Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

1 A diasort hatályosította: dr. Márkus Györgyi (2014. augusztus 15.)

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "1 A diasort hatályosította: dr. Márkus Györgyi (2014. augusztus 15.)"— Előadás másolata:

1 1 A diasort hatályosította: dr. Márkus Györgyi (2014. augusztus 15.)

2 Az előadás tartalmi felépítése 1.A közszolgálati tisztviselők jogviszonyának jellemzői, elhatárolása más, munkavégzésre irányuló jogviszonyoktól 2. A közszolgálati tisztviselőkre vonatkozó jogi szabályozás 3. A kormányzati szolgálati jogviszony 2

3 1. A közszolgálati tisztviselők jogviszonyának jellemzői, elhatárolása más, munkavégzésre irányuló jogviszonyoktól Fogalma: munkavégzés céljából létesített különleges jogviszony  többletjogokkal,  többletkötelezettségekkel. Tágabb értelemben ide tartoznak:  közszolgálati tisztviselők,  közalkalmazottak,  hivatásos szolgálatok dolgozói,  bíróságok, ügyészségek dolgozói. 3

4 Az államigazgatási szerveknél dolgozó tisztviselők:  a kormánytisztviselők kormányzati szolgálati  kormányzati ügykezelők jogviszony az önkormányzatoknál és néhány (a Kttv.-ben nevesített) más szervnél dolgozó tisztviselők:  köztisztviselők,  közszolgálati ügykezelők közszolgálati jogviszony o kormánytisztviselők érdemi döntés-előkészítés o köztisztviselők + döntéshozatal o kormányzati ügykezelők o közszolgálati ügykezelők ügyviteli feladatok A közszolgálati tisztviselők csoportosítása 4

5 2.A közszolgálati tisztviselőkre vonatkozó jogi szabályozás Kttv. tartalma: - kormánytisztviselőkre vonatkozó rész részletes szabályozás - kormányzati ügykezelő - köztisztviselők csak az eltérő szabályozás - közszolgálati ügykezelők 5

6 3. A kormányzati szolgálati jogviszony 3.1. A kormányzati szolgálati jogviszony alanyai 3.2. A kormányzati szolgálati jogviszony keletkezése és megszűnése 3.3. A kormányzati szolgálati jogviszony tartalma 3.4. Az ügykezelőkre vonatkozó eltérő rendelkezések 6

7 3.1. A kormányzati szolgálati jogviszony alanyai 3.1. A kormányzati szolgálati jogviszony alanyai A jogviszony alanyai Munkáltató Munkavállaló Államigazgatási szerv kormánytisztviselő kormányzati ügykezelő vezetőügyintéző 7

8 3.2. A kormányzati szolgálati jogviszony keletkezése és megszűnése Létesítés feltételei: általános (pl. magyar állampolgárság, büntetlen előélet, cselekvőképesség, 18 év alatti ügyében eljáró szerv (munkáltató) esetében egyéb feltétel) különös (pl. idegennyelv-ismeret, közigazgatási gyakorlat, szakképesítés) Főszabály: kinevezéssel, határozatlan időre jön létre. A kinevezéssel kapcsolatos minden jognyilatkozatot írásba kell foglalni. 3.2.1. A kormánytisztviselők jogviszonyának keletkezése 8

9 A kinevezés tartalma: a közigazgatási szerv megnevezése, a kormánytisztviselő neve, a munkakör, feladatkör meghatározása, a kormánytisztviselő besorolásának és illetményének meghatározása az illetmény alapilletményhez viszonyított beállási szintje, a munkavégzés helye, az előmenetelhez előírt kötelezettség, a jogviszony kezdetének napja, munkáltató aláírása, a kormánytisztviselő nyilatkozata a kinevezés elfogadásáról. 9

10 3.2.2. A kormánytisztviselő jogviszonyának megszűnése és megszüntetése Megszűnés: a jogviszony alanyaitól független jogi tények következménye. Esetei:  a kormánytisztviselő halála;  a kinevezésben meghatározott idő letelte;  hivatalvesztés fegyelmi büntetés;  70. életév betöltése;  a törvény erejénél fogva, a Kttv-ben meghatározott esetek;  az államigazgatási szerv jogutód nélküli megszűnése. A megszűnés és megszüntetés esetei törvényben meghatározottak! 10

11 Esetei:  a felek közös megegyezése;  áthelyezés;  lemondás;  felmentés;  azonnali hatállyal a próbaidő alatt. Megszüntetés: a jogviszony alanyai akaratnyilvánításának eredménye. 11

12 3. A kormányzati szolgálati jogviszony tartalma tartalma KötelezettségekJogok  utasítás végrehajtása  vagyonnyilatkozat-tétel  minősített adat megtartása  munkavégzéssel kapcsolatos általános  munkavégzéssel kapcsolatos sajátos  egyéb sajátos jogok Tartalom = kötelezettségek + jogok 12

13 3.3.1. A kormánytisztviselők kötelezettségei a) Általános kötelezettségei:  feladatait a köz érdekében a jogszabályoknak megfelelően, szakértelemmel és gondossággal, pártatlanul és igazságosan ellátni  munkaideje alatt - munkavégzés céljából, munkára képes állapotban - a munkáltató rendelkezésére állni  vezetőkkel és munkatársakkal együttműködni  munkáját személyesen ellátni b) Sajátos kötelezettségei:  vagyonnyilatkozat  minősített adat megtartása, stb. 13

14 Az utasítás végrehajtásának kötelezettsége Meg kell tagadnia az utasítás végrehajtását, ha annak teljesítésével: bűncselekményt, illetve szabálysértést valósítana meg, más személy életét, testi épségét vagy egészségét, ill. környezetét közvetlenül és súlyosan veszélyeztetné. Megtagadhatja az utasítás végrehajtását, ha annak teljesítésével: jogszabálysértést követne el, saját életét, testi épségét vagy egészségét közvetlenül és súlyosan veszélyeztetné, emberi méltóságában sértené (erkölcsi korlát). Főszabály: a kormánytisztviselő köteles felettese utasítását végrehajtani. 14

15 3.3.2. A kormánytisztviselők jogai munkavégzéssel kapcsolatos sajátos jogok (Kttv. szerinti speciális szabályozás): a kormánytisztviselők egyéb sajátos jogai - a munkaidőre, - a rendkívüli munkavégzésre, - a szabadság mértékére vonatkozóan. 15

16 3.4. Az ügykezelőkre vonatkozó eltérő szabályok A Kttv. szerint ügykezelő az, aki: közigazgatási szervnél közhatalmi, irányítási, ellenőrzési és felügyeleti tevékenység gyakorlásához kapcsolódó ügyviteli feladatokat lát el. Ügykezelők általános alkalmazási feltétele:  min. középfokú szakképesítés megléte  büntetlen előélet, stb. ÜGYKEZELŐ KORMÁNYTISZTVISELŐ megkülönböztetés alapja: a tevékenység jellege 16

17 Általános szabályok Ügykezelők jogai és kötelezettségei: jogviszony keletkezésétől számított 6 hónapon belül ügykezelői alapvizsgát kell tenni, ha nem teszi le, jogviszony megszűnése ügykezelői osztályvezetői megbízás adható (ügykezelőkből álló szervezeti egység vezetésére) tevékenységüket legalább 5 évente értékelni kell illetmény: min. garantált bérminimum; max. az illetményalap hatszorosa vagyonnyilatkozat tételi kötelezettség bizonyos esetekben szabadság mértéke: 20-30 nap A Kttv.-nek a kormányzati ügykezelőkre vonatkozó fejezete csak azokat a rendelkezéseket tartalmazza, amelyek eltérnek a kormánytisztviselőkre vonatkozó szabályoktól. 17

18 18


Letölteni ppt "1 A diasort hatályosította: dr. Márkus Györgyi (2014. augusztus 15.)"

Hasonló előadás


Google Hirdetések