Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

A pedagógiai-szakmai szolgáltatások rendszere

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "A pedagógiai-szakmai szolgáltatások rendszere"— Előadás másolata:

1 A pedagógiai-szakmai szolgáltatások rendszere
Hancock Márta központigazgató Pedagógiai Szakmai Szolgáltatási Központ

2 Jogszabályok A nemzeti köznevelésről szóló évi CXC. törvény (továbbiakban: Nkt.) 19. és 61. § A pedagógiai-szakmai szolgáltatásokról, a pedagógiai-szakmai szolgáltatásokat ellátó intézményekről és a pedagógiai-szakmai szolgáltatásokban való közreműködés feltételeiről szóló 48/2012 (XII. 12.) EMMI rendelet

3 A pedagógiai-szakmai szolgáltatások
Nkt.) 19. § (2) bekezdése alapján: pedagógiai értékelés szaktanácsadás, tantárgygondozás pedagógiai tájékoztatás tanügy-igazgatási szolgáltatás pedagógusok képzésének, továbbképzésének és önképzésének segítése, szervezése tanulmányi, sport- és tehetséggondozó versenyek szervezése, összehangolása tanulótájékoztató, -tanácsadó szolgálat

4 A pedagógiai-szakmai szolgáltató rendszer struktúrája, működése

5 Finanszírozás (1) 48/2012 (XII. 12.) EMMI rendelet 2. § (1) a Központ (Klebelsberg Intézményfenntartó Központ) költségvetésének terhére biztosított az állam és a települési önkormányzat által fenntartott nevelési-oktatási intézmények, pedagógiai szakszolgálati intézmények számára nyújtandó pedagógiai-szakmai szolgáltatások fedezete. A pedagógiai-szakmai szolgáltatások a Központ által fenntartott nevelési-oktatási intézmények, pedagógiai szakszolgálati intézmények számára a Központ rendelkezésre álló erőforrásai, a Központ által fenntartott pedagógiai intézet, fővárosi kerületben fenntartott pedagógiai kabinet éves munkatervében meghatározott feladatok erejéig térítésmentesek.

6 Finanszírozás (2) 48/2012 (XII. 12.) EMMI rendelet 1. § (4) Az egyházi vagy más nem állami, nem önkormányzati fenntartású nevelési-oktatási intézmények, pedagógiai szakszolgálati intézmények az állam által fenntartott pedagógiai-szakmai szolgáltatást nyújtó pedagógiai intézet szolgáltatásait szolgáltatási díj ellenében vehetik igénybe, vagy fenntartóik az egyházi, továbbá más nem állami, nem önkormányzati fenntartású pedagógiai intézettel szolgáltatás nyújtására megállapodást köthetnek.

7 Finanszírozás (3) 48/2012 (XII. 12.) EMMI rendelet 2. § (2) Az egyházi vagy más nem állami, nem önkormányzati fenntartású nevelési-oktatási intézményekben, pedagógiai szakszolgálati intézményekben folyó pedagógiai feladatokhoz nyújtandó pedagógiai-szakmai szolgáltatások támogatását a miniszter által vezetett minisztérium erre a célra elkülönített fejezeti kezelésű előirányzata keretében kell megtervezni.

8 Fenntartók és intézmények

9 Működő állami megyei pedagógiai intézetek

10 Működő állami kabinetek

11 Országosan egységes szakmai irányítás célja
Biztosítsa a szakmai szolgáltatások egységesen magas színvonalú minőségét, egységes elérhetőségét, a köznevelési rendszer fejlesztéseinek beépülését, a köznevelési rendszer új szabályzóinak bevezetését, az igények és hatások visszacsatolását a szakmai irányító számára.

12 Az OFI feladatai Országosan egységes szakmai irányítás támogatása
Munkatervek véleményezése Országos szaktanácsadó névjegyzék vezetése Fejlesztések megvalósítása és illesztése a pedagógiai intézetek gyakorlatába Folyamatban lévő fejlesztések: TÁMOP 3.1.5/12, TÁMOP (OFI-OH-EDUCATIO)

13 Szaktanácsadói szakterületek
Tantárgyondozói szaktanácsadó szakterületek a) Tantárgygondozói szakterületek b) Nemzetiségi szakterület (a nyelv megjelölésével), c) Intézményfejlesztési szakterület, d) Kiemelt figyelmet igénylő gyermek, tanuló nevelésének, oktatásának segítése szakterület, e) Konfliktuskezelési szakterület, f) Halmozottan hátrányos helyzetű gyermek, tanuló nevelésének, oktatásának segítése szakterület, g) Pedagógiai mérés-értékelési szakterület. a) Óvodapedagógusi, b) Tanítói, c) Magyar nyelv és irodalom, d) Idegen nyelv (a nyelv megjelölésével), e) Matematika, f) Történelem társadalmi és állampolgári ismeretek, Társadalmi, állampolgári és gazdasági ismeretek, Hon- és népismeret, g) Erkölcstan, Etika, Filozófia, h) Biológia, Egészségtan, Természetismeret, i) Fizika, Természetismeret, j) Kémia, Természetismeret, k) Földrajz, Természetismeret, l) Művészetek, m) Informatika, n) Technika, Életvitel és gyakorlat, o) Testnevelés és sport, p) Alapfokú művészetoktatási, r) Szakképzési (a szakmacsoport megnevezésével), s) Kollégiumi, t) Iskolai könyvtári

14 Ki lehet tantárgygondozó szaktanácsadó?
pedagógus végzettséggel, szakképzettséggel pedagógus szakvizsgával szakmai gyakorlattal rendelkezik elvégezte az OFI továbbképzését pedagógiai intézet vagy köznevelési intézmény alkalmazottja (vagy onnan öt évnél nem régebben ment nyugdíjba)

15 A szaktanácsadás megszervezése
pedagógiai intézetek országos szakmai irányítással Munkaidő-kedvezmény a szaktanácsadó pedagógus számára /a pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a közalkalmazottak jogállásáról szóló évi XXXIII. törvény köznevelési intézményekben történő végrehajtásáról szóló 326/2013. (VIII. 30.) Korm. rendelet/

16 Köszönöm a figyelmet! hancock.marta@ofi.hu


Letölteni ppt "A pedagógiai-szakmai szolgáltatások rendszere"

Hasonló előadás


Google Hirdetések