénél fogva, a Kttv-ben meghatározott esetek; az államigazgatási szerv jogutód nélküli megszűnése.

11 Megszüntetés: a jogviszony alanyai akaratnyilvánításának eredménye.
Esetei: a felek közös megegyezése; áthelyezés; lemondás; felmentés; azonnali hatállyal a próbaidő alatt.

12 3. A kormányzati szolgálati jogviszony tartalma
Tartalom = kötelezettségek + jogok Kötelezettségek Jogok utasítás végrehajtása vagyonnyilatkozat-tétel minősített adat megtartása munkavégzéssel kapcsolatos általános munkavégzéssel kapcsolatos sajátos egyéb sajátos jogok

13 3.3.1. A kormánytisztviselők kötelezettségei
a) Általános kötelezettségei: feladatait a köz érdekében a jogszabályoknak megfelelően, szakértelemmel és gondossággal, pártatlanul és igazságosan ellátni munkaideje alatt - munkavégzés céljából, munkára képes állapotban - a munkáltató rendelkezésére állni vezetőkkel és munkatársakkal együttműködni munkáját személyesen ellátni b) Sajátos kötelezettségei: vagyonnyilatkozat minősített adat megtartása, stb.

14 Az utasítás végrehajtásának kötelezettsége
Főszabály: a kormánytisztviselő köteles felettese utasítását végrehajtani. Meg kell tagadnia az utasítás végrehajtását, ha annak teljesítésével: bűncselekményt, illetve szabálysértést valósítana meg, más személy életét, testi épségét vagy egészségét, ill. környezetét közvetlenül és súlyosan veszélyeztetné. Megtagadhatja az utasítás végrehajtását, ha annak teljesítésével: jogszabálysértést követne el, saját életét, testi épségét vagy egészségét közvetlenül és súlyosan veszélyeztetné, emberi méltóságában sértené (erkölcsi korlát).

15 3.3.2. A kormánytisztviselők jogai
munkavégzéssel kapcsolatos sajátos jogok (Kttv. szerinti speciális szabályozás): a kormánytisztviselők egyéb sajátos jogai - a munkaidőre, - a rendkívüli munkavégzésre, - a szabadság mértékére vonatkozóan.

16 3.4. Az ügykezelőkre vonatkozó eltérő szabályok
A Kttv. szerint ügykezelő az, aki: közigazgatási szervnél közhatalmi, irányítási, ellenőrzési és felügyeleti tevékenység gyakorlásához kapcsolódó ügyviteli feladatokat lát el. KORMÁNYTISZTVISELŐ ÜGYKEZELŐ megkülönböztetés alapja: a tevékenység jellege Ügykezelők általános alkalmazási feltétele: min. középfokú szakképesítés megléte büntetlen előélet, stb.

17 Általános szabályok Ügykezelők jogai és kötelezettségei:
jogviszony keletkezésétől számított 6 hónapon belül ügykezelői alapvizsgát kell tenni, ha nem teszi le, jogviszony megszűnése ügykezelői osztályvezetői megbízás adható (ügykezelőkből álló szervezeti egység vezetésére) tevékenységüket legalább 5 évente értékelni kell illetmény: min. garantált bérminimum; max. az illetményalap hatszorosa vagyonnyilatkozat tételi kötelezettség bizonyos esetekben szabadság mértéke: nap A Kttv.-nek a kormányzati ügykezelőkre vonatkozó fejezete csak azokat a rendelkezéseket tartalmazza, amelyek eltérnek a kormánytisztviselőkre vonatkozó szabályoktól.

18 Köszönjük a figyelmüket! sikeres felkészülést kívánunk!


Letölteni ppt "A közszolgálati Tisztviselők jogviszonya"

Hasonló előadás


Google Hirdetések